Tải bản đầy đủ

Xây dựng ứng dụng quản lý ký túc xá trường đại học GTVT

Cuộc thi Ý Tưởng Sinh Viên Giao Thông Vận Tải Quản Lý KTX GTVT TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP.HCM.
KHOA :CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.
HỌ VÀ TÊN:ĐINH DUY TÀI.
MSSV:0851120091.
LỚP:CN08B.
EMAIL:it08duytai@gmail.com
CUỘC THI “Ý TƯỞNG SINH VIÊN GIAO THÔNG VẬN TẢI”
ĐỀ TÀI:XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÍ KTX TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT
TP.HCM
1
TrangSinh viên thực hiện: Đinh Duy Tài-Lớp CN08B
Cuộc thi Ý Tưởng Sinh Viên Giao Thông Vận Tải Quản Lý KTX GTVT TP.HCM
NHẬN XÉT CỦA BAN QUẢN LÝ KTX
2
TrangSinh viên thực hiện: Đinh Duy Tài-Lớp CN08B
Cuộc thi Ý Tưởng Sinh Viên Giao Thông Vận Tải Quản Lý KTX GTVT TP.HCM
LỜI MỞ ĐẦU
Trước tiên,em xin gửi lời cảm ơn,lời kính chúc sức khỏe đến Quý Thầy Cô giáo và
Ban tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sinh viên giao thông”.Kính chúc cho cuộc thi thành công tốt
đẹp.

Là một sinh viên được ở, sinh hoạt và học tập bốn năm liền ở KTX (2008-2012),bên
cạnh đó em còn hoạt động trong tổ tự quản của KTX ĐH GTVT TP.HCM (năm học 2009-
2010, năm học 2010-2011),em nhận thấy KTX trường mình chưa có một ứng dụng máy tính
riêng có các nghiệp vụ liên quan đến việc quản lý các công việc trong KTX.Tất cả mọi việc
đều được thực hiện bằng giấy hoặc bảng đen,hoặc Word, Excel (Microsoft Office),vì thế việc
quản lý khá khó khăn,chậm, hoặc mất hết số liệu do bị lạc giấy tờ.Do hoạt động trong tổ tự
quản nên em hiểu khá rõ các công việc và quy trình hoạt động của nó.Mong muốn của em là
có thể xây dựng một ứng dụng đơn giản,dễ dùng và ứng dụng được vào thực tiễn công tác
quản lý ở KTX, nhằm giúp các Thầy Cô thuận tiện hơn trong công việc của mình,qua đó đóng
góp một phần công sức của mình nhằm xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp,tin cậy
ở KTX.
Ứng dụng của em được xây dựng dưới dạng giao diện desktop (Winform) bằng phần
mềm Visual Studio 2010 kết hợp cơ sỡ dữ liệu Microsoft Access(Microsoft Office).
Ứng dụng gồm những phần chính sau:
1. Quản lý Thông tin của nhân viên.
2. Quản lý Thông tin sinh viên.
3. Quản lý Thông tin phòng ở, trang thiết bị của các phòng.
4. Lập hóa đơn điện nước và quản lý thông tin điện nước của các lầu, các phòng.
5. Lập và Quản lý Lịch trực KTX của từng nhân viên quản lý.
6. Lập và Quản lý Lịch trực cờ đỏ của các phòng hàng ngày.
7. Lập và Quản lý Lịch trực phòng văn thư của lầu 1.
8. Quản lý lịch trực nhật vệ sinh của các phòng hàng tuần.
9. Quản lý danh sách các sinh viên được khen thưởng, kỷ luật cùng với hình thức
thưởng phạt.
10. Quản lý thông tin phụ cấp hàng tháng của mỗi phòng.
11. Lập danh sách buồng trưởng,danh sách tổ tự quản
12. Tìm kiếm thông tin, in danh sách, in thẻ nội trú…
Các công việc trên là các công việc liên quan đến các hoạt động thường ngày của KTX.Trong
quá trình xây dựng ứng dụng em có tham khảo ý kiến của các thầy cô trong KTX như thầy
Hùng (trưởng Ban quản lý KTX),thầy Kiệm,thầy Thảo và đặc biệt là cô Nương (quản lý các
dữ liệu KTX) nên ứng dụng được xây dựng khá sát với các yêu cầu thực tế.Ứng dụng cũng đã
bước đầu được đưa vào thử nghiệm và được Thầy Cô bên KTX đánh giá khá tốt.
Em xin chân thành cảm ơn!
3
TrangSinh viên thực hiện: Đinh Duy Tài-Lớp CN08B
Cuộc thi Ý Tưởng Sinh Viên Giao Thông Vận Tải Quản Lý KTX GTVT TP.HCM
MỤC LỤC
4
TrangSinh viên thực hiện: Đinh Duy Tài-Lớp CN08B
Cuộc thi Ý Tưởng Sinh Viên Giao Thông Vận Tải Quản Lý KTX GTVT TP.HCM

PHỤ LỤC HÌNH ẢNH VÀ KÍ HIỆU
5
TrangSinh viên thực hiện: Đinh Duy Tài-Lớp CN08B
Cuộc thi Ý Tưởng Sinh Viên Giao Thông Vận Tải Quản Lý KTX GTVT TP.HCM
PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG CỤ VÀ KỸ THUẬT
1. PHẦN MỀM MICROSOFT VISUAL STUDIO (Visual Studio)
1.1 Tổng Quan:

Hình 1.1 Microsoft Visual Studio
- Là môi trường phát triển tích hợp (Integrated Development Environment (IDE) được
phát triển từ công ty Microsoft. Đây là một loại phần mềm máy tính có công dụng giúp
đỡ các lập trình viên trong việc phát triển phần mềm.
- Microsoft Visual Studio được dùng để phát triển các ứng dụng Console (thiết bị đầu
cuối – bàn giao tiếp người máy), GUI (giao diện người dùng đồ họa) cùng với các
trình ứng dụng như Windows Forms, các Websites, cũng như ứng dụng, dịch vụ Web
(Web Applications, and Web Services). Chúng được phát triển dựa trên một mã ngôn
ngữ gốc (Native Code ) cũng như mã được quản lý (Managed Code) cho các nền tảng
được được hỗ trợ Microsoft Windows, Windows Mobile, .NET Framework, .NET
Compact Framework và Microsoft Silverlight.
