Tải bản đầy đủ

Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty cổ phần chứng khoán VNDirect.DOC

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan nội dung báo cáo đã viết là do bản thân thực hiện, không
sao chép, cắt ghép các báo cáo hoặc chuyên đề của người khác, nếu sai phạm,
tôi xin chịu kỷ luật với nhà trường.
Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2009
Nguyễn Đức Thành
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN .................................................................................................. 1
Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2009 ........................................................................ 1
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
VNDirect Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect
UBCKNN Uỷ ban chứng khoán nhà nước
HOSE Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
HASTC Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội
NLCT Năng lực cạnh tranh
TTCK Thị trường chứng khoán

TNHH Trách nhiệm hữu hạn
OTC Over the counter
BHYT Bảo hiểm y tế
BHXH Bảo hiểm xã hội
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
STT
Tên bảng, biểu, sơ đồ
Trang
Bảng 2.1 Cơ cấu cổ đông của VNDirect 21
Bảng 2.2 Số lượng tài khoản tại các công ty chứng khoán 36
Bảng 2.3 Thị phần môi giới của VNDirect 38
Bảng 2.4 Doanh thu của VNDirect từ hoạt động tư vấn bảo lãnh phát hành 40
Bảng 2.5 Doanh thu của VNDirect từ hoạt động tự doanh 42
Bảng 2.6 Vốn điều lệ của một số công ty chứng khoán 44
Bảng 2.7 So sánh cơ sở vật chất một số công ty chứng khoán 46
Bảng 2.8 Vốn đầu tư của VNDirect qua các năm 49
Bảng 2.9 Vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị 51
Bảng 2.10 Vốn đầu tư vào công nghệ 52
Bảng 2.11 Vốn đầu tư vào sản phẩm, dịch vụ, marketing 54
Bảng 2.12 Lợi nhuận của các công ty chứng khoán 56
Bảng 2.13 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của VNDirect 58
Bảng 3.1 Mục tiêu của VNDirect trong năm 2009 69
Sơ đồ 1.1 Các chủ thể tham gia trên thị trường chứng khoán 5
Sơ đồ 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới NLCT của công ty chứng khoán 16
Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức của VNDirect 26
Sơ đồ 2.2 Các dịch vụ của VNDirect 27
Biểu đồ 2.1 Số lượng tài khoản khách hàng của VNDirect qua các năm 35
Biểu đồ 2.2 Cơ cấu phân bổ vốn đầu tư qua các năm 50
Biểu đồ 2.3 Doanh thu các hoạt động của VNDirect năm 2007 và 2008 57
Biểu đồ 2.4 Thị phần môi giới các công ty chứng khoán 59
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1
LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những phát
triển không ngừng về quy mô và chất lượng, cùng với đó là sự lớn mạnh không
ngừng của các tổ chức tài chính trung gian, đặc biệt là các công ty chứng khoán. Sự
cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt và khốc liệt giữa các công ty chứng khoán. Nếu
như khi thị trường mới thành lập năm 2000, chỉ có 7 công ty chứng khoán hoạt động
thì đến đầu năm 2009, đã có hơn 90 công ty chứng khoán hoạt động, trong đó 10
công ty chứng khoán hàng đầu đã chiếm 57% thị phần hoạt động. Điều đó cho thấy
sự cạnh tranh rất lớn giữa các công ty chứng khoán nhằm gia tăng thị phần, đặc biệt
là những công ty chứng khoán trẻ như VNDirect.
“Cạnh tranh” đang dần trở thành một khái niệm không xa lạ đối với các doanh
nghiệp trong nền kinh tế nói chung cũng như các công ty chứng khoán nói riêng. Với
các công ty chứng khoán, hoạt động đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh là điều tất
yếu, nó không những giúp nâng cao vị thế của công ty trên thị trường mà còn có tác
dụng thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Trong quá trình thực tập của mình, tôi đã có cơ hội được tiếp xúc và bổ sung
những kiến thức thực tế tại công ty cổ phần chứng khoán VNDirect. Ở VNDirect em
có thể nhận thấy được tinh thần làm việc hăng say, năng động và đầy nhiệt huyết của
một công ty chứng khoán trẻ, hiện đại và luôn mong muốn vươn cao hơn nữa. Chính
vì vậy, tôi đã lựa chọn đề tài “Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty cổ
phần chứng khoán VNDirect” qua đó nêu lên thực trạng và các giải pháp đầu tư
nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2
Chuyên đề gồm có các nội dung sau:
Chương I. Một số vấn đề lý luận về đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của
công ty chứng khoán
Chương II. Thực trạng đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty cổ
phần chứng khoán VNDirect trong thời gian qua
Chương III. Một số giải pháp tăng cường đầu tư nhằm nâng cao năng lực
cạnh tranh tại công ty cổ phần chứng khoán VNDirect trong thời gian tới.
Do thời gian và điều kiện còn hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi thiếu
sót, tôi rất mong nhận được sự đánh giá, chỉ bảo và đóng góp để chuyên đề được
hoàn thiện hơn.
Trong thời gian thực tập tại đây, tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của
các anh chị trong Công ty, cùng với sự hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của TS Trần
Mai Hương đã tạo mọi điều kiện để tôi hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp của
mình.
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 3
CHƯƠNG I
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC
CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
1.1. Thị trường chứng khoán và các chủ thể trên thị trường
1.1.1. Tổng quan về thị trường chứng khoán
Thị trường chứng khoán ra đời từ thế kỷ thứ XV, sự hình thành thị trường
chứng khoán cũng đồng thời với thị trường hối đoái và một số thị trường khác. Sự
hình thành thị trường chứng khoán bắt đầu từ một số thành phố ở phương Tây từ các
giao dịch trao đổi mua bán các mặt hàng như nông sản, khoáng sản,...... đến các mặt
hàng khác như tiền tệ và các chứng từ có giá khác. Ban đầu các cuộc thương lượng
này chỉ là các cuộc gặp gỡ nhỏ và không có những quy định riêng, về sau các giao
dịch này đã thu hút được nhiều người hơn và đã bắt đầu có những quy tắc riêng của
chúng. Chính những quy định này đã dẫn đến sự hình thành thị trường chứng khoán
với quy mô và quy định rõ ràng như hiện nay.
