Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần Du lịch Khách sạn Phùng Hưng

Báo cáo thực tập tổng hợp
LỜI MỞ ĐẦU
Trong giai đoạn hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang chuyển mình mạnh
mẽ sau nhiều sự kiện kinh tế. Sự thay đổi đầy biến động về tình hình kinh tế
xã hội của toàn thế giới cũng có ảnh hưởng không nhỏ đối với nền kinh tế của
Việt Nam. Đặc biệt là sau khi chính thức được công nhận là thành viên thứ
150 của WTO- tổ chức thương mại thế giới, Việt Nam ta đứng trước những
cơ hội vô cùng to lớn để có thể khẳng định mình phát triển tốt hơn nhưng
cũng ẩn chứa rất nhiều khó khăn thử thách không dễ dàng. Nhất là trong lĩnh
vực kinh doanh dịch vụ du lịch khách sạn hiện nay. Sự gia đời của hàng loạt
các khách sạn đã làm sôi động thêm thị trường cung ứng du lịch và làm tăng
thêm bầu không khí cạnh tranh vốn đã gay gắt của thị trường này.
Muốn có một sự phát triển vững chắc, việc tổ chức một bộ máy tổ chức,
đặc biệt một bộ máy kế toán hoạt động hiệu quả sẽ là một điều kiện tiên quyết
khẳng định sự thành công của một doanh nghiệp. Khi đã có thể tổ chức được
bộ máy hoạt động hài hoà, phối hợp hiệu quả thì mới có những đường lối,
chiến lược, những kế hoạch cho việc kinh doanh rõ ràng và đạt chất lượng
cao. Nắm được vấn đề này, hiện nay ngày càng có nhiều doanh nghiệp ngày
càng chú trọng hơn đến vấn đề tổ chức bộ máy làm việc, nâng cao hiệu quả
quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
Nhận thức rõ vấn đề này, Công ty cổ phần Du lịch Khách sạn Phùng

Hưng đã có nhiều bước đổi mới để tạo ra những bước phát triển mới cho
doanh nghiệp. Đặc biệt là trong công tác quản lý kế toán của doanh nghiệp đã
có nhiều cải thiện góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp.
Trần Thị Hợp Kế toán BN - K17
1
Báo cáo thực tập tổng hợp
Sau một thời gian ngắn thực tập tại Công ty cổ phần Du lịch Khách sạn
Phùng Hưng , cùng với sự hướng dẫn dẫn và chỉ bảo tận tình của cô giáo
hướng dẫn và của các cán bộ trong công ty đặc biệt là các nhân viên phòng tài
chính-kế toán, em đã rút ra nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế bổ
ích bổ sung cho những kiến thức đã học trong gần 4 năm qua. Nhờ đó mà em
có thể hoàn thành được báo cáo thực tập tổng hợp về tổ chức họat động của
Công ty cũng như bộ máy kế toán.
Báo cáo gồm ba phần chính:
Phần I: Khái quát chung về hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức
quản lý của Công ty cổ phần Du lịch Khách sạn Phùng Hưng
Phần II: Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần Du lịch Khách
sạn Phùng Hưng
Phần III: Nhận xét chung
Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Đặng Thị Loan cùng các cô chú, anh
chị phòng kế toán, đặc biệt là chị Phùng Thị Bích Hồng- người hướng dẫn
thực tập tại Công ty - đã giúp em hoàn thành Báo cáo này.
Trần Thị Hợp Kế toán BN - K17
2
Báo cáo thực tập tổng hợp
PHẦN I:
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH
DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH KHÁCH SẠN PHÙNG HƯNG
1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
Khách sạn Phùng Hưng ra đời trên cơ sở của chính sách tư bản tư doanh
của Nhà nước từ những năm 1958 – 1960. Được xây dựng do một chủ hộ
người Việt gốc Hoa từ trước thời kỳ giải phóng thủ đô 1954 với mục đích sử
dụng để ở. Sau khi giải phóng Thủ đô, giải phóng miềm Bắc gia đình này đã
giao lại khu nhà cho Nhà nước Việt Nam sử dụng. Khách sạn Phùng Hưng
được hình thành với ba khu nhà, 42 phòng nghỉ bình dân không có trang thiết
bị khách sạn, hệ thống nước sinh hoạt, vệ sinh, hệ thống thông tin cũng rất
đơn sơ.
