Tải bản đầy đủ

Đề thi Thực tập sinh lý

Trạm 1:
1) Màng bán thấm là gì?
Áp suất thẩm thấu là gì?
Khi cho hồng cầu vào dung dịch nhược trương, đẳng trương, ưu trương
thì có hiện tượng gì?
2) Cho 2 dãy ống nghiệm chứa dd NaCl và X, xác định ống nào là đẳng
trương, ưu trương, nhược trương.
Trạm 2:
1) Cho biết ý nghĩa RBC, HGB.
2) Phân tích huyết đồ đã cho
Trạm 3:
Cho hô hấp đồ, phân tích có hội chứng nghẽn tắc hay không.
Trạm 4:
Cho điện tâm đồ, phân tích ST, T
Trạm nghỉ: để hoàn hồn (hehe)
Trạm 5:
1)Thiết lập công thức tính hệ số thanh lọc
2)Cho U,V,P, tính C. (quên mất số liệu)
Trạm 6:
1)Chỉ định thực hiện nghiệm pháp đánh giá khả năng dung nạp glucose.
2) Phân tích

0 30 60 120
Đường huyết 125 140 147 190
Trạm 7:
Điện cơ ký
Câu hỏi ko rõ ràng, chắc là tính thời gian tiềm, vận tốc, biên độ, nhận
xét và so sánh!!!!!
Trạm 8:
Điện não đồ
(Vì chưa học nên chỉ thấy một đám bò lúc nhúc thôi)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×