Tải bản đầy đủ

Sinh học 12 Bài 20. Tạo giống bằng công nghê gen

Tạo giống nhờ
công nghệ gen
Trình bày: Tổ 2
Bài 20:
Gà biến đổi gen không lây lan bệnh cúm
gia cầm.
Người tiến hành: Các nhà khoa học Anh
* Công bố: 13/1/2010
* Gà biến đổi gen vẫn có
thể bị cúm nhưng
không làm lây lan bệnh
cúm.
* Đây được coi là một
bước tiến trong việc
ngăn chặn dịch cúm gà
trong tương lai.
* Mục tiêu tương lai: Tạo
giống gà chống hoàn
toàn bệnh cúm H5N1.
Cá ngựa vằn phát sáng
Tiến hành:

ĐH khoa học tự
nhiên TPHCM


Năm công bố:
2007
Ngày 26/12, trong 300 tế bào được bắn
gene thì đã có hơn 120 chú cá phát
quang ra đời.
Chuột phát quang
Tiến hành:
Các nhà nghiên
cứu tại ĐH
Pennsylvania


Nhóm nghiên cứu này đã cấy những tế bào gốc đặc biệt này
Nhóm nghiên cứu này đã cấy những tế bào gốc đặc biệt này
vào những con chuột bị vô sinh, và kết quả là cho ra đời
vào những con chuột bị vô sinh, và kết quả là cho ra đời
những chú chuột chuột con màu xanh lục đặc biệt này.
những chú chuột chuột con màu xanh lục đặc biệt này.
Trong ảnh là 3 chú chuột con phát quang nhờ protein huỳnh
quang nhận từ chuột bố; chuột bố trước đó đã được cấy
những tế bào gốc tạo tinh trùng có nhiễm huỳnh quang từ
một con chuột phát quang khác.
Mèo phát sáng
Năm công bố:
2007


Tiến hành:
Các nhà khoa học phía
Nam Hàn Quốc.
Sau khi thành công, họ mang ADN này đi
Sau khi thành công, họ mang ADN này đi


nhân bản để tạo ra một tập hợp các giống
nhân bản để tạo ra một tập hợp các giống
mèo lông phát sáng.
mèo lông phát sáng.
Lợn Somang-i


Tiến hành: các nhà khoa học Hàn Quốc
Năm công bố:
2011
Somang-i được tạo
ra bằng cách lai với
hai chủng lợn biến
đổi gen Xeno và
Mideumi để tạo ra
lợn mang các gen
có khả năng ngăn
ngừa nhiều nguyên
nhân của tình
trạng đào thải của
cơ thể con người.
Dê tạo ra tơ nhện


Tiến hành:
Trường Công nghệ
Sinh học Nexia.
Năm công bố:
2000


Các nhà nghiên
Các nhà nghiên
cứu đã đưa một
cứu đã đưa một
loại gen tơ nhện
loại gen tơ nhện
mỏng vào ADN của
mỏng vào ADN của
dê. Theo cách đó,
dê. Theo cách đó,
họ sẽ thu được
họ sẽ thu được
protein tơ nhện
protein tơ nhện
trong sữa của
trong sữa của
chúng. Loại sữa
chúng. Loại sữa
này được sử dụng
này được sử dụng
để sản xuất một
để sản xuất một
loại sợi có độ bền
loại sợi có độ bền
cao tên là Biosteel.
cao tên là Biosteel.
Vi khuẩn biến đổi gen chống vi khuẩn
Vi khuẩn biến đổi gen chống vi khuẩn
kháng thuốc
kháng thuốc
Tiến hành: các nhà khoa học thuộc trường
Tiến hành: các nhà khoa học thuộc trường
Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore)
Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore)
Năm công bố:
2012


Nhóm nghiên cứu cấy
một đoạn ADN đã
được chỉnh sửa vào
những vi khuẩn E.coli
nhằm giúp chúng
tăng khả năng phát
hiện trực khuẩn mủ
xanh và nhanh chóng
tiết ra độc tố để tiêu
diệt vi khuẩn này.
Cây thuốc lá phát sáng
Tiến hành:
Các nhà khoa
học tại trường
Đại học Iowa
Năm công bố:
1986