Thực hiện chủ trương đổi mới cơ chế quản lý của Nhà nước, ngày
06/09/1999 Uỷ ban nhân dân TP Hà Nội ra Quyết định số 3611 QĐ/UB
chuyển doanh nghiệp Nhà nước KHách sạn Phùng Hưng thành Công ty Cổ
phần lấy tên là:
Tên Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Phùng Hưng
Tên giao dịch quốc tế : Phung Hung Hotel Stock Corporation
Tên viết tắt : PHSC
Trụ sở chính : Số 2D Đường Thành – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Trần Thị Hợp Kế toán BN - K17
3
Báo cáo thực tập tổng hợp
Công ty là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, thực hiện chế độ hạch
toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, hoạt động theo Điều lệ của
Công ty Cổ phần, luật công ty.
Trải qua hơn 40 năm tồn tại và phát triển, cho đến nay với tổng số
CBCNV là 92 người, khách sạn đã có 80 phòng nghỉ, trong đó có 10 phòng
cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế cùng hệ thống thông tin liên lạc hiện đại, nhà
hàng 120 chỗ ngồi và khu massage với 10 phòng đáp ứng nhu cầu phục vụ
khách trong nước và quốc tế.
1.2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY
Là một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, chức
năng chủ yếu của Công ty là kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống, kinh
doanh lữ hành, vận chuyển và các dịch vụ bổ trợ: massage, karaoke, vũ
trường, dịch vụ vui chơi giải trí. Bên cạnh đó, thực hiện đa dạng hoá các hoạt
động, Công ty còn kinh doanh cho thuê văn phòng, cửa hàng trưng bày, bán
hàng hoá. Kinh doanh tổng hợp các mặt hàng công nghệ phẩm, đại lý giới
thiệu và tiêu thụ sản phẩm.
Công ty cổ phần Du lịch Khách sạn Phùng Hưng tổ chức kinh doanh
những nhóm nghiệp vụ sau:
*. Kinh doanh các dịch vụ lưu trú (buồng ngủ). Để thực hiện dịch vụ này
có các tổ như tổ trực buồng, lễ tân ...
*. Kinh doanh các dịch vụ ăn uống. Để thực hiện dịch vụ này có các tổ
như tổ bàn, tổ bếp ...
*. Kinh doanh các dịch vụ vận chuyển. Để thực hiện dịch vụ này có các
bộ phận chuyên chở ...
Trần Thị Hợp Kế toán BN - K17
4
Báo cáo thực tập tổng hợp
*. Kinh doanh các dịch vụ khác như dịch vụ cho thuê kiốt, dịch vụ điện
thoại, giặt là cho khách, masage ...
Ngoài ra, Công ty còn có chức năng liên doanh, liên kết với các tổ chức
trong và ngoài nước, kinh doanh mua bán cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường
chứng khoán theo luật định.
Nhiệm vụ của Công ty là không ngừng nâng cao lợi ích của các cổ đông,
tăng tích luỹ, phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thiết thực vào việc
thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
1.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY
Công ty cổ phần Du lịch Khách sạn Phùng Hưng là một công ty cổ phần
vì vậy cơ quan quyết định cao nhât của Công ty là Đại hội đại biểu cổ đông
( gọi tắt là Đại hội đồng). Đại hội đồng họp mỗi năm một lần vào đầu năm tài
chính. Trong trường hợp khẩn cấp khi có vấn đề bất thường ảnh hưởng lớn
đến tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần thì có thể tổ chức Đại hội cổ
đông bất thường. Đại hội đồng có quyền trong việc thông qua các bản báo
cáo quan trọng như báo cáo tài chính năm, các báo cáo của trưởng ban kiểm
soát. Bên cạnh đó Đại hội đồng có vai trò quan trọng trong việc đưa ra các
quyết định quan trọng như xác định mức cổ tức hàng năm, quyết định bán số
tài sản có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty, quyết
định thành viên của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát. Đại hội đồng có
quyền tổ chức và giải thể công ty cổ phần. Ngoài ra Đại hội đồng có các
quyền và nghĩa vụ khác theo qui định của pháp luật.
