Tải bản đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao chất lượng HS yếu kém môn Tiếng Anh

Sỏng kin kinh nghim: nõng cao cht lng HS yu kộm mụn Ting Anh
A. t vn
t nc ang chuyn mỡnh trc s phỏt trin khụng ngng ca nhõn loi. Ngnh
Giỏo dc - o to cng khụng ngng ln mnh cung cp cho xó hi ngun lc ln
nht, quý bỏu nht, trong ú cú ngun lc trớ tu - ngun lc con ngi Vit Nam.
Nhng ch nhõn tng lai ca t nc phi l nhng con ngi bit hnh ng mt
cỏch nng ng, sỏng to, thớch ng nhanh trc s phỏt trin ca khoa hc cụng ngh,
s bin i khụng ngng ca xó hi. Tng ngi dõn Vit Nam hiu hc, mi gia ỡnh
v ton xó hi coi trng hc vn. ng ta xỏc nh Giỏo dc l quc sỏch hng u.
i mi giỏo dc úng vai trũ quan trng cp thit trong giỏo dc ph thụng.i mi
giỏo dc l nn tng, l ng lc thỳc y cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc
Vit Nam tng bc vng vng khi hi nhp nn kinh t th gii, vng vng trc s
phỏt trin khoa hc cụng ngh ca nhõn loi.
T nm hc 2002-2003 B giỏo dc o to ó thc hin cuc cỏch mng v giỏo
dc, i mi c ni dung v phng phỏp dy hc. Nm hc 2006-2007 va qua l nm
u tiờn ngnh GD- T trin khai cuc vn ng ln Núi khụng vi tiờu cc trong thi
c v bnh thnh tớch trong giỏo dc. Cuc vn ng ny ó c ton xó hi hng
ng, lm thay i nhiu mt h thng giỏo dc, em li nhng thnh cụng ỏng ghi
nhn. T nhng thnh cụng khi trin khai cuc võn ng ln Hai khụng, nm hc
2007-2008 ny, B GD - T thờm vo cuc vn ng ú hai ni dung quan trng l
chng ngi nhm lp ca hc sinh v vi phm o c nh giỏo. õy cng l nhng

im mu cht tip theo vic dy v hc trong nh trng i vo thc cht, Ngnh
giỏo dc t khng nh i mi vỡ s phỏt trin ca t nc, ca ngnh, xõy p nn
múng cho ngụi nh giỏo dc vn cao.
i mi v mc tiờu v ni dung dy hc ũi hi phi cú s i mi v phng phỏp
dy hc, l quỏ trỡnh tớch cc hoỏ hot ng hc tp tớch cc ca hc sinh di s ch
o hng dn trc tip ca ngi giỏo viờn; hc sinh phi t giỏc, ch ng sỏng to,
vn dng linh hot cỏc kin thc ó thu nhn c mt cỏch cú hiu qu vo thc t
nhm nõng cao cht lng trong nh trng.
Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Hạnh (A) . Tr ờng THCS Liên Thuỷ
1
Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao chất lượng HS yếu kém môn Tiếng Anh
Nền kinh tế thị trường trong giai đoạn mới đang mở cửa, Tiếng Anh từ lâu được coi
là ngôn ngữ giao tiếp quan trọng, càng quan trọng hơn trong xu hướng hội nhập kinh tế
ngày nay bởi học sinh học tốt bộ môn này sẽ có điều kiện sử dụng ngôn ngữ quốc tế để
học tập, giao tiếp, trao đổi thông tin. Người thầy giáo phải nắm vững phương pháp dạy
học một cách vững chắc, vận dụng linh hoạt các thao tác trong quá trình dạy học. “ Mỗi
thầy cô giáo phải là tấm gương sáng về đạo đức, tấm gương sáng về tự học và sáng tạo”.
Coi trọng kỳ vọng rất nhiều nhưng bản thân từng nhà giáo phải nỗ lực thật lớn mới có
thể hoàn thiện mình trong nghề dạy học. Đặc biệt Tiếng Anh là bộ môn đặc trưng mang
những nét đặc thù riêng, học sinh đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất
lượng dạy học bộ môn, nhất là việc giảm thiểu tỉ lệ học sinh yếu kém. Giáo viên Tiếng
Anh phải nỗ lực như thế nào đây để nâng cao chất lượng học sinh yếu kém, thực hiện tốt
nội dung chống học sinh ngồi nhầm lớp trong cuộc vận động “ Hai không” của Bộ GD-
ĐT.
Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy môn tiếng Anh, bản thân tôi đã nhiều đêm trăn trở
làm sao để những học sinh thuộc diện yếu kém có thể biết đọc, biết viết, biết giao tiếp
bằng Tiếng Anh những tình huống gần gũi trong cuộc sống. Phải chăng những học sinh
này là những học sinh yếu lõi không được quan tâm một cách thích đáng, do hoàn cảnh
gia đình hay do các em lêu lỏng dẫn đến mất gốc, chán nản, không thích học Vì vậy
trong phạm vi của đề tài tôi xin đưa ra một vài kinh nghiệm của mình về “ Một số biện
pháp để nâng cao chất lượng học sinh yếu - kém môn Tiếng Anh “
B. Nội dung
I. Cơ sở lý luận:
Nghị quyết Trung ương khóa VII của Đảng đã xác định phải “ khuyến khích tự học
”phải “áp dụng những phương pháp giáo dục hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh năng
lực tư duy, sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề ”.
Nghị quyết TW 2 khóa VIII tiếp tục khẳng định “Đổi mới phương pháp giáo dục đào
tạo, khắc phục lối truyền đạt một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người
học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện dạy học hiện đại vào
quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh ”.
Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ H¹nh (A) . Tr êng THCS Liªn Thuû
2
Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao chất lượng HS yếu kém môn Tiếng Anh
Luật giáo dục cũng nêu rõ trong điều 28.2 “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát
huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến
thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm hứng thú học tập cho học sinh
”.
Ngành Giáo dục Lệ Thủy đã và đang chỉ đạo một cách tích cực hướng tới sự hoàn thiện
về đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện tốt cuộc vận động hai không với bốn nội
dung của Ngành Giáo dục. Trong đó việc chống học sinh ngồi nhầm lớp đang là một
vấn đề nóng bỏng và nan giải.
Với đối tượng học sinh yếu, đây quả là một bước đột phá đặc biệt hết sức quan trọng
mà người giáo viên cần phải chuẩn bị hết sức kỹ càng công việc của mình, đòi hỏi nỗ
lực không ngừng của những người làm ngành Giáo dục và của toàn xã hội.
Phương pháp nâng cao chất lượng cho học sinh yếu kém lại là một vấn đề hết sức thiết
thực và quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dạy học nói chung và bộ môn Tiếng Anh
nói riêng ở bậc THCS.
II. Tình hình thực tiễn.
1. Tình hình thực tế học sinh.
Từ những năm qua, theo phương pháp đổi mới trong dạy và học, học sinh được học
chương trình, sách giáo khoa mới; nhưng đối tượng tiếp nhận vẫn chủ yếu là học sinh
khá giỏi. Đối tượng học sinh yếu chưa nắm chắc kiến thức, học theo tính thụ động, chờ
đợi kết quả của bạn mình đưa ra. Nhiều em rất ngại thực hành nói ở trên lớp, sợ nói ra
sẽ bị sai. Một số em chưa đọc thông viết thạo, thậm chí không thích ghi chép bài học ở
trên lớp cũng như không làm bài tập về nhà. Phương pháp học chưa phù hợp với tình
hình đổi mới về giáo dục trong giai đoạn mới.
2. Thực tế của giáo viên trong cách hướng dẫn học sinh yếu học Tiếng Anh.
Trong những năm thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa và phương pháp
dạy học bộ môn Tiếng Anh, giáo viên chỉ chú trọng đến việc đổi mới trong tổ chức các
hoạt động học tập của học sinh, hoàn thiện các bước dạy theo hướng đổi mới chứ chưa
thật sự chú trọng hướng dẫn cách học và thực hành cho đối tượng học sinh yếu kém.
Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ H¹nh (A) . Tr êng THCS Liªn Thuû
3
Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao chất lượng HS yếu kém môn Tiếng Anh
Giáo viên chỉ dừng lại ở mức độ hướng dẫn còn chung chung với tất cả các đối tượng
học sinh.
3. Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học.
Với yêu cầu đổi mới giáo dục, cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng được tăng
trưởng nhanh. Song sự thiếu đồng bộ hóa trong các khối lớp học, góp phần ảnh hưởng
đến sự tiếp thu bài của học sinh dẫn đến các em có sự chán nản, mệt mỏi cho các em.
Trang thiết bị được trang cấp khá đầy đủ nhằm phục vụ tối đa cho mục đích đổi mới
dạy học và sách giáo khoa mới, sử dụng có hiệu quả những trang thiết bị trên trong giai
đoạn đầu đổi mới còn khó khăn nhất là trang thiết bị nghe nhìn chưa được trang cấp đầy
đủ, chưa mang tính đặc trưng của bộ môn như phòng nghe nhìn, băng đĩa, máy móc
phục vụ dạy và học trên lớp.
4. Thực trạng đổi mới phương pháp học tiếng Anh tại đơn vị trường THCS Liên
Thuỷ.
