Tải bản đầy đủ

viết bài tập làm văn miêu tả sáng tạo

Phòng GD& ĐT Đam Rông VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN
Trường THCS Đạ Long (MIÊU TẢ SÁNG TẠO)
o0o Môn: Ngữ Văn 6
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian chép đề)
Đề bài : Từ bài văn “ Lao xao” của Duy Khán, em hãy tả lại khu vườn trong một buổi đẹp trời .
(Hết)
Phòng GD& ĐT Đam Rông VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN
Trường THCS Đạ Long (MIÊU TẢ SÁNG TẠO)
o0o Môn: Ngữ Văn 6
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian chép đề)
* Đáp án :
I/ Yêu cầu chung
- Học sinh viết được bài văn miêu tả cảnh hòan chỉnh có bố cục rõ ràng, cân đối .
- Lời văn miêu tả có sáng tạo, biết so sánh, liên tưởng, tưởng tượng .
- Diễn đạt ý lưu lóat. Trình bày sạch đẹp .
II/ Yêu cầu cụ thể :
1/ Mở bài : ( 1,5đ)
– Giới thiệu cảnh khu vườn ( thời gian, không gian, cảnh khu vườn )
2/ Thân bài ( 7đ)
- Tả khái quát khu vườn ( vị trí, diện tích, cây trồng… ) ( 2đ)
- Tả cụ thể về khu vườn ( màu sắc, ánh sáng, âm thanh, bầu trời, cây trồng, các cảnh đẹp khác ) ( 5đ)

3/ Kết bài ( 1,5đ) : Cảm nghĩ của bản thân về khu vườn .
* Thang điểm:
- Bài viết sạch sẽ ,đúng chính tả, đủ ý, diễn đạt lưu loát  Tối đa.
- Bài làm đủ ý, còn mắc lỗi: 7  8 điểm.
- Còn lại tuỳ mức độ  cho điểm.
(Chú ý: Trên đây chỉ là đáp án minh họa, tùy từng đối tượng HS cụ thể ở địa phương mà GV chấm và
cho điểm thích hợp)
(Hết)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×