Tải bản đầy đủ

Bài giảng quản lý con người làm việc như những cá nhân và theo nhóm


Quản lý người làm việc như
những cá nhân và theo nhóm

lựa chọn nhân viên

khuyến khích mọi người

quản lý nhóm

Mô hình hoàn thiện năng lực con người (P -
CMM)

Nhất quán

Các thành viên trong nhóm cần phải thống nhất ý kiến và quan điểm, phải
được đối xử ngang hàng, không có sự phân biệt đối xử.

Tôn trọng

Các thành viên nhóm khác nhau có các kĩ năng khác nhau và những phân

biệt này nên được tôn trọng

Bao gồm

Liên quan đến tất cả các thành viên trong nhóm đảm bảo rằng quan điểm
mọi người đều được xem xét

Trung thực

Người quản lý phải luôn luôn trung thực về những gì đang tiến triển tốt và
những khó khăn đang xảy ra trong các dự án

Điều quan trọng nhất khi quản lý một dự án là
quản lý đội ngũ.

Thông tin về các lựa chọn đến từ:

Thông tin được cung cấp bởi các ứng cử viên

Thông tin thu được bằng cách phỏng vấn và nói
chuyện với ứng cử viên

Kiến nghị và ý kiến từ những người khác, những
người biết hoặc những người từng làm việc với
các ứng cử viên

Một vai trò quan trọng của người quản lý là
thúc đẩy những người làm việc trong một dự
án.

Động lực là một vấn đề phức tạp nhưng nhờ
đó mà nó xuất hiện động lực. Có nhiều kiểu
động lực khác nhau dựa trên:

nhu cầu cơ bản

nhu cầu cá nhân như tôn trọng, tự trọng

Nhu cầu xã hội, vd như để dc chấp nhận như là
thành phần của 1 nhóm.


Physiological needs
Safety needs
Social needs
Esteem needs
Self-
realisation needs

Xã hội:

cung cấp cơ sở

Cho phép truyền thông chính thức

Lòng tự trọng

Công nhận thành tích

Thích hợp khen thưởng

Tự thực hiện

đào tạo – những người muốn tìm hiểu thêm

trách nhiệm

Các hệ thống phân cấp nhu cầu gần như chắc
chắn là một quá trình đơn giản hóa, tự tạo
động lực trong thực tế.

Động lực cũng nên đưa vào các loại tài khoản
kiểu cá nhân khác nhau như:

Nhiệm vụ định hướng;

Tự định hướng;

Tương tác định hướng.

Task-oriented. (Nhiệm vụ theo định hướng)

Động lực của họ là những công việc mà họ làm.

Self-oriented. (tự định hướng)

Công việc là phương tiện để đạt được thành quả của những mục tiêu
cá nhân – ví dụ như để làm giàu, để chơi tennis, đi du lịch..

Interaction-oriented (tương tác định hướng)

Động lực chính của sự hiện diện và hành động của những người trong
công ty là họ đi làm vì họ muốn đi làm.

Động cơ cá nhân được tạo thành từ các yếu tố của từng lớp

Sự cân bằng có thể thay đổi tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân
và các sự hiện bên ngoài.

Tuy nhiên, mọi người không chỉ thúc đẩy bởi các yếu tố cá
nhân mà còn bởi một phần của một nhóm và văn hóa.

Người đi làm vì họ được thúc đẩy bởi những người mà họ
làm việc cùng.

Hầu hết các công nghệ phần mềm là hoạt động
theo nhóm

Các kế hoạch phát triển cho các dự án phần mềm đa
phần là không tầm thường và như vậy mà họ không
thể hoàn thành bởi một người.

Tương tác trong một nhóm là một yếu tố quyết
định quan trọng đến hiệu suất của nhóm.

Tính linh hoạt trong thành phần nhóm được giới
hạn.

Người Quản lý phải thực hiện dự án, kế hoạch tốt nhất
với những người mà họ hiện có.

Group composition. (Thành phần Nhóm)

Group cohesiveness. (Kết cấu nhóm)

Group communications. (Giao tiếp trong
nhóm)

Group organisation. (Nhóm tổ chức)

Những động lực của từng thành viên trong nhóm có thể
gây ra xung đột.

Một nhóm hiệu quả có một sự cân bằng của tất cả các yếu
tố trên.

Điều này có thể gây ra khó khăn cho các kĩ sư phần mềm
trong vấn đề làm việc theo định hướng.

Người đưa ra định hướng thì rất quan trọng vì họ có thể
phát hiện và tháo gỡ căng thẳng phát sinh.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×