- Các nhà khoa học tại
trường Đại học Iowa đã
cấy một cấu trúc gen của
loài đom đóm vào cây
thuốc lá.
- Ánh sáng lấy từ đom đóm
không đòi hỏi đến ánh
sáng cực tím để phát
quang, tuy nhiên chúng
cần đến oxy để có thể
phát sáng
.
.
Cá Thiên Thần phát sáng
Cá Thiên Thần phát sáng
Tiến hành:
Một trang trại cá giống ở Đài Loan với công ty công nghệ sinh
học JY Lin
Năm công bố:
2010


Kh
Kh
ỉ phát sáng
ỉ phát sáng
Tiến hành: các nhà khoa học tại Trung tâm
nghiên cứu động vật linh trưởng Yerkes
.
.
Năm công bố:
2008
2008
Cây biến đổi gien sản xuất nhiều loại dược
phẩm mới.
Tiến hành:Các nhà nghiên cứu thuộc Học viện
công nghệ Massachussets
.
.
- Các nhà nghiên cứu
đã kết hợp các loại
gen của một số loại vi
khuẩn nhất định cho
cây dừa cạn.
- Loại cây này có khả
năng sản sinh hóa
chất và hợp chất sử
dụng làm nguyên liệu
sản xuất ra nhiều loại
thuốc tổng hợp.
Cà chua tím tiêu diệt ung thư


Tiến hành:
Tiến hành:
Trung tâm nghiên cứu John Innes (Anh).
Trung tâm nghiên cứu John Innes (Anh).
Cà chua tím, còn được gọi là
Cà chua tím, còn được gọi là
"siêu cà chua", có hai gen
"siêu cà chua", có hai gen
sản xuất sắc tố màu tối của
sản xuất sắc tố màu tối của
hoa mõm chó.
hoa mõm chó.
Những sắc tố này có đặc tính
Những sắc tố này có đặc tính
chống oxy hóa nên có thể
chống oxy hóa nên có thể
chống lại nhiều bệnh, bao
chống lại nhiều bệnh, bao
gồm ung thư, tiểu đường
gồm ung thư, tiểu đường
và tim mạch.
và tim mạch.
Kết quả ban đầu:
Kết quả ban đầu:


Những con chuột bị
Những con chuột bị
ung thư sống lâu
ung thư sống lâu
hơn khi chúng ăn cà
hơn khi chúng ăn cà
chua tím.
chua tím.
Cá hồi siêu tăng trưởng
Tiến hành:
Công ty
AquaBounty
Cá hồi biến đổi gen
phát triển nhanh gấp
hai lần thông thường
.
.


Bức ảnh bên cho thấy
Bức ảnh bên cho thấy
hai con cá hồi cùng độ
hai con cá hồi cùng độ
tuổi với một con được
tuổi với một con được
biến đổi gen ở phía
biến đổi gen ở phía
sau.
sau.
Bò ít metan
Giống bò này
tạo ra metan
ít hơn 25%
so với bò
bình thường.
Tiến hành: Các nhà khoa học nông nghiệp
nghiên cứu tại Đại học Alberta.
Cây trồng chống ô nhiễm
Tiến hành:
Các nhà khoa học tại Đại học Washington (Mỹ)


Cây biến đổi gen có thể
loại bỏ 91% chất gây
ô nhiễm nước ngầm.
Trong khi đó, các cây
thông thường chỉ loại
bỏ được 3% các chất
gây ô nhiễm


Bò biến đổi gen tạo sữa không gây dị ứng
Người tiến hành: Các nhà khoa học New Zealand
* Bò tạo ra
beta-lactoglobulin
(protein gây di
ứng) nhờ một số
gen. Vì thế nhóm
nghiên cứu cấy
thêm một số gen
khác đẻ ngăn chặn
quá trình sản xuất
loại protein này.
* Vẫn đang trong
quá trình nghiên
cứu và cải thiện


