Tải bản đầy đủ

ĐỊA LÍ DÂN SỐ NƯỚC TA pps

ĐỊA LÍ
DÂN SỐ NƯỚC TA

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Nắm đặc điểm số dân và tăng dân số của Việt Nam.
- Hiểu: nước ta có dân số đông, gia tăng dân số nhanh và nắm
hậu quả do dân số tăng nhanh.
2. Kĩ năng:
- Sử dụng lược đồ, bảng số liệu để nhận biết đặc điểm số dân
và sự tăng dân số của nước ta.
- Nêu những hiệu quả do dân số tăng nhanh.
3. Thái độ: Ý thức về sự cần thiết của việc sinh ít con
trong 1 gia đình.
II. Chuẩn bị:
- GV: Bảng số liệu về dân số các nước ĐNÁ năm 2004.
Biểu đồ tăng dân số.
- HS: Sưu tầm tranh ảnh về hậu quả của tăng dân số nhanh.
III. Các hoạt động:

TG


HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
1’
3’

1’


30’

8’

1. Khởi động:
2. Bài cũ: “Ôn tập”.
- Nhận xét đánh giá.
3. Giới thiệu bài mới:
“Tiết địa lí hôm nay sẽ giúp
các em tìm hiểu về dân số
nước ta”.
4. Phát triển các hoạt
động:
 Hoạt động 1: Dân số
Mục tiêu: HS biết dựa
vào bảng số liệu, biểu đồ
để nhận biết số dân và sự
tăng dân số
+ Hát
+ Nêu những đặc điểm tự
nhiên VN.
+ Nhận xét, bổ sung.
+ Nghe.Hoạt động cá nhân, lớp.

+ Học sinh, trả lời và bổ
sung.8’


Phương pháp:
Quan sát,
Đàm thoại.
+ Tổ chức cho học sinh
quan sát bảng số liệu dân
số các nước Đông Nam Á
năm 2004và trả lời:
- Năm 2004, nước ta có
số dân là bao nhiêu?
- Số dân của nước ta đứng
hàng thứ mấy trong các
nước ĐNÁ?
 Kết luận: Nước ta có
diện tích trung bình
nhưng lại thuộc hàng
đông dân trên thế giới.
 Hoạt động 2: Gia tăng
dân số
Mục tiêu: HS biết được
số liệu dân sốcủa nước ta

- 78,7 triệu người.

- Thứ ba.

+ Nghe và lặp lại.


Hoạt động nhóm đôi,
lớp.

+ Học sinh quan sát biểu
đồ dân số và trả lời.
- 1979 : 52,7 triệu người
- 1989 : 64, 4 triệu người.
- 1999 : 76, 3 triệu người.
- Tăng nhanh bình quân


8’

6’


1’
ở thời điểm gần nhất
Phương pháp: Thảo luận
nhóm đôi, quan sát, bút
đàm.
- Cho biết số dân trong
từng năm của nước ta.

- Nêu nhận xét về sự gia
tăng dân số ở nước ta?
 Dân số nước ta tăng
nhanh, bình quân mỗi
năm tăng thêm hơn một
triệu người .
 Hoạt động 3: Ảnh
hưởng của sự gia tăng dân
số nhanh.
Mục tiêu: HS nêu được
một số hậu quả do dân số
tăng nhanh
mỗi năm tăng trên 1 triệu
người.
+ Liên hệ dân số địa
phương: TPHCM.
Hoạt động nhóm, lớp.Thiếu ăn
Thiếu mặc
Thiếu chỗ ở
Thiếu sự chăm sóc
sức khỏe
Thiếu sự học hành…

Hoạt động nhóm, lớp.


Phương pháp:
Thảo luận
nhóm, đàm thoại.
- Dân số tăng nhanh gây
hậu quả như thế nào?
 Trong những năm gần
đây, tốc độ tăng dân số ở
nước ta đã giảm nhờ thực
hiện tốt công tác kế hoạch
hóa gia đình.
 Hoạt động 4: Củng cố.

Phương pháp: Thi đua,
thảo luận nhóm.
+ Yêu cầu học sinh sáng
tác những câu khẩu hiệu
hoặc tranh vẽ tuyên
truyền, cổ động KHHGĐ.
+ Nhận xét, đánh giá.
5. Tổng kết - dặn dò:
- Chuẩn bị: “Các dân tộc,
+ Học sinh thảo luận và
tham gia.
+ Lớp nhận xét.sự phân bố dân cư”.
- Nhận xét tiết học.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×