Tải bản đầy đủ

Self marketing yourself Bilingual

saigon • london • sydney • dubai
TIẾP THỊ CHÍNH MÌNH – CON ĐƯỜNG
DẪN BẠN ĐẾN THÀNH CÔNG
Các kỹ thuật hiệu quả căn bản giúp bạn có được
một việc làm lý tưởng
CHƯƠNG TRÌNH

Mục 1- Tìm việc

Làm thế nào để tìm hiểu về chính bạn.

Làm thế nào để tìm hiểu về công việc của bạn

Làm thế nào để viết Hồ sơ xin việc và Thư Giới
Thiệu.

Mục 2- Phỏng vấn

Cần chuẩn bị gì trước ngày phỏng vấn

Cần làm gì trong khi phỏng vấn


Cần làm gì sau buổi phỏng vấn
TÌM VIỆC

Làm thế nào để hiểu về chính bản thân bạn-
Phân tích các kỹ năng

Làm thế nào để tìm hiểu công việc của bạn -
Nghiên cứu thị trường
Tại sao phân tích kỹ năng lại quan trọng?

Giúp bạn nhận ra điểm mạnh của mình

Giúp bạn tự tin

Giúp bạn định hướng nghề nghiệp

Cung cấp các bằng chứng thực tế để chứng
minh cho các kỹ năng của bạn

Là một phần nội dung quan trọng hồ sơ xin
việc, các buổi phỏng vấn và thư giới thiệu….
Làm thế nào để phân tích kỹ năng?

Liệt kê ra 8-10 thành tích mà bạn đã đạt được

Xác định ra những kỹ năng mà bạn đã sử
dụng giúp bạn đạt được những thành tích đó

Biến những thành tựu thành những kỹ năng để
đưa vào HSXV của bạn.
Ví dụ minh họa

Minh họa không bằng chứng:

Tôi biết cách quản lý thời gian của mình rất tốt và
là người có óc tổ chức.

Minh họa có bằng chứng:

Tôi biết quản lý quỹ thời gian của mình một cách
hợp lý, vì thế, trong thời gian là sinh viên, tôi đã có
thế sắp xếp để dạy phụ đạo cho một lớp khoảng 20
em học sinh hai buổi một tuần.

Tôi đã tổ chức thành công bữa tiệc tổng kết cuối
năm cho 200 người tham dự.
Bây giờ bạn hãy thử!
Viết ra 2 thành tích và
những kỹ năng bạn đã sử
dụng để đạt được thành
tích đó.

Nhận biết vai trò của bạn.

Quyết định dựa vào:
ngành nghề, quy mô và
hình thức đầu tư của công
ty.

Mục tiêu của các công ty.

Tìm trên các website,
nhận dạng các công ty
cạnh tranh, tìm những
thông tin mới nhất được
phát hành của công ty đó.

Tìm ra những cá nhân
quan trọng của công ty
bạn muốn xin việc.
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
NỘI DUNG BẢN CV (SƠ YẾU LÝ LỊCH)

Định dạng hồ sơ đồng nhất

Sử dụng gạch ngang đầu dòng

Bao gồm hồ sơ hoặc mục tiêu nghề nghiệp của bạn ngay đầu
của đơn xin việc.

Liệt kê thông tin phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.

Bằng cấp theo trật tự ngược – gồm ngày tháng và xếp loại bằng
cấp.

Liệt kê các kỹ năng

Kinh nghiệm làm việc - Thành tựu và mô tả sơ lược vai trò của
bạn trong những thành tựu đó

Đừng quá dài nhưng cũng đừng quá ngắn.

Kiểm tra lỗi chính tả.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×