Tải bản đầy đủ

Sự hài hòa giữa kế toán quản trị và kế toán doanh nghiệp

“1C:ARM” + “1C:KẾ TOÁN 8” =
sự hài hòa giữa kế toán quản trị
và kế toán doanh nghiệp
Người trình bày: TS. Trần Thắng
Công ty cổ phần Hệ thống 1-V
Đối với kế toán quản trị, cần nhập dữ liệu kịp thời
Kế toán doanh nghiệp Kế toán quản trị
Có thể nhập dữ liệu vào thời điểm
trước khi lập báo cáo.
Cần nhập dữ liệu trực tiếp tại thời
điểm thực hiện giao dịch kinh tế.
Khác biệt giữa mục đích quản trị và kế toán doanh nghiệp
… và có thể nhận tất cả báo cáo theo yêu cầu tại thời điểm bất kỳ
Kế toán doanh nghiệp Kế toán quản trị
Thông tin được chuẩn bị định kỳ
theo thời hạn nộp báo cáo.
Thông tin được chuẩn bị dành cho
người sử dụng nội bộ khi cần thiết.
.. “ngôn ngữ” của báo cáo nhằm mục đích quản trị, phải dễ hiểu
và thuận tiện đối với lãnh đạo
Vì lợi ích của giám đốc và sự thuận tiện của kế toán

Để tiến hành kế toán nghiệp vụ và nhận báo
cáo với mục đích quản trị, nên dử dụng
“1C:ARM”.
Để tiến hành kế toán doanh nghiệp, kế
toán thuế và lập báo cáo, nên sử dụng
“1C:KẾ TOÁN 8”.
Công ty 1VS khuyến cáo các doanh nghiệp:
Ưu điểm khi sử dụng chung các chương trình

Tăng hiệu quả quản lý doanh nghiệp

Đồng bộ hóa dữ liệu kế toán quản trị và kế toán doanh nghiệp,
cụ thể:

trong cấu hình “ARM” có tất cả dữ liệu cần thiết để quản
lý doanh nghiệp

trong cấu hình “Kế toán doanh nghiệp” có tất cả dữ liệu
cần thiết để kế toán pháp quy và dữ liệu để nộp báo cáo

Khả năng làm việc của nhân viên trong môi trường quen thuộc:

Kế toán viên làm việc trong “1C:KẾ TOÁN 8”

Người quản lý – “1C:ARM”

Lãnh đạo có thể nhận thông tin
hiện thời vào thời điểm bất kỳ mà
không ảnh hưởng đến công việc
của kế toán viên
Cho phép kế toán viên giảm thiểu việc nhập lại dữ liệu
một cách thủ công
Tránh cho kế toán viên khỏi “sai lầm không đáng có” của
người quản lý

Điều quan trọng là việc sử dụng hai chương trình riêng biệt
giúp kế toán viên sở hữu riêng cơ sở thông tin của mình và
loại bỏ những ảnh hưởng do “sai lầm không đáng có” của
người quản lý gây ra cho công việc của họ
Việc sử dụng hai chương trình cho phép kế toán viên


không thay đổi tiến độ làm việc
Chương trình “1C:ARM” cung cấp
cho người lãnh đạo bộ các báo cáo
chuyên sâu.
Kế toán viên không cần “giải mã” thông tin kế toán dành
cho giám đốc
Có thể làm việc với chương trình qua Internet
Tất cả nhân viên có mặt tại văn phòng hoặc đang ở
xa (ví dụ: đi công tác hoặc làm việc tại nhà) đều có thể
phản ánh vào chương trình toàn bộ hoạt động của mình
ở chế độ làm việc thực tế. Kết quả là dữ liệu của chương
trình sẽ thiết thực tại thời điểm bất kỳ.
Khi làm việc với “1C:ARM” qua
Internet, người sử dụng có thể làm
việc tại nơi bất kỳ giống như khi
làm việc trực tiếp tại văn phòng.
Ví dụ: làm thế nào để tổ chức kế toán và lập báo cáo
quản trị trong “1C:ARM”
Ngày mồng 3 tháng này, đại diện của
câu lạc bộ thiếu nhi “Mặt trời nhỏ” gọi
điện đến công ty “Sport plus”.
Khách hàng quan tâm đến giá lắp đặt
các dụng cụ thể thao, cũng như các
yêu cầu về gian phòng.
Cần cung cấp thông tin cho lãnh đạo
trước ngày mồng 7.
Ví dụ làm việc trong “1C:ARM”
Công việc trước bán hàng
Ví dụ làm việc trong “1C:ARM”
Công việc trước bán hàng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x