Tải bản đầy đủ

Tiểu luận: Phân tích các yếu tố văn hóa chính thúc đẩy việc thực thi chiến lược của Vietinbank

Phân tích các yếu tố văn hóa
chính thúc đẩy việc thực thi chiến
lược của Vietinbank
Giáo viên hướng dẫn: PGS. TS. Hoàng Văn Hải
Môn học : Quản trị chiến lược nâng cao
Lớp : Cao học QTKD2- K20
Refresh
Các thành viên Nhóm 4
1. Lê Mạnh Hùng
2. Nguyễn Quốc Hùng
3. Lê Anh Hưng
4. Nguyễn Hồng Hưng
5. Nguyễn Thu Hương
6. Nguyễn Thị Hường
7. Nguyễn Quang Huy
8. Lê Trung Kiên
Nội dung
Giới thiệu về Ngân hàng Vietinbank
1
Văn hóa DN và chiến lược của Vietinbank
2

Yếu tố văn hóa thúc đẩy việc thực thi chiến lược
3
 Thành lập: 1988
 Trụ sở: 108 Trần Hưng Đạo- Hoàn Kiếm- Hà Nội
 Tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Là Ngân hàng thương mại
lớn, giữ vai trò quan trọng, trụ cột của ngành Ngân hàng Việt Nam
 Hệ thống mạng lưới:
 01 Sở giao dịch
 150 chi nhánh
 Trên 1000 phòng giao dịch/ Quỹ tiết kiệm.
 Có 07 Công ty hạch toán độc lập:
1. Công ty Cho thuê Tài chính
2. Công ty Chứng khoán Công thương
3. Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản
4. Công ty TNHH MTV Bảo hiểm
5. Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ
6. Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý
7. Công ty TNHH MTV Công đoàn
 3 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Thẻ,
Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
• Sứ mệnh
:
Là tập đoàn tài chính ngân hàng
hàng đầu của Việt Nam, hoạt động đa năng, cung
cấp sản phẩm và dịch vụ theo chuẩn mực quốc tế,
nhằm nâng giá trị cuộc sống
• Tầm nhìn
:
Trở thành tập đoàn tài chính ngân
hàng hiện đại, hiệu quả hàng đầu trong nước và
Quốc tế
• Giá trị cốt lõi
:
 Mọi hoạt động đều hướng tới KH;
 Năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, tận tâm,
minh bạch, hiện đại;
 Người lao động được quyền phấn đấu, cống hiến,
làm việc hết mình- được quyền hưởng thụ đúng
với chất lượng,kết quả, hiệu quả của cá nhân
đóng góp- được quyền tôn vinh cá nhân xuất sắc,
lao động giỏi.
• Slogan
:
Nâng giá trị cuộc sống
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
Văn hóa doanh nghiệp Vietinbank
People
Profit
Product
TriếtTriết lýlý 33PP
Văn hoá VietinBank là yếu tố quyết định sự phát
triển bền vững của VietinBank.
Vượt qua rào cản, rủi ro
Mất
khách hàng
Mất các
đối tác
quan trọng
Chảy máu
chất xám

Vietibank luôn hướng tới hệ thống các giá trị về
Chân - Thiện - Mỹ và đều vì một mục tiêu phát triển
bền vững của cả hệ thống
 Sự thịnh vượng của khách hàng là sự thành công
của VietinBank kết hợp hài hoà lợi ích trước
mắt và lợi ích lâu dài của VietinBank và khách hàng
Văn hóa Vietinbank- yếu tố vàng của thành công
Văn hóa doanh nghiệp Vietinbank
Chiến lược khác biệt hóa
Diagram
ThemeGallery
is a Design Digital
Content & Contents
mall developed by
Guild Design Inc.
Title
Add your text
ThemeGallery
is a Design Digital
Content & Contents
mall developed by
Guild Design Inc.
Cycle Diagram
Text
Text
Text
Text
Text
Cycle name
Add Your Text
Diagram
Text
Text
Text
Add Your
Title Text

Text 1

Text 2

Text 3

Text 4

Text 5
Add Your
Title Text

Text 1

Text 2

Text 3

Text 4

Text 5
Text
Text
Diagram
Concept
Add Your Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Diagram
Add Your Text
Add Your Text
Add Your Text
Add Your Text
Add Your Text
Add Your Text
Add Your Text
Add Your Text
Diagram
Add Your TitleAdd Your Title
Text
Text
Text
Text
Diagram
Title
Add Your Text
Diagram
1
ThemeGallery is a
Design Digital
Content & Contents
mall developed by
Guild Design Inc.
2
ThemeGallery is a
Design Digital
Content & Contents
mall developed by
Guild Design Inc.
3
ThemeGallery is a
Design Digital
Content & Contents
mall developed by
Guild Design Inc.
Diagram
2001 2002 2003
2004
Triết lý 3P
1.People Phase 2 Phase 3
Block Diagram
TEXT TEXT TEXT TEXT
TEXT TEXT TEXT TEXT
Table
Title Title Title Title Title
Title O O O O O
Title O O O O O
Title O O O O O
Title O O O O O
Title O O O O O
Title O X O X O
Text1
Text2
Text3
Text4
Text5
3-D Pie Chart
Marketing Diagram
Add Your TextAdd Your Text
Add Your Title here
Text1Text1Text1Text1
www.themegallery.com

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×