- Visual Studio hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ lập trình, có thể kể tên như sau: C/C++
( Visual C++), VB.NET (Visual Basic .NET), va C# (Visual C#)… cũng như hỗ trợ các
ngôn ngữ khác như F#, Python, và Ruby; ngoài ra còn hỗ trợ cả XML/XSLT,
HTML/XHTML, JavaScript và CSS…
6
TrangSinh viên thực hiện: Đinh Duy Tài-Lớp CN08B
Cuộc thi Ý Tưởng Sinh Viên Giao Thông Vận Tải Quản Lý KTX GTVT TP.HCM
1.2 Những thành phần của Mirosoft Visual Studio:
Visual Studio có những chức năng cơ bản sau: trình soạn thảo mã (code editor); trình
gỡ lỗi (debugger); và Thiết kế (Designer). Trong đó chức năng Designer được xem là
một trong những điểm nhấn của Microsft Visual Studio.
Hình 1.2 Các thành phần trong Visual Studio
- WinForms Designer: đây là công cụ tạo giao diện đồ họa dùng WinForms. Điểm đặc
biệt ở đây là giao diện với người dùng sinh động, dễ nắm bắt. Nó bao gồm các phím
bấm, thanh tác vụ, hay các box đa dạng (textbox, list box, grid view…). Ta có thể di
chuyển, kéo ra, nhúng thả chúng một cách dễ dàng.
- WPF Designer: WPF Designer còn có tên mã là Cider, được hỗ trợ trong Visual Studio
2008. Nó tạo các mã XAML cho giao diện người sử dụng (UI), mã này tích hợp với
trình ứng dụng Microsoft Expression Design.
- Web Designer: Visual Studio cũng hỗ trợ cộng cụ thiết kế trang web, trong đó cho
phép các công cụ thiết kế trang web được kéo, thả, rê, nhúng một cách dễ dàng…
Công cụ này dùng để phát triển trình ứng dụng ASP.NET và hỗ trợ HTML, CSS and
JavaScript.
- Class Designer: Đây là công cụ dùng để thực thi và chỉnh sửa lớp. Nó có thể dùng mã
C# và VB.NET …
- Data Designer: Đây là công cụ dùng để chỉnh sửa một cách sinh động, linh hoạt các
lược đồ dữ liệu, bao gồm nhiều loại lược đồ, liên kết trong và ngoài.
- Mapping Designer: Đây là công cụ tạo các mối liên hệ giữa sơ đồ dữ liệu và các lớp để
quản lý dữ liệu một cách hiệu quả hơn.
Ngoài ra còn có thể kể tên một số công cụ khác như:
- Open Tabs Browser: Nó được dùng để liệt kể các tab đã mở và chuyển đổi giữa chúng.
- Properties Editor: Chức năng dùng để chỉnh sửa các chức năng của các cửa sổ giao
diện đồ họa ngườI dùng (GUI) trong Visual Studio. Nó có thể áp dụng cho các lớp, các
mẫu định dạng hay trang web và các đốI tượng khác.
- Object Browser: Đây là một thư viện tên miền và lớp trình duyệt cho Microsoft.NET.
7
TrangSinh viên thực hiện: Đinh Duy Tài-Lớp CN08B
Cuộc thi Ý Tưởng Sinh Viên Giao Thông Vận Tải Quản Lý KTX GTVT TP.HCM
- Solution Explorer: theo ngôn ngữ của Visual Studio, solution là một bộ phận của mã
file và mã nguồn khác được dùng để xây dựng các trình ứng dụng. Công cụ Solution
Explorer được dùng để để quản lý và trình duyệt các file trong solution.
- Team Explorer: Đây là công cụ dùng để hợp nhất các máy tính trong Team Foundation
Server, và RCS (revision control system - hệ thống điều khiển xét duyệt) vào trong
IDE.
- Data Explorer: Data Explorer dùng để quản lý các dữ liệu trên các phiên bân của
- Microsoft SQL Server. Nó cho phép tạo lập và chỉnh sửa các bảng dữ liệu được tạo T-
SQL commands hay dùng Data designer
- Server Explorer: Đây là công cụ dùng để quản lý dữ liệu trên máy tính được kết nối.
1.3 Windows Forms Application:


Hình 1.3 Màn hình thiết kế trong Windows Form Application
8
TrangSinh viên thực hiện: Đinh Duy Tài-Lớp CN08B
Cuộc thi Ý Tưởng Sinh Viên Giao Thông Vận Tải Quản Lý KTX GTVT TP.HCM

Hình 1.4 Màn hình code trong Windows Form Application
- Windows Forms là cách hiển thị màn ảnh tối tân hơn Win32 bình thường. Kỹ thuật
nằm phía sau Windows Forms trước đây được phát triển cho Windows Foundation
Classes (WFC), để dùng trong Visual J++.
- Windows Forms là một phần của các base classes của .NET Framework.Namespace
dùng cho nó là System.Windows.Forms, một Namespace chứa rất nhiều thứ đến nổi
hầu như chúng ta sẽ không cần phải dùng trực tiếp các Windows API về đồ hoạ
(Graphics và Drawings) như trong VB6 nữa.
- Nhu cầu có những áp dụng phía khách (client-based application) phong phú (rich), linh
động (flexible) và nhanh chóng (responsive) sẽ vẫn còn đó. Hiện nay, để tránh phí tổn
về cài đặt (deployment) các chương trình, người ta bắt đầu có khuynh hướng đặt các
chương trình chạy trên Webserver, rồi cho user sử dụng chúng qua WebBrowser. Ngoài
công chúng thì dùng Internet, trong hãng xưởng thì dùng Intranet (Internet chạy trên
Local Area Network - mạng địa phương, không liên lạc gì với bên ngoài), tuy nhiên
giao diện trên Web không phong phú hay nhanh như trên desktop(Windows Form) và
dĩ nhiên công tác lập trình đòi hỏi một thời gian phát triển lâu hơn.
- Trong mô hình lập trình nhiều tầng (multi-tier programming model) mà ta gọi là
Windows DNA (Distributed Network Application), quá trình xử lý một công tác được
chia ra làm nhiều giai đoạn như:
+ Kiểm chứng các con số user mới điền vào các forms tại máy khách (user
interface).
+ Tính toán (business logic).
