Tải bản đầy đủ

kỹ năng lập kế hoạch truyền thông

KĨ NĂNG
LẬP KẾ HOẠCH
TRUYỀN THÔNG



PHÂN BIỆT: PR – MARKETING – Q.CÁO

MỤC ĐÍCH, TƯ DUY CẦN CÓ KHI LÀM PR

LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG – PR

VIẾT THÔNG CÁO BÁO CHÍ
TRUYỀN THÔNG - PR

 !"
TRUYỀN THÔNG - PR

#!$$%&"

“PR bao gồm tất cả các hình thức giao tiếp được lên kế hoạch, cả bên trong và bên ngoài tổ

chức, giữa một tổ chức và công chúng của nó nhằm đạt được những mục tiêu cụ thể liên
quan đến sự hiểu biết lẫn nhau.”
'()
PHÂN BIỆT: PR – MARKETING – Q.CÁO

#!$$%&"
“PR là những nỗ lực một cách có kế hoạch, có tổ chức của một cá nhân hoặc tập thể
nhằm thiết lập và duy trì mối quan hệ cùng có lợi với đông đảo công chúng của nó.”
*+!,$+! -$/0$
PHÂN BIỆT: PR – MARKETING – Q.CÁO

#!$$%&"
“PR là một ngành KHXH và Nhân văn, phân tích xu hướng, dự đoán kết quả, tư vấn cho các
nhà lãnh đạo của tổ chức và thực hiện các chương trình hành động đã được lập kế hoạch để
phục vụ quyền lợi của cả tổ chức và công chúng.”
*#!$.!&1.2-+2!3-4567
PHÂN BIỆT: PR – MARKETING – Q.CÁO

$89+!&,:-;4"
PHÂN BIỆT: PR – MARKETING – Q.CÁO

$89+!&"
PHÂN BIỆT: PR – MARKETING – Q.CÁO
& 0&<=>
Mục đích Tạo uy tín, thiện chí, xd quan hệ có lợi Thỏa mãn mong muốn của khách hàng để đảm
bảo lợi nhuận
Hoạt động cốt lõi Truyền thông, giao tiếp, tìm hiểu công chúng Trao đổi, mua bán, nghiên cứu nhu cầu khách
hàng
Phạm vi Rộng rãi Kinh doanh, thương mại
Đối tượng Đa dạng Nhóm khách hàng cụ thể
Quan hệ chính Tổ chức – công chúng Người bán – người mua
Chức năng Tham vấn, xây dựng hình ảnh tích cực, uy tín
cho tổ chức
Tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp

PR là hoạt động hỗ trợ đắc lực cho Marketing

Không đánh đồng tư duy chuyên môn khoa học với tư duy của công chúng.

Lợi ích tổ chức = Lợi ích của công chúng
(Áp dụng cho công chúng mục tiêu cụ thể)
MỤC ĐÍCH, TƯ DUY CẦN CÓ KHI LÀM PR
LẬP KẾ HOẠCH PR
1.
PHÂN TÍCH SWOT:
.
Yếu tố nội tại: Điểm mạnh, điểm yếu
.
Yếu tố bên ngoài: Cơ hội và thách thức
LẬP KẾ HOẠCH PR
2. XÁC ĐỊNH & PHÂN TÍCH CÔNG CHÚNG

Xác định nhóm công chúng:

Công chúng mục tiêu

Công chúng có ảnh hưởng

Công chúng tiềm năng

Phân tích nhân khẩu học:
Giới tính, dân tộc, trình độ, nghề nghiệp, hôn nhân,
thu nhập, văn hóa, nơi sống…

Tìm hiểu thói quen sử dụng phương tiện truyền thông:
Truyền hình? Báo giấy? Tạp chí? Website?
Forum? Facebook? Google
LẬP KẾ HOẠCH PR
3. XÁC LẬP MỤC TIÊU TRUYỀN THÔNG:
Thời gian cụ thể? Số lượng người
biết đến cụ thể qua khảo sát? …
4. CHỌN LỰA CHIẾN LƯỢC PR:

Thông điệp, slogan

Kênh truyền thông

Phương thức truyền thông
LẬP KẾ HOẠCH PR
5. DỰ PHÒNG KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG

Kiểm tra, kiểm soát kĩ các hình ảnh, thông tin PR công bố

Giả định một số khủng hoảng truyền thông có thể xảy ra

Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với báo chí

Có hiểu biết nhất định về văn hóa – xã hội và pháp luật
LẬP KẾ HOẠCH PR
VIẾT THÔNG CÁO BÁO
CHÍ
Những nguyên tắc khi viết tít và đoạn dẫn cho
bài thông cáo báo chí:

?+@2-AB"
B$4B$B$B$B$?4C
(Yếu tố nào quan trọng thì để lên trên)

?+@2-<DD"

<D$4EDFG

<D$4HDG
VIẾT THÔNG CÁO BÁO CHÍ
=I0J=
Viết tít và đoạn dẫn của thông cáo báo chí dựa trên các thông tin sau:

Giải bóng đá sinh viên HN tranh cúp New Ocean lần thứ 2 – New Ocean Cup 2013 khai mạc:
10/9/2013 tại SVĐ ĐH Thủy Lợi

32 đội bóng SV đến từ 30 trường ĐH, Cao đẳng tại Hà Nội chia thành 5 bảng đấu vòng tròn tính
điểm.

Đơn vị tổ chức và tài trợ vàng: Trung tâm ngoại ngữ New Ocean. Đồng tài trợ: New Ocean Travel.
K!L
Lập kế hoạch truyền thông – PR sơ bộ cho các sự kiện:
1. Giải bóng đá SV New Ocean Cup 2013
2. Triển lãm GD quốc tế New Ocean 2013
3. Chương trình thực tập hưởng lương tại Singapore cùng New Ocean
4. Hội thảo du học Nhật “Tìm hiểu ngôn ngữ và văn hóa tại chính xứ sở Phù
Tang”
5. Quỹ khuyến học New Ocean trao tổng trị giá học bổng hơn 3 tỉ đồng tại lễ vinh
danh các học sinh xuất sắc tại tỉnh Hưng Yên

K!L
M>-4-NG
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
M>-4-NG

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×