Từ năm học 2002- 2003 thực hiện đổi mới giáo dục của Bộ Giáo dục và đào tạo về
cả nội dung và phương pháp, bản thân tôi đã chú trọng nhiều về phương pháp dạy học.
Đặc biệt là phương pháp để nâng cao chất lượng cho học sinh yếu, kém.Tôi đã xây xựng
kế hoạch phụ đạo học sinh yếu - kém dựa trên kế hoạch phụ đạo của trường và của
phòng GD. Số lượng học sinh yếu - kém được tôi phân thành 3 loại: Trung bình -
Yếu;Yếu;Yếu- kém; và tôi đã theo dõi cụ thể diễn biến của từng học sinh, số lượng học
sinh tiến bộ ở cuối học kỳ I so với chỉ tiêu đề ra đầu năm. Song trong quá trình thực
hiện việc đổi mới, chúng tôi vẫn còn lúng túng nên việc nâng cao chất lượng cho học
sinh yếu chưa đạt hiệu quả cao.
Vì vậy, chất lượng của học sinh khối 6,7 chưa được như mong muốn. Cuối năm
2006- 2007 chất lượng bộ môn Tiếng Anh của khối 6 được thể hiện về các kỹ năng
nghe, đọc, viết,… bởi các chỉ số như sau:
Ngữ pháp Viết Đọc Nghe
Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ H¹nh (A) . Tr êng THCS Liªn Thuû
4
Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao chất lượng HS yếu kém môn Tiếng Anh
Lớp
Số
lượn
g
HS
yếu
kém
Nắm
được
kiến
thức vận
dụng
khá
Chưa
nắm
được
kiến
thức vận
dụng
yếu
Nắm
được
kiến
thức vận
dụng
khá
Chưa
nắm
được
kiến
thức vận
dụng
yếu
Nắm
được
kiến
thức vận
dụng
khá
Chưa
nắm
được
kiến
thức vận
dụng
yếu
Nắm
được
kiến
thức vận
dụng
khá
Chưa
nắm
được
kiến
thức vận
dụng
yếu
S
L
% SL % S
L
% S
L
% S
L
% S
L
% S
L
% S
L
%
6A 16 8 50,0 8
50,
0 7 43,8 9 56,3 9 56,3 7 43,8 6
3
7,5 10 62,5
6B 15 8 53,3 7
46,
7 8 53,3 7 46,7 10 66,7 5 33,3 9
6
0,0 6 40,0
6C 17 8 47,1 9
52,
9 9 52,9 8 47,1 11 64,7 6 35,3 10
5
8,8 7 41,2
Từ bảng thống kê chất lượng trên ta thấy tỉ lệ học sinh chưa nắm được kiến thức vận
dụng còn yếu ở tất cả các kĩ năng nghe, đọc, viết … còn quá cao.Chứng tỏ học sinh
chưa nắm được phương pháp học tập bộ môn, chưa vận dụng được kiến thức mà giáo
viên đã hướng dẫn để chủ động sáng tạo thể hiện cái tôi của mình trong hoạt động giao
tiếp. Mặt khác, hoàn cảnh gia đình các em chưa động viên thích đáng, hướng dẫn, định
mức thời gian học cho các em.
Từ những thực tiễn cấp thiết trên tôi tìm tòi, suy nghĩ làm thế nào để nâng cao chất
lượng môn học cao hơn. Từ đó tôi mạnh dạn đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao
chất lượng học sinh yếu kém môn Tiếng Anh ở trường THCS.
III. CáC BIệN PHáP THực hiện.
1. Nắm đặc điểm tâm - sinh lý của học sinh.
Lứa tuổi học sinh THCS là lứa tuổi hết sức nhạy cảm thuộc vào giai đoạn giữa trẻ
em và người lớn, không còn là trẻ em nhưng cũng chưa phải là người lớn, mà các em
thích làm người lớn nhưng xử sự như là trẻ con, thích làm theo ý mình, thích cái lạ,
thích bạn bè và bắt đầu cảm thấy chán bộ môn. Tôi nắm bắt được điểm này ở các em
đặc biệt là những em yếu - kém. Do đó tôi đã thay đổi phương pháp học cho các em,vừa
học vừa chơi, tạo cho các em không khí nhẹ nhàng thoải mái khi hoạt động nhóm, hoạt
Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ H¹nh (A) . Tr êng THCS Liªn Thuû
5
Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao chất lượng HS yếu kém môn Tiếng Anh
động cặp.Với những em có vẻ nhút nhát, chưa tự tin khi hoạt động tập thể , ngại nói
tiếng Anh, sợ nói ra dễ bị sai, tôi hỏi học sinh bằng những câu hỏi dễ nhất để khuyến
khích và động viên các em.