Theo điều lệ công ty, Đại hội đồng sẽ bầu ra Hội đồng quản trị. Đây là


cơ quan quản lý công ty cổ phần, có quyền nhân danh công ty cổ phần để
quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty cổ phần
trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng. Nhiệm kì của Hội đồng
Trần Thị Hợp Kế toán BN - K17
5
Báo cáo thực tập tổng hợp
quản trị là 4 năm. Thành viên của Hội đồng quản trị gồm 5 người gồm : chủ
tịch, 1 phó chủ tịch và các uỷ viên. Hội đồng quản trị có trách nhiệm lập ra
chiến lược phát triển, đưa ra các phương án đầu tư. Hội đồng quản trị có
quyền quyết định cơ cấu tổ chức, quản lý nội bộ của công ty, đồng thời có
quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh giám đốc, phó giám đốc, kế
toán trưởng của công ty cổ phần cũng như quyết định mức lương, thưởng cho
cán bộ quản lý. Ngoài ra Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ khác
theo quy định của pháp luật.
Giám đốc là người có quyền quyết định trong mọi hoạt động của công ty
và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động của công ty, đồng thời
chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền hạn,
nhiệm vụ được giao và chịu sự kiểm tra của ban kiểm soát công ty. Giám đốc
là người quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh
hàng ngày của công ty, đề ra chính sách, mục tiêu phát triển của công ty và
lãnh đạo việc thực hiện. Bên cạnh đó thường xuyên kiểm tra theo dõi việc
thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính, đồng thời chịu trách
nhiệm kiểm soát và phê duyệt các báo cáo hoạt động của công ty trình cấp
trên.
Phó giám đốc là người giúp việc cho Giám Đốc trong từng mặt công tác
được Giám đốc chỉ định, thay thế điều hành khi giám đốc đi vắng và chịu
trách nhiệm trước giám đốc.
Các phòng ban được đặt trực tiếp dưới sự điều hành của giám đốc, chịu
trách nhiệm trước Giám đốc về các phần việc mà Giám đốc giao cho và chấp
nhận các nội quy, quy định mà Giám đốc đề ra.
Phòng Tổ chức Hành chính mà đứng đầu là trưởng phòng có nhiệm vụ
quản lý, điều hành công việc của phòng Tổ chức Hành chính, quản lý tài sản
Trần Thị Hợp Kế toán BN - K17
6
Báo cáo thực tập tổng hợp
các phòng ban, phân xưởng, cây xanh và vệ sinh môi trường của công ty. Bên
cạnh đó có trách nhiệm về vấn đề tổ chức lao động, tuyển chọn, đào tạo, bố trí
sắp xếp lao động, lập kế hoạch và quản lý tiền lương, thực hiện chế độ
BHXH, công tác phí cho cán bộ công nhân viên.
Phòng tài chính kế toán mà đứng đầu là kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ
chức thực hiện công tác hạch toán kế toán, giúp giám đốc lập kế hoạch tài
chính, tổ chức ghi chép các nghiệp kinh tế phát sinh, tính toán các chỉ tiêu
kinh tế trên cơ sở đó tham mưu cho giám đốc thực hiện quá trình đầu tư vốn
có lợi nhất. Tham mưu quản lý và phân phối quỹ lương, thưởng trong đơn vị,
đề xuất các biện pháp phân phối theo đúng điều lệ công ty và chế độ chính
sách của nhà nước.
Phòng kinh doanh mà đứng đầu là trưởng phòng có nhiệm vụ nghiên
cứu phương án kinh doanh trình ban giám đốc, thiết lập và giữ quan hệ với
các đối tác như các công ty lữ hành. Đồng thời nghiên cứu thị trường, thực
hiện công tác marketing nhằm quảng bá hình ảnh công ty cũng như thu hút
khách đến nghỉ tại công ty.