Trồng giống cà chua mới bằng cải tạo gen
.
.
Người tiến hành: Các nhà khoa
học thuộc Đại học Công giáo
Leuven (Bỉ)
- Có thể sinh trưởng
trong môi trường đất
đai cằn cỗi và nhiễm
phèn.
- Sản lượng cao gấp
30% so với giống cà
chua thông thường.
- Vẫn đảm bảo an
toàn thực phảm.
Giống cà chua mới có
Giống cà chua mới có
những ưu điểm nổi
những ưu điểm nổi
bật là vì các nhà
bật là vì các nhà
khoa học chỉ cải tạo
khoa học chỉ cải tạo
gen tế bào ở bộ
gen tế bào ở bộ
phận rễ cây, và
phận rễ cây, và
không thay đổi
không thay đổi
nhiễm sắc thể ở toàn
nhiễm sắc thể ở toàn
bộ thân cây.
bộ thân cây.
Điều này khiến cho quả
Điều này khiến cho quả
cà chua không bị
cà chua không bị
ảnh hưởng, toàn bộ
ảnh hưởng, toàn bộ
thân cây không tạo
thân cây không tạo
thành vật chất gây
thành vật chất gây
hại cho môi trường
hại cho môi trường
thiên nhiên.
thiên nhiên.
Giống gà biến đổi gen có thể tạo ra thuốc
Giống gà biến đổi gen có thể tạo ra thuốc
chống ung thư
chống ung thư


Người tiến hành: Các
nhà khoa học Anh.


Các chú gà này được
Các chú gà này được
cấy gen người vào
cấy gen người vào
ADN của chúng
ADN của chúng
nhằm tạo ra một
nhằm tạo ra một
dạng protein hỗn
dạng protein hỗn
hợp có tác dụng như
hợp có tác dụng như
các loại thuốc được
các loại thuốc được
sử dụng để điều trị
sử dụng để điều trị
ung thư da và các
ung thư da và các
bệnh khác.
bệnh khác.


Gà mái sẽ đẻ
Gà mái sẽ đẻ
những quả trứng
những quả trứng
có chứa loại protein
có chứa loại protein
interferon b-1a, có
interferon b-1a, có
tác dụng kháng
tác dụng kháng
virus gây bệnh;
virus gây bệnh;
miR24 - có tiềm
miR24 - có tiềm
năng điều trị khối u
năng điều trị khối u
ác tính và viêm
ác tính và viêm
khớp.
khớp.
Cà chua Flavr Savr
Cà chua Flavr Savr


Tiến hành: Công ty
Tiến hành: Công ty
Calgene(California)
Calgene(California)


Cà chua được bổ
Cà chua được bổ
sung thêm một gen
sung thêm một gen
antisense với hy
antisense với hy
vọng sẽ làm chậm
vọng sẽ làm chậm
quá trình chín của
quá trình chín của
cà chua để ngăn
cà chua để ngăn
chặn nó mềm và
chặn nó mềm và
hỏng, giúp cho cà
hỏng, giúp cho cà
chua giữ lại hương
chua giữ lại hương
vị và màu sắc tự
vị và màu sắc tự
nhiên của nó.
nhiên của nó.


- Năm 1994: cà chua Savr
- Năm 1994: cà chua Savr
Flavr được cho phép sử
Flavr được cho phép sử
dụng.
dụng.


- Năm 1997: Chúng đã bị
- Năm 1997: Chúng đã bị
loại bỏ khỏi thị trường.
loại bỏ khỏi thị trường.


(Không chỉ do các vấn
(Không chỉ do các vấn
đề sản xuất và vận
đề sản xuất và vận
chuyển, loại cà chua
chuyển, loại cà chua
này cũng được báo cáo
này cũng được báo cáo
có hương vị rất nhạt
có hương vị rất nhạt
nhẽo)
nhẽo)
Cảm ơn các bạn đã theo dõi
Cảm ơn các bạn đã theo dõi
bài thuyết trình của tổ 2
bài thuyết trình của tổ 2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×