Tải bản đầy đủ

Tài liệu môn quản trị nguồn nhân lực - TRAINING NEEDS ANALYSIS and TRAINING ASSESMENT

04/07/14 1
TRAINING NEEDS ANALYSIS
TRAINING NEEDS ANALYSIS
&
&
TRAINING
TRAINING
ASSESMENT
ASSESMENT
04/07/14 2
04/07/14 3
CHIẾC DÂY TƠ HỒNG

BẠN THỬ LÀM XEM

CÙNG LÀM NHƯ NHAU mà KQ KHÁC NHAU

BÍ MẬT Ở CHỖ NÀO ?
04/07/14 4
CHIA SẺ


Mọi người đều cố gắng giống nhau, chỉ có điều áp dụng phương pháp khác nhau dẫn đến kết qủa khác
nhau !
Vậy phương pháp đóng vai trò quyết đònh
trong sự thành công hoặc thất bại trong
nhiều trường hợp !
04/07/14 5
THẢO LUẬN NHÓM

Chia làm 2 Nhóm

BẦU TRƯỞNG NHÓM

TÊN NHÓM

KHẨU HIỆU NHÓM

THỜI GIAN: 5’
THẢO LUẬN
04/07/14 6
CÂU HỎI THẢO LUẬN
Câu 1: Các căn cứ để thực hiện T N A
Câu 2: Nội dung T N A mà bạn đã và
đang áp dụng hiện nay. Cho ví dụ cụ
thể ?
Câu 3: Quy trình thực hiện T N A và thời
gian cần thiết để thực hiện một chương
trình đào tạo 2 – 3 ngày cho doanh nghiệp

