Tải bản đầy đủ

Bạn nghĩ gì về việc sinh viên đi làm thêm?

Welcome to Our
Presentation
Bạn nghĩ gì về việc
sinh viên đi làm thêm?
Nhóm 15
Sinh viên muốn đi làm thêm
Tạo thu nhập
1
Tích lũy kinh nghiệm
2
Mở rộng mối quan hệ
3
Sinh viên không muốn đi làm thêm
Chiếm nhiều thời gian
1
Lương thấp, đi lại xa
2
Công việc không phù hợp
3
Giải pháp?
Việc làm “mùa vụ”

Giải pháp việc làm cho sinh viên
1. Tận dụng các khả năng của Sinh viên:

Ngoại ngữ

Ngoại hình

Nghệ thuật

Công nghệ thông tin

Kiến thức chuyên môn
=> Phù hợp với sở thích nguyện vọng
Việc làm “mùa vụ”
Giải pháp việc làm cho sinh viên
2. Mức lương hấp dẫn

Thiết kế: 2tr

Dịch:

Nhập dữ liệu: 100k/h

Lễ tân:

Gia sư: 50 – 100k /h

Dạy nhảy, hát: 150k/h
=> So với mức lương trung bình sinh viên mới ra
trường: 5 – 7tr/tháng ~ (25 – 35k/h)
Việc làm “mùa vụ”
Giải pháp việc làm cho sinh viên
3. Thời gian làm việc:

Không cố định

Ngắn hạn
=> Dễ sắp xếp, quản lý thời gian
5. Hạn chế di chuyển, có thể làm ở nhà
=> Tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại
6. Ít ảnh hưởng đến các hoạt động khác
Việc làm “mùa vụ”
Giải pháp việc làm cho sinh viên
5. Giới thiệu một chức năng chính của Website:

Đối với nhà tuyển dụng

Đối với ứng viên

Test tuyển dụng

Chia sẻ
Đăng ký công ty
Đăng việc làm cần cần tuyển dụng
Quản lý thông tin về việc đăng ký của
ứng viên
Việc làm “mùa vụ”
Giải pháp việc làm cho sinh viên
5. Giới thiệu một chức năng chính của Website:

Đối với nhà tuyển dụng

Đối với ứng viên

Test tuyển dụng

Chia sẻ
Tìm việc
Tạo – Quản lý hồ sơ ứng viên
Thử sức với Test tuyển dụng.
Việc làm “mùa vụ”
Giải pháp việc làm cho sinh viên
5. Giới thiệu một chức năng chính của Website:

Đối với nhà tuyển dụng

Đối với ứng viên

Test tuyển dụng

Chia sẻ
IQ - EQ
Tiếng Anh
MSOffice
Kiến thức chuyên ngành

Việc làm “mùa vụ”
Giải pháp việc làm cho sinh viên
5. Giới thiệu một chức năng chính của Website:

Đối với nhà tuyển dụng

Đối với ứng viên

Test tuyển dụng

Chia sẻ
Chia sẻ các thông tin hữu ích dành cho cả
nhà Tuyển dụng và Ứng Viên
Việc làm “mùa vụ”
Giải pháp việc làm cho sinh viên
5. Giới thiệu một chức năng chính của Website:

Đối với nhà tuyển dụng

Đối với ứng viên

Test tuyển dụng

Chia sẻ
Đăng ký công ty
Đăng việc làm cần cần tuyển dụng
Quản lý thông tin về việc đăng ký của
ứng viên
Việc làm “mùa vụ”
Giải pháp việc làm cho sinh viên
6. Điểm mạnh của Website:

Lợi thế người tiên phong

Hiểu rõ sinh viên cần gì – muốn gì

Mạng lưới thông tin rộng lớn

Tính tương tác cao giữa Nhà tuyển dụng - Ứng viên

Test tuyển dụng giúp đảm bảo chất lượng ứng viêc

Giao diện thiết kế đẹp – dễ sử dụng
Đăng ký công ty
Đăng việc làm cần tuyển dụng
Quản lý thông tin về việc đăng ký của
ứng viên
Việc làm “mùa vụ”
Giải pháp việc làm cho sinh viên
6. Điểm mạnh của Website:

Lợi thế người tiên phong

Hiểu rõ sinh viên cần gì – muốn gì

Mạng lưới thông tin rộng lớn

Tính tương tác cao giữa Nhà tuyển dụng - Ứng
viên

Test tuyển dụng giúp đảm bảo chất lượng ứng
viên

Giao diện thiết kế đẹp – dễ sử dụng
Việc làm “mùa vụ”
Giải pháp việc làm cho sinh viên
6. Điểm chưa mạnh của Website:

Mới xây dựng

> Công việc chưa phong phú

> Chưa kịp hoàn thiện các chức năng

> Tính bảo mật chưa cao
Việc làm “mùa vụ”
Giải pháp việc làm cho sinh viên
8. Hướng phát triển – triển vọng trong tương lai:

Hoàn thiện, nâng cấp tính năng của Web

Mở rộng phạm vi – đối tượng

Phát triển tính năng “Test tuyển dụng”

Tính năng “Nhà Tuyển dụng VÀNG”
MISSION COMPLETE
Việc làm “mùa vụ”
Giải pháp việc làm cho sinh viên
8. Hướng phát triển – triển vọng trong tương lai:

Hoàn thiện, nâng cấp tính năng của Web

Mở rộng phạm vi – đối tượng

Phát triển tính năng “Test tuyển dụng”

Tính năng “Nhà Tuyển dụng VÀNG”
Việc làm “mùa vụ”
Giải pháp việc làm cho sinh viên
8. Hướng phát triển – triển vọng trong tương lai:

Hoàn thiện, nâng cấp tính năng của Web

Mở rộng phạm vi – đối tượng

Phát triển tính năng “Test tuyển dụng”

Tính năng “Nhà Tuyển dụng VÀNG”
Việc làm “mùa vụ”
Giải pháp việc làm cho sinh viên
8. Hướng phát triển – triển vọng trong tương lai:

Hoàn thiện, nâng cấp tính năng của Web

Mở rộng phạm vi – đối tượng

Phát triển tính năng “Test tuyển dụng”

Tính năng “Nhà Tuyển dụng VÀNG”
Golden Employer

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×