Tải bản đầy đủ

Những điều lưu ý khi làm bài văn nghị luận pptx

Những điều lưu ý khi làm bài
văn nghị luận

Trước khi làm bài, HS cần đọc kỹ đề bài, phải chú ý từng từ ngữ, hiểu ý
nghĩa của từng từ, từng câu; HS chú ý cả những dấu chấm hay ngắt câu
trong đề bài để nắm rõ yêu cầu của đề bài.
Đối với đề bài văn nghị luận xã hội lấy kiến thức, thông tin và cả những
kinh nghiệm có trong cuộc sống để minh chứng cho lý lẽ của mình. Do
vậy đòi hỏi HS cần có một kiến thức sống khá phong phú; có sự tinh tế
và nhạy bén trong nhận định một vấn đề. Để làm tốt, HS phải thường
xuyên thu nhận thông tin hàng ngày trên các phương tiện truyền thông
đại chúng. Ghi chép lại những thông tin cần thiết làm tài liệu cho riêng
mình (chú ý phải ghi nguồn xuất xứ thông tin để chú thích khi trích dẫn
vào bài làm). Tất nhiên khi đưa dẫn chứng vào bài làm, HS phải sàng lọc
chi tiết có liên quan, tránh dẫn chứng tràn lan, đi lệch hay đi quá xa vấn
đề cần phân tích hay chứng minh. Đối với đề bài văn nghị luận văn học,
dạng đề này đòi hỏi HS phải lấy kiến thức đã được truyền thụ tại lớp
học; những tư liệu có từ các bài đọc thêm hay sách vở; tư liệu sưu tầm từ
các nguồn khác để minh chứng cho lập luận mà mình cần chứng minh
hay phân tích. Nguồn kiến thức này tuyệt đối không được sai, không
được tự sáng tác; tránh lấy “râu ông nọ cắm cằm bà kia”.

Phương pháp làm bài
Sau khi nhận đề HS tuyệt đối không nên làm bài ngay, sẽ dễ bị lạc đề.
Điều trước tiên là các em dùng bút (nên dùng bút chì) gạch dưới những
từ ngữ quan trọng có trong đề bài để trên cơ sở đó bám sát yêu cầu của
đề trong quá trình làm bài và tránh được lạc đề. Hiểu rõ và đúng nghĩa
các từ này. Sau khi nắm vững yêu cầu của đề, các em tập trung cho công
việc lập dàn bài chi tiết. Đọc đi đọc lại dàn bài để tìm xem có còn thiếu
sót để bổ sung thêm. Tiếp theo tìm dẫn chứng để minh họa hoặc lồng
ghép các minh chứng có liên quan vào các lý lẽ phân tích của mình. Dẫn
chứng càng phong phú (có chọn lọc, tránh tham lam) và độc đáo sẽ nâng
chất lượng bài làm của mình lên. Tránh viết lan man và quá dài gây
nhàm chán, lạc lõng dễ đi đến việc phân tích không sát chủ đề. Những
bài làm như thế này chắc chắn không thể đạt điểm trung bình, nếu không
nói là điểm kém.
Ngoài ra, phong cách thể hiện (là văn phong của mỗi HS) là điều vô
cùng quan trọng, các em cần thể hiện sự sáng tạo trong bài làm. Cách
viết hay cách thể hiện khác lạ dễ gây chú ý giám khảo, nếu sự khác lạ đó
độc đáo chắc chắn các em sẽ đạt điểm cao. Với bài văn nghị luận xã hội,
HS khi sử dụng ngôn ngữ cần chọn những từ ngữ súc tích có tính hình
tượng cao và lúc thể hiện cũng cần phải ngắn gọn nhưng phải đảm bảo
đầy đủ ý và tránh giáo điều, khô khan. Tính liên kết giữa các câu và giữa
các ý với nhau là điều bắt buộc để tránh sự rời rạc. Một bài văn bất cứ
thể loại nào cũng luôn cần yếu tố lôi cuốn và văn phong nhẹ nhàng, có
như vậy mới hấp dẫn. Một bài văn nghị luận văn học thường dài hơn
một bài văn nghị luận xã hội. Bài văn nghị luận xã hội không đòi hỏi
phải viết thật dài mà cần những dẫn chứng thật sắc sảo và thuyết phục.
Một bài viết sâu sắc luôn cuốn hút người đọc và rất dễ đi vào lòng
người. Mỗi bài văn nghị luận, thời gian thường dành khoảng từ 90
đến120 phút ở lớp học và 150 phút ở các kỳ thi. Vì vậy, các em phải biết
phân bổ thời gian thật khoa học.
Tuy nhiên để đạt điểm tốt bài làm văn của mình, các em phải thường
xuyên rèn kỹ năng viết bằng nhiều cách như: tự ra đề và làm bài, sau đó
nhờ anh chị hay thầy cô xem lại và góp ý; tập viết văn những khi có thời
gian rỗi… Nhưng trên hết, các em cần nhận rõ vẻ đẹp của ngôn ngữ;
thấy được giá trị của văn học; đặc biệt có tâm hồn với văn học, yêu văn
học. Có được những yếu tố trên, chắc chắn các em luôn đạt điểm cao
môn văn, trong đó có điểm bài làm văn nghị luận.