Ví dụ: - gọi những học sinh này khi muốn kiểm tra nghĩa Tiếng Việt của từ đã học
- nhắc lại từ, cụm từ hay câu mà các bạn hay cô giáo vừa mới nói xong
- gọi học sinh sửa những lỗi đơn giản như: lỗi chính tả,……
Người giáo viên phải đặt cái “tâm” lên trên hết, bởi chỉ giỏi về chuyên môn thôi
chưa đủ mà phải có đức như câu nói của Bác Hồ “ Người có tài mà không có đức là
người vô dụng” . Do đó người giáo viên lên lớp phải nắm được đặc điểm tâm sinh lý
của học sinh, hết sức nhẹ nhàng, bình tĩnh, coi học sinh như là người con, người em
trong gia đình, cùng trò chuyện tâm sự với các em vào giờ ra chơi và những lúc rảnh rỗi,
tôi luôn dành tình cảm cho học sinh đặc biệt là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn
để các em hiểu rằng các em được chia sẽ và cảm thông, giúp các em tránh xa sự mặc
cảm từ đó không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập. Tôi đã thực sự cảm thông,
chia sẽ với các em, luôn mang trong mình tình cảm “Cô giáo như mẹ hiền”, phấn đấu
suốt đời vì sự nghiệp dạy học “ Tất cả vì học sinh thân yêu”.
2. Đặt tên, phân chỗ ngồi cho học sinh yếu kém:
Đối tượng học sinh yếu luôn có những khía cạnh khác nhau: em thì vì hoàn cảnh gia
đình nghèo khó, túng thiếu không đủ điều kiện cho việc học hành dẫn đến học kém, em
thì do gia đình quá nuông chiều ít quan tâm đến việc học của các em dẫn đến các em
chơi bời, lêu lỏng, không chú tâm vào việc học. Có em chăm học song vì thiếu sự đầu
tư, chăm sóc, hướng dẫn từ các lớp dưới, dẫn đến mất gốc
Trong quá trình dạy, tôi thường đặt cho học sinh những cái tên nhí nhảnh, khác
nhau từ tên của một số loài trái cây, một số đồ vật, con vật hay màu sắc……, vừa tạo
không khí vui vẻ, nhẹ nhàng vừa giúp cho các em khắc sâu từ vựng, bằng cách đó các
em nhớ được từ vựng mà không cần phải mất thời gian để học nhiều.
Ví dụ: You are “an orange”; You are “a dog”; Your name is “red”; …etc.
Chỗ ngồi của học sinh yếu - kém cũng là một vấn đề quan trọng ảnh hưởng không
nhỏ đến chất lượng học tập của các em. Bởi lẽ khi đến lớp các em không những chỉ học
Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ H¹nh (A) . Tr êng THCS Liªn Thuû
6
Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao chất lượng HS yếu kém môn Tiếng Anh
ở thầy cô, mà còn phải học ở bạn rất nhiều, bạn bè chính là nơi để các em luyện tập,
giao tiếp, trao đổi thông tin và cả những kiến thức đã lĩnh hội được từ thầy cô. Do đó
bạn giao tiếp theo nhóm hay theo cặp phải là những đối tượng nhằm hỗ trợ hoạt động
của các em,các em cùng thi đua với nhau theo từng nhóm hay cặp; hay là các em trở
thành những đôi bạn cùng tiến, nhóm bạn cùng tiến
Ví dụ: Với đối tượng học sinh trung bình - yếu, các em sẽ được ngồi cạnh những học
sinh giỏi của lớp; đối tượng học sinh yếu ngồi cạnh những em khá - giỏi, đối tượng học
sinh kém được ngồi cạnh những em khá.
Tuy nhiên cũng theo đặc điểm tình hình học sinh yếu kém của từng lớp mà bố trí chỗ
ngồi cho các em phù hợp với khả năng của từng em; tránh sự mặc cảm, tự ti về trình độ;
nắm chắc vị trí chỗ ngồi của từng học sinh yếu - kém; thường xuyên kiểm tra, theo dõi
sự tiến bộ của các em.
3. Dành sự quan tâm thích đáng đối với học sinh yếu kém ở trên lớp:
Đây là một hoạt động khá quan trọng và hết sức cần thiết nhằm nâng cao chất lượng
bộ môn cho học sinh yếu kém. Từ trước đến nay mỗi một giáo viên khi lên lớp đều
mong muốn được hướng dẫn hết những kiến thức cơ bản của bài học trong phạm vi của
một tiết dạy nên phần lớn đều tập trung cho tất cả các đối tượng mà chưa dành sự quan
tâm thích đáng đến đối tượng học sinh yếu kém. Bởi lẽ đối tượng này sẽ làm “ cháy”
giáo án nếu chúng ta không biết vận dụng linh hoạt và sáng tạo các phương pháp tổ
chức hoạt động trong lớp cho các em.
