Tải bản đầy đủ

Giáo án áp dụng công nghệ thông tin :thành phố đà lạt


Gi¸o ¸n ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin
Môn : Địa lý
Bài: Thành phố Đà Lạt
Giáo viên thực hiện :
NguyÔn V¨n
Trường Tiểu học Hướng Phùng
Năm hoc: 2008 - 2009


Kiểm tra bài cũ:
1) Nêu một số đặc điểm sông ở Tây Nguyên và ích lợi của nó ?
2) Tại sao cần phải bảo vệ rừng và trồng lại rừng ?
Ở Tây Nguyên, sông thường nhiều thác ghềnh,
là điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng sức nước làm thuỷ điện.
Rừng ở Tây Nguyên có nghiều gỗ và các lâm sản quý khác.
Cần phải bảo vệ, khai thác rừng hợp lí và trồng lại rừng
ở những nơi đất trống, đồi trọc.
Thứ năm, ngày 30 tháng 10 năm 2008
§Þa lÝ


Th¸c §r©y S¸p

Thuû §iÖn Y-a-li

§åi th«ng buæi sím

Rõng th«ng

Trång rõng phñ ®Êt trèng, ®åi träc

Thứ năm, ngày 30 tháng 10 năm 2008
§Þa lÝ
Ở Tây Nguyên phong cảnh thiên nhiên thật
hùng vĩ, đất đai trù phú, khí hậu mát mẻ,
phong cảnh hữu tình và đầy thơ mộng ; Tây
Nguyên còn là nơi nghỉ mát du lịch thật hấp
dẫn. Để hiểu rõ hơn điều này, hôm nay
chúng ta vào học bài : thành phố Đà Lạt.
(thành phố du lịch và nghỉ mát nổi tiếng của
vùng đất Tây Nguyên và cả nước)

Thứ năm, ngày 30 tháng 10 năm 2008
§Þa lÝ
Thành phố Đà LạtBài 9 :
1. Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước
+ Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào ?
Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lâm Viên
+ Đà Lạt ở độ cao khoảng bao nhiêu mét ?
Đa Lạt nằm ở độ cao khoảng 1500 mét so với mực
nước biển
+ Em thử đoán xem ở độ cao đó, Đà Lạt có khí hậu
như thế nào ?
Đà Lạt có khí hậu quanh năm trong lành mát mẻ,
* Vị trí địa lí và khí hậu ở Đà Lạt

Càng lên cao thì nhiệt độ không khí
càng giảm. Trung bình cứ lên cao 1000 m thì
nhiệt độ không khí lại giảm đi khoảng 5 đến
6
0
C. Vì vậy, vào mùa hạ nóng bức, những
địa điểm nghỉ mát ở vùng núi thường rất
đông du khách. Đà Lạt ở độ cao 1500 m so
với mặt nước biển nên quanh năm mát mẻ.
Vào mùa đông, Đà Lạt cũng lạnh nhưng
không chịu ảnh hưởng gió mùa đông bắc
nên không rét buốt như ở miền Bắc.

CAO NGUYÊN
LÂM VIÊN
ĐÀ LẠT
.
1500m
L­îc ®å c¸c cao nguyªn ë T©y Nguyªn

B¶n ®å hµnh chÝnh
ViÖt Nam

h

X
u
â
n
H
ư
ơ
n
g
ThácCamLi
Hình 3: Lược đồ khu trung tâm thành phố Đà Lạt

Hồ Xuân Hương
(trong sương sớm)

Hồ Xuân Hương
(chiều hoàng hôn)

Bên bờ hồ Xuân Hương

Đà Lạt trong sương mù


§åi th«ng buæi sím

Rõng th«ng

Th¸c Cam li

Th¸c Voi

Th¸c §am Bri

Th¸c P¬-ren

Th¸c §r©y S¸p

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×