+ Truy cập cơ sở dữ liệu (database access)
Và mỗi giai đoạn nói trên có thể nằm trên một máy tính khác nhau. Nếu dùng Internet
thì giai đoạn 1 nói trên sẽ chạy trong WebBrowser bằng trang Web có chứa JavaScript
routines để kiểm chứng các con số user mới đánh vào. Còn các giai đoạn kia có thể
chạy trên WebServer.Dĩ nhiên giai đoạn 3 phải chạy trên WebServer, nơi chứa cơ sở dữ
9
TrangSinh viên thực hiện: Đinh Duy Tài-Lớp CN08B
Cuộc thi Ý Tưởng Sinh Viên Giao Thông Vận Tải Quản Lý KTX GTVT TP.HCM
kiện. .NET cho phép ta lập trình giai đoạn 1 để chạy trong Windows Forms. Còn các
giai đoạn kia có thể để y nguyên. Như thế, ta có thể cài đặt ứng dụng desktop
(WinForms) application với một giao diện được tối ưu hóa, chạy thật nhanh phục vụ
các công việc đòi hỏi xử lý tức thời và riêng biệt.Trong khi đó ta cũng có thể dùng
thông qua ứng dụng WebForms bằng Internet WebBrowser như bình thường. Cả hai
nhóm users này dù có giao diện khác nhau nhưng đều xài chung các tầng business
logic và database access.Đây là một ưu điểm rất quan trọng của .NET.Ta có thể lập
trình để dùng chung hầu hết phần mềm trên desktop, distributed (phân tán), Internet và
Mobile (Mobile phone, Pocket-PC).
Kiến trúc (Architecture) của Windows Forms :
Cây gia phả của Windows Form, gồm 7 mức:
- Object: class cao nhất trong Forms, từ đó sinh ra các class con.
- MarshalByRefObject: Cung cấp các code cần thiết để quản lý vòng đời của objects.
- Component: Cung cấp sự gầy dựng căn bản của IComponent interface và cho phép các
chương trình khác nhau dùng chung một object
- Control: định nghĩa các lớp cơ sở dùng cho việc hiển thị các điều khiển(control). Định
nghĩa các thuộc tính và phương thức của control như Show, BringtoFront, Font, Color
cho đến Dock, Anchor… Ngoài ra nó còn cung cấp các Events của keyboard, mouse
và có method WndProc để cho ta truy cập các thông điệp của Windows.
- ScrollableControl: Cung cấp chức năng tự động cuốn khi có chứa bên trong một
control cần thêm chỗ để hiển thị.
- ContainerControl: Cho phép một component chứa các controls khác.
- Form: Cửa sổ chính của một chương trình.
2. Ngôn ngữ C#:

Hình 1.5 Ngôn ngữ lập trình C#
- Kế thừa ưu điểm từ những người đi trước, như sự mạnh mẽ của C++, sự dễ dàng của
Visual Basic, hướng đối tượng triệt để, cùng với một cú pháp trong sáng, dễ học, C#
nhanh chóng trở thành lựa chọn số 1 của lập trình viên .NET.
- Ngôn ngữ C# được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của Microsoft, trong đó người dẫn đầu
là Anders Hejlsberg và Scott Wiltamuth. Cả hai người này điều là những người nổi
tiếng, trong đó Anders Hejlsberg được biết đến là tác giả của Turbo Pascal, một ngôn
ngữ lập trình PC phổ biến. Và ông đứng đầu nhóm thiết kế Borland Delphi, một trong
những thành công đầu tiên của việc xây dựng môi trường phát triển tích hợp (IDE) cho
lập trình client/server.
10
TrangSinh viên thực hiện: Đinh Duy Tài-Lớp CN08B
Cuộc thi Ý Tưởng Sinh Viên Giao Thông Vận Tải Quản Lý KTX GTVT TP.HCM
- Ngôn ngữ C# khá đơn giản, chỉ khoảng 80 từ khóa và hơn mười mấy kiểu dữ liệu
được xây dựng sẵn. Tuy nhiên, ngôn ngữ C# có ý nghĩa cao khi nó thực thi những khái
niệm lập trình hiện đại. C# bao gồm tất cả những hỗ trợ cho cấu trúc, thành phần
component, lập trình hướng đối tượng. Những tính chất đó hiện diện trong một ngôn
ngữ lập trình hiện đại. Và ngôn ngữ C# hội đủ những điều kiện như vậy, hơn nữa nó
được xây dựng trên nền tảng của hai ngôn ngữ mạnh nhất là C++ và Java.
- Ngôn ngữ C# chứa những từ khóa cho việc khai báo những kiểu lớp đối tượng mới và
những phương thức hay thuộc tính của lớp, và cho việc thực thi đóng gói, kế thừa,
và đa hình, ba thuộc tính cơ bản của bất cứ ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.
- Trong ngôn ngữ C# mọi thứ liên quan đến khai báo lớp điều được tìm thấy trong
phần khai báo của nó. Định nghĩa một lớp trong ngôn ngữ C# không đòi hỏi phải chia
ra tập tin header và tập tin nguồn giống như trong ngôn ngữ C++. Hơn thế nữa, ngôn
ngữ C# hỗ trợ kiểu XML, cho phép chèn các tag XML để phát sinh tự động các
document cho lớp.
- Trong ngôn ngữ C#, một lớp chỉ có thể kế thừa từ duy nhất một lớp cha, tức là không
cho đa kế thừa như trong ngôn ngữ C++, tuy nhiên một lớp có thể thực thi nhiều giao
diện. Khi một lớp thực thi một giao diện thì nó sẽ hứa là nó sẽ cung cấp chức năng
thực thi giao diện.
- Trong ngôn ngữ C#, những cấu trúc cũng được hỗ trợ, nhưng khái niệm về ngữ nghĩa
của nó thay đổi khác với C++. Trong C#, một cấu trúc được giới hạn, là kiểu dữ liệu
nhỏ gọn, và khi tạo thể hiện thì nó yêu cầu ít hơn về hệ điều hành và bộ nhớ so với
một lớp. Một cấu trúc thì không thể kế thừa từ một lớp hay được kế thừa nhưng một
cấu trúc có thể thực thi một giao diện.
- Ngôn ngữ C# cung cấp những đặc tính hướng thành phần (component-oriented), như
là những thuộc tính, những sự kiện. Lập trình hướng thành phần được hỗ trợ bởi CLR
cho phép lưu trữ metadata với mã nguồn cho một lớp. Metadata mô tả cho một lớp,
bao gồm những phương thức và những thuộc tính của nó, cũng như những sự bảo
mật cần thiết và những thuộc tính khác. Mã nguồn chứa đựng những logic cần thiết
để thực hiện những chức năng của nó.. Do vậy, một lớp được biên dịch như là một
khối self-contained, nên môi trường hosting biết được cách đọc metadata của một
lớp và mã nguồn cần thiết mà không cần những thông tin khác để sử dụng nó.
