Tải bản đầy đủ

Lịch sử phát triển của nghành hàng không và không quân trên thế giới

đề bài:
Nhận định:"Với bên bị tấn công vấn đề cơ bản là phòng không".Trong thực tế
chống tác chiến phòng không là vấn đề vô cùng phức tạp vì với cuộc cách mạng
khoa học nh hiện nay ,các phơng tiện tấn công đờng không ngày nay tiến bộ cả về
chiến thuật lẫn công nghệ .Pháo phòng không đợc đánh giá là một lực lợng đáng
trả có hiệu quả các phơng tiện tấn công đoừng không .Bằng nhận thức của mình
em hãy khẳng định vai trò của pháo phòng không trong chiến tranh hiện nay.Với
vai trò sinh viên công nghệ em có ý kiến gì để nâng cao khả năng chiến đấu của
pháo phòng không

Bài làm

Dân tộc Việt Nam đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh chống giặc ngoại
xâm.Với lòng yêu nớc và truyền thống đánh giặc giữ nớc chúng ta đã đánh bại tất
cả các thế lực thù địch có trang bị vũ khí từ thô sơ đến tối tân nhất, điển hình là hai
cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.Trong cuộc chiến tranh
chống Pháp,thực dân Pháp đã sử dụng chiếc máy bay đầu tiên kiểu Far-nan do
Wanden Borg lái vào ngày 10/12/1910.Bảy năm sau đó những chiếc máy bay này
bắt đầu tham gia công cuộc đa "Nền văn minh của nớc đại Pháp" đi khai hoá cho
thuộc địa bằng việc đánh phá Việt Nam. Để chống lại chúng quân đội ta đã từng
dùng súng trờng súng máy thiết lập thành những tổ những trung đội ,đại đội trực

tiếp chiến đấu với không quân hiện đại của địch .Ngày 29/6/1946 quân và dân
huyện Đức Hoà bắn rơi máy bay bằng súng bộ binh .Ngày 16/8/1946 đồng chí
Nguyễn Cao Thơng cán bộ bộ đội địa phơng đã bắn rơi 1 máy bay trinh sát Pô-tê
bằng súng trung liên và nhiều máy bay địch,do thiếu vũ khí đặc biệt nên kết quả

- 1 -
bắn máy bay còn hạn chế .Lúc đó trong quân đội chúng ta cha có lực lợng phòng
không.Trớc nhu cầu đó trung đoàn pháo cao xạ đầu tiên đã ra đời ,đánh dấu sự
xuất hiện của binh chủng mới ra đời đó là binh chủng phòng không và đơn vị đầu
tiên là trung đoàn 367 đợc thành lập ngày 1/4/1953.Trải qua hai cuộc chiến tranh
pháo phòng không(PPK) đã khẳng vai trò của mình giành quyền làm chủ vùng trời
khống chế đợc hoạt động của không quân vốn là điểm mạnh của địch.trong chiến
dịch Điện Biên Phủ bộ đội PPK đã bắn rơi 62 máy bay các loại và bắn bị thơg
hàng trăm máy bay khác diệt và bắt nhiều phi công địch .Các phi công của Pháp
và Mỹ bay trên bầu trời Điện Biên Phủ không còn là những cuộc :"Dạo chơi nhàn
hạ " mà là :"Những phút bay kéo dài trên thung lũng Điện Biên Phủ trở thành
những phút bay trên bờ của một thảm hoạ".Trong kháng chiến chống Mỹ PPK đã
đập tan các kế hoạch của Mỹ nh
'' Mũi laolửa",chiến dịch :"Sấm rền" ...Từ ngày 18 đến 30/12/1972 PPK đã bắn rơi
34 máy bay B-52 tạo nên một "Điện Biên Phủ trên không"trấn động toàn cầu.Nh
vậy sự ra đời của PPK đóng vai trò rất quan trọng trong công cuộc bảo vệ vùng trời
nói riêng và bảo vệ tổ quốc nói chung.
Tầm quan trọng của PPK đợc thể hiện ngay trong nhiệm vụ và chức năng
của nó.Trớc hết ta cần hiểu một số khái niệm nh là "Pháo phòng không","Tổ hợp
PPK" .
-Pháo phòng không là pháo dùng để đánh trên không hay còn gọi là cao xạ .
PPK tuy đơn giản nhng rất quan trọng nó bắn đợc máy bay cả tầm thấp lẫn tầm
cao,không cần bắt đợc mục tiêu chỉ cần nghe thấy tiếng động,nó có thể đánh đợc
cả hiện đại lẫn thô sơ,giá thành lại rẻ ,dễ sử dụng.
-Tổ hợp pháo phòng không là tập hợp các thành phần có liên quan chức năng
với nhau nh pháo phòng không(một hoặc vài khẩu) các phơng tiện kỹ thuật khác
nhau để phát hiện và bám sát mục tiêu đã chọn để bắn, để chuẩn bị và thực hành
bắn. Những bộ phận chủ yếu của tồ hợp pháo phòng không là: pháo và đạn dợc,
đài điều khiển pháo(rada), khí tài chỉ huy hoả lực pháo hoặc thiết bị tính toán, thiết

