Tải bản đầy đủ

Đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết pot

Đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ủy ban nhân dân phường– xã, thị trấn.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Ủy ban nhân dân phường– xã, thị trấn.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Giải quyết ngay khi tiếp nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định

Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.


Lệ phí Đăng ký khai tử cho
người bị Tòa án tuyên bố là đã
chết
Miễn thu lệ phí
bản chính
Quyết định số
39/2008/QĐ-UBND

Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy đăng ký

Các bước
Tên bước

Mô tả bước

1.

Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

2.

Bước 2
Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân
dân phường –xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến
sáng thứ bảy hàng tuần).
- Khi nhận hồ sơ Đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố
là đã chết, Cán bộ Tư pháp – Hộ tịch phường- xã, thị trấn kiểm
tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì thực hiện cho người

Tên bước

Mô tả bước

dân;
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn
đương sự hoàn thiện hồ sơ.
3.


Bước 3
Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của
Ủy ban nhân dân phường- xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ
thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).


Hồ sơ
Thành phần hồ sơ

1.

CMND, sổ hộ khẩu; Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc Giấy đăng ký
tạm trú có thời hạn người chết;

2.

Giấy tờ tùy thân của người đi khai tử;

3.

Tờ khai đăng ký khai tử (theo mẫu);

Thành phần hồ sơ

4.

Quyết định tuyên bố chết của Tòa án.

Số bộ hồ sơ:
01 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định

1.

Mẫu đơn Đăng ký khai tử cho người bị Tòa án
tuyên bố là đã chết : - Mẫu BTP/HT-2006.KT.1;
Quyết định số
01/2006/QĐ-BTP

2.

Phiếu cung cấp thông tin về đăng ký khai tử
Quyết định số
01/2006/QĐ-BTP


Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định

Nội dung Văn bản qui định

1.

Việc thực hiện việc đăng ký khai tử cho người bị
tòa án tuyên bố là đã chết được thực hiện khi quyết
định của tóa án có hiệu lực.
Nghị định số
158/2005/NĐ-CP n


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×