Tải bản đầy đủ

Phiếu đăng kí tham dự khóa đào tạo Đào tạo về Thương mại điện tử và Marketing trực tuyến cho doanh nghiệp vừa và nhỏ


PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO
"Đào tạo về Thương mại điện tử và Marketing trực tuyến cho doanh nghiệp vừa và nhỏ”
Hà Nội, ngày 28-31/01/2013
Đối tượng tham dự:
 Lãnh đạo doanh nghiệp
 Cán bộ kinh doanh/ marketing/ XNK
 Cán bộ CNTT-TT, TMĐT, bán hàng trực tuyến.
Học phí:
 Miễn phí
 Học viên được cung cấp tài liệu, vpp, chứng nhận đào tạo, giải lao giữa giờ,
Thông tin doanh nghiệp, tổ chức đăng ký tham dự:
Tên đơn vị: ........................................................................................................................................................
Địa chỉ:...............................................................................................................................................................
Ðiện thoại:........................... ..................................Fax: ....................................................................................
Email: ............................................................................................ ...................................................................
Họ tên Người tham dự: ......................................................Chức vụ: ................................................................
Mobile:....................................................................Email: ................................................................................
Họ tên Người liên hệ: ............................................. .......... Chức vụ: ...............................................................
Mobile:.....................................................................Email: ...............................................................................
Lưu ý:

 Mỗi đơn vị chỉ được đăng ký 1 cán bộ tham gia (từ cấp trưởng, phó phòng hoặc tương đương trở lên) phụ
trách kinh doanh, thương mại điện tử và E-marketing.
 Khi đăng ký đề nghị quý vị đại biểu tham gia khóa học gửi ảnh scan 3x4 để Ban tổ chức làm chứng nhận hoàn
thành khóa học.
 Khi số lượng đăng ký lớn vượt quá khuôn khổ của lớp đào tạo, Ban tổ chức sẽ tuyển theo thứ tự thời gian
đăng ký.
Ngày tháng năm 2013
THỦ TRƯỞNG ÐƠN VỊ
Phiếu đăng ký xin fax đến số 04. 35 74 26 22, email hoặc gửi bưu điện về:
Viện Tin học Doanh nghiệp – Phòng Thương mại & Công nghiệp VN– 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Ms Minh Hằng - Mobile: 0904 372 228, Email: minhhang.vcci@gmail.com;
Ms Hoài Thu - Mobile: 098 890 34 68, Email: hoaithuvcci@itb.com.vn;
Lưu ý : Quý doanh nghiệp vui lòng gọi điện kiểm tra lại phiếu đăng ký để tránh đến chậm hoặc bị thất lạc.

Xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×