Tải bản đầy đủ

Giáo án Hoá 8 - BÀI THỰC HÀNH 5 - Điều chế - thu khí HIĐRO và thử tính chất của HIĐRO doc

BÀI THỰC HÀNH 5
Bài 35: Điều chế - thu khí HIĐRO và
thử tính chất của HIĐRO

I/ Mục tiêu thực hành:
- HS nắm vững nguyên tắc điều chế hiđro trong PTN, tính chất vật
lý, tính chất hóa học
- Rèn kĩ năng lắp ráp dụng cụ TN, điều chế và thu khí H
2
vào ống
nghiệm bằng cách đẩy không khí. Kĩ năng nhận ra khí H
2
, biết
kiểm tra độ tinh khiết của khí hiđro, biết tiến hành TN với H
2

(dùng H
2
khử CuO)
II/ Đồ dùng dạy học:
- Dụng cụ: mỗi nhóm: 4 ống ngh, giá ống ngh, giá sắt, kẹp, đèn

cồn, diêm, ống dẫn khí thẳng, nút cao su, ống dẫn khí hình  , que
đóm, ống hút, thìa, bình nước
- Hóa chất: dd HCl, kẽm viên, bột CuO
III/ Nội dung:
1) Ổn định lớp: Chia nhóm
2) Kiểm tra bài cũ:
- Điều chế hiđro trong PTN? Thu khí hiđro?
- Tính chất của hiđro?
3) Nội dung thực hành:

TT

Tên thí
nghiệm
Cách tiến hành Hiện tượng
Giải thích và viết
PTHH
1
Điều chế
khí H
2
từ
axit HCl,
Zn. Đốt
cháy khí
H
2
trong
không khí
Cho vào ống nghiệm
3ml dd HCl và 3-4 hạt
kẽm. Đây là ống
nghiệm bằng nút cao su
có ống dẫn khí xuyên
qua, khoảng 1’ sau đó
đưa que đóm đang cháy
vào đầu ống dẫn khí

- Có khí thoát ra- Khí cháy được
- Khí H
2


2HCl + Zn  ZnCl
2

+ H
2

2
Thu khí H
2

bằng cách
đẩy không
khí
Úp một ống nghiệm lên
đầu ống dẫn khí H
2
sinh
ra. Sau 1 phút, giữ ống
nghiệm đứng thẳng, đưa
miệng ống nghiệm vàoCó tiếng nổ nhỏH
2
tinh khiết
gần sát ngọn lửa đèn
cồn

3
Hiđro khử
đồng (II)
oxit
Cho vào ống nghiệm
10ml dd HCl loãng và
4-5 viên kẽm. Đậy ống
nghiệm bằng nút cao su
có ống dẫn khí uốn gấp
khúc V có chứa một ít
bột CuO. Cho dòng H
2

không lẫn O
2
đi qua
CuO đun nóng

- Bột đen  đỏ

- Đầu ống thủy
tinh có nước


- Có Cu tạo thành
CuO + H
2


to
Cu
+ H
2
O


4) Củng cố:
Phản ứng điều chế H
2
, H
2
khử đồng (II) oxit thuộc loại phản ứng gì?
Vì sao?
5) Dặn dò:
- Làm vệ sinh, sắp xếp các dụng cụ, hóa chất
- HS hoàn thành bản tường trình
- GV nhận xét buổi thực hành
* Chuẩn bị: Kiểm tra 1 tiết: Ôn tập chương V (Hidro – nước)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×