3. Microsoft Access:
11
TrangSinh viên thực hiện: Đinh Duy Tài-Lớp CN08B
Cuộc thi Ý Tưởng Sinh Viên Giao Thông Vận Tải Quản Lý KTX GTVT TP.HCM

Hình 1.6 Microsoft Access
- Access là một Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDMS- Relational
Database Management System), rất phù hợp cho các bài toán quản lý vừa và
nhỏ. Hiệu năng cao và đặc biệt dễ sử dụng- bởi lẽ giao diện sử dụng phần
mềm này gần giống hệt một số phần mềm khác trong bộ MS Office quen
thuộc như : MS Word, MS Excel.
- Hơn nữa, Access còn cung cấp hệ thống công cụ phát triển khá mạnh đi kèm
(Development Tools). Công cụ này sẽ giúp các nhà phát triển phần mềm đơn
giản trong việc xây dựng trọn gói các dự án phần mềm quản lý qui mô vừa và nhỏ.
Đặc biệt những ai muốn học phát triển phần mềm thì đây là cách dễ học nhất, nhanh
nhất giải quyết bài toán này.
- Đến đây có thể khẳng định được 2 ứng dụng chính của Access là :
+ Dùng để xây dựng hệ cơ sở dữ liệu (chỉ là phần cơ sở dữ liệu, còn phần phát
triển thành phần mềm có thể dùng các công cụ khác để làm như :
Visual Basic, Visual C, Delphi, .NET,..).
+ Có thể dùng để xây dựng trọn gói những phần mềm quản lý qui mô vừa
và nhỏ.
12
TrangSinh viên thực hiện: Đinh Duy Tài-Lớp CN08B
Cuộc thi Ý Tưởng Sinh Viên Giao Thông Vận Tải Quản Lý KTX GTVT TP.HCM
4. Mô hình 3 lớp trong C#(3-tiers):

Hình 1.7:Mô hình 3 Lớp(3-tiers)
3-tiers là một kiến trúc kiểu client/server mà trong đó giao diện người dùng (UI-user
interface), các quy tắc xử lý(BR-business rule hay BL-business logic), và việc lưu trữ dữ liệu
được phát triển như những module độc lập, và hầu hết là được duy trì trên các nền tảng độc
lập, và mô hình 3 tầng (3-tiers) được coi là một kiến trúc phần mềm và là một mẫu thiết
kế(Wikipedia).
Như vậy, ta có thể mô hình này phân tách ứng dụng ra làm 3 module riêng biệt, bao gồm:
+ Tầng Presentation: được dùng để giao tiếp với người dùng, nhiệm vụ chính là hiển thị
dữ liệu và nhận dữ liệu từ người dùng.
+ Tầng Business Logic: nhiệm vụ chính là cung cấp các chức năng của phần mềm.
+ Tầng Data: lưu trữ dữ liệu, cho phép lớp Business Logic có thể tìm kiếm, trích xuất,
cập nhật… dữ liệu.
Trong phát triển ứng dụng, để dễ quản lý các thành phần của hệ thống, cũng như không bị ảnh
hưởng bởi các thay đổi, người ta hay nhóm các thành phần có cùng chức năng lại với nhau và
phân chia trách nhiệm cho từng nhóm để công việc không bị chồng chéo và ảnh hưởng lẫn
nhau. Trong phát triển phần mềm,ta sẽ nghe đến các thuật ngữ như kiến trúc đa tầng/nhiều
lớp, mỗi lớp sẽ thực hiện một chức năng nào đó, trong đó mô hình 3 lớp là phổ biến nhất.Mô
hình 3 lớp này là gì? Là Presentation Layer, Business Logic Layer, và Data Access
Layer. Các lớp này sẽ giao tiếp với nhau thông qua các dịch vụ(services) mà mỗi lớp cung
cấp để tạo nên ứng dụng, lớp này cũng không cần biết bên trong lớp kia làm gì mà chỉ cần
biết lớp kia cung cấp dịch vụ gì cho mình và sử dụng nó mà thôi.
 Presentation Layer: lớp này làm nhiệm vụ giao tiếp với người dùng cuối để thu thập
dữ liệu và hiển thị kết quả/dữ liệu thông qua các thành phần trong giao diện người sử
dụng. Lớp này sẽ sử dụng các dịch vụ do lớp Business Logic cung cấp. Trong .NET ta
có thể dùng Windows Forms, ASP.NET hay Mobile Forms để hiện thực lớp này.
Trong lớp này có 2 thành phần chính là User Interface Components và User Interface
Process Components.
+ UI Components là những phần tử chịu trách nhiệm thu thập và hiển thị thông
tin cho người dùng cuối. Trong ASP.NET thì những thành phần này có thể là
các TextBox, các Button, DataGrid…
13
TrangSinh viên thực hiện: Đinh Duy Tài-Lớp CN08B
Cuộc thi Ý Tưởng Sinh Viên Giao Thông Vận Tải Quản Lý KTX GTVT TP.HCM
+ UI Process Components là thành phần chịu trách nhiệm quản lý các qui trình
chuyển đổi giữa các UI Components. Ví dụ chịu trách nhiệm quản lý các màn
hình nhập dữ liệu trong một loạt các thao tác định trước như các bước trong
một Wizard…
 Business Logic Layer: Lớp này thực hiện các nghiệp vụ chính của hệ thống, sử dụng
các dịch vụ do lớp Data Access cung cấp, và cung cấp các dịch vụ cho lớp
Presentation. Lớp này cũng có thể sử dụng các dịch vụ của các nhà cung cấp thứ 3 (3rd
parties) để thực hiện công việc của mình (ví dụ như sử dụng dịch vụ của các cổng
thanh tóan trực tuyến như VeriSign, Paypal…).
Trong lớp này có các thành phần chính là Business Components, Business Entities và
Service Interface.
+ Service Interface là giao diện lập trình mà lớp này cung cấp cho lớp
Presentation sử dụng. Lớp Presentation chỉ cần biết các dịch vụ thông qua giao
diện này mà không cần phải quan tâm đến bên trong lớp này được hiện thực
như thế nào.
+ Business Entities là những thực thể mô tả những đối tượng thông tin mà hệ
thống xử lý. Trong mỗi ứng dụng, các đối tượng này là các chuyên
mục(Category) và bản tin(News). Các business entities này cũng được dùng để
trao đổi thông tin giữa lớp Presentation và lớp Data Access.
+ Business Components là những thành phần chính thực hiện các dịch vụ mà
Service Interface cung cấp, chịu trách nhiệm kiểm tra các ràng buộc
logic(constraints), các qui tắc nghiệp vụ(business rules), sử dụng các dịch vụ
bên ngoài khác để thực hiện các yêu cầu của ứng dụng.Chẳng hạn trong các
ứng dụng,lớp này sẽ chứa các thành phần là CategoryService và NewsService
làm nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ quản lý chuyên mục và các bản tin (thêm,
xóa, sửa, xem chi tiết, lấy danh sách…).
