Tải bản đầy đủ

tổng hợp đề thi môn luật ngân hàng

Tổng hợp đề thi môn Luật ngân hàng

I-Lý thuyết - trả lời các câu hỏi sau 6 điểm)
1. Ngân hàng nhà nước thực hiện việc mua bán ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ
liên ngân hàng nhằm mục đích gì?
2.Tại sao pháp luật quy định: Cầm cố tài sản có hiệu lực từ thời điểm chuyển giao
tài sản cầm cố?
3. Trong trường hợp nào thì công ty cho thuê tài chính được thực hiện hoạt động
bao thanh toán
4. Séc bảo chi có phải là cam kết bảo lãnh của ngân hàng bị ký phát đối với người
thụ hưởng không? Vì sao?
II-Bài tập )4 điểm)
Ngày 20/04/2010 Ngân hàng TMCP X ký hợp đồng tín dụng với cty TNHH A
nhằm cho công ty A vay 5 tỷ đồng VN với thời hạn vay 3 tháng, lãi suất cho vay
(trong hạn) 1.25%/tháng. Nếu đến hạn mà công ty A không trả đủ cả gốc lẫn lãi thì
lãi suất quá hạn đối với khoản chậm trả là 2.5%/tháng. Ngoài ra, cty A còn phải trả
thêm 1 khoản tiền phạt tương ứng là 10 triệu đồng trên mỗi tháng chậm trả. Hợp
đồng tín dụng này đươc ông B bảo đảm bằng việc thế chấp ngôi nhà thuộc quyền
sở hữu của ông B theo hợp đồng bảo đảm giữa ông B và ngân hàng X. Hợp đồng
bảo đảm được công chứng, chứng thực và đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy
định của pháp luật.

Câu hỏi
1. Theo anh chị, quy định về lãi trong hạn, lãi quá hạn và tiền phạt trong hợp đồng
tín dụng giữa cty A với ngân hàng X có phù hợp với pháp luật ngân hàng và pháp
luật có liên quan không? Giải thích (2 điểm
2. Giả sử đến hạn trả nợ, ngân hàng buộc phải xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ
nhưng số tiên thu được từ xử lý tài sản không đủ để thu hồi nợ thì ông B có phải
tiếp tục trả nợ hay không? Tại sao? (1điểm)
3. Là luật sư tư vấn cho ông B, anh chị sẽ tư vấn như thế nào để bảo vệ quyền lợi
của ông B trong trường hợp công ty A không trả đúng nợ gốc và lãi đúng hạn dẫn
đến việc phải xử lý tài sản của ông B để thu hồi nợ (1 điẻm)
Phần 1 : lý thuyết ( 4 đ )
1) So sánh giữa cho vay theo hình thức tái cấp vốn và cho vay cứu cánh .
2) Bảo hiểm tiền gửi là gì ? Tại sao tổ chức nhận tiền gửi bắt buộc phải tham gia
bảo hiểm tiền gửi ? Tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ có được bảo hiểm ko ? tại sao
?
Phần 2 : Bài tập ( 6 đ )
Ngày 15/10/2009, ngân hàng thương mại cổ phần X ký hợp đồng tín dụng số
50/2009 với cty TNHH Y. theo đó, X cho Y vay 1 tỷ đồng, thời hạn 12 tháng, lãi
suất 1.2 %/ tháng. Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất của vợ chồng ông Z trị
giá 2 tỷddoonfdg. Hợp đồng được công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm.
1. Do có nhu cầu vốn để kinh doanh, vợ chồng Z muốn dùng tài sản nói trên để thế
chấp vay 500 triệu đồng tại ngân hàng H.
Anh ( chị ) hãy tư vấn cách vay cho vợ chồng ông Z ( 1,5 đ )
2. Hợp đông tín dụng số 50/2009 đến hạn thanh toán, nhưng cty Y ko chịu trả nợ
cho ngân hàng với lý do thực tế cty chỉ đứng ra vay hộ cho vợ chồng ông Z vì toàn
bộ số tiền vay nói trên đều giao cho vợ chồng ông sử dụng. Cty có gửi bản hợp
đồng thỏa thuận giữa cty với vợ chồng ông Z để chứng minh. Vợ chồng ông Z
cũng thừa nhận điều này.
Anh ( chị ) hãy nhận xét lý do từ chối trả tiền của cty Y (2 đ )
3. Với lý do cty Y vi phạm hợp đồng nên ngân hàng X đã chấm dứt hợp đồng tín
dụng trước thời hạn và ra thông báo xử lý tài sản bảo đảm là nhà đất của vợ chồng
ông Z. Tuy nhiên trong khi đó, khoản vay của vợ chồng ông Z với ngân hàng H
vẫn chưa đến hạn trả nợ. Hỏi tài sản này có đc đưa ra xử lý hay ko ? thứ tự thanh
toán thế nào ? Được biết hợp đồng tín dụng với ngân hàng H ký kết vào ngày
30/11/2009 với thời hạn vay 1 năm và đăng ký giao dịch bảo đảm trong cùng ngày
( 2.5 đ )
~~~ HẾT ~~~
Câu 1 Nhận định? giải thích (6đ)
a. Mọi tổ chức tín dụng đều được vay tái cấp vốn từ Ngân hàng nhà nước.
b. Hợp đồng tín dụng phải được công chứng, chứng thực mới có giá trị pháp lý.


c. Các giao dịch mua bán của người nước ngoài trên lãnh thổ VN được phép thanh
toán bằng ngoại tệ.
d. Séc bảo chi thể hiện cam kết bảo lãnh của ngân hàng sẽ trả đủ số tiền trên tờ séc
cho người thụ hưởng.
e. Tín dụng ngân hàng là 1 hình thức của hoạt động cho vay.
f. Chỉ có thống đốc ngân hàng nhà nước mới có quyền đặt TCTD vào tình trạng
kiểm soát đặc biệt.
Câu 2:
Cty TNHH Thành Công do ông Thành làm giám đốc - đại diện theo pháp luật,
được thành lập và hoạt động theo đúng pháp luật hiện hành. Ngày 10/4/2K9, cty
Thành công có yêu cầu xin vay 2 tỹ đồng tại ngân hàng thương mại Nam Bắc; thời
han vay: 6 tháng, lãi: 1,1%/tháng, mục đích sử dụng: kinh doanh. yêu cầu:
a. Ông thành có được phép dùng ngôi thuộc sở hữu của mình được định giá 5 tỷ,
thế chấp để đảm bảo các khoản vay trên của cty Thành công ko? vì sao?
b. Giả sử đến 6/2k9, do cần vốn để sửa chữa nhà nên ông Thành muốn sử dụng
ngôi nhà trên để tiếp tục thế chấp ờ Ngân hàng Á đông để vay số tiền 1 tỷ. Căn cứ
vào những quy định pháp luật hiện hành, anh chị hãy hướng dẫn các thủ tục pháp
lý cho ông Thành để thực hiện nguyện vọng nói trên.
C. Giả sử, đến ngày 10/10/2k9 là thời điểm đáo hạn khoản nợ của cty Thành công
đối với ngân hàng Nam Bắc nhưng cty kinh doanh thua lỗ không trả được nợ,
trong khi đó khoản nợ của ông Thành chưa đến hạn, Ngân hàng Nam Bắc có được
xử lý ngôi nhà là tài sản thế chấp để thu nợ hay không? Tại sao?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×