Trong khi hướng dẫn học sinh tìm hiểu kiến thức bài học, ngoài việc kết hợp nhuần
nhuyễn các đối tượng học sinh tôi còn đặc biệt chú ý đến sự tiếp thu của đối tượng học
sinh yếu kém bằng cách nhấn mạnh, nói chậm rãi hay nhắc lại kiến thức cần lưu ý để
đối tượng này dễ hiểu bài hơn.
Khi kiểm tra, đánh giá tôi cũng dành những câu hỏi dễ, gợi mở để giúp các em tự tin
trả lời câu hỏi.
Khi sử dụng đồ dùng dạy học, tôi dùng tranh trái cây, đồ vật , con vật…để học sinh đọc
lên từ tiếng Anh. Ngoài tranh ảnh, cards, posters, băng, đài tôi còn hướng dẫn cho các
em làm một bảng phụ cá nhân. Chỉ bằng một tờ lịch hay một tấm bìa cũ có bao giấy
Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ H¹nh (A) . Tr êng THCS Liªn Thuû
7
Sỏng kin kinh nghim: nõng cao cht lng HS yu kộm mụn Ting Anh
trong ngoi, bi hc s tr nờn rt hng thỳ thụng qua cỏc trũ chi nh Bingo,
Guessing; hoc tụi t chc cho cỏc em lm bi tp trc nghim qua trũ chi Rung
chuụng vng m cỏc em thng hay xem trờn truyn hỡnh. Bng cỏch ú s lụi cun
c tt c cỏc i tng hc sinh, c bit l nhng em hng ngy thng t ra nhỳt
nhỏt cng tham gia rt sụi ni.
Vớ d: Unit 4 - English 7: Mun khc sõu nhng tớnh t trong dng cõu Compliments
t sỏu t mi: delicious, interesting, bad, wet, great, bright. Tụi cho hc sinh chn bn
trong sỏu t trờn, mi em vit vo bng ph ca mỡnh bn t ó chn.Giỏo viờn c ỏp
ỏn, hc sinh nghe v i chiu kt qu ca mỡnh vi ỏp ỏn. Hc sinh no ỳng vi ỏp
ỏn thỡ gi bng ph lờn v hụ to Bingo. Giỏo viờn dỏn nhng bng ph ỳng lờn bng,
hc sinh di lp d dng c thy ỏp ỏn kim tra.
4. Dy ph o theo lch ca nh trng:
*Cỏc nguyờn tc m tụi ó da vo cú tit dy ph o tt:
-Giỏo viờn luụn son giỏo ỏn chu ỏo, chun b dựng k lng v phự hp vi ni
dung bi son.
-To s t do, thoi mỏi cho hc sinh.
(õy l nhng bui hc m hc sinh yu kộm cm thy t do trong khuụn phộp, thoi
mỏi nht bi xung quanh khụng cũn i tng mc cm. Do ú tụi ó vn dng im
ny cho cỏc em luyn tp ni dung bi hc mt cỏch nh nhng).
-Cng c kin thc c bn cỏc em ó c hc cỏc tit trc hoc kin thc ca lp
di m cỏc em b hng.
-n gin hoỏ ni dung bi tp v nõng khú t t mt cỏch phự hp vi trỡnh ca
cỏc em.
-Luụn cho cỏc em hc theo nhúm, cp to s phi hp nhp nhng, on kt v chc
chn v kin thc m cỏc em cũn nh c.
-Bu mt cỏn s b mụn ca lp hc ph o (HS ny l tr lý c lc giỳp tụi thng
xuyờn kim tra, ỏnh giỏ vic lm bi tp nh ca cỏc em, kim tra nhng nhim v
m giỏo viờn ó giao tit trc. Kim tra vic chun b bi v, SGK, SBT v c vic
ghi chộp trờn lp).
Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Hạnh (A) . Tr ờng THCS Liên Thuỷ
8
Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao chất lượng HS yếu kém môn Tiếng Anh
-Khôn khéo, mềm dẻo nhưng cứng rắn, phải biết nói bằng “mắt” khi học sinh tỏ thái độ
không nghe lời.
Những buổi học phụ đạo theo lịch của nhà trường là những buổi rất thuận lợi để tôi
hướng dẫn phương pháp làm các dạng bài tập một cách cụ thể cho học sinh yếu kém.
