Tải bản đầy đủ

Thủ tục Xét duyệt dự trù thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc cho các bệnh viện thuộc tỉnh, cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài, trung tâm cai nghiện trên địa bàn pptx

Thủ tục Xét duyệt dự trù thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất dùng
làm thuốc cho các bệnh viện thuộc tỉnh, cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài,
trung tâm cai nghiện trên địa bàn
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Y
tế (Đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng
dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h; Chiều từ 14h đến 16h30 (trừ
ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).
Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở
Y tế (Đường Tố Hữu, Phường 9, TP Tuy Hòa) theo các bước sau:
- Nộp giấy biên nhận.
- Nộp lệ phí (nếu có).
- Nhận kết quả: 02 bản dự trù đã được Lãnh đạo Sở Y tế duyệt.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần Hồ sơ: Bảng dự trù thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất

dùng làm thuốc (theo mẫu).
b) Số lượng hồ sơ: 04 bản.
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp pháp.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:
Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý dược - Sở Y tế.
d) Cơ quan phối hợp: Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bảng dự trù mua thuốc gây nghiện,
hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc đã được duyệt.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bảng dự trù mua thuốc gây nghiện, hướng tâm thần
(tiền chất) năm…… (theo Thông tư số 10/2010/TT-BYT và Thông tư số
11/2010/TT-BYT, ngày 29/4/2010 của Bộ Y tế)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật số 34/2005/QH11, ngày 14/6/2005 của Quốc hội ban hành Luật Dược.
+ Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Dược.
+ Thông tư 10/2010/TT-BYT ngày 29/4/2010 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn các
hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện.
+ Thông tư 11/2010/TT-BYT ngày 29/4/2010 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn các
hoạt động liên quan đến thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×