Tải bản đầy đủ

Phẫu thuật điều trị một số bệnh lý mạch máu ở phân thùy hoặc thùy phổi

PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ
PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ
BỆNH LÝ MẠCH MÁU Ở PHÂN
BỆNH LÝ MẠCH MÁU Ở PHÂN
THÙY HOẶC THÙY PHỔI
THÙY HOẶC THÙY PHỔI
BS.
BS.
Nguyễn Thái
Nguyễn Thái
An (BCV)
An (BCV)
TS. BS.
TS. BS.
Trần Quyết Tiến
Trần Quyết Tiến
Đặt vấn đề
Đặt vấn đề
Bệnh lý mạch máu phổi phức tạp, bao gồm
bẩm sinh và mắc phải.
Phẫu thuậtcanthiệp thường liên quan đến

việc sử dụng máy tim phổi trong bệnh lý
của thân hoặc các động mạch phổi gốc
bên phải hay trái.
Các bệnh lý ởđộng mạch phổi thùy hoặc
phân thùy có thể phẫu thuật không cần
đến máy tim phổi
Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
• Hồi cứu, mô tả,cắt ngang.
• Thời gian từ 1/2002 đến 12/2004
• Đối tượng nghiên cứu: những trường hợp
có can thiệpdobệnh lý mạch máu ở
thùy/phân thùy phổi.
• Lọai trừ các trường hợp các truờng hợp
có bệnh lý tim bẩm sinh .
Kết quả nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu
• 4trường hợp(tr.h), nam 100%.
• Tuổi 16-60 (2 tr.h 21-40 tuổi)
• Các lý do vào viện:
¾Sốt và ho ra máu: 2
¾Ho khan dai dẳng: 1
¾Tình cờ phát hiện:1
Kết quả nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu
(
(
tt
tt
)
)
• Bệnh cảnh lâm sàng:
¾Ho kéo dài, khó thở thanh khí quản, ho ra
máu lượng nhiều
¾Sốt cao liên tục, cấy máu dương tính
Alaligens s.p., kèm viêm nội tâm mạc(thương
tổn sùi ở van 3 lá)
¾Không triệu chứng lâm sàng
¾Thương tổn một bên phổi, hoặc hai bên

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×