 Data Access Layer: Lớp này thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến lưu trữ và truy
xuất dữ liệu của ứng dụng. Thường lớp này sẽ sử dụng các dịch vụ của các hệ quản trị
cơ sở dữ liệu như SQL Server, Oracle,… để thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong lớp
này có các thành phần chính là Data Access Logic, Data Sources, Servive Agents).
+ Data Access Logic Components (DALC) là thành phần chính chịu trách nhiệm
lưu trữ vào và truy xuất dữ liệu từ các nguồn dữ liệu -Data Sources như
RDMBS, XML, File systems…. Trong .NET Các DALC này thường được hiện
thực bằng cách sử dụng thư viện ADO.NET để giao tiếp với các hệ cơ sở dữ
liệu hoặc sử dụng các O/R Mapping Frameworks để thực hiện việc ánh xạ các
đối tượng trong bộ nhớ thành dữ liệu lưu trữ trong CSDL
+ Service Agents là những thành phần trợ giúp việc truy xuất các dịch vụ bên
ngoài một cách dễ dàng và đơn giản như truy xuất các dịch vụ nội tại.
 Ưu và nhược điểm: 3-tiers là một kiến trúc phần mềm, có nghĩa là ta có thể dùng nó để
xây dựng nên bộ khung tổng thể của ứng dụng. Tuy nhiên cần chú ý những ưu và
nhược điểm sau đây để áp dụng nó một cách đúng đắn.
+ Ưu điểm:
14
TrangSinh viên thực hiện: Đinh Duy Tài-Lớp CN08B
Cuộc thi Ý Tưởng Sinh Viên Giao Thông Vận Tải Quản Lý KTX GTVT TP.HCM
• Dễ dàng mở rộng, thay đổi quy mô của hệ thống: Khi cần tải lớn, người quản
trị có thể dễ dàng thêm các máy chủ vào nhóm, hoặc lấy bớt ra trong trường
hợp ngược lại.
+ Nhược điểm:
• Việc truyền dữ liệu giữa các tầng sẽ chậm hơn vì phải truyền giữa các tiến trình
khác nhau, dữ liệu cần phải được đóng gói -> truyền đi -> mở gói trước khi có
thể dùng được.
• Việc phát triển ứng dụng phức tạp hơn
5. Vì sao chọn Windows Form và Microsoft Access để xây dựng ứng dụng:

Hình 1.8 : WinForms +Access
- .NET Framework cho ta 3 cách để người dùng xây dựng chương trình ứng dụng, đó là
Windows Forms (WinForms), Web Forms và Console applications.Trong đó Windows
Forms dùng để xây dựng ứng dụng desktop.
- Khi tiến hành xây dựng ứng dụng quản lý KTX, em chọn WinForms để xây dựng úng
dụng mà không chọn xây dựng 1 trang Web quản lý, vì theo em và các thầy cô trong
ban quản sinh KTX thống nhất các dữ liệu của KTX cũng nhỏ,các công việc quản lý
đều do phòng quản sinh đảm nhận,các thông báo hay thông tin về KTX có thể được
phát qua loa phát thanh hoặc dán trên bảng thông báo.Một yếu tố quan trọng nữa là
nếu xây dựng 1 trang web quản lý thì phải có người quản trị(admin),thường xuyên cập
nhật tin tức,điều này khó khăn với các thầy cô trong ban quản lý.Vì vậy em đã quyết
định xây dựng 1 ứng dụng desktop để quản lý các dữ liệu và công việc trong KTX,ứng
dụng gọn nhẹ,chính xác,dễ dùng,dễ cài đặt.
- Bên cạnh đó,em chọn Microsoft Access để lưu trữ dữ liệu và kết nối với ứng dụng vì
Access là hệ quản trị cơ sở dữ liệu dễ dùng,dễ thao tác và quản lý,được cài đặt cùng
Microsort Word,Excel trong bộ Microsoft Office.Một ưu điểm nữa là khi kết nối
chương trình với Access,ứng dụng có khả năng chạy trên mọi máy tính ngay cả khi
máy tính đó không cài Access,đây là một điểm khác biệt lớn so với các hệ quản trị cơ
sở dữ liệu khác như SQL Server,Oracle…
15
TrangSinh viên thực hiện: Đinh Duy Tài-Lớp CN08B
Cuộc thi Ý Tưởng Sinh Viên Giao Thông Vận Tải Quản Lý KTX GTVT TP.HCM
PHẦN 2: KHẢO SÁT ỨNG DỤNG
CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH YÊU CẦU
1. Phân tích yêu cầu Quản lý sinh viên:
1.1 Quản Lý thông tin sinh viên:
Sinh viên ở, sinh hoạt và học tập trong KTX nên sinh viên là chủ thể không thể thiếu
trong việc xây dựng ứng dụng quản lý KTX.Cách quản lý sinh viên ở KTX GTVT
TP.HCM là sinh viên được tổ chức và lưu trữ trong các file excel (.xsl),sinh viên được
16
TrangSinh viên thực hiện: Đinh Duy Tài-Lớp CN08B
Cuộc thi Ý Tưởng Sinh Viên Giao Thông Vận Tải Quản Lý KTX GTVT TP.HCM
lưu trữ gồm các thông tin như sau:mã số sinh viên(hoặc số báo danh vơi sinh viên năm
nhất),họ và tên,ngày tháng năm sinh,giới tính,hộ khẩu thường trú,dân tộc,tôn
giáo,lớp,số phòng.Việc lưu trữ như vậy thuận lợi cho việc gửi danh sách tạm trụ tạm
vắng theo từng học kì của sinh viên ở KTX cho công an phường Bình An(Q2).
Hình 2.1.1:Danh sách Sinh viên(Excel)
Ở nghiệp vụ này, chương trình phải đáp ứng được các chức năng quản lý thông tin của
1 sinh viên như :
- Hiển thị danh sách sinh viên của KTX, có thể hiển thị tất cả hoặc hiển thị theo
lầu).Thông tin của mỗi sinh viên bao gồm tất cả các trường đã nêu ở trên.
- Tìm kiếm sinh viên: người dùng có thể tìm kiếm thông tin sinh viên bằng 1 trong số
những cách sau: theo mã số sinh viên, theo tên, theo lớp, theo phòng hoặc theo ngày
gia hạn hợp đồng.Ở chức năng này, tùy theo cách tìm kiếm sẽ hiển thị ra danh sách
sinh viên tương ứng nếu tìm thấy.Trong phần này có chức năng tìm kiếm nâng cao,khi
người dùng nhập vào họ hoặc tên đệm hoặc tên,chương trình sẽ lọc và tìm ra những
sinh viên có họ hoặc tên đệm hoặc tên tương ứng nếu tìm thấy.
