Tải bản đầy đủ

Phương hướng hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN NINH HOÀ
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN NINH HOÀ
BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRẦN QUÝ CÁP
BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRẦN QUÝ CÁP
Số:07KH-ĐTN
Số:07KH-ĐTN
Ninh Diêm
Ninh Diêm
, Ngày 13 tháng 08 năm 2010
, Ngày 13 tháng 08 năm 2010
***********
***********
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
CÔNG TÁC ĐOÀN & PHONG TRÀO THANH NIÊN
CÔNG TÁC ĐOÀN & PHONG TRÀO THANH NIÊN
Nhiệm Kỳ: 2010 - 2011

Nhiệm Kỳ: 2010 - 2011
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
CÔNG TÁC ĐOÀN & PHONG TRÀO THANH NIÊN
CÔNG TÁC ĐOÀN & PHONG TRÀO THANH NIÊN
Năm học 2010 - 2011 là năm học thi đua của tuổi trẻ cả
Năm học 2010 - 2011 là năm học thi đua của tuổi trẻ cả
nước tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn
nước tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn
quốc lần thứ X; Chào mừng Đại hội Đảng Bộ Huyện Ninh Hoà
quốc lần thứ X; Chào mừng Đại hội Đảng Bộ Huyện Ninh Hoà
lần thứ XVII, Đảng Bộ Tỉnh Khánh Hoà lần thứ XVI, Đảng Cộng
lần thứ XVII, Đảng Bộ Tỉnh Khánh Hoà lần thứ XVI, Đảng Cộng
Sản Việt Nam lần thứ XI. Tiếp tục quán triệt chương trình hoạt
Sản Việt Nam lần thứ XI. Tiếp tục quán triệt chương trình hoạt
động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Căn cứ chương trình hoạt động công tác Đoàn và Phong
Căn cứ chương trình hoạt động công tác Đoàn và Phong
trào thanh niên trong nhiệm kỳ: 2010 – 2011 với chủ đề “Năm
trào thanh niên trong nhiệm kỳ: 2010 – 2011 với chủ đề “Năm
công trình thanh niên”. Nay Đoàn Trường THPT Trần Quý Cáp
công trình thanh niên”. Nay Đoàn Trường THPT Trần Quý Cáp
xin đề ra các nhiệm vụ trọng tâm nh
xin đề ra các nhiệm vụ trọng tâm nh
ư
ư
sau:
sau:
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
CÔNG TÁC ĐOÀN & PHONG TRÀO THANH NIÊN