Trong quá trình tồn tại và phát triển của mình, thị trường chứng khoán đã trải
qua rất nhiều giai đoạn thăng trầm. Thời kỳ huy hoàng nhất của thị trường chứng
khoán là vào những năm 1875 - 1913, thị trường chứng khoán trong thời kỳ này phát
triển mạnh cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế. Nhưng đến cuối năm 1929, bắt
đầu từ cuộc khủng hoảng của thị trường chứng khoán New York, nó đã lan sang các
thị trường chứng khoán Tây Âu, Bắc Âu và Nhật Bản. Sau thế chiến thứ hai, thị
trường chứng khoán phục hồi và phát triển mạnh. Trong giai đoạn này thị trường
chứng khoán đã có những thay đổi khá lớn từ quy mô thị trường đến các phương thức
giao dịch và các quy định ngày càng chặt chẽ hơn. Nhưng đến năm 1987, thị trường
chứng khoán lại một lần nữa rơi vào khủng hoảng đã làm cho thị trường chứng khoán
thế giới suy sụp nặng nề. Cuộc khủng hoảng hoảng này để lại hậu quả nghiêm trọng
hơn cuộc khủng hoảng năm 1929. Nhưng chỉ sau hai năm, thị trường chứng khoán
thế giới tiếp tục đi vào hoạt động ổn định, phát triển và trở thành một định chế không
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 4
thể thiếu trong đời sống kinh tế của những quốc gia có nền kinh tế phát triển theo
định hướng thị trường.
Thị trường chứng khoán chính là sự trao đổi, là sự thoả thuận và giao dịch
giữa người muốn mua chứng khoán và người nắm giữ chứng khoán. Với những yếu
tố như vậy, thị trường chứng khoán có những đặc điểm sau:
Thứ nhất, hạn chế gia nhập và có nội quy hoạt động. Hàng ngày có rất nhiều
các nhà đầu tư có nhu cầu mua bán chứng khoán, chính vì vậy một đặc điểm rất khác
biệt của thị trường chứng khoán đó là không thể biết được các giao dịch của mình.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư đều muốn biết được đối tượng giao dịch của mình là ai và
giao dịch được thực hiện như thế nào bởi như vậy họ mới có thể yên tâm về khoản
đầu tư của mình. Chính vì vậy, các thị trường chứng khoán đều quy định chỉ có
những người được phép mới được giao dịch trên sàn, tất cả những nhà đầu tư chỉ có
thể giao dịch thông qua những người này đó là những nhà môi giới. Để trở thành
người môi giới, phải hội đủ một số điều kiện về vốn, chuyên môn và đạo đức, các hội
viên phải tuân thủ nội quy hành nghề, những ai vi phạm sẽ bị xử phạt hay bị tước
giấy phép hành nghề. Nhờ những biện pháp trên, nên khi người đầu tư ra lệnh mua
bán, họ mới dám tin tưởng người mình giao dịch và điều này làm cho chi phí giao
dịch giảm.
Thứ hai, tiêu chuẩn hoá. Việc giao dịch ở trên thị trường phải được tiêu chuẩn
hoá và đơn giản hoá, việc tiêu chuẩn hoá các giao dịch này được thực hiện theo từng
quy định riêng của mỗi thị trường, các quy định như về lô giao dịch, về thời gian giao
dịch và về phương thức và thời gian thanh toán các chứng khoán. Sự tiêu chuẩn hoá
sẽ giúp việc mua bán được đơn giản hơn, người mua và bán chỉ cần đồng ý với nhau
về giá hàng và số lượng, tất cả các vấn đề khác của việc mua bán thì đã được thực
hiện theo một quy định chung của mỗi sở giao dịch.
Thứ ba, việc giải quyết tranh chấp. Dù có những quy định riêng như vậy
nhưng tranh chấp cũng vẫn xảy ra, giải quyết chuyện đó sẽ mất nhiều thời gian và chi
phí. Thị trường có tổ chức sẽ giảm chi phí đó bằng cách đề ra một khuôn khổ cho
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 5
việc giải quyết tranh chấp. Những tranh chấp sẽ được thực hiện và phân xử thông qua
các quy định được đặt ra từ trước.
Thứ tư, bảo đảm thi hành. Giao dịch theo phương thức nào thì cũng ẩn chứa
những rủi ro, các giao dịch bao giờ cũng có bên mua và bên bán, và đôi khi sẽ ẩn
chứa những sự đối lập về lợi ích giữa các bên, sự đối lập này đôi khi dẫn đến những
hành động nhằm phá vỡ những giao dịch. Tuy nhiên với những quy định của mình
nhằm bảo đảm thi hành thì các giao dịch của nhà đầu tư khi họ đã thực hiện việc mua
bán sẽ chắc chắn được thực hiện.
Trên đây là những nguyên tắc chung mà các thị trường có tổ chức áp dụng,
việc thực hiện và vận dụng chúng như thế nào là do mỗi thị trường chứng khoán đó
quyết định, tùy theo điều kiện nhất định của thị trường đó.
1.1.2. Các chủ thể trên thị trường
Các tổ chức và cá nhân tham gia trên thị trường chứng khoán có thể được chia
thành các nhóm sau: Các nhà đầu tư, nhà phát hành và các tổ chức liên quan đến
chứng khoán.
Sơ đồ 1.1. Các chủ thể tham gia trên thị trường chứng khoán
Nguồn: Giáo trình thị trường chứng khoán
1.1.2.1. Nhà phát hành:
Nhà phát hành là các tổ chức huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán,
nhà phát hành là người cung cấp hàng hóa - chứng khoán cho thị trường. Nhà phát
hành bao gồm các tổ chức sau:
- Chính phủ và chính quyền địa phương là nhà phát hành các trái phiếu chính
phủ và trái phiếu địa phương
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
TTCK
Nhà đầu tư
Tổ chức liên quan
Tổ chức kinh doanh
Nhà phát hành
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 6
- Các công ty là nhà phát hành các cổ phiếu và các trái phiếu công ty
- Các tổ chức tài chính là nhà phát hành các công cụ tài chính như các trái
phiếu, chứng chỉ thụ hưởng,….phục vụ cho hoạt động của họ.