Những điều lưu ý khi làm bài
văn nghị luậnTrước khi làm bài, HS cần đọc kỹ đề bài, phải chú ý từng từ ngữ, hiểu ý
nghĩa của từng từ, từng câu; HS chú ý cả những dấu chấm hay ngắt câu
trong đề bài để nắm rõ yêu cầu của đề bài.
Đối với đề bài văn nghị luận xã hội lấy kiến thức, thông tin và cả những
kinh nghiệm có trong cuộc sống để minh chứng cho lý lẽ của mình. Do
vậy đòi hỏi HS cần có một kiến thức sống khá phong phú; có sự tinh tế
và nhạy bén trong nhận định một vấn đề. Để làm tốt, HS phải thường
xuyên thu nhận thông tin hàng ngày trên các phương tiện truyền thông
đại chúng. Ghi chép lại những thông tin cần thiết làm tài liệu cho riêng
mình (chú ý phải ghi nguồn xuất xứ thông tin để chú thích khi trích dẫn
vào bài làm). Tất nhiên khi đưa dẫn chứng vào bài làm, HS phải sàng lọc
chi tiết có liên quan, tránh dẫn chứng tràn lan, đi lệch hay đi quá xa vấn
đề cần phân tích hay chứng minh. Đối với đề bài văn nghị luận văn học,
dạng đề này đòi hỏi HS phải lấy kiến thức đã được truyền thụ tại lớp
học; những tư liệu có từ các bài đọc thêm hay sách vở; tư liệu sưu tầm từ
các nguồn khác để minh chứng cho lập luận mà mình cần chứng minh
hay phân tích. Nguồn kiến thức này tuyệt đối không được sai, không
được tự sáng tác; tránh lấy “râu ông nọ cắm cằm bà kia”.
Phương pháp làm bài
Sau khi nhận đề HS tuyệt đối không nên làm bài ngay, sẽ dễ bị lạc đề.
Điều trước tiên là các em dùng bút (nên dùng bút chì) gạch dưới những
từ ngữ quan trọng có trong đề bài để trên cơ sở đó bám sát yêu cầu của
đề trong quá trình làm bài và tránh được lạc đề. Hiểu rõ và đúng nghĩa
các từ này. Sau khi nắm vững yêu cầu của đề, các em tập trung cho công
việc lập dàn bài chi tiết. Đọc đi đọc lại dàn bài để tìm xem có còn thiếu
sót để bổ sung thêm. Tiếp theo tìm dẫn chứng để minh họa hoặc lồng
ghép các minh chứng có liên quan vào các lý lẽ phân tích của mình. Dẫn
chứng càng phong phú (có chọn lọc, tránh tham lam) và độc đáo sẽ nâng
chất lượng bài làm của mình lên. Tránh viết lan man và quá dài gây
nhàm chán, lạc lõng dễ đi đến việc phân tích không sát chủ đề. Những
bài làm như thế này chắc chắn không thể đạt điểm trung bình, nếu không
nói là điểm kém.
Ngoài ra, phong cách thể hiện (là văn phong của mỗi HS) là điều vô
cùng quan trọng, các em cần thể hiện sự sáng tạo trong bài làm. Cách
viết hay cách thể hiện khác lạ dễ gây chú ý giám khảo, nếu sự khác lạ đó
độc đáo chắc chắn các em sẽ đạt điểm cao. Với bài văn nghị luận xã hội,
HS khi sử dụng ngôn ngữ cần chọn những từ ngữ súc tích có tính hình
tượng cao và lúc thể hiện cũng cần phải ngắn gọn nhưng phải đảm bảo
đầy đủ ý và tránh giáo điều, khô khan. Tính liên kết giữa các câu và giữa
các ý với nhau là điều bắt buộc để tránh sự rời rạc. Một bài văn bất cứ
thể loại nào cũng luôn cần yếu tố lôi cuốn và văn phong nhẹ nhàng, có
như vậy mới hấp dẫn. Một bài văn nghị luận văn học thường dài hơn
một bài văn nghị luận xã hội. Bài văn nghị luận xã hội không đòi hỏi
phải viết thật dài mà cần những dẫn chứng thật sắc sảo và thuyết phục.
Một bài viết sâu sắc luôn cuốn hút người đọc và rất dễ đi vào lòng
người. Mỗi bài văn nghị luận, thời gian thường dành khoảng từ 90
đến120 phút ở lớp học và 150 phút ở các kỳ thi. Vì vậy, các em phải biết
phân bổ thời gian thật khoa học.
Tuy nhiên để đạt điểm tốt bài làm văn của mình, các em phải thường
xuyên rèn kỹ năng viết bằng nhiều cách như: tự ra đề và làm bài, sau đó
nhờ anh chị hay thầy cô xem lại và góp ý; tập viết văn những khi có thời
gian rỗi… Nhưng trên hết, các em cần nhận rõ vẻ đẹp của ngôn ngữ;
thấy được giá trị của văn học; đặc biệt có tâm hồn với văn học, yêu văn
học. Có được những yếu tố trên, chắc chắn các em luôn đạt điểm cao
môn văn, trong đó có điểm bài làm văn nghị luận.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×