CÔNG TÁC ĐOÀN & PHONG TRÀO THANH NIÊN
I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ
I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ
TƯỞNG
TƯỞNG
:
:
Công tác tuyên truyền vận động, bồi dưỡng nhận thức cho
Công tác tuyên truyền vận động, bồi dưỡng nhận thức cho
Đoàn viên, Thanh niên được Đoàn trường đặt lên hàng đầu và
Đoàn viên, Thanh niên được Đoàn trường đặt lên hàng đầu và
được xem là nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục bồi
được xem là nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục bồi
dưỡng lí tưởng Cộng Sản chủ nghĩa, Tư tưởng Hồ chí Minh cho
dưỡng lí tưởng Cộng Sản chủ nghĩa, Tư tưởng Hồ chí Minh cho
thế hệ trẻ nhằm nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện nhân
thế hệ trẻ nhằm nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện nhân
cách. Vận động Đoàn viên, Thanh niên “Học tập và làm theo
cách. Vận động Đoàn viên, Thanh niên “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổ chức cho các Đoàn viên,
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổ chức cho các Đoàn viên,
Thanh niên quán triệt mọi chủ trương Đường lối, Chính Sách
Thanh niên quán triệt mọi chủ trương Đường lối, Chính Sách
của Đảng và Nhà nước và đặc biệt là nội quy của Nhà trường.
của Đảng và Nhà nước và đặc biệt là nội quy của Nhà trường.
Đoàn trường đã phát động các chương trình hành động sau:
Đoàn trường đã phát động các chương trình hành động sau:
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
CÔNG TÁC ĐOÀN & PHONG TRÀO THANH NIÊN
+ Phát động “Tháng nề nếp” & “Tháng học tập”.
+ Phát động tham gia đầy đủ các phong trào do Huyện
Đoàn và tỉnh Đoàn tổ chức.
+ Phát động “Tháng Thanh Niên” thi đua học tập chào
mừng sinh nhật Đoàn trong tháng 3 bằng hình thức: Làm
tập san, viết báo tường với các nội dung như ca ngợi Thầy
cô, tình cảm bạn bè, tình yêu quê hương đất nước, ca
ngợi Đảng và Bác Hồ.
+ Tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ “Thắp sáng ước mơ”.
+ Tổ chức lễ kỉ niệm “Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11”,
“Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12”, “80
năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”…
+ Phối hợp với các tổ chuyên môn tổ chức hoạt động
ngoại khoá cho học sinh với chủ đề như: “Tôn Sư Trọng
Đạo”;
”Mừng Đảng, Mừng Xuân”; “Mừng Sinh Nhật Đoàn”.
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
CÔNG TÁC ĐOÀN & PHONG TRÀO THANH NIÊN
+ Thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, họp giao ban GVCN…
thường xuyên nhắc nhở Đoàn viên, Thanh niên học tập các chủ
trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nội qui
học sinh, qui đinh của Nhà trường khi đến trường, uốn nắn kịp
thời các học sinh vi phạm.
+ Tổ chức cho học sinh, Đoàn viên học tập quy chế thi cử, thực
hiện kì thi nghiêm túc, hạ bậc hạnh kiểm đối với những học sinh
vi phạm qui chế thi.
+ Tổ chức lớp học “6 bài học lí luận chính trị” cho Đoàn viên,
các khối lớp, Đăng kí rèn luyện Đoàn viên từ đầu năm học.
+ Tổ chực cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện “hai không trong giáo dục, thi cử”
+ Cử đoàn học sinh dâng hoa chúc mừng các Thầy Cô nhân
ngày 20/11. Giáo dục truyền thống các ngày lễ lớn như: 20/10;
22/12; 3/2; 26/3, 30/4…
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
CÔNG TÁC ĐOÀN & PHONG TRÀO THANH NIÊN
II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CỦNG CỐ TỔ CHỨC ĐOÀN VÀ
ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG:
2.1. Công tác xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng
Đảng:
+ Số lượng Đoàn viên toàn trường là: 709 với 33 chi đoàn
trực thuộc. Cuối năm sẽ là 1320 Đoàn viên với 46 Chi đoàn.
+ Triển khai kế hoạch Đại hội Chi đoàn, Hội LHTN vào trung
tuần tháng 9 và Đại hội Đoàn trường vào đầu tháng 10.
+ Tham gia giao lưu VHVN – TDTT các cán bộ Đoàn của
các trường THPT trong huyện, nhân ngày 20/11 tại Trường
THPT Nguyễn Trãi.
+ Mở lớp tập huấn cho cán bộ Đoàn, Hội trong toàn trường.
Qua đó tập huấn các kỹ năng công tác Đoàn và công tác Hội
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
CÔNG TÁC ĐOÀN & PHONG TRÀO THANH NIÊN
+ Mở lớp cảm tình Đoàn trong 4 đợt vào các ngày lễ:
20/11; 22/12; 09/01; 26/03 và dự kiến sẽ kết nạp 450 đến 500
thanh niên.
+ Phối hợp với Hội LHTN, Công đoàn tổ chức các hoạt
động nhân các ngày lễ lớn 8/3; 20/11; 22/12.
+ Chỉ đạo các Chi đoàn làm các sổ sách của Chi đoàn.
+ Chỉ đạo Hội LHTN trong việc thực hiện kế hoạch,
nhiệm vụ của mình.
+ Thường xuyên có sự tham mưu với Chi bộ Đảng về
các Đoàn viên có triển vọng để phát triển Đảng và giới thiệu 2
đoàn viên ưu tú cho chi bộ tham gia học lớp Cảm tình Đảng và
có ít nhất 1 Đoàn viên đứng vào hàng ngủ của Đảng Cộng Sản
Việt Nam.
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
CÔNG TÁC ĐOÀN & PHONG TRÀO THANH NIÊN
2.2. Công tác kiểm tra Đoàn:
+ Thường xuyên kiểm tra về kế hoạch hoạt động hàng
tháng của các Chi đoàn.
+ Tập huấn nghiệp vụ cho các Bí thư Chi đoàn.
+ Thành lập đội sao đỏ tình nguyện tham gia kiểm tra
việc thực hiện nề nếp của Đoàn viên, Thanh niên.
+ Thành lập đội Xung Kích tình nguyện tham gia kiểm
tra việc thực hiện tác phong học sinh ở cổng trường.
+ Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn đội cờ đỏ theo
dõi nề nếp ở các lớp chính xác, trung thực.
+ Thường xuyên kiểm tra hồ sơ các Chi đoàn theo
định kì 1 tháng 1 lần..
+ Chỉ đạo Chi đoàn Giáo viên hoạt động định kì nhằm
khen thưởng, nhắc nhở các Giáo viên kịp thời.
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
CÔNG TÁC ĐOÀN & PHONG TRÀO THANH NIÊN
III. PHONG TRÀO “XUNG KÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ
HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC”, “ĐỒNG HÀNH VỚI
THANH NIÊN LẬP NGHIỆP:
3.1 Phong Trào “xung kích phát triển kinh tế - xã hội và
bảo vệ Tổ Quốc”:
3.1.1. Xung kích lao động sáng tạo – Phát triển kinh tế:
+ Phát động phong trào thi đua học tập chào mừng ngày
nhà giáo Việt nam, ngày thành lập Đảng CSVN, ngày
thành lập đoàn TNCSHCM…
+ Phát động phong trào đăng kí tiết học tốt, tuần học tốt,
tháng học tốt. Hàng tuần các đồng chí trong chi đoàn giáo
viên đăng kí thao giảng bằng giáo án điện tử.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×