1.1.2.2. Nhà đầu tư:
Nhà đầu tư là những người mua và bán chứng khoán trên thị trường chứng
khoán. Nhà đầu tư bao gồm có nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư có tổ chức:
- Các nhà đầu tư cá nhân là các cá nhân tự mình tham gia mua và bán chứng
khoán trên thị trường, tự quyết định về danh mục đầu tư của mình và tự chịu trách
nhiệm trong quyết định của mình.
- Nhà đầu tư có tổ chức là các quỹ đầu tư, là các hội đồng đầu tư, ban đầu tư
của các công ty, các doanh nghiệp tham gia mua và bán chứng khoán trên thị trường.
Khác với các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư có tổ chức đầu tư theo quy trình, dưới sự
giám sát của hội đồng đầu tư.
1.1.2.3. Các tổ chức kinh doanh trên thị trường chứng khoán:
Các tổ chức kinh doanh trên thị trường chứng khoán bao gồm có các tổ chức
sau:
- Công ty chứng khoán
- Quỹ đầu tư chứng khoán
- Các trung gian tài chính
1.1.2.4. Các tổ chức có liên quan đến thị trường chứng khoán:
Các tổ chức có liên quan đến thị trường chứng khoán bao gồm có các tổ chức
sau:
- Cơ quan quản lý Nhà nước
- Sở giao dịch và trung tâm giao dịch chứng khoán
- Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán
- Tổ chức lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán
- Công ty dịch vụ máy tính chứng khoán
- Các tổ chức tài trợ chứng khoán
- Công ty đánh giá hệ số tín nhiệm……
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 7
1.2. Công ty chứng khoán
1.2.1. Khái niệm và các loại hình công ty chứng khoán
Công ty chứng khoán là một chủ thể của thị trường chứng khoán với tư cách
là một tổ chức trung gian thực hiện các nghiệp vụ trên thị trường chứng khoán. Tuỳ
theo số vốn điều lệ mà các công ty chứng khoán có thế thực hiện một hay nhiều
nghiệp vụ khác nhau như môi giới, tự doanh, tư vấn, bảo lãnh phát hành. Công ty
chứng khoán có thể được thành lập dưới hình thức công ty hợp danh, công ty cổ phần
hay công ty trách nhiệm hữu hạn.
- Công ty hợp danh: Có hai thành viên hợp danh trở lên, ngoài ra còn có thể có
các thành viên góp vốn, trong đó thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn
còn thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trên phần vốn góp. Công ty hợp
danh không được phát hành một loại chứng khoán nào.
- Công ty cổ phần: Là công ty mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng
nhau, gọi là các cổ phần. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân và có quyền phát
hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật.
- Công ty trách nhiệm hữu hạn: Là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách
nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số
vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được
quyền phát hành cổ phiếu.
1.2.2. Vai trò của các công ty chứng khoán
Đ ối với các tổ chức phát hành : Mục tiêu khi tham gia vào thị trường chứng
khoán của các tổ chức phát hành là huy động vốn thông qua việc phát hành các chứng
khoán. Vì thế, thông qua hoạt động đại lý phát hành, bảo lãnh phát hành, công ty
chứng khoán có vai trò tạo ra cơ chế huy động vốn phục vụ các nhà phát hành. Một
trong những nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán là nguyên tắc trung
gian, nguyên tắc này yêu cầu những nhà đầu tư và những nhà phát hành không được
mua bán trực tiếp chứng khoán với nhau mà phải thông qua các trung gian mua bán,
các công ty chứng khoán sẽ thực hiện vai trò trung gian cho cả nhà đầu tư và nhà phát
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 8
hành và khi thực hiện công việc này, công ty chứng khoán đã tạo ra cơ chế huy động
vốn cho nền kinh tế thông qua thị trường chứng khoán, và hưởng phí môi giới.
Đối với các nhà đầu tư: Thông qua các hoạt động như môi giới, tư vấn đầu tư,
quản lý danh mục đầu tư, công ty chứng khoán có vai trò làm giảm chi phí, thời gian
giao dịch, do vậy nâng cao hiệu quả các khoản đầu tư. Đối với hàng hoá thông
thường, việc mua bán trung gian sẽ làm tăng chi phí cho người mua và người bán,
nhưng đối với thị trường chứng khoán, sự biến động thường xuyên của giá cả các
loại chứng khoán cũng như mức độ rủi ro cao sẽ làm cho những nhà đầu tư tốn kém
chi phí, công sức và thời gian tìm hiểu thông tin trước khi quyết định đầu tư, nhưng
thông qua các công ty chứng khoán, với trình độ chuyên môn cao, uy tín nghề nghiệp
sẽ giúp các nhà đầu tư thực hiện các khoản đầu tư có hiệu quả.
Đối với thị trường chứng khoán: Công ty chứng khoán thể hiện hai vai trò
chính: Thứ nhất, công ty chứng khoán góp phần tạo lập thị trường. Giá cả chứng
khoán là do thị trường quyết định. Tuy nhiên để đưa ra mức giá cuối cùng thì các nhà
đầu tư phải thông qua các công ty chứng khoán vì họ không được trực tiếp tham gia
vào quá trình giao dịch. Các công ty chứng khoán là những thành viên của thị trường,
vì vậy họ góp phần tạo lập giá cả thị trường thông qua đấu giá. Trên thị trường sơ
cấp, các công ty chứng khoán cùng với các nhà phát hành sẽ là người định giá đầu
tiên cho các chứng khoán mới phát hành. Chính vì vậy, giá cả mỗi loại chứng khoán
giao dịch đều có sự tham gia định giá của các công ty chứng khoán. Thứ hai, công ty
chứng khoán góp phần làm tăng tính thanh khoản của các tài sản tài chính. Thị
trường chứng khoán có vai trò là môi trường làm tăng tính thanh khoản cho các tài
sản tài chính, nhưng các công ty chứng khoán mới là người thực hiện tốt vai trò đó vì
công ty chứng khoán tạo ra cơ chế giao dịch trên thị trường. Trên thị trường sơ cấp,
do thực hiện các hoạt động như bảo lãnh và phát hành, chứng khoán hoá, các công ty
chứng khoán không những huy động một lượng vốn lớn đưa vào sản xuất kinh doanh
cho nhà phát hành mà còn làm tăng tính thanh khoản cho các tài sản tài chính được
đầu tư vì các chứng khoán qua đợt phát hành sẽ được mua bán giao dịch trên thị
trường thứ cấp, điều này làm giảm rủi ro và tạo tâm lý yên tâm cho người đầu tư.
