Tải bản đầy đủ

Báo cáo phần mềm quản lý sinh viên


Báo cáo phần mềm QLSV
Báo cáo viên : Ths Vĩnh Sơn

Phần mềm Quản lý sinh viên
I. Các hạng mục của dự án CNTT & TT
II. Mục tiêu của phần mềm QLSV
III. Đặc điểm công tác quản lý đào tạo ở
ĐHYD
IV. Quá trình xây dựng phần mềm QLSV
V. Các kết quả hiện nay
VI. Kết luận

I. Các hạng mục dự án CNTT
2009-2011
1. Thành lập Trung tâm CNTT & TT
2. Xây dựng Văn phòng và Server
3. Xây dựng trang web ĐHYD và 6 Khoa
4. Email
5. Các phần mềm :
1. Quản lý sinh viên

2. Quản lý nhân sự
3. Quản lý văn bản
4. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm
6. Triển khai eLearning (moodle) và multimedia
7. Đào tạo nhân lực CNTT

I. Các hạng mục dự án CNTT
2009-2011

Các ứng dụng CNTT đang triển khai theo dự
án đã có kết quả tốt :

Trang web www.yds.edu.vn được sự ủng hộ của
ĐHYD và các khoa :

Nhiều đơn vị đã sử dụng trang web rất hiệu quả

Số lượng truy cập đông, tin cập nhật thường xuyên :
Xếp hạng đầu các trường Y trong nước (theo xếp
hạng của trang web Alexa)

Phần mềm Quản lý sinh viên


II. Mục tiêu của phần mềm
QLSV

Như mọi hoạt động khác, công tác
quản lý sinh viên sẽ tốt hơn nếu có
phần mềm hỗ trợ :

Hỗ trợ quản lý quá trình học, chương trình
đào tạo và kết quả học tập

Hỗ trợ việc báo cáo thống kê, tìm kiếm,..

Giúp sinh viên, phụ huynh có khả năng
theo dõi tốt việc học tập của sinh viên

II. Mục tiêu của phần mềm
QLSV

Mục tiêu phần mềm QLSV đối với nhóm phần
mềm :

Phần mềm phải thật sự hữu ích đối với ban đào
tạo, phòng đào tạo, sinh viên và với những người
quan tâm công tác đào tạo

Ngoài việc tìm hiểu nghiệp vụ để thiết kế, nhóm
phần mềm tiếp tục tìm hiểu mong muốn của
từng ban đào tạo trong quá trình sử dụng để
hoàn thiện

III. Đặc điểm công tác quản lý
đào tạo ở ĐHYD

Chia giai đoạn và các khoa quản lý theo giai đoạn:
Đại cương và chuyên ngành

Các ban đào tạo khoa đóng vai trò chính trong
công tác quản lý điểm.

Phòng đào tạo quản lý chủ yếu đầu vào và ra.

Sinh viên có thể thi lại cứ mỗi năm 2 lần một môn
mà mình chưa đạt.

Các Ban đào tạo quản lý điểm bằng Excel khá tốt.
 Các phần mềm trước đây do các công ty
phần mềm chuyên nghiệp khi triển khai ở
ĐHYD đã gặp các trở ngại trên và dừng lại.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×