Tải bản đầy đủ

TOÁN SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐỂ GIẢI TOÁN TỈ SỐ PHẦN TRĂM pps

TOÁN
SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI
ĐỂ GIẢI TOÁN TỈ SỐ PHẦN TRĂM

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Ôn tập các bài toán cơ bản về tỉ số phần
trăm kết hợp rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính bỏ túi.
2. Kĩ năng: - Rèn học sinh giải toán về tỉ số phần
trăm kết hợp rèn luyện kỹ
năng sử dụng máy tính bỏ túi nhanh
, chính xác.
3. Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị:
+ GV: Phấn màu, bảng phụ.
+ HS: Máy tính bỏ túi.
III. Các hoạt động:
TG

HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN HỌC SINH
1’

4’1’

30’

15’
1. Khởi động:
2. Bài cũ:
- Học sinh sửa bài 2, 3.
- Cả lớp bấm máy kiểm
tra kết quả.
- Giáo viên nhận xét và
cho điểm.
3. Giới thiệu bài mới: Sử
dụng máy tính bỏ túi để
giải toán tỉ số phần trăm.
4. Phát triển các hoạt
động:
 Hoạt động 1: Hướng
dẫn học sinh ôn tập các
bài toán cơ bản về tỉ số
phần trăm kết hợp rèn
luyện kỹ năng sử dụng
- Hát
- Lớp nhận xét.
Hoạt động cá nhân.


máy tính bỏ túi.
Phương pháp:, Thực
hành, quan sát, động não.

- Giáo viên hướng dẫn
học sinh cách thực hiện
theo máy tính bỏ túi.
- Tính tỉ số phần trăm của
7 và 40 .
- Hướng dẫn học sinh áp
dụng cách tính theo máy
tính bỏ túi.
+ Bước 1: Tìm thương
của :
7 : 40 =

+ Bước 2: nhấn %

- Học sinh nêu cách thực
hiện.

- Tính thương của 7 và 40
(lấy phần thập phân 4 chữ
số).
- Nhân kết quả với 100 –
viết % vào bên phải
thương vừa tìm được.
- Học sinh bấm máy.
- Đại diện nhóm trình bày
kết quả (cách thực hiện).
- Cả lớp nhận xét.

- Học sinh nêu cách tính
15’

- Giáo viên chốt lại cách
thực hiện.
- Tính 34% của 56.


- Giáo viên : Ta có thể
thay cách tính trên bằng
máy tính bỏ túi.- Tìm 65% của nó bằng
78.

- Yêu cầu các nhóm nêu
cách tính trên máy.

như đã học.
56  34 : 100
- Học sinh nêu.
56  34%
- Cả lớp nhận xét kết quả
tính và kết quả của máy
tính.
- Nêu cách thực hành trên
máy.
- Học sinh nêu cách tính.
78 : 65  100
- Học sinh nêu cách tính
trên máy tính bỏ túi.
78 : 65%
- Học sinh nhận xét kết
quả.
- Học sinh nêu cách làm

4’

 Hoạt động 2: Hướng
dẫn học sinh thực hành
trên máy tính bỏ túi.
Phương pháp: Thực
hành, động não, đàm
thoại.
* Bài 1, 2:

trên máy.
Hoạt động cá nhân.
- Học sinh thực hành trên
máy.
- Học sinh thực hiện – 1
học sinh ghi kết quả thay
đổi.
- Lần lượt học sinh sửa bài
thực hành trên máy.
- Cả lớp nhận xét.
- Học sinh đọc đề.
- Học sinh giải.
- Xác định tìm 1 số biết

1’
* Bài 3:


 Hoạt động 3: Củng cố.
Phương pháp: Đàm
thoại, thực hành.
- Học sinh nhắc lại kiến
thức vừa học.
5. Tổng kết - dặn dò:
- Học sinh làm bài 2 , 3 /
84.
- Dặn học sinh xem bài
trước ở nhà.
- Chuẩn bị: “Hình tam
0,6 % của nó là 30.000
đồng – 60.000 đồng –
90.000 đồng.
- Các nhóm tự tính nêu kết
quả.
- Học sinh sửa bài.
Hoạt động lớp.giác”
- Nhận xét tiết họcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×