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 9
Trên thị trường thứ cấp, do thực hiện giao dịch mua bán các công ty chứng khoán
giúp người đầu tư chuyển đổi chứng khoán thành tiền mặt và ngược lại những hoạt
động đó làm tăng tính thanh khoản cho những tài sản tài chính.
Đối với các cơ quan quản lý thị trường: Công ty chứng khoán đóng vai trò
cung cấp thông tin về thị trường chứng khoán cho các cơ quan quản lý thị trường để
thực hiện mục tiêu đó. Các công ty chứng khoán thực hiện được vai trò này bởi vì họ
vừa là người bảo lãnh và phát hành cho chứng khoán mới, vừa là trung gian mua bán
chứng khoán và thực hiện các giao dịch trên thị trường. Một trong những yêu cầu
trên thị trường chứng khoán là thông tin cần phải được công khai hoá dưới sự giám
sát của cơ quan quản lý thị trường. Việc cung cấp thông tin vừa là quy định của hệ
thống luật pháp, vừa là nguyên tắc nghề nghiệp của của các công ty chứng khoán vì
công ty chứng khoán cần phải minh bạch và công khai trong hoạt động. Nhờ có các
thông tin này, các cơ quan quản lý thị trường có thể kiểm soát và chống lại hiện
tượng thao túng, lũng đoạn, bóp méo thị trường.
Công ty chứng khoán là tổ chức chuyên nghiệp trên thị trường chứng khoán,
có vai trò cần thiết và quan trọng đối với các nhà đầu tư, các nhà phát hành đối với cơ
quan quản lý thị trường và đối với thị trường chứng khoán nói chung, những vai trò
nay được thể hiện rất rõ thông qua những hoạt động của công ty chứng khoán.
1.2.3. Các nghiệp vụ cơ bản:
1.2.3.1. Nghiệp vụ môi giới
Môi giới chứng khoán là việc công ty chứng khoán làm trung gian thực hiện
mua, bán chứng khoán cho khách hàng qua đó hưởng phí giao dịch. Thông qua
nghiệp vụ môi giới chứng khoán, các công ty chứng khoán sẽ thay mặt các khách
hàng của mình tiến hành các giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch, trung tâm giao
dịch chứng khoán hay thị trường OTC mà khách hàng phải tự chịu trách nhiệm về kết
quả mua bán của mình. Công ty chứng khoán là người trung gian, kết nối giao dịch
giữa người mua và người bán chứng khoán, họ cung cấp các sản phẩm dịch vụ tiện
ích đến với các nhà đầu tư, giúp các nhà đầu tư thực hiện giao dịch chứng khoán với
chi phí hợp lý nhất. Với tính chất đặc biệt của thị trường chứng khoán nên các công
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 10
ty chứng khoán phải là những người chia sẻ động viên với các nhà đầu tư của mình,
giúp họ có những quyết định đầu tư tốt nhất. Mặc dù các công ty chứng khoán được
hưởng phí giao dịch từ chính các khách hàng của mình nhưng không phải vì thế mà
họ lừa gạt các nhà đầu tư để hưởng phí mà họ phải tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề
nghiệp nhất định.
1.2.3.2. Nghiệp vụ tự doanh
Tự doanh chứng khoán là việc công ty chứng khoán mua hoặc bán chứng
khoán cho chính mình. Hoạt động tự doanh chứng khoán là việc các công ty chứng
khoán dùng chính nguồn vốn của mình để tham gia mua bán chứng khoán trên thị
trường nhằm mục tiêu tích luỹ lợi nhuận. Các công ty chứng khoán cũng đóng vai trò
là như các khách hàng, nắm giữ chứng khoán và mua bán chứng khoán nhằm mục
tiêu hưởng chênh lệch giá. Chính vì vậy dẫn tới một vấn đề đó là mâu thuẫn về quyền
lợi giữa các nhà đầu tư và công ty chứng khoán, công ty chứng khoán đặt lệnh cho
mình để thực hiện việc tự doanh chứng khoán, nhưng nghiệp vụ môi giới yêu cầu
công ty chứng khoán phải ưu tiên đặt lệnh cho khách hàng trước. Do đó các công ty
chứng khoán phải tuân thủ các quy định của sở giao dịch chứng khoán của nước đó,
đó là phải tách bạch hai nghiệp vụ là tự doanh chứng khoán và môi giới chứng khoán,
đồng thời ưu tiên lệnh của khách hàng trước lệnh của công ty.
Hoạt động tự doanh chứng khoán là hoạt động đem lại lợi nhuận cao nhất cho
các công ty chứng khoán nhưng nó cũng chính là hoạt động có mức rủi ro lớn nhất,
chính vì vậy các cơ quản quản lý chứng khoán thường yêu cầu mức vốn điều lệ cao
để thực hiện nghiệp vụ này. Ở Việt Nam các công ty chứng khoán muốn thực hiện
nghiệp vụ tự doanh chứng khoán phải có mức vốn điều lệ tối thiểu là 100 tỷ đồng.
Hoạt động tự doanh không chỉ đem lại lợi nhuận cho các công ty chứng
khoán, mà nó còn có vai trò như là một nhà tạo lập thị trường, bình ổn giá chứng
khoán. Để thực hiện mục tiêu này, đòi hỏi các công ty chứng khoán phải có tiền và có
lượng chứng khoán nhất định để giao dịch trên thị trường, đây là yêu cầu khá khó
khăn đối với các công ty chứng khoán vừa và nhỏ ở những thị trường mới thành lập
như Việt Nam.