04/07/14 7
TRÌNH BÀY

TRÌNH BÀY - MỖI NHÓM 10 PHÚT

NHÓM KHÁC CÓ QUYỀN CHẤT VẤN HOẶC BỔ SUNG 05 PHÚT
04/07/14 8
TRAINING NEEDS ANALYSIS
Đánh giá nhu cầu đào tạo là gì ?
+ Là quá trình nghiên cứu và đánh giá thực tế tại cơ sở/doanh nghiệp về một nhu cầu cụ thể nào đó. Đây là cơ sở
để xác đònh rõ và thỏa thuận với đối tác về nhu cầu đào tạo bao gồm mục đích, nội dung, phương pháp và
thời gian của chương trình đào tạo.04/07/14 9
TRAINING NEEDS ANALYSIS
Như vậy, đánh giá nhu cầu đào tạo có thể rộng hoặc hẹp tùy theo yêu cầu và khả năng của doanh nghiệp.
+ Rộng: Đánh giá cho toàn bộ doanh nghiệp hoặc cho từng bộ phận
phòng – ban của doanh nghiệp
+ Hẹp: cho từng nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp
04/07/14 10
CƠ SỞ ĐỂ THỰC HIỆN T N A
1. Nhu cầu của Doanh Nghiệp
2. Nhu cầu của công việc ( Bản mô tả
công việc và Tiêu chuẩn công việc)
3. Cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp
4. Các điều kiện và quy trình thực hiện
công việc
04/07/14 11
Bản Mô Tả Công Việc & Tiêu
Chuẩn Công Việc
Nhóm 1: Tổ trưởng sản xuất động cơ quạt máy
và động cơ điện, công ty AAA, Doanh nghiệp
đã có ISO 9001:2000. Nhân viên tuổi từ 25 – 35
Nhóm 2: Nhân viên bán hàng thuộc các cửa
hàng công ty Điện thọai XXX. Tuổi từ 20 - 30
04/07/14 12
QUY TRÌNH THỰC HIỆN T N A
Đề nghò đào tạo
(1 tháng)
Báo cáo đánh giá
khóa học (1 tuần)
Hòan chỉnh tài liệu
(1 tuần)
Báo cáo
TNA (10 ngày)
Thực hiện
TNA (3 tuần)
Huấn luyện
Lưu
trữ
thông
tin
04/07/14 13
NỘI DUNG T N A
1. Soạn bảng câu hỏi để thực hiện T N A
2. Cấu trúc nội dung, đối tượng và thời
gian thực hiện T N A
3. Soạn bảng báo cáo tổng kết thực hiện
T N A
04/07/14 14
NỘI DUNG T N A
1. Soạn bảng câu hỏi để thực hiện T N A
1.1. Bảng câu hỏi dành cho lãnh đạo: Giám đốc –
trưởng, phó phòng ban, quản đốc, chuyền trưởng… …
+ Cấu trúc và hoạt động của công ty
+ Cơ hội đào tạo nhân viên: Đònh kỳ, các chương
trình đã đào tạo, loại hình đào tạo,
+ Đánh giá khả năng của nhân viên, trình độ NV
+ Nhu cầu thực tế của công ty
+ Yêu cầu về khóa học: Nội dung, thời gian, phương
pháp . . .
+ Chi phí cho khóa học (nếu có thể)
04/07/14 15
NỘI DUNG T & A
1. Soạn bảng câu hỏi để thực hiện T N A
1.2. Bảng câu hỏi dành cho học viên:
+ Công việc thực tế
+ Cơ hội đào tạo nhân viên: Đònh kỳ, các chương
trình đã đào tạo, loại hình đào tạo,
+ Tự đánh giá khả năng của bản thân
+ Nhận xét về công việc và quy trình xử lý công
việc thực tế
+ Tham khảo lòch học phù hợp nhất với học viên
04/07/14 16
2. CẤU TRÚC NỘI DUNG T N A
2.1 Đối với lãnh Đạo (1h)
2.1.1 Tìm hiểu tình hình chung của doanh
nghiệp (20 phút)
2.1.2 Tìm hiểu tình hình của nhân viên: trình độ,
đào tạo, Bản mô tả công việc, bản tiêu
chuẩn công việc (20 phút)
2.1.3 Thương lượng thống nhất nội dung, thời
gian và hình thức đào tạo (20 phút)
04/07/14 17
2. CẤU TRÚC NỘI DUNG T N A
2. Đối với học viên (1h)
2.2.1 Tìm hiểu tình hình công việc chung và quy
trình công việc của học viên (20 phút)
2.2.2 Tìm hiểu phương pháp xử lý tình huống của
học viên: Đề ra một vài tình huống, có thể
cho thảo luận và đưa ra đáp án (20-30 p)
2.2.3 Tóm tắt nội dung, thời gian và hình thức đào
tạo (10 phút)
04/07/14 18
THỰC HIỆN PHỎNG VẤN T N A
Dựa vào cấu trúc nội dung để phỏng vấn
+ Phỏng vấn lãnh đạo trước
+ Phỏng vấn nhân viên sau
+ Có thể kết hợp đi chung với nhân viên
để nhận xét cách làm ( nếu là nhân
viên Sales – Marketing – Quảng cáo)
04/07/14 19
3. BÁO CÁO T N A
1. Công việc đã thực hiện
2. Tóm tắt những nội dung chính
3. Đề xuất khóa học
04/07/14 20
ĐỀ TÀI THẢO LUẬN
Câu 1: Khóa học quản lý cho Tổ trưởng sản xuất
động cơ quạt máy và động cơ điện, công ty AAA,
Doanh nghiệp đã có ISO 9001:2000. Nhân viên tuổi
từ 25 – 35, chưa được đào tạo về kỹ năng quản lý.
Câu 2: Khóa học bán hàng dành cho nhân viên cửa
hàng công ty Điện thọai XXX. Nhân viên đã được
đào tạo cơ bản về giao tiếp khách hàng và bán
hàng

04/07/14 21
TRÌNH BÀY

TRÌNH BÀY - MỖI NHÓM 10 PHÚT

NHÓM KHÁC CÓ QUYỀN CHẤT VẤN HOẶC BỔ SUNG 05 PHÚT
04/07/14 22
THỰC TẬP

+ Mỗi nhóm CHIA RA LÀM 3: 2 & 3 người

+ Một nhóm nhỏ (2 người) làm lãnh đạo và
đồng thời là người phỏng vấn T & A

+ Một nhóm nhỏ còn lại làm nhân viên trong đề
tài của nhóm kia

+ ThựÏc tập chéo giữa các nhóm 20 phút

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×