Tải bản đầy đủ

Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Tiết 128: luyện tập về cách viết đơn và sửa lỗi
A. Mục tiêu cần đạt:
Giúp học sinh:
- Có kĩ năng về cách viết đơn.
- Biết phát hiện lỗi và sửa lỗi khi viết đơn sai.
B. Tiến trình lên lớp:
Bài cũ:
- Đơn từ là gì? Khi nào cần viết đơn?
Bài mới:
- GV cho HS đọc các lá đơn trong
SGK.
? Đơn thứ nhất có những lỗi gì?
? Đơn thứ hai mắc những lỗi gì?
? Đơn thứ ba có những lỗi gì?
? Sửa lại những lỗi đó nh thế nào?
I. Các lỗi th ờng mắc khi viết đơn
1. Đơn thứ nhất
- Thiếu tiêu ngữ
- Thiếu tên ngời gửi
- Thiếu ngày tháng
2. Đơn thứ hai

- Cách thức trình bày: chỗ ở, nghề nghiệp,
tên bố, tên mẹ, phải tách dòng.
3. Đơn thứ ba
- Thiếu lời hứa
- Không ghi thời gian cụ thể
- Trình bày tỉ mỉ quá
(gặp mặt, bị cảm lạnh, sốt cao, bố mẹ đa
vào bệnh viện )
* Cách sửa:
1. Thay ngời viết bằng tên và cách xng hô
của một phụ huynh.
2. Trình bày lại hình thức cho thích hợp.
3.Sửa lại lí do, trình bày ngắn gọn, hợp lí.
II. Luyện tập:
- Hớng dẫn HS viết đơn theo từng nhóm ( mỗi nhóm viết một đơn).
- Cử đại diện nhóm trình bày
- HS nhận xét, bổ sung
- GV kết luận, nhận xét, cho điểm từng nhóm.
III. H ớng dẫn học ở nhà:
- Viết đơn xin gia nhập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Đơn xin chuyển lớp cho em gái ở Tiểu học.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×