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 11
1.2.3.3. Nghiệp vụ tư vấn đầu tư
Tư vấn đầu tư chứng khoán là việc công ty chứng khoán cung cấp cho nhà đầu
tư kết quả phân tích, công bố báo cáo phân tích và khuyến nghị liên quan đến chứng
khoán. Đối với CTCK có giấy phép thực hiện nghiệp vụ tư vấn tài chính và đầu tư
CK được phép cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng trong các lĩnh vực
sau:
- Tư vấn đầu tư CK trực tiếp cho khách hàng.
- Tư vấn tái cơ cấu tài chính.
- Tư vấn cho các doanh nghiệp trong việc tiến hành công tác cổ phần hoá, phát
hành và niêm yết CK.
- Hoạt động tư vấn là việc mà người tư vấn, phải sử dụng kiến thức, thu thập và
phân tích thông tin…. để đưa ra những lời khuyên sao cho có lợi nhất cho khách hàng
của mình và thu phí từ hoạt động tư vấn đó. Nhà tư vấn phải hết sức thận trọng khi
đưa những lời khuyên đối với khách hàng, vì đôi khi lời khuyên đó có thể giúp khách
hàng thu lợi những cũng có thể làm thiệt hại tới khách hàng, thậm chí là phá sản.
1.2.3.4. Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành
Bảo lãnh phát hành chứng khoán là việc tổ chức bảo lãnh phát hành cam kết
với tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, nhận
mua một phần hay toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua
số chứng khoán còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành hoặc hỗ trợ tổ
chức phát hành trong việc phân phối chứng khoán ra công chúng. Bảo lãnh phát hành
bao gồm có hoạt động tư vấn và phân phối chứng khoán. Dựa trên mức độ trách
nhiệm của chủ thể bảo lãnh khi tham gia vào quá trình thực hiện phát hành, người ta
chia thành nhiều hình thức bảo lãnh phát hành khác nhau: Bảo lãnh với cam kết chắc
chắn, bảo lãnh với cố gắng tối đa, bảo lãnh bán tất cả hoặc không, bảo lãnh tối thiểu
hay tối đa.
1.3. Năng lực cạnh tranh của công ty chứng khoán
1.3.1. Năng lực cạnh tranh của công ty chứng khoán và sự khác biệt so với năng
lực cạnh tranh của doanh nghiệp
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 12
Bất kỳ doanh nghiệp nào muốn hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thì đều
cần có cạnh tranh, chính vì vậy hiểu thế nào là năng lực cạnh tranh và đầu tư thế nào
để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là yếu tố hết sức cần thiết. Đối với
các công ty chứng khoán, năng lực cạnh tranh(NLCT) được hiểu là khả năng duy trì
và nâng cao lợi thế cạnh tranh trong việc thu hút khách hàng,tạo ra sản phẩm dịch vụ
có chất lượng cao hơn, nâng cao thị phần, thu hút và sử dụng có hiệu quả các yếu tố
kinh doanh nhằm đạt lợi ích kinh tế cao và bền vững. Đối với các công ty chứng
khoán, sản phẩm là các dịch vụ môi giới, tư vấn, bảo lãnh phát hành,.......các sản
phẩm của công ty chứng khoán là các dịch vụ, nó khác với các sản phẩm vật chất của
các doanh nghiệp sản xuất. NLCT của doanh nghiệp cũng giống như NLCT của các
công ty chứng khoán, nó thể hiện thực lực và lợi thế của công ty so với đối thủ cạnh
tranh trong việc thoả mãn tốt nhất các yêu cầu của khách hàng nhằm thu về lợi ích
cao nhất.
NLCT của công ty chứng khoán cũng giống như các loại hình doanh nghiệp
khác, nó được tạo ra từ các yếu tố nội hàm của doanh nghiệp như công nghệ, tài
chính, nhân lực, quản trị doanh nghiệp,…….Tuy nhiên, điểm mạnh hay điểm yếu của
các yếu tố này nếu không được so sánh với các đối thủ cạnh tranh thì nó sẽ không
phản ánh được năng lực cạnh tranh của công ty. Công ty muốn nâng cao năng lực
cạnh tranh thì phải tạo lập được các lợi thế so sánh với các đối thủ cạnh tranh, qua đó
thu hút khách hàng về với mình.
NLCT của công ty chứng khoán nói chung cũng có những điểm tương đồng
giống với NLCT của các loại hình doanh nghiệp khác, đặc biệt là các doanh nghiệp
trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ. Chính vì đặc điểm riêng biệt của thị trường chứng
khoán nên NLCT của công ty chứng khoán có một số khác biệt tuỳ thuộc vào các quy
định của thị trường đó, chẳng hạn như quy định mức vốn điều lệ sẽ quyết định đến
hoạt động nghiệp vụ của công ty, quy định về phương thức giao dịch sẽ ảnh hưởng
đến công nghệ cũng như các sản phẩm của công ty,…….NLCT của công ty chứng
khoán thể hiện rõ nét nhất ở số lượng khách hàng và thị phần của công ty trên thị
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 13
trường, trong khi đó với các doanh nghiệp thì NLCT thường được thể hiện rõ nhất ở
chất lượng sản phẩm và doanh số bán sản phẩm.
1.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh
NLCT của các công ty chứng khoán được thể hiện ở rất nhiều chỉ tiêu, có chỉ
tiêu mang tính tổng thể, có chỉ tiêu định lượng và có cả những chỉ tiêu định tính.
1.3.2.1. Cơ sở vật chất, quy mô chí nhánh và công nghệ:
Cơ sở vật chất là yếu tố quyết định đánh giá năng lực thực sự và triển vọng
của công ty chứng khoán. Cở sở vật chất thể hiện thông qua các trang thiết bị, các
phòng, sàn giao dịch của công ty và các phương tiện phục vụ cho giao dịch của nhà
đầu tư ở trụ sở chính, chi nhánh hay các đại lý nhận lệnh. Công nghệ của công ty
chứng khoán là yếu tố tiên quyết quyết định khả năng cung cấp dịch vụ với chất
lượng cao, với các khách hàng, việc được tiếp xúc với các nhà môi giới có nền tảng
công nghệ cao sẽ là lợi thế, đặc biệt là trong giao dịch chứng khoán. Đây là bộ mặt
của công ty, và là yếu tố đầu tiên khi khách hàng đánh giá về NLCT của công ty.
