Tải bản đầy đủ

Tiết 121 + 122 VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN MIÊU TẢ SÁNG TẠO I / Mục tiêu cần đạt 1. pdf

Tiết 121 + 122
VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN MIÊU TẢ SÁNG TẠO
I / Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức:
- Biết sáng tạo trong khi thực hành viết bài văn miêu tả
2. Kĩ năng:
- Vận dụng các kĩ năng và kiến thức về văn miêu tả nói chung đã học ở tiết
trước. rèn kĩ năng viết.
3. Thái độ:
- Có ý thức và vận dụng viết bài sáng tạo tốt
II / Chuẩn bị
- Gv: đề bài - đáp án
- Hs: giấy kiểm tra – nháp
III / Tiến trình tổ chức các hoạt đông dạy và học :

Đề bài Đáp án Điểm
Đề bài: Em hãy tả quang cảnh một phiên
chợ theo tưởng tượng của em.
a. Mở bài: giới thiệu quang
cảnh chung của phiên chợ (ở
đâu, lúc nào).

b. Thân bài:
1,5


7
- Tả bao quát cảnh chợ
- Tả cụ thể: - người mua – bán
- Các mặt hàng
- Cách bày hàng
- Thái độ giao tiếp
âm thanh cảm nhận
c. Kết luận: cảm nghĩ về phiên
chợ
2
1
1
1
1
1
1,5


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×