- Thêm 1 sinh viên mới vào danh sách: người dùng có thể nhập trực tiếp thông tin sinh
viên vào lưới danh sách.
- Chỉnh sửa thông tin của nhân viên: người dùng có thể chỉnh sửa trực tiếp trên lưới
danh rồi lưu lại.
- Xóa sinh viên theo 1 khóa là mã số sinh viên.
1.2 Quản lý danh sách sinh viên vi phạm kỉ luật:
“Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”.Câu nói ấy khá đúng với môi trường đa phần là
sinh viên nam của KTX GTVT TP.HCM.Tình trạng sinh viên vi phạm nội quy của
KTX diễn ra khá phổ biến như đánh bài, nấu ăn trong phòng ở, đánh lộn hay trộm
cắp…Tùy theo mức độ vi phạm,từ cảnh cáo,trực vệ sinh,đến đuổi khỏi KTX.Như vậy
trong ứng dụng cũng cần thiết có 1 chức năng để quản lý danh sách sinh viên vi phạm
nội quy KTX.
17
TrangSinh viên thực hiện: Đinh Duy Tài-Lớp CN08B
Cuộc thi Ý Tưởng Sinh Viên Giao Thông Vận Tải Quản Lý KTX GTVT TP.HCM
Chức năng này cho phép chọn sinh viên, chọn hình thức vi phạm để thiết lập danh sách
sinh viên vi phạm, xóa vi phạm, chỉnh sửa thông tin và lưu lại vào cơ sở dữ liệu, người
dùng cũng có thể tìm kiếm theo họ tên hoặc theo các hình thức vi phạm của sinh
viên.Thêm vào đó người dùng có thể định nghĩa lý do vi phạm và hình thức kỷ luật
mới.
2. Phân tích yêu cầu Quản lý phòng:
2.1 Quản Lý Phòng:
KTX GTVT TP.HCM gồm 3 dãy,trong đó dãy N phục vụ cho việc giảng dạy và học
tập cho sinh viên năm nhất và các lớp tại chức,dãy Q phục vụ cho việc giảng dạy tin
học B và VSUP,còn dãy P phục vụ cho việc ăn ở,sinh hoạt của sinh viên ở KTX.Chức
năng này cho phép quản lý có thể duyệt qua thông tin của các phòng gồm:số
phòng,phòng đó thuộc khu nào,phòng thuộc lầu mấy ,số sinh viên hiện tại của
phòng,số sinh viên của phòng sẽ được cập nhật mỗi khi thêm hay xóa sinh viên ở danh
sách sinh viên.Một chức năng nữa là cho phép lập phòng trưởng của mỗi phòng,tương
ứng với số phòng sẽ hiển thị danh sách sinh viên tương ứng của phòng đó,từ đó người
dùng có thể chọn phòng trưởng cho mỗi phòng.
Quản lý trang thiết bị của mỗi phòng:
Vào đầu mỗi năm học, KTX luôn tu sửa lại trang thiết bị, cơ sở vật chất để đón sinh
viên mới.Tuy nhiên trong quá trình sử dụng lun xảy ra các hỏng hóc như hư điện, hư
nước, hư cửa tủ,bong gạch nền…,tất cả các hư hỏng này cần được ghi nhận lại để báo
qua phòng quản trị thiết bị của nhà trường qua chỉnh sửa.Vì thế cần thiết có 1 chức
năng để quản lý các thông tin về những thiết bị hỏng hóc,cần chỉnh sửa của mỗi
phòng,cập nhật ngày sửa,đã sửa hay chưa.
2.2 Phân tích yêu cầu Quản lý phụ cập tháng của phòng trưởng:
Phòng trưởng là người góp phần chuyển tải những thông tin từ ban quản sinh kí túc xá
đến các sinh viên của phòng mình và ngược lại.Mỗi phòng ở KTX gồm có 8
người,trong đó 1 người được bầu ra làm buồng trưởng.Việc lập danh sách buồng
trưởng nằm trong chức năng quản lý phòng.Để khuyến khích các phòng trưởng hoàn
thành tốt nhiệm vụ của mình thì hàng tháng,nhà trường có phụ cấp cho các phòng
trưởng 1 khoản tiền bồi dưỡng(hiện tại là 20.000/phòng trưởng).Yêu cầu ở đây là
chương trình phải quản lý được danh sách các phòng nào đã nhận tiền,các thông tin
cần quản lý bao gồm phòng,tháng,đã nhận tiền hay chưa,ngày nhận.Chương trình sẽ
thống kê số phòng đã nhận,số phòng chưa nhận,số tiền đã nhận,cũng như sô tiền còn
lại mà các phòng chưa nhận để người dùng dễ quản lý.Người dùng có thể cập nhật lại
số tiền phụ cấp mỗi tháng,có thể tìm kiếm thông tin theo lầu và theo tháng.
2.3 Danh sách sinh viên tự quản:

Ngoài ban quản sinh KTX,KTX còn lập ra một tổ gọi là tổ tự quản KTX,có nhiệm vụ
là cầu nối giữa sinh viên và ban quản sinh,nhận những thông báo,công việc liên quan
đến KTX và cụ thể hóa thành hành động,phân công và giám sát hoạt động của sinh
viên trong kí túc,là những người câp trên của các phòng trưởng.Yêu cầu đặt ra ở đây là
có thể quản lý thông tin của các sinh viên thuộc tổ tự quản này:họ tên,phòng,chức
18
TrangSinh viên thực hiện: Đinh Duy Tài-Lớp CN08B
Cuộc thi Ý Tưởng Sinh Viên Giao Thông Vận Tải Quản Lý KTX GTVT TP.HCM
vụ,số điện thoại…Người dùng có thể tìm kiếm thông tin 1 cách dể dàng và cũng có thể
định nghĩa 1 chức danh mới trong tổ tự quản.
3. Phân tích yêu cầu Quản lý nhân viên:
Hình 2.1.2 Danh sách CB-CNV(Excel)
Nhân viên quản lý là 1 phần không thể thiếu trong mỗi cơ quan,phòng ban.Ở KTX,ta
có thể nhóm lại thành 3 loại nhân viên:thầy cô phòng quản sinh-phụ trách quản lý
chung KTX,các chú bảo vệ-phụ trách trực bảo vệ,an ninh cho KTX và các cô phụ trách
vệ sinh.Những thông tin đó gồm:mã nhân viên quản lý,tên quản lý,địa chỉ,số điện
thoại,email,nhiệm vụ của mỗi người và các ghi chú khác.
