Tải bản đầy đủ

Đề 2: Phân tích đoạn thơ: Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi ... Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng Đất Nước có từ ngày đó... ( Trích Trường ca Mặt đường khát vọng)- Nguyễn Khoa Điềm. potx

Đề 2: Phân tích đoạn thơ:
Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi

Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng
Đất Nước có từ ngày đó
( Trích Trường ca Mặt đường khát vọng)- Nguyễn Khoa Điềm.
Gợi ý:
Khẳng định 10 câu thơ đầu của đoạn trích là sự cảm nhận và lí giải của tác
giả về Đất Nước theo phương diện lịch sử- văn hoá.
1. Đất Nước được cảm nhận gắn với một nền văn hoá lâu đời của dân tộc.
- Gắn với những câu chuyện cổ tích, với ca dao
- Gắn với truyền thống văn hoá, phong tục của người Việt( miếng trầu bà ăn).
2. Đất Nước lớn lên đau thương vất vả cùng với những cuộc trường chinh của
con người.
- Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm gắn với hình ảnh cây tre- biểu
tượng cho sức sống bất diệt của dân tộc.
- Những lam lũ, gian nan của cha mẹ.
3. Đất nước gắn với những con người sống ân nghĩa, thuỷ chung.
4. Đoạn thơ đậm chất liệu văn hoá dân gian. Cùng với những hình ảnh giàu sức
gợi cảm, đoạn thơ đã gợi được chiều sâu của không gian, thời gian của lịch sử
và văn hoá gắn với những thăng trầm của dân tộc.

Giọng điệu chung của đoạn thơ là giọng tâm tình tha thiết, trầm lắng, trang
nghiêm.
Đề 3: Cảm nhận của em về vẻ đẹp của hình tượng Đất Nước trong chương Đất
Nước ( trích trường ca Mặt đường khát vọng) của Nguyễn Khoa Điềm.
Gợi ý phần thân bài
Bài viết chú ý làm nổi bật những cảm xúc, ấn tượng riêng của bản thân về vẻ
đẹp của hình tượng đất nước. Trong đó cần làm nổi bật các ý sau:
- Vẻ đẹp theo chiều dài thời gian; chiều rộng của không gian; chiều sâu của bề
dày văn hoá, của sự gắn bó thiêng liêng và máu thịt ( Dẫn chứng bằng các câu thơ
minh hoạ).
- Vẻ đẹp gắn với những phong cảnh quê hương bình dị mà quen thuộc. Đó là
hiện thân của dáng hình, lối sống, khát vọng của nhân dân.
- Vẻ đẹp bao trumg hình tượng Đất Nước chính là vẻ đẹp hình tượng Đất Nước
Nhân Dân làm nên gương mặt giản dị thân thương mà sâu sắc.
- Vẻ đẹp gắn với truyền thống yêu nước, gắn với những chiến công hiển hách,
những hi sinh thầm lặng nhưng vĩ đại của biết bao thế hệ người dân.
- Tác giả đã sử dụng các chất liệ
Đề 2: Phân tích đoạn thơ:
Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi

Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng
Đất Nước có từ ngày đó
( Trích Trường ca Mặt đường khát vọng)- Nguyễn Khoa Điềm.
Gợi ý:
Khẳng định 10 câu thơ đầu của đoạn trích là sự cảm nhận và lí giải của tác
giả về Đất Nước theo phương diện lịch sử- văn hoá.
5. Đất Nước được cảm nhận gắn với một nền văn hoá lâu đời của dân tộc.
- Gắn với những câu chuyện cổ tích, với ca dao
- Gắn với truyền thống văn hoá, phong tục của người Việt( miếng trầu bà ăn).
6. Đất Nước lớn lên đau thương vất vả cùng với những cuộc trường chinh của
con người.
- Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm gắn với hình ảnh cây tre- biểu
tượng cho sức sống bất diệt của dân tộc.
- Những lam lũ, gian nan của cha mẹ.
7. Đất nước gắn với những con người sống ân nghĩa, thuỷ chung.
8. Đoạn thơ đậm chất liệu văn hoá dân gian. Cùng với những hình ảnh giàu sức
gợi cảm, đoạn thơ đã gợi được chiều sâu của không gian, thời gian của lịch sử
và văn hoá gắn với những thăng trầm của dân tộc.
Giọng điệu chung của đoạn thơ là giọng tâm tình tha thiết, trầm lắng, trang
nghiêm.

Đề 3: Cảm nhận của em về vẻ đẹp của hình tượng Đất Nước trong chương Đất
Nước ( trích trường ca Mặt đường khát vọng) của Nguyễn Khoa Điềm.
Gợi ý phần thân bài
Bài viết chú ý làm nổi bật những cảm xúc, ấn tượng riêng của bản thân về vẻ
đẹp của hình tượng đất nước. Trong đó cần làm nổi bật các ý sau:
- Vẻ đẹp theo chiều dài thời gian; chiều rộng của không gian; chiều sâu của bề
dày văn hoá, của sự gắn bó thiêng liêng và máu thịt ( Dẫn chứng bằng các câu thơ
minh hoạ).
- Vẻ đẹp gắn với những phong cảnh quê hương bình dị mà quen thuộc. Đó là
hiện thân của dáng hình, lối sống, khát vọng của nhân dân.
- Vẻ đẹp bao trumg hình tượng Đất Nước chính là vẻ đẹp hình tượng Đất Nước
Nhân Dân làm nên gương mặt giản dị thân thương mà sâu sắc.
- Vẻ đẹp gắn với truyền thống yêu nước, gắn với những chiến công hiển hách,
những hi sinh thầm lặng nhưng vĩ đại của biết bao thế hệ người dân.
- Tác giả đã sử dụng các chất liệu văn hoá dân gian, giọng điệu mượt mà sâu
lắng làm cho hình ảnh Đất Nước vừa gần gũi vừa thiêng liêng.

5. Củng cố: GV Tổng kết toàn bài.
6. Dặn dò:
- Học bài và làm các đề bài về nhà.
- Chuẩn bị bài học sau văn hoá dân gian, giọng điệu mượt mà sâu lắng làm cho hình
ảnh Đất Nước vừa gần gũi vừa thiêng liêng.

5. Củng cố: GV Tổng kết toàn bài.
6. Dặn dò:
- Học bài và làm các đề bài về nhà.
- Chuẩn bị bài học sau.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×