Mỗi lớp có hai tiết học liên tục trong một buổi, tôi dành hướng dẫn phương pháp làm
mỗi dạng bài tập vào một buổi, buổi này hướng dẫn dạng bài tập ngữ pháp - từ vựng;
buổi sau hướng dẫn dạng bài tập ngữ âm; trắc nghiệm; đọc hiểu; nghe hiểu; Khi đảm
bảo HS đã nắm chắc kiến thức cơ bản tôi bắt đầu luyện bài tập tổng hợp theo tháng hoặc
kỳ. Với mỗi dạng bài tập tôi hướng dẫn học sinh làm bài trình tự theo các bước:
*Ví dụ:
-Tôi ra dạng bài tập: Multiple choice
1. This is … new classmate. (a. we b. us c. our)
2. … name is Hoa. (a. she b. her c. hers)
3. We are … class 7a. (a. on b. in c. at)
4. Hoa is … Hue. (a. from b. of c. on)
5. Her parents still … there. (a. lives b. living. c. live)
6. Hoa has … of friends in Hue. (a. some b. lots c. lot)
7. Her new school is … than her old school. (a. bigger b. big c. biggest)
*Chỉ đẫn phương pháp làm bài theo yêu cầu của bài tập:
-Tôi hướng dẫn các em đọc đáp án và tập trung vào từ loại mà đáp án đề cập đến.
+Câu 1, 2 đều có đáp án là đại từ chủ từ, đại từ túc từ, tính từ và đại từ sở hữu.
+Câu 3, 4 đều có đáp án là giới từ
+Câu 5 đáp án liên quan đến dạng của động từ.
+Câu 6 đáp án là các tính từ số lượng.
+Câu 7 đáp án có liên quan đến tính từ so sánh
*Gợi ý để học sinh làm - làm mẫu:
+Câu 1:
? Chổ trống này có cần chủ ngữ không -Không. Chủ ngữ của câu là “This”.
Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ H¹nh (A) . Tr êng THCS Liªn Thuû
9
Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao chất lượng HS yếu kém môn Tiếng Anh
? Vậy trước một cụm danh từ từ loại gì được dùng -Tính từ. (Sẽ có em trả lời là “túc
từ”)
-Cô giáo cần phải khẳng định ngay là dùng “Tính từ”
? Em hãy xác định đáp án của câu
-Giáo viên sẽ nhận được có thể là cả ba đáp án, không phải là một. Việc các em quên từ
loại về đại từ chủ từ, túc từ và tính từ sở hữu là dễ nhận thấy. Tôi đã chuẩn bị một
“poster” với các từ loại này và cấu trúc câu có sử dụng chúng:S + V + O/ S + V + adj
+N/ S + be + adj
Đại từ chủ từ Đại từ túc từ Tính từ sở hữu
I Me My
He Him His
She Her Her
We Us Our
You You Your
They Them Their
It It Its
-Bây giờ thì học sinh dễ dàng để đọc đáp án của mình trước lớp. Nhiều buổi học và
nhiều bài tập được sử dụng các từ loại tương tự sẽ làm cho các em nhớ điểm ngữ pháp
và hiẻu bài hơn.
-Giáo viên tiếp tục hướng dẫn các em chọn đáp án theo cách làm trên để các em tự tin
và tiếp tục làm những câu còn lại của bài tập.
-Học sinh tự làm theo nhóm hoặc theo cặp, tự phân tích và cùng nhau chọn đáp án đúng.
-Kiểm tra và đánh giá: ở bước cuối cùng này, tôi cho học sinh tự đánh giá bài làm của
bạn mình bằng cách chấm chéo bài với đáp án giáo viên đã chuẩn bị trước: 1.c, 2.b, 3.b,
4.a, 5.c, 6.b, 7.a. Làm như thế học sinh không những hứng thú hơn mỗi khi làm bài tập
mà còn cảm thấy tự tin hơn khi được giáo viên giao nhiệm vụ. (Giáo viên có thể kiểm
tra sự hiểu bài của các em với câu hỏi: Tại sao em chọn đáp án này?)
*Với bài tập ngữ âm: Hãy chọn một từ có cách phát âm của chữ gạch dưới khác những
từ còn lại:
1. A. appliance B. amazing C. calendar
2. A. famous B. math C. equation
Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ H¹nh (A) . Tr êng THCS Liªn Thuû
10
Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao chất lượng HS yếu kém môn Tiếng Anh
3. A. drawing B. author C. area
? Yêu cầu của bài tập này là gì.
-Chọn từ có cách phát âm của chữ gạch dưới khác với những từ còn lại.