Việc quản lý thông tin nhân viên quản lý là 1 việc làm cần thiết, vì từ danh sách này,ta
mới có thể phân công được lịch trực phòng quản sinh cho nhân viên quản sinh,lịch
trực bảo vệ cho nhân viên bảo vệ,lịch trực vệ sinh cho nhân viên vệ sinh.Ở chức năng
này,người dùng có thể tùy chỉnh thêm.xóa,sửa thông tin của nhân viên.Ở chức năng
này người dùng cũng có thể định nghĩa 1 nhiệm vụ mới cho các nhân viên quản lý.
4. Phân tích yêu cầu Lập hóa đơn điện nước:
Tính điện nước tiêu thụ của mỗi phòng hàng tháng là 1 yêu cầu không thể thiếu trong
quản lý sinh viên ở KTX.Hàng tháng sẽ có 1 người đi ghi lại tất cả chỉ số điện(Kwh)
và chỉ số nước(m
3
) của mỗi phòng.Theo cách truyền thống, sau khi có tất cả các số liệu
mới,kết hợp với chỉ số điện và nước của tháng cũ,thầy cô sẽ dùng Excel để tính thành
tiền điện nước của mỗi phòng như hình dưới đây:
19
TrangSinh viên thực hiện: Đinh Duy Tài-Lớp CN08B
Cuộc thi Ý Tưởng Sinh Viên Giao Thông Vận Tải Quản Lý KTX GTVT TP.HCM
Hình 2.1.3: Chỉ số điện nước(Excel)
Vì vậy cần thiết có 1 chức năng lập hóa đơn điện nước và quản lý thông tin điện nước
của mỗi phòng.
Ở chức năng tạo hóa đơn điện nước,người dùng sẽ chọn lập hóa đơn cho lầu (1->5),lập
cho tháng(1->12) và cho năm nào(2011->2020).Tương ứng với tháng và năm được
chọn,chương trình sẽ tự động load ra chỉ số điện và chỉ số nước của tháng trước
đó,chẳng hạn khi lập hóa đơn điện nước cho lầu 5 tháng 3 năm 2012,chương trình sẽ
load tự động chỉ số điện nước tháng 2 năm 2012 của lầu 5.Đặc biệt nếu lập cho tháng
1,chương trình sẽ load chỉ số điện nước tháng 12 của năm trước đó,chẳng hạn, khi lập
hóa đơn điện nước cho lầu 5 tháng 1 năm 2012,chương trình sẽ load tự động chỉ số
điện nước tháng 12 năm 2011 của lầu 5.Sau đó chương trình sẽ tự động tính toán chỉ
số tiêu thụ(chỉ số mới –chỉ số cũ) và tính ra tiền tiêu thụ,tiền điện=số KWh tiêu thụ*
1370(giá điện hiện tại),tiền nước=số m
3
*9360(giá nước hiện tại) và tổng tiền tiêu thụ=
tiền điện +tiền nước của mỗi phòng
Chức năng quản lý thông tin điện nước:sẽ hiển thị chi tiết thông tin điện nước của
các phòng bao gồm:mã phòng,tháng ,năm,chỉ số điện cũ,chỉ số điện mới,chỉ số nước
cũ,số Kw điện tiêu thụ,thành tiền điện, chỉ số nước cũ,chỉ số nước mới,số m
3
nước tiêu
thụ,thành tiền nước,tổng tiền điện nước,đã thu tiền hay chưa.
Người dùng có thể cập nhật lại chỉ số điện mới và chỉ số nước mới, chương trình cũng
sẽ tự động cập nhật lại các thông tin tiêu thụ và thành tiền.
Cũng trong phần này, dựa vào thông tin phòng đã nộp hay chưa,chương trình sẽ thống
kê số phòng đã nộp tiền,số tiền đã nộp,tương ứng là số phòng chưa nộp và số tiền còn
lại chưa nộp.
Một chức năng cơ bản của phần này là cho phép người dùng cập nhật lại giá điện giá
nước,khi cập nhật lại giá điện và giá nước,các số liệu khác như thành tiền tiêu thụ
cũng được cập nhật lại.
5. Phân tích yêu cầu Lập lịch và quản lý lịch trực trực cờ đỏ của mỗi phòng :
20
TrangSinh viên thực hiện: Đinh Duy Tài-Lớp CN08B
Cuộc thi Ý Tưởng Sinh Viên Giao Thông Vận Tải Quản Lý KTX GTVT TP.HCM
Căn cứ Thông tư số 27/2011/TT-BGD-ĐT, ngày 26/6/2011 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại
KTX,mỗi KTX thành lập tổ cờ đỏ trực cờ đỏ xung kích KTX.Theo cách phân chia ở
KTX thì mỗi đêm sẽ chia làm 3 ca trực:
Ca 1:22h30-1h00
Ca 2:1h00-3h00
Ca 3:3h00-5h00
Tương ứng với mỗi ca trực sẽ có 1 phòng trực.Việc phân chia ca trực sẽ theo thứ tự từ
phòng 201->522(bỏ qua các phòng của sinh viên nữ ở).Dưới đây là cách phân chia lịch
trực của KTX.
Hình 2.1.4: Lịch trực cờ đỏ,xung kích(Excel)
Chức năng tạo lịch trực nhìn chung là khó để lập trình nhất trong phần mềm này.Yêu
cầu của nó như sau:
Người dùng sẽ chọn ngày bắt đầu,chọn ngày kết thúc và chọn phòng bắt đầu
trực.Chương trình sẽ tự động tính toán ra số ngày và phân công các phòng vào ngày
trực tương ứng theo thứ tự,chẳng hạn ngày 6/3/2012 các phòng 501->502->503
trực,thì ngày 7/3/2012 các phòng 504->505->506 sẽ trực.Khi đến phòng 522,thứ tự
trực lại quay về phòng 201,chẳng hạn 522->521->201.
21
TrangSinh viên thực hiện: Đinh Duy Tài-Lớp CN08B
Cuộc thi Ý Tưởng Sinh Viên Giao Thông Vận Tải Quản Lý KTX GTVT TP.HCM
Sau khi đã tạo ra lịch trực, chương trình sẽ load lịch trực lên danh sách gồm:thứ, ngày
trực,phòng trực,ca,thời gian,người dùng có thể chỉnh sửa thông tin liên quan đến dang
sách trực cờ đỏ.
Thêm vào đó, người dùng có thể tìm kiếm thông tin lịch trực cờ đỏ theo phòng, theo
ngày trực hoặc theo ca trực.
