Tải bản đầy đủ

BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ VĂN BẢN “HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT”A/ Yêu cầu cần pot

BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ VĂN BẢN “HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG
THỊT”

A/ Yêu cầu cần đạt:
Qua tác phẩm giúp HS hiểu thêm một số vấn đề: đặc điểm của thể loại
kịch và giá trị tư tưởng của đoạn trích để các em có kiến thức sâu hơn trong
việc phân tích, khám phá tác phẩm.
B/ Tiến trình bài dạy:
I. Vấn đề thảo luận:
1.Đoạn trích “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của Lưu Quang Vũ đã xây dựng
trên tình huốn kịch nào?
2. Hồn Trương Ba đã lâm vào bi kịch nào và bi kịch đó được giải quyết ra
sao ?
II.Gợi ý:
Câu 1.
“Hồn Trương Ba, da hàng thịt” là một trong những tác phẩm được đánh
giá cao nhất trong toàn bộ sáng tác của Lưu Quang Vũ. Tác giả đã khai thác
cốt truyện dân gian để gửi gắm vào đó những suy nghĩ về nhân sinh, về hạnh
phúc và kết hợp phê phán một số tiêu cực trong lối sồng hiện thời.
- Đoạn trích là một minh chứng cho tài nghệ tạo dựng tình huống kịch của
Lưu Quang Vũ: cuộc đấu tranh gay gắt, quyết liệt giữa Hồn Trương ba với

chính cáI thể xác của anh hàng thịtt mà nó trú ngụ. Tình huống ấy được đấy
lên đỉnh điểm khi Hồn Trương Ba một chút nữa bị thất bại trước sự dẫn dắt
của thể xác. để rồi cuối cùng hồn Tương ba quyết định chết vĩnh viễn để cu
Tị được sống.
- Xây dựng tình huống kịch này Lưu Quang Vũ muốn nói với chúng ta nhiều
điều:
+ Bi kịch của con người mang khát vọng sống chân thật với bản thân nhưng
lại bị bắt buộc phảI sống theo kẻ khác.
+ Không thể sống giả dối, không thể tự ảo tưởng, tự bao biện cho mình. Bởi
không thể có một linh hồn cao thượng ẩn trong một thân xác phàm tục.
+ Sự sống thật đáng quý, nhưng nó thực sự có giá trị khi được là chính mình
Câu 2:
Trong đoạn trích “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của Lưu Quang Vũ, nhân
vật hồn Trương ba đã lâm vào bi kịch đau đớn của một con người đang sống
với linh hồn của bản thân ở trong thể xác mượn của người khác.
+ Xác hàng thịt đã dần điều khiển hồn Trương Ba, mỉa mai miệt thị, sỉ nhục
linh hồn Trương Ba. Hồn Trương Ba vô cùng đau khổ và thấy mình không
thể chịu đựng được hơn nữa.
+ Mang xác hàng thịt, hồn Trương Ba trở nên thô vụng hơn: làm gãy cành
cây, rách diều.Ông cũng trở nên thô lỗ phủ phàng hơn: tát con chảy máu,
thấy rạo rực bên vợ anh hàng thịt…
+ Hồn Trương Ba cảm thấy xa lạ với chính những người thân của mình: vợ
muốn bỏ đI, cháu nội không nhận ông…
Tạo dựng bi kịch này tác giả muốn gửi đến người đọc một thông điệp: con
người không thể sống giả dối, không là chính mình hay vay mượn cuộc sống
của người khác. con ngườikhông thể chỉ sống bằng thể xác hay linh hồn mà
cả phần xác và phần hồn phảI hài hoà để hoàn thiện nhân cách, hướng tới
một cách sống đẹp đẽ, cao quý.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×