Tải bản đầy đủ

Đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài ppsx

Đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với đối tượng là tổ chức,
người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Đất đai
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có):
không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Thuế; Sở Tài Chính.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1.

-Lệ phí địa chính 30.000 đồng
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Đăng ký biến động về sử dụng đất.

Các bước
Tên bước

Mô tả bước

1.

Bước 1:
Tổ chức, cá nhân sử dụng đất nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền
sử dụng đất tại phòng 01 cửa của Văn phòng Đăng ký quyền sử
dụng đất tỉnh vào các ngày trong tuần. Địa chỉ: 378 Trần Hưng
Đạo, thành phố Quy nhơn.

Tên bước

Mô tả bước

2.

Bước 2:
Kiểm tra hồ sơ (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị
đơn vị bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ cho đơn vị.

3.

Bước 3:
Tổ chức, cá nhân sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính với cơ
quan thuế, Sở tài chính.

4.

Bước 4:


Tổ chức, cá nhân đến phòng Tài vụ - Văn phòng Đăng ký QSD
đất tỉnh nộp lệ phí.

5.

Bước 5:
Tổ chức, cá nhân đến tại phòng 01 cửa của Văn phòng Đăng ký
quyền sử dụng đất tỉnh nhận giấy chứng nhận QSD đất (khi đi
mang theo giấy biên nhận hồ sơ)


Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.

- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất theo mẫu;
Thành phần hồ sơ
2.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính)
3.

- Tờ khai lệ phí trước bạ; (bản chính)
4.

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; (bản chính)
5.

- Tờ khai thuế Thu nhập cá nhân (theo mẫu);
6.

- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có) (bản sao).
Số bộ hồ sơ:
02 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định

1.

- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng
đất
Thông tư số 09/2007/TT-
BTNMT

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định

2.

- Tờ khai lệ phí trước bạ Thông tư liên tịch 30/2005/TT

3.

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
Thông tư số 60/2007/TT-BTC
ng


Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×