Bộ phận buồng có trách nhiệm chăm lo nghỉ ngơi cho khách trong thời
gian khách nghỉ tại công ty.
Bộ phận lễ tân chịu trách nhiêm quan hệ trực tiếp với khách hàng để đáp
ứng nhu cầu của khách và là cầu nối trực tiếp giữa khách với các bộ phận
khác.
Bộ phận tu sửa chịu trác nhiệm sửa chữa những thiết bị, tài sản của công
ty khi bị hỏng.
Bộ phận giặt là có nhiệm vụ giặt là cho khách khi khách yêu cầu.
Trần Thị Hợp Kế toán BN - K17
7
Báo cáo thực tập tổng hợp
Bộ phận bảo vệ chịu trách nhiệm về sự an toàn cho khách và tài sản của
công ty.
Bộ phận nhà ăn có nhiệm vụ phục vụ nhu cầu ăn uống hàng ngày của
khách nghỉ tại công ty cũng như các cuộc liên hoan, hội nghị khi khách yêu
cầu.
Như vậy ta thấy rằng bộ máy tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Du
lịch Khách sạn Phùng Hưng mang các đặc điểm của một công ty cổ phần, với
quyền lực cao nhất thuộc về đại hội đồng cổ đông. Bộ máy tổ chức của công
ty cũng được thực hiện theo hình thức trực tuyến, có sự quản lý lãnh đạo từ
trên xuống, vừa được tổ chức theo hình thức chức năng, được chia thành
nhiều phòng ban với các nhiệm vụ, quyền hạn khác nhau. Với cách tổ chức
này, các phòng ban, các bộ phận không hề có sự tách biệt về hoạt động mà có
mối quan hệ mật thiết sâu sắc với nhau trong tất cả hoạt động trên mọi mặt
của công ty. Có thể khái quát tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Du
lịch Khách sạn Phùng Hưng theo sơ đồ như sau:
Trần Thị Hợp Kế toán BN - K17
8
Hội Đồng Quản Trị
Ban Giám Đốc
Ban Kiểm Soát
Phòng Tổ Chức
Hành Chính
Phòng Kinh
Doanh
Phòng Kế Toán
Tài Chính
Bộ
Phận
Lễ
Tân
Bộ
Phận
Buồng
Bộ
Phận
Tu
Sửa
Bộ
Phận
Giặt

Bộ
Phận
Bảo
Vệ
Bộ
Phận
Nhà
Ăn
Báo cáo thực tập tổng hợp
1.4. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY MỘT SỐ
NĂM GẦN ĐÂY
Nhằm khẳng định vị thế của công ty với các doanh nghiệp ở Thủ đô và
cả nước, Công ty xác dịnh chiến lược kinh doanh lâu dài là đa dạng hoá sản
phẩm, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu sản phẩm, dịch vụ, mở rộng thị trường, mở
rộng các lĩnh vực kinh doanh.
Ngoài hoạt động kinh doanh cho thuê buồng, công ty đã thành lập trung
tâm du lịch lữ hành quốc tế và nội địa, xây dựng nhà hàng mới phục vụ ăn
uống, bán hàng, tổ chức dịch vụ tắm hơi, massage, cho thuê hội trường, phục
vụ tiệc cưới, phục vụ hội nghị,... Nếu như năm 2002 nguồn thu từ cho thuê
buồng chiếm 90% tổng doanh thu của Công ty thì năm 2007 chỉ còn chiếm tỷ
trọng là 55%, mặc dù doanh thu buồng vẫn tăng trưởng, ổn định hàng năm
trong khi đó thu từ dịch vụ ăn uống, bán hàng, cho thuê hội trường, vận
chuyển và các nguồn thu khác chiếm tới 45%. Để mở rộng thị trường công ty
đã liên kết, làm đại lý cho các hãng lữ hành quốc tế, tăng cường tiếp thị,
quảng cáo, khuyến mại và có chính sách cụ thể, hợp lý với các bạn hàng, chủ
động khai thác nguồn khách, xây dựng các chương trình tour đáp ứng mọi
nhu cầu du lịch văn hoá, du lịch lễ hội, du lịch nghiên cứu...
