Tải bản đầy đủ

Giao an mi thuat 9 bai 14

Ngày soạn : Ngày giảng : . Lớp
Ngày giảng : . Lớp
Ngày giảng : . Lớp
Giáo án Mĩ thuật 9
Bài 14. vẽ tranh
Tiết 14: Đề tàI lực lợng vũ trang
I. Mục tiêu bài học
1.Về kiến thức :
Học sinh hiểu biết thêm về một số lực lợng vũ trang
2.Về kĩ năng :
Học sinh vẽ đợc tranh đề tài vũ trang
3.T t ởng tình cảm :
Học sinh yêu quý biết ơn lực lợng vũ trang.
II.Chuẩn bị của Thầy và trò
1.Phần thầy : Giáo án , SGK. Tài liệu tham khảo, trực quan.
2.Phần trò : Đọc trớc bài mới, dụng cụ học tập cần thiết cho bộ môn
III.Tiến trình bài dạy
1.Kiểm tra bài cũ (5 Phút)
+ Kiểm tra bài làm của học sinh.
+ Giới thiệu bài mới
2.Dạy bài mới

Hoạt động của thầy và trò Nội dung cần đạt
Hoạt động 1 (7 Phút)
Hớng dẫn học sinh tìm và chọn nội dung
đề tài.
* Giáo viên cho học sinh quan sát một
vài bức tranh.
? Em hãy cho biết các bức trang này vẽ
về nội dung nào
? Hình ảnh trong các bức tranh mà em
thấy gồm có những gì.
? Em có nhận xét gì về vị trí các hình
ảnh trong tranh.
? Mầu sắc trong các bức tranh này đợc
vẽ nh thế nào.
? Giáo viên tổng hợp phân tích các câu
trả lời của học sinh, để học sinh nắm bắt
đợc nội dung yêu cầu của bài
Hoạt động 2: (8 phút)
Hớng dẫn học sinh cách vẽ
Giáo viên cho học sinh nhắc lại cách vẽ
một bài vẽ trang đề tài đã học
Kết hợp trực quan giáo viên hớng dẫn lại
I/ Tìm và chọn nội dung đề tài

+/ Chân dung Anh bộ đội
+/ Đề tài thao trờng luyện tâp của anh bộ đội
+/ Bộ đội với thiếu nhi
+/ Đời sống của các Anh bộ đội
cho học sinh cách vẽ bài.
+ Chọn nội dung đề tài
+ Xác định mảng chính phụ
+ Sắp sếp hình ảnh
+ Vẽ mầu
Hoạt động3 (20 Phút)
Hớng dẫn học sinh thực hành
*/ Giáo viên ra yêu cầu để học sinh làm
bài thực hành tại lớp:
*/ Vẽ tranh đề tài Bộ đội
*/ Giấy vẽ A4
*/ Khi học sinh làm bài giáo viên theo
dõi lớp học. ổn định tổ chức lớp sửa sai
cho học sinh kịp thời.
II/ Cách vẽ hình
B1 Xác định nội dung đề tài
B2 Xác định bố cục ( mảng chính phụ )
B3 Sắp xếp hình ảnh
B4 Vẽ mầu
III/ Thực hành
Vẽ tranh đề tài Bộ đội nội dung tự chọn
Giấy vẽ A4
Yêu cầu: Bài vễ có bố cục đẹp, cân đối mầu
sắc hài hoà.
3. Củng cố : (4 Phút)
Giáo viên cho học sinh nhận xét bài làm của bạn u điểm, nhợc điểm
Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh cũng nh những đánh giá của học sinh khi nhận
xét bài làm của bạn.
Giáo viên cho điểm bài làm tốt.
4.H ớng dẫn học sinh vè nhà (1 Phút)
Nhắc học sinh làm ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×