Tải bản đầy đủ

Đề 1:Cảm nhận của anh(chị) về hai khổ thơ sau trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh: “ Dữ dội và dịu êm ........................... .......................... Bồi hồi trong ngực trẻ. doc

Đề 1:Cảm nhận của anh(chị) về hai khổ thơ sau trong bài thơ Sóng của
Xuân Quỳnh:
“ Dữ dội và dịu êm


Bồi hồi trong ngực trẻ.
Gợi ý:
1. Mở bài:
- Giới thiệu khái quát về tác giả, nhấn mạnh phong cách thơ Xuân
Quỳnh.
- Giới thiệu khái quát về 2 khổ thơ (chú ý nội dung chính ).
2. Thân bài:
- Vị trí đoạn trích.
- Những tính cách trái ngược: con sóng không bình yên, không tự bằng
lòng với khuôn khổ chật hẹp, nó “tìm ra tận bể” để biểu hiện mình để được
hiểu đúng với tầm vóc, bản chất của mình(giống như bản lĩnh chủ động, tính
cách kiêu hãnh của người phụ nữ khi yêu). Sóng thể hiện những tâm trạng
phong phú, phức tạp của người phụ nữ- một tâm hồn nhạy cảm.
- Mượn hình tượng sóng để nói và suy nghĩ về tình yêu, nhà thơ đã bộc lộ
khát vọng được yêu, được sống hêt mình trong tình yêu.
- Ý nghĩa khái quát: Vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ khi yêu.

- Nghệ thuật:
+ Thể thơ 5 chữ sử dụng sáng tạo.
+ Sử dụng hình ảnh đối lập tương phản.
3. Kết bài:
- 2 khổ thơ thể hiện khát vọng về một tình yêu rộng lớn, cao đẹp.
- liên hệ thực tế đời sống.

Đề 2: Cảm nhận của anh(chị) về hai khổ thơ dưới đây trong bài thơ Sóng
của Xuân Quỳnh:
“ Cuộc đời tuy dài thế


Để ngàn năm còn vỗ.
Gợi ý
1. Mở bài:
- Giới thiệu khái quát về tác giả, nhấn mạnh phong cách thơ Xuân
Quỳnh.
- Giới thiệu khái quát về 2 khổ thơ (chú ý nội dung chính ).
2. Thân bài:
- Vị trí đoạn trích.
- Bằng sự chiêm nghiệm của một trái tim nhạy cảm, nhà thơ cũng sớm
nhận ra và thấm thía về sự hữu hạn của kiếp người trước dòng chảy thời gian
của quy luật tự nhiên.
- Mượn hình tượng sóng để nói và suy nghĩ về tình yêu, nhà thơ đã bộc lộ
khát vọng sống hết mình trong tình yêu, muốn hoá thân vĩnh viễn thành tình
yêu muôn thuở.
- Ý khái quát: Vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu với khát
vọng đầy tính nhân văn.
- Nghệ thuật:
+ Thể thơ 5 chữ sử dụng sáng tạo.
+ Sử dụng sáng tạo hình ảnh Sóng.
+ Nhịp thơ chậm, thẫm đẫm suy tư.
3. Kết bài:
- 2 khổ thơ thể hiện một niềm hi vọng, tin tưởng lớn vào tình yêu và khát
vọng được sống hết mình trong tình yêu.
- liên hệ thực tế đời sống.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×