Tải bản đầy đủ

Thuyết minh về một phương pháp doc

Tiết 80.
Thuyết minh về một phương pháp

A. Mục tiêu:
1/. Kiến thức :
Giúp hcọ sinh biết cách thuyết minh về một phương pháp, một thí nghiệm.
2/. Kĩ năng :
-Vận dụng kiến thức bài học để thuyết minh một đối tượng mới.
3/. Thái độ :
Giáo dục HS có ý thức học tập
- sử dụng câu nghi vấn phù hợp với tình huống giao tiếp.
B. Các hoạt động dạy học:
- Kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh
-Bài mới: (học sinh chuẩn bị sưu tầm phương pháp nấu ăn, trò chơi trên báo
TN)
Hoạt động của thày Hoạt động
của trò
ND cần đạt
-Cho học sinh đọc bài mẫu.
- Nêu câu hỏi:
+ Bài (a) có những mục nào?

+ Bài (b) có những mục nào.
+ Hai bài có những mục nào
chung? vì sao lại thế?
1 học sinh
đọc to.

Quan sát và
nhận xét
I. Giới thiệu về một phương pháp
cách làm:
1. Tìm hiểu bài:
Bài (a) và (b): Đều có các mục
+ Nguyên vật liệu
+ Cách làm
+ Yêu cầu thành phẩm
- Muốn làm một cái gì thì phải có
nguyên vật liệu, cách làm và yêu
cầu thành phẩm (chất lượng sản
phẩm làm ra)
Vậy theo em, khi thuyết minh
một cách làm, người ta
thường nêu những nội dung
gì?
- Nhận xét về lời văn trong 2
văn bản trên?
Nêu ý kiến
cá nhân.
Thảo luận
Trình bày điều kiện, cách thức,k
trình tự, yêu cầu chất lượng
Lời văn thường ngắn gọn, rõ ràng.
- Cho học sinh đọc ghi nhớ 1 học sinh
đọc to
2. Ghi nhớ (SGK tr.26)
Yêu cầu học sinh tự làm theo
ý thích. Sau đó 1 - 2 học sinh
trình bày theo chỉ định của
GV (GV hướng dẫn học sinh
trình bày, nhận xét)
- Thực hiện


độc lập.
- Trình bày

II. Luyện tập
Bài tập 1:
Mở bài: Giới thiệu khái quát trò
chơi.
Thân bài:
- Số người chơi, dụng cụ chơi
- Cách chơi (luật chơi): thế nào thì
thắng, thế nào thì thua, thế nào thì
phạm luật.
- Yêu cầu đối với trò chơi.
Giáo viên có thể yêu cầu học sinh
chuẩn bị trước một bài hướng dẫn
cách chơi trên báo đọc mẫu để học
sinh hình dung được.
Khi làm bài thuyết minh một
phương pháp, một cách làm phải
trình bày theo một trình tự cụ thể,
rõ ràng, hợp lý để mọi người có
thể làm theo dễ dàng.
- Yêu cầu học sinh đọc kỹ văn
bản.
- Xác định bố cục?
Bài tập 2:
- Mở bài: đoạn 1
- Thân bài: "Nếu hàng ngày - có ý
chí, nêu các cách đọc sách.
- Kết bài: Đoạn cuối
Tác dụng của phương pháp đọc
nhanh.
-Tác giả đã sử dụng các
phương pháp thuyết minh nào
trong văn bản?
Nêu số liệu, nêu VD.
Dặn dò: - Về nhà xem lại bài học
- Viết 1 văn bản thuyết minh một cách làm (nấu ăn, trò chơi, thí nghiệm
vv )
- Soạn bài tiếp theo.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×