Tải bản đầy đủ

Những vấn đề gặp phải khi thể hiện vai trò của người lãnh đạo nhóm pdf

Những vấn đề gặp phải khi thể hiện vai trò
của người lãnh đạo nhóm
Sự mơ hồ về vai trò
Nếu như bạn không chắc chắn về vai trò mà bạn đang đảm nhiệm,
bạn sẽ dễ hoang mang và làm việc kém hiệu quả.

Là người lãnh đạo nhóm, bạn cần phải giải thích rõ vai trò của
từng cá nhân trong nhóm đối với công việc và cố gắng giải quyết
tình trạng mơ hồ về vai trò càng triệt để càng tốt. Vậy vai trò của
bạn là gì?

Có thể ở bạn đã trả qua tình trạng mơ hồ ở các khía cạnh như:

Trách nhiệm: không biết rõ trách nhiệm của bạn trong một tình
huống nào đó, chẳng hạn được giao phó phụ trách một công việc
mà không được hướng dẫn cụ thể.

Hiệu quả công việc mong muốn: làm việc với một người không
nhất quán về các chuẩn mực đặt ra cho bạn hay phương pháp dùng
để đánh giá hiệu quả công việc.


Hướng phát triển: không biết rõ bạn sẽ phát triển theo hướng nào
từ vị trí hiện tại.

Mâu thuẫn trong vai trò

Khi những gì mà người ta mong đợi bạn ở vai trò này lại đối lập
với những gì mà người ta mong đợi bạn ở vai trò khác được xem là
mâu thuẫn trong vai trò. Điều này thường mang đến sự lúng túng,
khó xử cho bạn vì rất khó dung hòa nhiều cấp độ quyền lực và
hành vi, nhất là khi chúng lại xung đột với nhau.

Sự không tương thích trong vai trò

Khi những người khác nhau có những mong đợi khác nhau ở bạn
trong cùng một vai trò nào đó thì có sự không tương thích trong vai
trò. Ví dụ: các thành viên trong nhóm mong muốn bạn là người
cấp trên dễ tính, trong khi cấp trên của bạn thì lại muốn bạn cứng
rắn và không khoan nhượng với cấp dưới. Bạn khó có thể thỏa mãn
hết tất cả những ý muốn khác nhau, nhất là khi chúng khác biệt
quá nhiều.

Sự không tương thích trong vai trò cũng có thể xảy ra khi những
tiêu chuẩn và mục đích của riêng bạn không thống nhất với những
tiêu chuẩn và mục đích của doanh nghiệp; hoặc hình ảnh mà bạn
hình dung về bản thân không trùng hợp với hình ảnh mà người
khác nghĩ về bạn.

Hướng giải quyết: Để giảm căng thẳng do sự xung đột hay sự
không tương thích trong vai trò gây ra, bạn có thể:

- Luôn tuân theo những quy tắc bạn đặt ra và đừng cho phép mình
rơi vào tình trạng thỏa hiệp.

- Phân định rạch ròi thời gian của bạn, ví dụ: sáng là thời gian
dành cho công việc, buổi tối và cuối tuần là giải trí.

- Luôn là chính mình - những người khác dần sẽ hiểu họ có thể
mong đợi ở bạn điều gì qua chính cách thể hiện của bạn.

Tình trạng "quá tải"

Phải đảm trách quá nhiều vai trò có thể dẫn đến tình trạng quá tải,
đây là một dạng thái quá của sự xung đột trong vai trò.

Nếu bạn là lãnh đạo nhóm, chắc hẳn bạn đã từng đảm trách nhiều
vai trò khác nhau, mà trong đó có những vai trò mâu thuẫn nhau.
Bạn có thể:

- Quyết định mức độ ưu tiên, bằng cách đánh giá tầm quan trọng.

- Ủy thác một số vai trò cho người khác.

- Trao đổi với cấp quản lý của bạn về việc giảm bớt một số vai trò
trong bản miêu tả công việc của bạn.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×