Tải bản đầy đủ

Các bài toán về tỉ số phần trăm _ Dạng 1+2

Dạng 1: Tìm tỉ số phần trăm của hai số
1. Một lớp học só 22 nữ sinh và 18 nam sinh. Hãy tính tỉ số phần trăm
của nữ sinh so với tổng số học sinh của lớp, tỉ số phần trăm của nam sinh với
tổng số học của lớp.
2. Một học sinh đặt kế hoạch cho mình tháng này phải đạt tổng số điểm
là 130 điểm. Do cố gắng, bạn đó đã đạt đợc 207 điểm. Hỏi:
a. Bạn đã đạt bao nhiêu phần thăm kế hoạch.
b. Bạn đã vợt mức bao nhiêu% kế hoạch?
3. Một cửa hàng đồ cũ định giá một cái mũ là 20 000 đồng. Vì không
bán đợc, cửa hàng đã hạ giá xuống 8 000 đồng. Vẫn không bán đợc, cửa
hàng lại hạ giá xuống 23000 đồng. Tuy vậy, sau cùng cửa hàng bán cái mũ
đó với giá chỉ 1280 đồng. Hỏi mỗi lần hạ giá thì giá mới bằng bao nhiêu
phần trăm giá liền trớc? 22. Hai bao gạo có tổng cộng 52,5 kg, tỉ số phần
trăm của bao thứ nhất và bao thừ hai là 25%. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kg
gạo?
4. Có hai sợi dây, sợi dây thứ nhất dài hơn sợi dây thứ hai 2,7m. Biết tỉ
số phần trăm của độ dài sợi dây thứ nhất và sợi dây thứ hai là 40%. Tính độ
dài của mỗi sợi dây?
Dạng 2: Tìm một số phần trăm của một số
1. Một miếng đất có diện tích 20000 m
2

, ngời ta đào ao nuôi cá hết 34%
diện tích, phần còn lại để trồng rau. Hỏi diện tích trồng rau là bao nhiêu m
2
?
13. Một đàn gà có 200 con trong đó có 15% gà trống. Hỏi phải thêm vào bao
nhiêu con gà mái để đàn gà có số gà trống chiếm 10 % tổng số gà?
2. Tỉ lệ lãi suất tiết kiệm hiện nay là 0,73% một tháng, với thời hạn gửi
là một năm. Hỏi nếu gửi vào 30 000 000 đồng thì sau một năm rút ra cả tiền
vốn và tiền lãi là bao nhiêu?
3. Cửa hàng bán một bếp ga với giá 600 000 đồng thì đợc lãi 12% theo
giá bán. Hỏi giá vốn của bếp ga là bao nhiêu?
4. Một cửa hàng mua vào 1kg bột ngọt với giá 12000 đồng. Hỏi cửa
hàng phải bán lại bao nhiêu tiền 1kg bột ngọt để đợc lãi 20% giá bán?
5. ở một thị xã có số dân là 120 000 ngời vào năm 2006, biết rằng tỉ lệ
tăng dân số của xã đó là 1% một năm. Hỏi đến năm 2008 dân số của thị xã
đó là bao nhiêu?
6. Nớc biển chứa 5% muối (theo khối lợng). Hỏi phải thêm vào 20 kg n-
ớc biển bao nhiêu kiloogam nớc tinh khiết để đợc một loại nớc chứa 2%
muối?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×