? Hãy đọc to từ của các đáp án (HS đọc to từ và nhận thấy âm được đọc khác biệt với
những âm còn lại. Đáp án:1.c, 2.b, 3.c)
Cũng tương tự như thế với một bài tập từ vựng: Hãy tìm một từ sai trong ba từ, và sửa
lại trong ngoặc trống.
1. A. area B. horible C. favorite (B. horrible)
2. A. phisycal B. appear C. summer (A. physical)
3. A. accident B. ahead C. apertment (C.
apartment)
Học sinh xem qua bài tập và cho biết yêu cầu của bài tập này làm gì, HS trả lời là phải
tìm một từ sai chính tả trong ba từ A; B hoặc C. Vậy câu 1 các em hãy nhận biết xem từ
nào sai chính tả? Có em chọn A, có em chọn B, có em lại chọn C. Tôi hỏi: Tại sao các
em chọn B? Trò trả lời từ đúng B phải là “ horrible”. Tôi đồng ý: OK; rồi viết từ đúng
vào ô trống ở cuối câu. Tương tự học sinh làm theo nhóm câu 2 và 3. Tôi kiểm tra và
đưa ra đáp án 2. A. physical; 3. C. apartment. Sau đó từng nhóm đổi chéo bài, chấm
điểm.
4. Củng cố và hướng dẫn phương pháp làm bài tập về nhà cho học sinh yếu kém:
Đây là một hoạt động rất quan trọng và cần thiết bởi sau một tiết học các em cần biết
mình đã học được những gì. phải học và vận dụng những kiến thức cơ bản nào vào bài
tập, cách làm bài tập trong sách bài tập như thế nào. Đối với học sinh yếu kém hoạt
động này đòi hỏi phải có sự cụ thể và tỉ mỉ hơn.
Ví dụ: Yêu cầu học sinh mở SBT ( trang 16 - 17), đọc và nêu yêu cầu của bài tập, giáo
viên hướng dẫn cách làm bài tập với hình thức so sánh hơn và hơn nhất của những tính từ
trong ngoặc. Gợi ý làm mẫu từ 1 đến 2 câu.
Bài tập 2 (a): Fruit is candy. ( good)
Đối tượng làm bài là HS yếu kém cho nên với câu bài tập trên tôi thêm từ “ than” vào,
Fruit is than candy. ( good) ;
Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ H¹nh (A) . Tr êng THCS Liªn Thuû
11
Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao chất lượng HS yếu kém môn Tiếng Anh
? Điểm ngữ pháp của bài tập này là gì.
- Hình thức so sánh hơn. (có em nói là hình thức so sánh hơn nhất.)
? Tại sao em biết dó là hình thức so sánh hơn.
- Có sử dụng “than” ở trong câu. “
? Thế hình thức so sánh hơn nhất có đúng không
- Không đúng.
GV khẳng định điểm ngữ pháp của câu trên là so sánh hơn nhờ có “than” ở trong câu.
Em hãy cấu tạo hình thức so sánh hơn “ good” - “better”.
Đáp án của câu trên sẽ là: Fruit is better than candy.
*Dạng bài tập chia động từ trong ngoặc
1. He (go) ……. to the zoo yesterday.
2. Lan (go) …… to school every day.
3. They (have) … a party tonight.
4. The students (visit) …… their old teacher next week?
5. She (not eat) …… bread for breakfast now.
6. My mother (read) …… books after dinner.
? Thời động từ nào được dùng ở câu 1 - hiện tại đơn, quá khứ đơn
-Các câu trả lời trên các em suy nghĩ và xác định bằng kiến thức mà các em nhớ được.
Tuy nhiên giáo viên có thể khẳng định “quá khứ đơn” để tiếp tục gợi mở hướng các em
tới câu trả lời đúng
? Tại sao em biết dó là thì quá khứ đơn.
-HS nhận ra được là có dấu hiệu nhận biết “yesterday” ở trong câu.
? Thế thì hiện tại đơn có đúng không?”. (GV vừa đưa ra các dấu hiệu cụm thời gian của
hiện tại đơn: always, often, … every day, every time …)
-HS sẽ thấy được đáp án đúng là quá khứ đơn.
? Em hãy chia động từ “go” -went
-He went to the zoo yesterday.
Trên đây chỉ đơn cử một vài ví dụ về dạng bài tập và phương pháp gợi mở, dẫn dắt các
em vận dụng kiến thức cơ bản vào thực hành và giao tiếp.
Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ H¹nh (A) . Tr êng THCS Liªn Thuû
12
Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao chất lượng HS yếu kém môn Tiếng Anh
Dạy học là một nghệ thuật, các cách thức tổ chức dạy học trên lớp chỉ có thể là một
nghệ thuật khi nó được tiến hành dưới sự điều khiển tài nghệ của GV. Làm tốt các hình
thức trên học sinh sẽ được tiếp thu một cách có hiệu quả.
