Tải bản đầy đủ

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG CÔNG TY SẢN XUẤT TIÊU DÙNG BÌNH TIÊN

LOGO
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG
CÔNG TY SẢN XUẤT TIÊU
DÙNG BÌNH TIÊN
NHÓM 11 - QTNNL
I. Giới thiệu
1. Tổng quan về công ty tiêu dùng
Bình Tiên
Công ty hàng đầu về Giày dép tại Việt Nam
Thành lập tại Q6 TPHCM
• 1982 : 20 công nhân
• 2010 (sau 29 năm ) : 9000 công nhân
• 3 Trung tâm thương mại
• 1 Trung tâm kinh doanh
• 2 Chi nhánh
• > 4000 đại lý phủ khắp đất nước
Công ty
Bình Tiên
2. Thành tựu
Những bằng khen mà công ty đã nhận
được

1997 2001 2004 2006 2007
Giải thưởng Quốc tế lần 22
Chứng nhận ISO 9001 năm 2000
Huân Chương Lao động hạng 3
Thương hiệu nổi tiếng nhất ngành hàng thời do người
tiêu dùng bình chọn và đạt giải Tầm nhìn 2006 .
Thương hiệu Đầu ngành Hàng Việt
Nam Chất lượng cao
2008,2010
Đạt thương hiệu quốc gia
Việt Nam Value.
3. Quyền lợi ứng viên tuyển dụng.
Huấn luyện, đào tạo, nâng cao năng lực
Rèn luyện các kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn
Quyền lợi bình đẳng công bằng
Chế độ, phúc lợi khác
Quyền lợi
ứng viên
II. Thực trạng tuyển dụng tại
các chi nhánh Bitis miền Bắc.
Quy trình tuyển chọn nhân viên
Tiếp nhận, kiểm tra và sàng lọc hồ sơ.
Kiểm tra năng lực ứng viên
“Quy trình kiểm tra năng lực ứng viên”
Các bài kiểm
tra được cán
bộ chấm thi
chấm trong
vòng 3 ngày.

Kỹ năng hiểu
vấn đề: kiểm tra
IQ

Kinh nghiệm
làm việc về tính
chuyên môn.

Kỹ năng
nghiệp vụ.


Tiến hành
kiểm tra
ứng viên
Chấm thi
Báo lịch
phỏng vấn
cho ứng viên
Loại bỏ
hồ sơ kém
chất lượng

Cán bộ phỏng
vấn sẽ đề xuất loại
bỏ hồ sơ kém chất
lượng.

Hồ sơ và đề xuất
loại bỏ sẽ được
chuyển đến nhóm
cán bộ tuyển dụng
không quá 05
ngày kể từ ngày
nhận hồ sơ

Nhóm cán bộ
tuyển dụng báo
trước lịch phỏng
vấn ít nhất là 01
tuần

Gửi hồ sơ xin
việc của ứng viên
trước khoảng 3-5
ngày .
Phỏng vấn lần 1
Cán bộ tiến
hành phỏng
vấn
Ghi nhận
kết quả
Kết luận cuối
cùng
-Mỗi hội đồng có
khoảng 4-5 thành
viên.
-Thời gian phỏng
vấn: từ 15’ trở lên ,
Câu hỏi theo mẫu,
các câu hỏi tự do.
Ghi nhận kết
quả đánh giá
vào phiếu
phỏng vấn
tuyển dụng.
-Kết luận của cán
bộ được uỷ thác là
kết luận cuối cùng
của tổ phỏng vấn
lần 1.
Phỏng vấn lần 2.

Tập trung vào
kỹ năng chuyên
môn.

Khả năng xử lý
tình huống thực tế

Thỏa thuận mức
lương, điều kiện
làm việc.
Phỏng
vấn lần 2.
Kết luận của Cấp
thẩm quyền là kết
luận cuối cùng
của tổ phỏng vấn
lần 2.
Thông báo kết quả cho ứng viên
-Ứng viên trúng
tuyển, ký phát
thư thông báo
trúng.
- Kiểm tra công
tác chuẩn bị ký
kết biên bản
thoả thuận.
Kết quả
Ứng viên bị loại,
ký phát thư cảm
ơn trong vòng 01
tuần kể từ ngày
phỏng vấn lần
cuối.
Tiếp nhận – Thử việc
Tiếp nhận
– Thử việc
B
E
C
D
A
Tiếp nhận hồ
sơ bổ sung lần
cuối của nhân
viên thử việc.
Ký kết biên bản thoả thuận
thử việc.
Phát thẻ nhân
viên thử việc.
Cập nhật thông
tin về nhân viên
thử việc
Điền thông tin
vào bản mô
tả công việc,
chương trình
thử việc.
Chuyển giao nhân viên thử việc:
P. TCNL& ĐT cập nhật
hồ sơ đào tạo cá nhân.
4
2
Giới thiệu và chuyển
giao nhân viên thử việc
nhân viên thử việc với
chủ quản đơn vị nơi
mình thử việc và các
đơn vị liên quan.
3
CQĐV giao bản mô tả
công việc và cùng nhân
viên thử việc ký giao
và ký nhận vào chương
trình thử việc.
1
Hướng dẫn các
vấn đề về nội quy
lao động, chính
sách, văn hóa của
Công ty.
Giờ giấc làm việc
cùng các quy định
liên quan khác.
Đánh giá kết quả đạt được của nhân viên
thử việc
Đánh giá nhân viên thử việc trong phiếu đánh giá
theo dõi thử việc.
Đánh giá trong phiếu đánh giá kết quả
thử việc cuối cùng.
Xem xét, lập và trình hồ sơ đánh giá kết quả
thử việc lên Cấp thẩm quyền xét duyệt.
Nhân viên thử việc sẽ làm báo cáo thu
hoạch thử việc.
Ký kết biên bản thoả thuận lao động thời vụ
hoặc chấm dứt thử việc.
v
Quy trình đánh giá kết quả đạt được của nhận viên thử việc
Phần III. Đánh giá ưu nhược
điểm
Ưu điểm:
Cụ thể:
Ưu điểm
đạt hiệu quả cao
Ø
4 bước quy trình phỏng vấn:
Nhược điểm
Nguyên Nhân:
Phần IV: Giải pháp
Chiến lược phát triển
nguồn nhân lực
Đa dạng hoá phương pháp
tuyển mộ
Lập phiếu tuyển dụng
Quy định về thủ tục nộp
hồ sơ rõ ràng
Nguồn tuyển mộ nhân viên
Hoàn thiện quy trình
tuyển dụng
1. Lập kế hoạch/ chiến lược phát
triển nguồn nhân lực
2. Xác định nguồn tuyển mộ nhân
viên.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×