Tải bản đầy đủ

Vật lý 7 - AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN doc

AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN

I/ Mục tiêu
1) Kiến thức: Biết giới hạn nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể người
Biết và thực hiện 1 số quy tắc ban đầu để đảm bảo an toàn khi
sử dụng điện
2) Kĩ năng: An toàn khi sử dụng điện
3) Thái độ: Nghiêm túc trong học tập
II/ Chuẩn bị
1) Giáo viên: một số loại cầu chì
bộ nguồn 6v
1 bóng đèn 6v
1 công tắc
5 đoạn dây
1 bút thử điện
2) Học sinh: xem trước bài ở nhà
III/ Phương pháp dạy học:
Vấn đáp đàm thoại, thuyết trình, trực quan
IV/ Tiến trình
1) Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh
2) Kiểm tra bài cũ:

- Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp có đặc điểm
gì?
Trả lời:
Trong đoạn mạch nối tiếp, dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí
khác nhau của mạch
Đối với đoạn mạch gồm hai đèn nối tiếp , hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn
mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn
3) Giảng bài mới:

Hoạt động1: Tìm hiểu các tác dụng và giớ
i
hạn nguy hiểm của dòng điện đối với cơ
thể người
-Cho hs trả lời C1
+C1: khi đưa đầu của bút thử điện vào lỗ
mắc với dây nóng của ổ lấy điện
-Cho các nhóm thảo luận điền hoàn chỉnh
nhận xét
-Cho hs nhắc lại 5 tác dụng của dòng điện
đã học
-Cho hs đọc sgk về mức độ tác dụng và
giới hạn nguy hiểm của dòng điện đối với
I/ Dòng điện đi qua cơ thể người có thể gây
nguy hiểm


cơ thể người
Hoạt động 2 : Tìm hiểu hoạt động đoản
mạch
-Cho hs làm TN như hướng dẫn sgk
(h29.2)
-Thảo luận về các tác hại của hiện tượng
đoản mạch
-Cho hs trả lời C2
+C2: lớn hơn
-Ôn lại cho hs tác dụng của cầu chì
*Gv làm TN như h29.3 hs quan sát trả lời
C3 +C3: cầu chì nóng lên , chảy đứt và ngắt
mạch
-Cho hs quan sát h29.4 và 1 số cầu chì thật
trả lời C4
+C4: dòng điện có cường độ vượt quá giá trị

đó thì cầu chì sẽ đứt
-Hs xem lại bài tập 24 trả lời C5
+C5: nên dùng cầu chì có ghi số 1.2A hoặc
1.5A
Hoạt động 3: Tìm hiểu các quy tắc an toàn

II/ Hiện tượng đoản mạch và tác dụng của
cầu chì
III/ Các quy tắc an toàn khi sử dụng điện

khi sử dụng điện
-Hs đọc sgk trả lời C64) Củng cố và luyện tập:
- Đọc ghi nhớ sgk
- Đọc có thể em chưa biết
- Làm bài tập sbt
5) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:
Ôn tập tổng kết chương 3
V/ Rút kinh nghiệm:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×