Tải bản đầy đủ

Đề thi đề nghị HK2 Hóa 8 đề 3

Phòng GD-ĐT Bình Minh
Trường THCS Đông Thành
ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009-2010
MÔN Hóa học 8
Thời gian làm bài: 60 phút;
(12 câu trắc nghiệm và tự luận)
Mã đề thi 308
I/ TRẮC NGHIỆM: ( Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất, mỗi câu 0,25 điểm)
Câu 1: Cách nào sau đây dùng để chữa đám cháy của xăng dầu:
A. Vãi cát và trùm chăn B. Xịt nước vào đám cháy
C. Xịt khí cacbonic, vãi cát và trùm chăn ướt D. Cho mạt cưa vào đám cháy
Câu 2: Hãy chọn phản ứng hóa học vừa là phản ứng thế vừa là phản ứng oxi hóa khử:
A. CO
2
+ 2Mg 2MgO + C B. C + O
2
CO
2
C. 4Al + 3O
2
2Al

2
O
3
D. 2KClO
3
2KCl + 3O
2
Câu 3: Dãy những oxit khi hóa hợp với nước tạo ra bazơ là:
A. CaO , K
2
O , Na
2
O , BaO B. K
2
O , N
2
O
5
, P
2
O
5
, SO
2
C. SO
2
, CaO , K
2
O , P
2
O
5
D. CaO , Fe
2
O
3
, Na
2
O , CO
2


Câu 4: Oxit tương ứng với axit có công thức H
3
PO
4
là :
A. P
2
O B. PO
2
C. P
2
O
5
D. PO
3
Câu 5: hãy chọn dãy muối đều là muối trung hòa:
A. NaHCO
3
, Mg(HCO
3
)
2
, NaHSO
4
, NaHPO
4
B. CaCl
2
, Al
2
(SO
4
)
3
, Ba(NO
3
)
2
, FeCl
3
C. Al
2
(SO
4
)
3
, Mg(HCO
3
)
2
, NaHCO
3
, CaCl
2
D. CaCO
3
, Mg(HCO
3
)
2
, MgSO
4
, NaCl
Câu 6: Hãy chọn phát biểu đúng nhất:
A. Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với đơn chất.
B. Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với hợp chất
C. Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với kim loại.
D. Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với đơn chất hoặc hợp chất.
Câu 7: Hợp chất H
2
(SO
4
)
3
có tên là:
A. Nhôm (II) sunfat B. Nhôm (III) sunfat C. Nhôm sunfit D. Nhôm sunfat
Câu 8: Khi điện phân nước ta sử dụng dòng điện:
A. Cả A, B, C B. Xoay chiều C. Một chiều D. hai chiều
Câu 9: Cặp chất dùng để điều chế hiđrô trong phòng thí nghiệm là:
A. Cu và dd H
2
SO
4
B. Cu và dd HCl C. Fe và dd HCl D. Zn và dd NaOH
Câu 10: Hãy chọn phát biểu đúng:
A. Quá trình tách oxi ra khỏi hợp chất là sự oxi hóa.
B. Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử
C. Chất nhận oxi từ chất khác là chất oxi hóa.
D. Quá trình kết hợp oxi với chất khác là sự khử.
Câu 11: Khi cho kim loại tác dụng hoàn toàn với oxi ta thu được:
A. Bazơ B. Oxit bazơ C. Axit D. Oxit axit
Câu 12: Oxi hóa hoàn toàn lưu huỳnh bằng oxi thì thu được 11,2 lít (đktc). Thể tích oxi (đktc) và
khối lượng lưu huỳnh cần dùng là:
A. 11,2 l và 16 g B. 22,4 l và 32 g C. 22,4 l và 16 g D. 11,2 l và 32 g
II/ Tự Luận: (7đ)
Câu 1: (2đ)
Hoàn thành các phản ứng hóa học sau:
a). KClO
3
? + O
2
b). ? + H
2
O H
3
PO
4
c). Na
2
O + ? NaOH
d). Fe
2
O
3
+ CO ? + CO
2
Câu 2: (2đ)
Trang 1/3 - Mã đề thi 308
t
0
t
0
Có 3 bình đựng riêng biệt các chất khí: không khí, O
2
, H
2
. bằng thí nghiệm nào có thể
biết được chất khí ở mỗi lọ.
Câu 3: (3đ)
Cho kẽm tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohiđric thì thu được 11,2 lít khí hiđrô
(đktc).
a). Viết phương trình hóa học.
b). Tính khối lượng kẽm và khối lượng axit clohiđric đã phản ứng.
( H = 1 ; Zn = 65 ; Cl = 35,5 )
- HẾT-
ĐÁP ÁN
I/ Trắc nghiệm: ( Học sinh chọn đúng mỗi câu dạt 0,25 điểm)
1 C
2 A
3 A
4 C
5 D
6 D
7 D
8 B
9 C
10 B
11 B
12 A
II/ Tự Luận: (7đ)
Câu 1: Hoàn thành đúng mỗi phản ứng hóa học (0,5đ)
a). 2KClO
3
2KCl + 3O
2
b). P
2
O
5
+ 3H
2
O 2H
3
PO
4

c). Na
2
O + H
2
O 2NaOH
d). Fe
2
O
3
+ 3CO 2Fe + 3CO
2
Câu 2:
- Dẫn mỗi khí trong bình ra, để que đóm cháy còn tàn đỏ ở miệng ống dẫn khí thấy:
+ Khí nào làm tàn đỏ bùng cháy là oxi.
Phương trình: C + O
2
CO
2
(1đ)
- Hai khí còn lại đem đốt, khí nào cháy trong không khí có ngọn lửa xanh nhạt là H
2
Phương trình: 2H
2
+ O
2
2H
2
O
- Khí còn lại là không khí. (1đ)
Câu 3:
a). Zn + 2HCl ZnCl
2
+ H
2

(0,5đ)
b). n
H2
=
0,5mol
22,4
11,2

=
(0,5đ)
n
Zn
= n
H2
= 0,5 mol
(0,5đ)
m
Zn
= 0,5 . 65 = 32,5g
(0,5đ)
Trang 2/3 - Mã đề thi 308
n
HCl
= 2 n
H2
= 2 . 0,5 = 1 mol
(0,5đ)
m
HCl
= 1 . 35,5 = 35,5g
(0,5đ)
_____________________________________
Trang 3/3 - Mã đề thi 308

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×