Tải bản đầy đủ

Giáo án Hoá 8 - Dấu hiệu của hiện tượng & phản ứng hoá học pot

Dấu hiệu của hiện tượng
& phản ứng hoá học

I/ Mục tiêu bài thực hành:
- HS phân biệt được HT vật lý và HT hoá học. Nhận biết được các
dấu hiệu có
PƯHH xảy ra
- Tiếp tục rèn kỹ năng sử dụng dụng cụ, hoá chất trong PTN
II/ Đồ dùng dạy học:
- Dụng cụ: 6 ống nghiệm, giá ống nghiệm, đèn cồn, diêm, kẹp,
ống hút, nút cao
su có ống dẫn khí (đầu vuốt nhọn), que đóm, bình nước (ống
nhỏ giọt)
- Hoá chất: KMnO
4
, nước vôi trong (dd Ca(OH)
2
), dd Na
2
CO
3


III/ Nội dung thực hành:
1) Ổn định lớp:
2) Kiểm tra bài cũ:
3) Nội dung thực hành:

TT

Tên TN

Cách tiến hành Hiện tượng Giải thích
1


Hoà tan
và đun
nóng
kalipem
anganat
Lấy khoảng 0,5 g thuốc tím
- Bỏ một phần nước trong
ống nghiệm (1), lắc cho tan

- Bỏ hai phần vào ống
nghiệm (2), đun nóng. Đưa
que đóm còn tàn đỏ 
không bùng cháy, ngừng
đun, để nguội. Sau đó, đổ
nước vào lắc cho tan (chất
rắn có tan hết không?)
Quan sát màu của 2 dd

- Thuốc tím tan hết
 dd có màu tím
- Chất rắn sau khi
đun không tan. DD


trong ống nghiệm
(2) có màu khác
ống (1) và còn chất
rắn không tan

- Hiện tượng vật

- Hiện tượng hoá
học: thuốc tím
đã biến đổi thành
một số chất khác

2Th.hiện
PƯ với
Canxi
hydroxit

1. Dùng ống thuỷ tinh thổi
hơi thở lần lượt vào ống
ngh (1) đựng nước và ống
ngh (2) đựg nước vôi trong
(dd Ca(OH)
2
).Quan sát hiện
tượng trog mỗi ống nghiệm

- Trong ống nghiệm
(1) không có dấu
hiệu gì
- Trong ống nghiệm
(2) nước vôi bị đục


- Không có PƯ
xảy ra
- Có PƯHH :
Canxihidroxit +
khí cacbonat 
canxi cacbonat +

nước

2. Đổ dd Natricacbonat lần
lượt vào ống nghiệm (1)
đựng nước và ống nghiệm
(2) đựng nước vôi trong.
Quan sát hiện tượng trong
mỗi ống nghiệm
- Ống nghiệm (1)
không có dấu hiệu

- Trong ống nghiệm
(2) nước vôi bị đục
- Không có PƯ
xảy ra
- Có PƯHH:
Natricacbonat +
Canxihidroxit 
Canxicacbonat +
Natrihidroxit


4) Củng cố:
- Các dấu hiệu để nhận biết PƯHH
- Viết phương trình chữ
5) Dặn dò:
- Nhận xét buổi thực hành, nộp bản tường trình
* Chuẩn bị bài mới: Tìm hiểu nội của định luật bảo toàn khối
lượng  Áp dụng định luật để tính khối lượng của một chất khi biết khối
lượng của các chất kia.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×