Quy mô, số lượng chi nhánh, đại lý nhận lệnh thể hiện tham vọng nâng cao thị
phần mở rộng đối tượng khách hàng của công ty, một công ty chứng khoán có số
lượng các chi nhánh và đại lý nhận lệnh rộng khắp thể hiện quy mô và khả năng sẵn
sàng cung cấp các sản phẩm đến với mọi đối tượng khách hàng ở bất kỳ đâu. Nó thể
hiện lợi thế cạnh tranh của công ty trong việc đưa công ty đến với khách hàng.
1.3.2.2. Nguồn nhân lực:
Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, cấu thành nên năng lực cạnh tranh của
bất kỳ doanh nghiệp nào. Một công ty cho dù có tất cả các yếu tố cạnh tranh đều vượt
trội nhưng nguồn nhân lực không dồi dào và không có chất lượng thì khả năng sử
dụng hiệu quả các yếu tố khác sẽ thấp, chính vì vậy nguồn nhân lực là yếu tố cần và
đủ tạo nên năng lực cạnh tranh tổng thể của doanh nghiệp. Khi nói đến nguồn nhân
lực của công ty chứng khoán ta sẽ xét đến số lượng nhân lực và chất lượng nguồn
nhân lực, công ty chứng khoán có bao nhiêu người có trình độ cử nhân trở lên, bao
nhiêu người đã có các chứng chỉ hành nghề, đã có các chứng chỉ nghiệp vụ,……
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 14
Một công ty chứng khoán có nhân lực đông đảo và có chất lượng, từ đội ngũ
lãnh đạo đến đội ngũ nhân viên sẽ giúp cho công ty có lợi thế so với các công ty
chứng khoán khác, đặc biệt là trong thời điểm mà yếu tố công nghệ và trình độ cao
được đặt lên hàng đầu. Hơn nữa đội ngũ nhân viên có kiến thức sẽ giúp cho các
mảng hoạt động như tự doanh và tư vấn phát triển, qua đó tạo ra nguồn thu nhập
đáng kể cho công ty.
1.3.2.3. Các chỉ tiêu định tính:
Các chỉ tiêu định tính là các chỉ tiêu mang tính chung chung, không thể đánh
giá bằng một con số cụ thể, song thông qua đánh giá của các khách hàng, các chuyên
gia và các tổ chức đánh giá tín nhiệm, ta có thể có những đánh giá cơ bản về công ty
chứng khoán thông qua các chỉ tiêu này.
* Chất lượng sản phẩm dịch vụ: Các công ty chứng khoán là nhà môi giới trung gian
cho các nhà đầu tư, nhiệm vụ chính của họ là cung cấp dịch vụ nhằm tạo thuận lợi
nhất cho giao dịch chứng khoán của các nhà đầu tư, vì vậy chất lượng các sản phẩm
dịch vụ là yếu tố cần thiết. Việc tìm kiếm khách hàng đã là khó, nhưng làm thế nào
để làm khách hàng vừa lòng lại càng khó hơn. Do đặc tính riêng biệt của thị trường
chứng khoán nên các nhà đầu tư sẽ tìm cho mình nhà môi giới nào có thể đáp ứng
được cho họ các dịch vụ tốt nhất với chi phí phù hợp. Vì vậy, các công ty chứng
khoán muốn thu hút và giữ được khách hàng thì bắt buộc họ phải đầu tư nghiên cứu
các sản phẩm mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm đã có và tạo ra lợi thế cạnh
tranh về phí sử dụng sản phẩm dịch vụ so với các đối thủ cạnh tranh.
* Thương hiệu uy tín trên thị trường: Thương hiệu là yếu tố khẳng định vị thế của
công ty so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường, đó là hình ảnh đầu tiên của các
khách hàng đối với công ty. Các công ty chứng khoán có uy tín và thương hiệu trên
thị trường sẽ dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với các nhà đầu tư, qua đó sẽ mở rộng
hơn thị trường của công ty đó. Thương hiệu như là một bức tranh tổng quát về năng
lực của công ty, do đó nâng cao thương hiệu cũng chính là nâng cao năng lực cạnh
tranh.
1.3.2.4. Các chỉ tiêu định lượng:
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 15
* Thị phần: Thị phần là phần thị trường mà công ty nắm giữ, nó nói lên mức độ tập
trung khách hàng đối với công ty chứng khoán thông qua tỷ lệ phần trăm của công ty
chứng khoán so với tổng thể. Thị phần nói lên sức cạnh tranh của sản phẩm và dịch
vụ mà công ty đang cung cấp, thị phần càng lớn chứng tỏ vị thế và NLCT của công ty
càng lớn, chính vì vậy nâng cao thị phần là mục tiêu của tất cả các công ty chứng
khoán.
* Doanh thu, chi phí và lợi nhuận: Doanh thu, chi phí và lợi nhuận là những chỉ tiêu
mà bất kể các doanh nghiệp nào cũng phải quan tâm chứ không nói riêng các công ty
chứng khoán, nó nói lên tình hình hoạt động, tình hình tài chính và hiệu quả hoạt
động của công ty. Doanh thu của công ty nói lên các khoản thu về của công ty, trong
đó có các khoản thu về từ các hoạt động khác nhau như tư vấn, môi giới, bảo lãnh
phát hành, tự doanh,…..Chi phí của công ty đánh giá các khoản chi phí và tỷ lệ của
các khoản chi phí như chi phí cho tài sản cố định, chi phí cho nhân sự, cho đầu tư
nghiên cứu sản phẩm, marketing,…..Và lợi nhuận là khoản thu nhập công ty nhận
được sau khi đã trừ đi chi phí và nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.
* Tỷ suất lợi nhuận: Lợi nhuận là đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty chứng
khoán, tuy nhiên có một chỉ tiêu nữa phản ánh chính xác hơn hiệu quả hoạt động của
công ty, đó là chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận gồm có lợi nhuận trên
doanh thu, lợi nhuận trên tổng tài sản, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu,…..các chỉ tiêu
trên đều đánh giá hiệu quả tương đối kết quả kinh doanh của công ty.
