Tải bản đầy đủ

Tài liệu chi tiết về hệ quản trị CMS của gói Website thương mại điện tử cho mọi người

Công ty TNHH Dịch Vụ Tin Học Phúc Minh
Địa chỉ: Phòng 07, Tòa nhà CT2, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, TP.Hà Nội
Website: http://www.phucminhltd.com
E-mail: lienhe@phucminhltd.com
TÀI LIỆU CHI TIẾT VỀ HỆ QUẢN TRỊ CMS CỦA GÓI WEBSITE
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHO MỌI NGƯỜI
1- Xem trực tiếp demo
Bạn muốn xem và sử dụng thử hệ quản trị của website mời bạn gửi thông tin
cho chúng tôi qua địa chỉ email
chinhnv@phucminhltd.com
Chúng tôi sẽ cấp user và password cho bạn để bạn có thể vào vận hành thử
2- Chức năng cơ bản trọng hệ quản trị CMS của gói website thương mại điện tử
Bộ quản lý CMS
1
Hệ thống quản lý
module
- Giúp bạn nâng cấp các module tích hợp cho ứng
dụng website của mình một cách đơn giản nhất.
- Các module sẽ được chúng tôi cập nhật thường
xuyên trong quá trình phát triển
2 Hệ thống quản trị

- Danh sách nhóm
- Danh sách người quản trị
- Danh sách phân quyền
- Hệ thống log
- Hệ thống quản lý thông tin cá nhân
3
Hệ thống quản lý
- Danh sách chuyên mục
Công ty TNHH Dịch Vụ Tin Học Phúc Minh
Địa chỉ: Phòng 07, Tòa nhà CT2, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, TP.Hà Nội
Website: http://www.phucminhltd.com
E-mail: lienhe@phucminhltd.com
chuyên mục
- Thêm chuyên mục
- Sửa chuyên mục
- Sét đặc tính cho các chuyên mục
4 Quản lý sản phẩm
- Danh sách sản phẩm
- Thêm mới sản phẩm
- Sửa sản phẩm
5
Quản lý tin tức
- Danh sách tin tức
- Thêm mới tin tức
- Sửa bản tin
Công ty TNHH Dịch Vụ Tin Học Phúc Minh
Địa chỉ: Phòng 07, Tòa nhà CT2, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, TP.Hà Nội
Website: http://www.phucminhltd.com
E-mail: lienhe@phucminhltd.com
6 Quản lý câu hỏi
- Danh sách câu hỏi
- Duyệt câu hỏi
- Xuất bản câu hỏi
7 Quản lý đơn hàng
- Danh sách đơn hàng mới
- Danh sách đơn hàng đã thực hiện
8 Quản lý file tĩnh
- Hệ thống hình ảnh, file tài liệu, báo giá
Công ty TNHH Dịch Vụ Tin Học Phúc Minh
Địa chỉ: Phòng 07, Tòa nhà CT2, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, TP.Hà Nội


Website: http://www.phucminhltd.com
E-mail: lienhe@phucminhltd.com
9
Quản lý thông tin
liên hệ
- Danh sách liên hệ
- Liên hệ đã đọc
MỌI THÔNG TIN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Chính – Phòng Kinh Doanh
Địa chỉ: Phòng 702, Tòa nhà CT2, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0912 800 400
E-mail: chinhnv@phucminhltd.com
Website: www.phucminhltd.com

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×