Kết quả kinh doanh năm 2006
- Khách du lịch phục vụ:
Tổng số khách đạt 21.241 lượt, tăng 5,3% so với kế hoạch, tăng 3,9 so
với năm trước.
Khách quốc tế đạt 1471 lượt khách, tăng 3,5% so với kế hoạch, tăng
1,5% so với năm trước. Khách quốc tế chiếm tỷ trọng 7%.
Nói chung khách nội địa là chủ yếu và tăng 2,8% so với năm 2005.
Trần Thị Hợp Kế toán BN - K17
9
Báo cáo thực tập tổng hợp
- Hiệu suất sử dụng buồng: Số buồng tối đa là 80, công suất đạt 63,45%.
Tổng doanh thu tăng trưởng 1,4% - so với kế hoạch mức tăng trưởng là
2,1%. Đây là thành tích rất lớn của tập thể lãnh đạo, CBCNV toàn Công ty
một năm qua. Doanh thu tăng trưởng ở hầu hết các dịch vụ.
Kết quả kinh doanh năm 2007
- Khách du lịch phục vụ:
Tổng số khách đạt 21912 lượt khách, tăng 3.2% so với năm trước và
1,9% sp với kế hoạch
Khách quốc tế đạt 1500 lượt, tăng 1,9% so với năm trước và 0,8% so với
kế hoạch
- Hiệu suất sử dụng buồng : đạt 70%, tăng 6,6% so với năn trước
Khách ở tăng so với năm trước và tăng so với kế hoạch, lượng khách
quốc tế chiếm tỷ trọng 7,2% và tăng 1% so với thực hiện năm trước. Thị
trường khách quốc tế chủ yếu là khách Trung Quốc (chiếm tỷ trọng 86% và
chủ yếu là khách đi du lịch bằng CMT).
Tổng doanh thu 18tỷ - tăng 1,4% so với năm trước và tăng 0,9% so với
kế hoạch.
Trần Thị Hợp Kế toán BN - K17
10
Báo cáo thực tập tổng hợp
PHẦN II:
THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH KHÁCH SẠN PHÙNG HƯNG
2.1. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN
Việc lựa chọn hình thức kế toán là một trong những nội dung quan trọng
để tổ chức công tác kế toán phù hợp với quy mô hoạt động của trung tâm . Bộ
phận kế toán của trung tâm được tổ chức theo hình thức kế toán tập trung .
Phòng kế toán thực hiện từ khâu thu nhập và xử lý chứng từ ,ghi sổ , lập báo
cáo kế toán , phân tích và kiểm tra kinh tế .
Tuy nhiên ở trường hợp bộ phận có liên quan đến tài chính trung tâm bố
trí các nhân viên kế toán làm nhiệm vụ thu thập chứng từ rồi tập trung lên
phòng kế toán .
Phòng kế toán của trung tâm gồm 6 thành viên :
- Kế toán trưởng : là người điều hành chung công việc của cả phòng ,
chịu trách nhiệm trước giám đốc và cấp trên về mọi hoạt động kinh tế .
- Kế toán tổng hợp : Thực hiện tập hợp chi phí sản xuất trong đơn vị qua
các kế toán viên để tính giá thành sản phẩm , kiêm kế toán tài sản cố định,
nguyên vật liệu. Cuối tháng đưa số liệu vào sổ chi tiết, sổ tổng hợp
- Kế toán thanh toán : Có nhiệm vụ theo dõi các khoản tiền mặt, tiền gửi
ngân hàng, tiền lương, BHXH. Cụ thể kế toán cập nhật chứng từ hàng ngày,
các khoản thu chi trong đơn vị dựa vào chứng từ ghi sổ, bảng tổng hợp số
liệu, đối chiếu phát hiện kịp thời những sai sót nhầm lẫn đẻ có biện pháp xử
lý. Đồng thời cuối tháng ký xác nhận bảng chấm công đối chiếu ngày công
làm căn cứ tính và thanh toán lương cho công nhân.
Trần Thị Hợp Kế toán BN - K17
11

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×