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của công ty chứng khoán
Việc nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường là điều hết sức
quan trọng và cần thiết, song trong quá trình đó các công ty chứng khoán cũng chịu
nhiều tác động từ nhiều yếu tố, từ các yếu tố bên ngoài đến các yếu tố nội tại của
mình.
Sơ đồ 1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của
công ty chứng khoán
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 16
Nguồn: Giáo trình thị trường chứng khoán
1.3.3.1. Các nhân tố môi trường vĩ mô
Một công ty chứng khoán hoạt động trên thị trường phụ thuộc rất nhiều vào
các tác động của các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô như xu hướng phát triển của thế
giới và của thị trường trong nước, các yếu tố chính trị, pháp lý, văn hoá, xã hội,….và
định hướng phát triển của ngành. Các tác động vĩ mô này có ảnh hưởng chung đến sự
phát triển của các công ty chứng khoán cũng như là định hướng cho hoạt động của
các công ty chứng khoán.
Sự phát triển của thị trường chứng khoán trong nước và thế giới chính là tiền
đề giúp cho sự phát triển của các công ty chứng khoán thông qua những khoản lợi
nhuận mà các công ty chứng khoán thu về. Ngược lại, sự phát triển của các công ty
chứng khoán thông qua đầu tư vào nhân lực, công nghệ, cơ sở hạ tầng, các sản phẩm
dịch vụ,……sẽ là yếu tố tiên quyết giúp cho thị trường chứng khoán đó phát triển
hơn.
Ngoài ra các tác động từ cơ quan quản lý nhà nước, các chính sách, pháp lý có
ảnh hưởng rõ nét đến thị trường, đặc biệt là tâm lý của các nhà đầu tư. Thị trường
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Nhân tố môi
trường bên
trong
Nhân tố môi
trường vi mô
Nhân tố môi
trường vĩ

Nhân tố ảnh
hưởng
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 17
chứng khoán là thị trường đặc biệt và phức tạp nhất, nơi thực hiện giao dịch các tài
sản tài chính. Chính vì vậy nó phải chịu sự quản lý giám sát của hệ thống pháp luật
của nhà nước, tuỳ theo mỗi thị trường mà ở đó có những cơ quản quản lý khác nhau
như bộ tài chính, UBCKNN, cơ quan quản lý chuyên trách,…….và phải tuân theo
những quy định riêng của nhà nước (luật chứng khoán, luật doanh nghiệp) và các quy
định riêng của sở giao dịch, trung tâm giao dịch chứng khoán. Các công ty chứng
khoán hoạt động trên thị trường phụ thuộc rất nhiều vào tâm lý của các nhà đầu tư và
sự phát triển của thị trường, hơn nữa các công ty chứng khoán cũng chịu sự quản lý
chặt chẽ của hệ thống giám sát thị trường như đảm bảo về vốn, con người, công
nghệ, phải công khai minh bạch về thông tin và hoạt động dưới sự quản lý của sở
giao dịch, trung tâm giao dịch và UBCKNN.
1.3.3.2. Các nhân tố môi trường vi mô
Các nhân tố vi mô ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh và vị thế của
công ty chứng khoán đó trên thị trường, hai nhân tố vi mô tác động rõ nét nhất đó là
đối thủ cạnh tranh và khách hàng. Thị trường chứng khoán cũng như các thị trường
khác, nó có tính cạnh tranh mạnh mẽ giữa các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ, mà ở
đây đó chính là sự cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán. Đối với một công ty
chứng khoán, ngay khi thành lập họ đã phải xác định rõ các đối thủ cạnh tranh của
mình, từ các đối thủ cạnh tranh hiện tại, đối thủ cạnh tranh tiềm tàng và đối thủ cạnh
tranh ngẫu nhiên, nếu xác định rõ được các đối thủ này thì công ty mới có thể đánh
giá chính xác được năng lực cạnh tranh của mình.
Một công ty chứng khoán hoạt động trong thị trường sẽ cố gắng phát triển để
mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao thị phần, tạo ra nét đặc trưng riêng của mình.
Các công ty chứng khoán phải thường xuyên nâng cao chất lượng nhân sự, công
nghệ, đổi mới sản phẩm, dịch vụ để phù hợp hơn với sự phát triển của thị trường, tạo
vị thế của mình đối với các công ty chứng khoán khác. Hơn nữa công ty cũng phải
phát triển để cạnh tranh với các đối thủ tiềm tàng, đó là các công ty chứng khoán
mới, là các công ty mới thành lập có nền tảng về vốn và nhân sự, hay các công ty
chứng khoán nước ngoài,……
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 18
Đối với các công ty chứng khoán, mục tiêu hàng đầu là tăng trưởng khách
hàng về số lượng và chất lượng, qua đó có thể thấy được sự quan trọng của khách
hàng đối với các công ty chứng khoán. Các khách hàng chính là người đem lại nguồn
thu chính cho các công ty chứng khoán, chính vì vậy số lượng khách hàng chính là
một con số quan trọng để đánh giá năng lực cạnh tranh và vị thế của công ty trên thị
trường. Khách hàng chính là người sử dụng các sản phẩm dịch vụ công nghệ của
công ty, tất cả các hoạt động đầu tư của công ty đều nhằm mục đích phục vụ cho nhu
cầu của khách hàng, nhằm mở rộng phạm vi và quy mô khách hàng, đưa dịch vụ của
mình đến với các nhà đầu tư.
1.3.3.3. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp
Các nhân tố nội tại như năng lực tài chính, năng lực kinh doanh, nguồn nhân
lực, marketing, hoạt động nghiên cứu phát triển, các chiến lược cạnh tranh,….là các
yếu tố tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Sự tác động tích
cực của các yếu tố này sẽ làm gia tăng vị thế của công ty trên thị trường. Mỗi công ty
chứng khoán có những điều kiện và hoàn cảnh khác nhau, vì thế các yếu tố nội tại
cũng khác nhau, nên mỗi công ty sẽ có năng lực cạnh tranh khác nhau. Các hoạt động
đầu tư của công ty sẽ làm gia tăng hoặc giảm sút các nhân tố nội tại này.