- 2 -
bị đồng bộ và hệ thống theo dõi nguồn và máy nổ có thể đợc bố trí trên những xe
vận tải riêng hoặc bố trí trên cùng một xe tạo thành bộ khí tài vô tuyến điện.
Nhiệm vụ chức năng của tổ hợp pháo phòng không là tiêu diệt các loại mục tiêu
trên không nh: Máy bay, quân dù, đèn chiếu sáng của địch trong phạm vi bắn có
hiệu quả.Tiêu diệt các loại mục tiêu mặt đất nh: Xe tăng, xe bọc thép, bộ binh, hoả
điểm của địch.Tiêu diệt các loại mục tiêu mặt nớc nh : Tàu chiến, canô của
địch.Nhiệm vụ chủ yếu là tiêu diệt các loại máy bay địch, khi làm nhiệm vụ bảo vệ
trực tiếp mục tiêu thì bắn máy bay bổ nhào là chủ yếu.Chỉ tiêu diệt mục tiêu mặt
đất, mục tiêu mặt nớc, mục tiêu dù khi có lệnh của cấp trên, khi cần phải chi viện
cho đơn vị.Pháo phòng không có nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu của ta nh các mục tiêu
diện ( R >500m), các mục tiêu điểm (R<500m), hành lang giao thông (các tuyến
đờng,...), đội hình quân binh chủng hợp thành....
-PPK đợc phân thành các loại sau :
+PPK quốc gia để bảo vệ an toàn lãnh thổ và những mục tiêu quan trọng của
quốc gia .
+PPK lục quân để đảm bảo an toàn cho hoạt động tác chiến của bộ đội trên
mặt đất .
+PPK hải quân tiến hành đánh trả và phòng tránh các cuộc tiến công đờng
không của đối phơng ,bảo vệ lực lợng hải quân hoạt động trên biển.
Do đó tầm quan trọng của PPK không chỉ ở đất liền mà còn kết hợp với các lực
lợng khác cùng nhau tác chiến bảo vệ tổ quốc.Hiện nay PPK nớc ta đợc trang bị
gồm pháo cỡ nhỏ từ 20
mm
60
mm
,pháo cỡ trung từ 60
mm
100
mm
,pháo cỡ lớn từ
100
mm
trở lên và có ra đa có máy chỉ huy có V
b
=1214
p
v
.PPK thờng sử dụng tổ
hợp PPK 57
mm
gồm 6 khẩu trong đó có ra đa phát hiện mục tiêu từ xa và có máy đo
xa 49 xác định mục tiêu khoảng 30km,pháo 57
mm
bắn ở góc 45
0
có cự li bắn lớn
nhất 12150m cự li bắn hiệu quả từ 5.500m đến 6.000m.Ngoài ra có pháo 37
mm
,bắn
ở góc 45
0
,có cự li bắn lớn nhất 9.150m,cự li bắn có hiệu quả là 3.500m

- 3 -
Sau đây ta cần phải hiểu cơ sở xây dựng tổ hợp pháo phòng không.Pháo phòng
không dùng để bắn mục tiêu vận động tầm thấp, dùng đầu đạn không có điều
khiển nên muốn bắn trúng mục tiêu thì phải bắn đón tại một điểm ở phía trớc trên
đờng mục tiêu sẽ bay qua sao cho đạn và mục tiêu sẽ gặp nhau tại một điểm.Nh
vậy muốn bắn đợc mục tiêu cần phải xác định đợc quy luật vận động của nó,có ba
giả định mục tiêu vận động trong thời gian bắn dón nh sau:
- Mục tiêu bay theo một đờng thẳng có cùng tốc độ(V
MT
), độ cao(H), hớng
bay() nh thời gian thao tác.
A
y
A
b
A
1

V
mt .
t
y
V
mt .
t
t1

- Mục tiêu bay theo một đờng thẳng có cùng tốc độ, hớng bay nh thời gian thao
tác hang độ cao thay đổi.
A
1

A
b
A
y

V
mt .
t
y
V
mt .
t
tt


- 4 -
- Mục tiêu bay theo một cung tròn có cùng tốc độ, độ cao nh thời gian thao tác.
A
y
A
b
A1

S= V
mt .
t
y
S=V
mt .
t
tt

a
y
a
b
a
1


-A
1
:là vị trí mục tiêu khi quyết định phần tử
-A
b
:là vị trí mục tiêu khi kim hoả nổ vào đít đạn
-T
tt
:là thời gian thao tác
-T
y
:là thời gian đạn bay từ 0 đến A
y

Sau đây là nguyên lí giải quyết điểm bắn trúng.Do mục tiêu luôn di động nên ta
phải bắn đón .Để giải quyết đợc điểm bắn đón chính xác ta phải quyết đợc tam
giác bắn đón và tam giác đờng đạn chính xác.Trong tam giác bắn đón( hình vẽ d-
ới)
S =V
MT
. T
b
A
b
A
y
S =V
MT
.T
b
A
b
O O

Dùng hệ toạ độ xác định đợc vị trí hiện tại của mục tiêu ở Ab.Dùng hệ toạ độ
tham số xác định đợc phơng, chiều và tốc độ vận động của mục tiêu.Khi mục tiêu
vận động nh hình vẽ trên, nếu chỉ thẳng nòng pháo vào điểm A
b
để bắn, khi đó đạn

- 5 -

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×