Tải bản đầy đủ

06 CÂU HỎI PHÂN TÍCH TRẢ LỜI VỀ BÀI TẬP E MARKETING

Population
( 2012 Est.)
Internet
Users,
(Year 2000)
Internet Users
30-June-2012
Penetration
(%
Population)
Users
% Asia
Facebook
31-Dec-
2012
91,519,289 200,000 31,034,900 33.9 % 2.9 % 10,669,880


Thử nghiệm trực tuyến

Nhóm chuyên sâu trực tuyến

Quan sát trực tuyến

Các cuộc phỏng vấn sâu (PVS), và các cuộc điều tra.

Ngoài ra phương pháp nghiên cứu trực tuyến có thể bao
gồm:

Theo dõi thời gian hồ sơ thực của các trang web

Theo dõi, thu thập hành vi lướt web của khách hàng

Các công cụ phân tích web (như google analytic), theo dõi người
sử dụng nhấp chuột trong thời gian thực, và phân tích thống kê dựa
trên hồ sơ của khách hàng.

Tất cả những phương pháp trên có thể được sử dụng để giúp
kiểm tra các khái niệm sản phẩm mới.

Những công cụ này đại diện cho sự phát triển trong phương pháp
kỹ thuật số phù hợp nhất.

Có mối tương quan với các phương pháp nghiên cứu truyền
thống bởi vì đặc điểm kỹ thuật số có thể không nhất thiết phải
được áp dụng cho một đối tượng mục tiêu nhất định.

Nghiên cứu trực tuyến là một công cụ bổ sung có thể được sử
dụng với các phương pháp hiện có.

Các nghiên cứu trực tuyến cũng quan trọng bởi vì các phương
pháp nghiên cứu trực tuyến thường cung cấp dữ liệu nhiều hơn
so với phương pháp truyền thống.

Phương pháp nghiên cứu trực tuyến bị giới chủ yếu là do hạn chế
về ngân sách.

Tương tự những phương pháp trực tuyến để kiểm tra
thành công của chiến dịch tiếp thị, khả năng sản
phẩm…

Tính chất kỹ thuật số của một phương pháp thiết kế
nghiên cứu trực tuyến tạo ra một khả năng thích ứng
trên diện rộng có thể được áp dụng và tái sử dụng trên
rất nhiều dự án. Điều này một lần nữa đảm bảo rằng
các dữ liệu khái quát đối tượng mục tiêu của bạn cũng
như tương quan với phương pháp nghiên cứu truyền
thống.

Khách hàng càng ngày càng khó chịu với những email
không mong muốn yêu cầu tham gia khảo sát.

Nhà nghiên cứu “thu thập” những địa chỉ email từ
những tổ chức, nhóm mới mà không có sự cho phép (ví
dụ: Google.com).

Một vài công ty sắp đặt những cuộc khảo sát cho mục
đích xây dựng một dữ liệu nền cho lôi kéo khách hàng
sau này (nghiên cứu marketing thì khác biệt với xúc
tiến marketing).
Các vấn đề đạo đức đang gặp phải

Sự riêng tư của dữ liệu khách hàng là một vấn đề lớn vì
nó tương đối dễ và có khả năng sinh lời khi gửi những
dữ liệu điện tử đến cho những người khác thông qua
Internet Nhà nghiên cứu “thu thập” những địa chỉ email
từ những nguồn mà không có sự cho phép.
Các vấn đề đạo đức đang gặp phải
Vấn đề quan ngại nhất là sự riêng tư của dữ liệu khách
hàng vì :

Thông tin cá nhân có thể bị khai thác với mục đích xấu
như: bắt cóc, bôi nhọ danh dự.

Liên tục nhận những email quảng cáo không mong muốn

Vi phạm quyền tự do cá nhân.

Dễ dẫn đến các nguy cơ về bảo mật hệ thống thông tin.

Kỹ thuật nghiên cứu marketing nào không hỗ trợ
online: Các nhóm trọng điểm.

Khái niệm nhóm trọng điểm: Nhóm trọng điểm là một
nhóm người được mời để thảo luận về sản phẩm, dịch
vụ, nhận thức của họ về một công ty cụ thể… mà làm
theo hướng dẫn của một người trung gian (người điều
phối) đã được qua đào tạo.

Cách thức thực hiện: Trong các nhóm trọng điểm,
người điều phối sẽ sử dụng một chuỗi các câu hỏi được
soạn sẵn hay các chủ đề để dẫn dắt cuộc thảo luận
giữa một nhóm người. VD: "Anh chị cảm thấy thế nào
về việc giá xăng tăng?", "Anh chị nghĩ các nhà sản
xuất xe hơi nên làm gì để giảm thiểu những ảnh hưởng
tiêu cực từ việc tăng giá này?"

Hoạt động này được diễn ra tại các địa điểm trung lập
(thường là offline), thường đi kèm theo các thiết bị
video và phòng quan sát với các tấm gương để kiểm tra
một cách tốt nhất suy nghĩ, phản ứng và sự tương tác
của các thành viên trong nhóm. Mỗi cuộc thảo luận
như thế thường kéo dài 1- 2 giờ, và phải khảo sát ít
nhất ba nhóm mới có được các kết quả đáng tin cậy.

Đây là một hình thức tìm hiểu động lực thúc đẩy ít tốn
kém mà hiệu quả hơn. Nhóm người được chọn sẽ đưa
ra ý kiến trước những câu hỏi mà người hướng dẫn đặt
ra.

Nhược điểm:nhóm người nghiên cứu có thể quá nhỏ,
không thể đại diện cho số đông. Ngoài ra, thành kiến
của người hướng dẫn có thể ảnh hưởng đến kết quả
nghiên cứu.

Những hạn chế hiện tại khi tiến hành nghiên cứu thị trường
trên người dùng Internet là không phản ánh chính xác các
thành phần của dân số không dùng Internet (mẫu không mang
tính đại diện), đặc biệt là ở các quốc gia kém phát triển.

Ví dụ: người dùng Internet có xu hướng giàu có hơn và được
giáo dục tốt hơn so với người không dùng Internet.

Những khác biệt này có thể được khắc phục phần nào bằng
cách sử dụng mẫu phân tầng hoặc bằng cách lấy mẫu kết hợp
của người dùng và không dùng Internet.

Trong tương lai, hai đối tượng này có thể không khác nhau, do
đó không cần thiết sửa chữa thống kê.

Tính xác thực của câu trả lời không chắc chắn, câu trả
lời không đáng tin cậy.

Đưa ra những ý kiến giống nhau.

Có nhận thức rằng thư khảo sát là thư rác.

Giảm tỷ lệ phản hồi.

Việc gửi lấy mẫu với số lượng lớn và thiếu kiểm soát
như vậy dễ dẫn đến tình trạng mẫu lấy xuất hiện những
mẫu không dùng được (mẫu rác).

Có nguy cơ ảnh hưởng qua lại từ các nghiên cứu tương
tự dẫn đến việc lấy mẫu không còn tính chính xác cao
nữa

Tỷ lệ trả lời thấp hay email không tiếp cận được đối
tượng lấy mẫu (bị các dịch vụ mail cho vào spam)
CHÚC CÁC BẠN
THÀNH CÔNG

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×