Năng lực tài chính thể hiện tiềm năng và năng lực thực sự của công ty, không
có tài chính vững mạnh thì công ty không thể phát triển mạnh mẽ được và sẽ sớm bị
các đối thủ cạnh tranh vượt qua. Năng lực tài chính thể hiện thông qua năng lực huy
động vốn, và hiệu quả sử dụng vốn. Một công ty có năng lực cạnh tranh là công ty có
vốn dồi dào, luôn đảm bảo huy động được vốn trong những điều kiện cần thiết, có
nguồn vốn huy động hợp lý, và khi có vốn thì công ty cần có kế hoạch sử dụng đồng
vốn đó đi đầu tư vào con người, vào cơ sở vật chất một cách có hiệu quả.
Nguồn nhân lực của công ty có ảnh hưởng đến kết quả của hoạt động đầu tư
của công ty, nguồn nhân lực mạnh mẽ thể hiện tiềm năng và năng lực của công ty vì
con người là yếu tố quyết định đến các yếu tố khác. Cho dù công ty có năng lực về
tài chính và khoa học công nghệ như nếu năng lực con người yếu thì không thể sử
dụng hiệu quả các nguồn lực khác. Mỗi công ty có nguồn nhân lực có chất lượng
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 19
khác nhau, tuy nhiên các công ty phải cạnh tranh nhau để có được nhân lực có chất
lượng tốt bởi vì nhân lực không phải là vô tận. Các yếu tố khác như hoạt động
marketing, nghiên cứu phát triển,…..cũng có tác động hai mặt đến năng lực cạnh
tranh của công ty.
1.4. Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty chứng khoán
1.4.1. Sự cần thiết phải đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh
Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh là một quy luật khách quan, một nội
dung trong cơ chế vận động của thị trường. Thị trường càng phát triển đi lên thì cạnh
tranh càng trở nên gay gắt hơn, kết quả là một số công ty bị thua cuộc và bị gạt ra
khỏi thị trường và một số doanh nghiệp khác thì vẫn tồn tại và phát triển hơn. Đối
với nền kinh tế thì cạnh tranh cũng có tác động tích cực, nó làm cho nền kinh tế vận
động theo xu hướng nâng cao năng cao năng suất lao động xã hội.
Năng lực cạnh tranh của công ty chứng khoán thể hiện ở khả năng duy trì lợi
nhuận và khả năng cung cấp sản phẩm dịch vụ trên thị trường. Các công ty chứng
khoán phải gia tăng năng lực cạnh tranh của mình thông qua thúc đẩy công tác
nghiên cứu triển khai công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng hiệu quả
tài chính, đa dạng hoá chất lượng sản phẩm dịch vụ,……..
Việc nâng cao năng lực cạnh tranh sẽ giúp cho doanh nghiệp tồn tại và phát
triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng quyết liệt của nền kinh tế. Các công ty
phải có giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm vượt trội hơn so với các đối
thủ, điều này sẽ giúp quyết định sự sống còn của các công ty.
1.4.2. Nội dung đầu tư
Đối với mỗi công ty chứng khoán có những cách thức đầu tư khác nhau nhưng
tựu chung lại đối với các công ty chứng khoán, đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh
có nội dung như sau:
 Đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
 Đầu tư cho cơ sở hạ tầng, công nghệ, máy móc thiết bị
 Đầu tư nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ
 Đầu tư cho marketing, nghiên cứu phát triển.
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 20
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT THỜI GIAN QUA
2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần chứng khoán VNDirect:
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 21
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển:
VNDirect là công ty chứng khoán thành viên của Tập đoàn Đầu tư IPA, một
tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và đầu tư bất động sản. Công ty
hoạt động theo giấy phép của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 7/11/2006
với đầy đủ nghiệp vụ kinh doanh, bao gồm hoạt động môi giới, lưu ký chứng khoán,
tư vấn tài chính doanh nghiệp, tự doanh, bảo lãnh phát hành và quản lý danh mục đầu
tư. Công ty là thành viên thứ 21 của HOSE và HASTC, chính thức kết nối vào sàn
giao dịch và mở tài khoản giao dịch đầu tiên vào ngày 19/12/2006. Công ty được
thành lập và điều hành bởi một nhóm các chuyên gia tài chính và các nhà lãnh đạo
doanh nghiệp giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Khi mới thành lập,
VNDirect có số vốn điều lệ là 50 tỷ đồng với các nghiệp vụ như môi giới, lưu ký
chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp, tự doanh, bảo lãnh phát hành và quản lý
danh mục đầu tư. Theo quyết định số 87/UBCK-GP về việc sửa đổi Giấy phép thành
lập và hoạt động kinh doanh Chứng khoán số 22/UBCK-GPHĐ, UBCKNN cho phép
VNDirect tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng và chính thức rút nghiệp vụ
quản lý danh mục đầu tư trong hoạt động của mình.
Bảng 2.1. Cơ cấu cổ đông của VNDirect
STT Tên cổ đông
Số
cổ phần
Giá trị vốn góp
(VNĐ)
Tỷ lệ
vốn góp
1
Công ty TNHH tài chính IPA
7.500.000 75.000.000.000 25%
Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư IPA 22.500.000 225.000.000.000 75 %
Cộng 30.000.000 300.000.000.000 100%
Nguồn: Báo cáo vốn chủ sở hữu VNDirect tính đến 30/6/2008
Với số vốn điều lệ 300 tỷ đồng, hệ thống hạ tầng công nghệ hiện đại, mạng
lưới chi nhánh và 8 đại lý nhận lệnh tại các tỉnh thành phố, cùng với đội ngũ cán bộ
điều hành và hơn 120 chuyên viên có nền tảng kiến thức tài chính chuyên sâu, bề dày
kinh nghiệm về môi trường kinh doanh và mạng lưới quan hệ hợp tác với các tổ chức
trong và ngoài nước, VNDirect đã khẳng định được vị thế là một trong những công ty
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×