6. Phân tích yêu cầu Lập lịch
6.1 Lịch trực quản sinh:
Hình 2.1.5 Lịch trực phòng quản sinh (Excel)
Phòng quản sinh như bộ não hoạt động của KTX,chịu trách nhiệm quản lý,điều hành
các hoạt động của KTX.Phòng quản sinh của KTX gồm có 4 thầy cô:Thầy Hùng-
trưởng ban quản lý KTX,điều hành các hoạt động chung, 3 thầy cô khác:cô
Nương,thầy Kiệm,thầy Thảo phụ trách các hoạt động hành chính cũng như quản lý sổ
sách của KTX.Mỗi ngày sẽ có 1 thầy cô phụ trách trực phòng quản sinh.Yêu cầu ở đây
cũng giống như lập lịch trực cờ đỏ,ta sẽ tiến hành phân công lịch trực cho các thầy cô.
Yêu cầu đặt ra, người dùng chọn ngày bắt đầu trực, chọn ngày kết thúc, chọn người
bắt đầu trực, chương trình sẽ tự động phân lịch theo thứ tự từ thời điểm bắt đầu đến
thời điểm kết thúc.
Chức năng quản lý lịch trực: sau khi đã lập ra lịch trực, chương trình sẽ load lịch trực
lên lưới, người dùng có thể chỉnh sữa thông tin.Thêm vào đó, cho phép người dùng tìm
thông tin lịch trực theo tên nhân viên hoặc theo ngày trực.
6.2 Phân tích yêu cầu Lập lịch trực bảo vệ:
22
TrangSinh viên thực hiện: Đinh Duy Tài-Lớp CN08B
Cuộc thi Ý Tưởng Sinh Viên Giao Thông Vận Tải Quản Lý KTX GTVT TP.HCM
Hình 2.1.6 Lịch trực bảo vệ (Excel)
Chức năng này cũng tương tự như chức năng lập và quản lý lịch trực cho phòng quản
sinh.Chương trình sẽ tìm ra tất cả các nhân viên có nhiệm vụ là bảo vệ.Người dùng
chọn ngày bắt đầu làm lịch trực,chọn ngày kết thúc và chọn nhân viên bắt đầu.Chương
trình sẽ tự động sắp xếp và phân công lịch.
Sau khi phân công lịch,người dùng cũng có thể thêm các ghi chú hoặc chỉnh sữa lại
thông tin.Chức năng tìm kiếm cho phép người dùng tìm lịch trực theo ngày trực hoặc
theo tên nhân viên.
6.3 Phân tích yêu cầu Lập lịch trực vệ sinh của nhân viên:
23
TrangSinh viên thực hiện: Đinh Duy Tài-Lớp CN08B
Cuộc thi Ý Tưởng Sinh Viên Giao Thông Vận Tải Quản Lý KTX GTVT TP.HCM
Hình 2.1.7 Lịch trực vệ sinh (Excel)
KTX là nơi ăn ở và học tập của nhiều sinh viên,vì vậy vệ sinh phòng ở,giảng
đường,khuôn viên KTX là 1 yêu cầu cần thiết của KTX.Chức năng này cũng tương tự
chức năng lập lịch trực bảo vệ.Chương trình sẽ tìm tất cả các nhân viên có nhiệm vụ
làm vệ sinh.Người dùng sẽ chọn ngày bắt đầu trực,ngày kết thúc trực,chọn nhân viên
bắt đầu,dựa vào đó chương trình sẽ tiến hành phân công lịch trực cho nhân viên vệ
sinh.Sau khi đã có lịch trực vệ sinh,người dùng có thể thêm thông tin hoặc chỉnh sửa
thông tin.Chức năng tìm kiếm cho phép người dùng tìm lịch trực theo tên nhân viên
hoặc ngày trực.
6.4 Phân tích yêu cầu Lập và quản lý lịch trực phòng văn thư:
24
TrangSinh viên thực hiện: Đinh Duy Tài-Lớp CN08B
Cuộc thi Ý Tưởng Sinh Viên Giao Thông Vận Tải Quản Lý KTX GTVT TP.HCM
Hình 2.1.8 Danh sách trực phòng văn thư (Excel)
Nhu cầu gửi,nhận thư và bưu phẩm là rất lớn ở KTX.Hầu hết ngày nào cũng có thư từ
hoặc bưu phẩm được chuyển về kí túc xá.Vì vầy,cần thiết phải phân công sinh viên
trực và quản lý phòng văn thư.Nhiệm vụ này được phân công cho các sinh viên
nữ.Mỗi ngày sẽ có 1 phòng trực(từ phòng 105->121,220,221).Yêu cầu đặt ra ở đây, khi
người dùng chọn ngày bắt đầu trực,chọn ngày kết thúc,chọn phòng bắt đầu,chương
trình sẽ tự động phân chia lịch trực theo đúng thứ tự phòng trực và ngày,hết phòng 221
trực,chương trình sẽ tính toán để phòng 105 trực lại vào ngày hôm sau.
Sau khi đã lập lịch trực, người dùng có thể quản lý, thêm thông tin hoặc chỉnh
sửa.Người dùng cũng có thể tìm kiếm lịch trực theo phòng hoặc theo ngày trực.
7. Phân tích yêu cầu Quản lý lịch trực nhật vệ sinh hàng tuần của sinh viên:
Sinh viên vi phạm nội quy KTX cần phải bị phạt để răn đe và làm gương cho các sinh
viên khác không vi phạm nội quy KTX.Tùy theo mức độ vi phạm và lý do vi phạm sẽ
có nhiều hình thức xử lý khác nhau nhưng đa phần là phạt trực vệ sinh hàng tuần. Yêu
cầu chức năng này là chương trình sẽ lấy danh sách sinh viên vi phạm nội quy của
KTX,để từ đó người dùng có thể quản lý danh sách sinh viên vi phạm,giám sát lịch
trực nhật vệ sinh của sinh viên,cập nhật thông tin,chỉnh sửa thông tin vi phạm,tạo điều
kiện thuận lợi để đánh giá mức độ chấp hành hình phạt của sinh viên.
8. Phân tích yêu cầu lập thẻ nội trú, in ấn bảng biểu, danh sách:
Một chức năng cũng quan trọng không thể thiếu trong 1 ứng dụng quản lý là chức
năng in ấn danh sách, bảng biểu.Ở mỗi nghiệp vụ quản lý, sẽ có chức năng in ấn tương
25
TrangSinh viên thực hiện: Đinh Duy Tài-Lớp CN08B

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×