Tải bản đầy đủ

Danh sách ủy ban hội liên hiệp thanh niên việt nam khóa VI

CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
DANH SÁCH ỦY BAN
HỘI LHTN VIỆT NAM KHÓA VI
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
ĐẠI DIỆN CÁC TỔ CHỨC
THÀNH VIÊN TẬP THỂ CỦA HỘI
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
1. Nguyễn Phước Lộc
Trưởng ban Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ
tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam
2. Phạm Huy Giang
Uỷ viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban
Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn
3. Nguyễn Quang Trường
Uỷ viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban

Kiểm tra Trung ương Đoàn
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Đoàn
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
4. Trần Thanh Lâm
Uỷ viên Ban thường vụ TW Đoàn, Trưởng Ban Tuyên Giáo
TW Đoàn
5. Nguyễn Quang Thông
Tổng biên tập Báo Thanh niên
6. Phạm Thị Phương Chi
Phó trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Đoàn
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
7. Lò Quang Tú
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn
8. Tạ Văn Hạ
Phó Trưởng ban Thanh niên Xung phong Trung ương
Đoàn
9. Đặng Quốc Toàn
Phó Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung
ương Đoàn
10.Nguyễn Mạnh Cường
Phó Trưởng Ban ĐKTHTN Trung ương Đoàn, Phó Chủ
tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Doanh nhân trẻ Việt
Nam
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Đoàn
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
11.Vũ Thanh Mai
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực
Hội Sinh viên Việt Nam
12.Tô Thị Tuyết
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh


viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
13.Hứa Thanh Hoa
Ủy viên BCH Hội Sinh viên thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên
trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Hội Sinh viên Việt Nam
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
14.Võ Quốc Thắng
Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch HĐQT công ty Cp
Đồng Tâm
15.Đặng Thị Minh Phương
Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch
HĐQT Công ty Minh Phương, Chủ nhiệm CLB CEO
16.Bùi Văn Quân
Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hà Nội, Chủ tịch HĐQT
kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Anh Quân
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
17.Tăng Chí Thượng
Giám đốc Bệnh viên Nhi đồng I, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ
Việt Nam
18.Trần Thu Thủy
Phó Chủ tịch TT kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt
Nam
19.Nguyễn Bá Tĩnh
Phó Trưởng phòng Chính trị Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật,
Bộ Công An, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
20.Nguyễn Xuân Kiên
Phó chủ tịch Hội tri thức và KHCN trẻ Việt Nam
21.Lê Ngọc Hồng
Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia
22.Nguyễn Trường Thắng
Uỷ viên BCH Trung ương Hội Tri thức và KHCN trẻ Việt
Nam
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Hội Trí thức và Khoa học công nghệ trẻ
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
23.Nguyễn Thị Lan Anh
Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ khuyết tật thành phố Hà Nội, thành
viên Ban vận động Hội khuyết tật Việt Nam
24.Hoàng Thúc Hào
Giảng viên trường Đại học xây dựng Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội
Kiến trúc sư Đại học Xây dựng
25.Bùi Thế Duy
Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công
Nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Đại diện lãnh đạo các Ban vận động thành lập
Hội nghề nghiệp
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
26.Nguyễn Khắc Toàn
Uỷ viên Thường trực Đoàn Chủ tịch UBTW Hội LHTN
Việt Nam, Phó trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên.
27.Nguyễn Thị Thu Vân
Phó Chánh văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam
28.Ngọ Văn Khuyến
Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam,
Phó Ban Biên tập Cổng tri thức Thánh Gióng
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Nhân sự tại Cơ quan chuyên trách
của TW Hội LHTN Việt Nam
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
29.Mai Thu Hường
Phó Chánh văn phòng Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ
Việt Nam
30.Trần Minh Huyền
Phó Ban Biên tập Cổng tri thức Thánh Gióng
31.Cao Hồng Hưng
Phó Chánh văn phòng UBTƯ Hội LHTN Việt Nam
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Nhân sự tại Cơ quan chuyên trách
của TW Hội LHTN Việt Nam
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
32.Đặng Anh Thao
Cán bộ Chương trình xây dựng Nhà Nhân ái
33.Lê Trọng Quốc
Phó Ban biên tập Cổng tri thức Thánh Gióng
34.Nguyễn Doãn Thắng
Chánh văn phòng Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt
Nam
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Nhân sự tại Cơ quan chuyên trách
của TW Hội LHTN Việt Nam
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
NHÂN SỰ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ
VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
35.Vũ Ngọc Kiên
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hòa Bình
36.Đinh Công Sỹ
Ủy viên Ban thường vụ tỉnh Đoàn, Trưởng ban Tuyên
giáo tỉnh Đoàn Sơn La
37.Lò Xuân Nam
Bí thư tỉnh Đoàn Điện Biên
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Cụm miền núi Tây Bắc Bộ
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
38.Vương Thế Mẫn
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu
39.Đỗ Thành Công
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai
40.Nguyễn Thanh Xuân
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Cụm miền núi Tây Bắc Bộ
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
41.Nguyễn Mạnh Tuấn
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang
42.Nguyễn Cao Cường
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Giang
43.Dương Xuân Hùng
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Nguyên
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Cụm miền núi Đông Bắc Bộ
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
44.Đỗ Thị Hiền
Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn
45.Bế Minh Đức
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng
46.Trần Thị Sơn Thùy
Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng
Sơn
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Cụm miền núi Đông Bắc Bộ
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
47.Nguyễn Xuân Ký
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh
48.Mai Sơn
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang
49.Trần Thị Hằng
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Ninh
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Các tỉnh cụm Trung du Bắc Bộ
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
50.Nguyễn Hải
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ
51.Vũ Việt Văn
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Các tỉnh cụm Trung du Bắc Bộ
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
52.Nguyễn Hồng Dân
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội
53.Nguyễn Sỹ Trường
Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam thành phố
Hà Nội
54.Bùi Đức Quang
Chủ tịch Hội LHTN thành phố Hải Phòng
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Các tỉnh cụm Đồng bằng Sông Hồng
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
55.Hoàng Thái Phúc
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Bình
56.Nguyễn Quang Phúc
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hải Dương
57.Nguyễn Văn Đoàn
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Các tỉnh cụm Đồng bằng Sông Hồng
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
58.Đỗ Xuân Trường
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam
59.Nguyễn Hùng Mạnh
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nam Định
60.Đinh Thị Phượng
Quyền Bí thư tỉnh Đoàn Ninh Bình
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Các tỉnh cụm Đồng bằng Sông Hồng
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
61.Mạc Tuấn Anh
Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Thanh Hóa
62.Kha Văn Tám
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An
63.Nguyễn Xuân Hùng
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Các tỉnh cụm Bắc Trung Bộ
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
64.Hồ An Phong
Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Quảng Bình
65.Lê Minh Tuấn
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị
66.Nguyễn Quang Tuấn
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Các tỉnh cụm Bắc Trung Bộ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×