Sau khi áp dụng các phương pháp trên tôi tiến hành kiểm tra lại chất lượng học sinh. Kết
quả chất lượng thể hiện qua bảng số khảo sát khối lớp 7 kỳ II năm học 2007-2008 như
sau:
Lớp
Số
lượn
g
HS
yếu
kém
Ngữ pháp Viết Đọc Nghe
Nắm
được
kiến
thức vận
dụng
khá
Chưa
nắm
được
kiến
thức vận
dụng
yếu
Nắm
được
kiến
thức vận
dụng
khá
Chưa
nắm
được
kiến
thức vận
dụng
yếu
Nắm
được
kiến
thức vận
dụng
khá
Chưa
nắm
được
kiến
thức vận
dụng
yếu
Nắm
được
kiến
thức vận
dụng
khá
Chưa
nắm
được
kiến
thức vận
dụng
yếu
S
L
%
S
L
%
S
L
%
S
L
%
S
L
%
S
L
%
S
L
%
S
L
%
7A 16 11 68,8 5 31,2 13 81,3 3 18,7 14 87,5 2 12,5 13 81,3 3 18,7
7B 15 10 66,7 5 33,3 12 80,0 3 20,0 13 86,7 2 13,3 10 66,7 5 33,3
7C 17 12 70,6 5 29,4 15 88,2 2 11,8 14 82,4 3 17,6 14 82,4 3 17,6
Như vậy cả năm học lớp 6 và cho đến cuối kỳ II lớp 7, sự hướng dẫn cẩn thận về
phương pháp học cho đối tượng học sinh yếu, tôi nhận thấy, chất lượng học tập của các
em đã có sự chuyển biến rõ rệt. Các em nắm được nhiều từ mới, từ đó ngữ pháp chắc
hơn, cách phát âm chuẩn hơn, phương pháp nghe đã có sự chuyển biến, các em tiếp thu
bài nhanh hơn, luôn hứng thú và thích hoạt động trong mỗi tiết học, chủ động hơn trong
mọi hoạt động của mình và đặc biệt giao tiếp tiếng Anh của các em không còn rụt rè
như trước nữa.
IV. KếT LUậN
Việc học tập bộ môn Tiếng Anh để rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết là công
việc lâu dài vất vả, khó nhọc đối với học sinh nhất là học sinh ở các lớp đầu bậc học
THCS. Do vậy người giáo viên ngoài nhiệm vụ truyền đạt kiến thức còn phải tìm cách
làm cho giờ học trở nên hấp dãn, thú vị nhằm thu hút các em hứng thú hăng say học tập.
Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ H¹nh (A) . Tr êng THCS Liªn Thuû
13
Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao chất lượng HS yếu kém môn Tiếng Anh
Hướng dẫn cho học sinh phương pháp học ở trên lớp và tự học ở nhà có hiệu quả là điều
quan trọng nhất. Đặc biệt là phương pháp học cho đối tượng học sinh yếu trong thời
điểm cả ngành giáo dục đang thực hiện cuộc cách mạng “Hai không” là vô cùng cần
thiết và cấp bách bởi lẽ không để cho học sinh ngồi nhầm lớp tức là các em được trang
bị đầy đủ kiến thức cơ bản, tự tìm tòi sáng tạo nâng cao kiến thức của mình, hình thành
thói quen làm việc độc lập tự chủ dưới sự hướng dẫn chỉ đạo của giáo viên, đồng thời
học sinh có khả năng hợp tác làm việc với bạn bè nhằm đáp ứng yêu cầu của bài học.
Đây chính là nền tảng để xây dựng tác phong làm việc của thế hệ người Việt nam trong
thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và thời kỳ hội nhập hiện nay.
Là một giáo viên đứng trên bục giảng tôi luôn mong muốn mang đến cho học sinh
của mình những giờ học thực sự hấp dẫn và lôi cuốn, tạo mọi điều kiện cho các em học
thật tốt từ đó nâng cao chất lượng học tập và kết quả bộ môn ngày càng cao hơn. Với
kinh nghiệm và khả năng còn có hạn này chắc chắn các bạn đồng nghiệp sẽ rất hài lòng
khi tiếp nhận nó, đóng góp thêm và cùng nhau thực hiện mục đích đẩy lùi việc đánh giá
học sinh không chính xác dẫn đến học sinh ngồi nhầm chỗ , góp một phần sức lực nhỏ
bé của mình thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không “của Bộ Giáo dục và Đào tạo để “
Ngôi nhà giáo dục mãi mãi vươn cao”.
Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ H¹nh (A) . Tr êng THCS Liªn Thuû
14

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×