Tải bản đầy đủ

Xin ý kiến dự án công trình cầu quay, cầu cất, cầu phao trong phạm vi bảo vệ luồng potx

Xin ý kiến dự án công trình cầu quay, cầu cất, cầu phao trong phạm vi bảo vệ
luồng
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Đường thủy nội địa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
10 ngày kể từ nộp đủ hồ sơ quy định
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản trả lời


Các bước
Tên bước

Mô tả bước

1.

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

2.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ,
viết Phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả.

3.


Phòng Quản lý Giao thông : : Kiểm tra hồ sơ, khu vực thi công
công trình; trình ký văn bản trả lời

4.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : Trả kết quả giải quyết thủ tục
hành chính cho cá nhân., tổ chức


Hồ sơ
Thành phần hồ sơ

1.

Văn bản đề nghị cho ý kiến

2.

Bình đồ khu vực xây dựng công trình hoặc bản đồ thể hiện vị trí công trình
với hệ tọa độ, mốc cao độ liên hệ với hệ mốc quốc gia.


3.

Dữ liệu về khoang thông thuyền

4.

Mặt cắt dọc công trình thể hiện trên mặt cắt ngang đáy sông

5.

Phương án và công nghệ đóng mở.

6.

Vùng nước dự kiến bố trí cho phương tiện thủy neo đậu khi chờ đợi

Số bộ hồ sơ:
02

Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định

1.

Văn bản đề nghị cho ý kiến : Nội dung văn bản
phải ghi rõ vị trí, quy mô công trình, tình hình thủy
văn và các kết cấu chính của công trình.
Quyết định số
27/2005/QĐ-BGTV

2.

Dữ liệu về khoang thông thuyền ( vị trí, khẩu độ
cầu, chiều cao tĩnh không )
Quyết định số
27/2005/QĐ-BGTV


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×