Tải bản đầy đủ

Đề tài “ Một số biện pháp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục trẻ 5 tuổi " pptS
áng kiến kinh nghiệm
I.Lí DO CHN TI
1.c s lý lun
i vi la tui mm non, bt c iu gỡ trong th gii xung quanh
cng l mi l, hp dn cho nờn nhu cu mong mun c tỡm hiu, c
khỏm phỏ v khoa hc cụng ngh thụng tin.
Theo hng i mi giỏo dc tr hin nay, nhn thc ca tr v cụng
ngh thụng tin ó cú tng bc thc hin v nõng cao nh cha c ng b
y iu ny lm nh hng n quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin nhõn
cỏch ca tr, bờn cnh s phỏt trin khụng ngng ca khoa hc cụng ngh ũi

hi con ngi phi nng ụng v sỏng to, cú kh nng x lý cỏc vn phỏt
sinh trong cuc sng mt cỏch nhanh chúng, cú hiu qu. Cựng vi s i mi
chung ca nghnh Giỏo Dc thỡ Giỏo Dc Mm Non núi riờng vi mc tiờu
phỏt trin cng cn cú nhng i mi nhm phỏt huy mnh m hn vai trũ ch
th ca tr tr phỏt trin v nhiu mt di s hng dn hp lý ca giỏo
viờn.
-phát triển công nghệ thông tin là một trong những mục tiêu quan trọng
của giáo dục mầm non,việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động
của trẻ mầm non là công cụ để trẻ đợc giao tiếp ,học tập và vui chơi,bên cạnh
đó để giáo dục trẻ phát triển một cách toàn diện .
Giỏo dc Mm Non l mt xớch u tiờn trong vic thc hin nhim v
o to ngun nhõn lc v y mnh ng dng Cụng ngh thụng tin vo trong
ging dy . Hin nay trng Mm non Đại Thành ó đợc phòng giáo dục hỗ
trợ u t, trang b Tivi, u video,to diu kin cho ngi giỏo viờn Mm Non
ng dng Cụng ngh thụng tin vo trong ging dy . Cụng ngh thụng tin phỏt
trin ó m ra nhng hng i mi cho ngnh giỏo dc trong vic i mi
phng phỏp v hỡnh thc dy hc.
L mt giỏo viờn Mm Non tụi cng ó nhn thy c vic cho tr tip
cn vi cụng ngh v ng dng Cụng ngh thụng tin vo trong ging dy cú ý
ngha v cú tỏc dng to ln trong giỏo dc nhm giỳp tr phỏt trin ton din


S
áng kiến kinh nghiệm
nh: trớ tu, o c, thm mMt khỏc, ng dng cụng ngh thụng tin cũn
giỳp tr nhn bit th gii xung quanh, giỳp tr giao tip vi mi ngi. Bờn
cnh ú thỡ vic lm th no giỳp tr hng thỳ trong hc tp, vui chi,v
vn dng s hiu bit v kh nng ca tr vo hot ng hng ngy. iu ny
lm tụi suy ngh và tỡm tũi mi bin phỏp nh son giỏo ỏn in t, sỏng tỏc trũ
chi in t, su tm trũ chi vn dng vo cỏc hot ng hng ngy nhm
kớch thớch tr t nguyn tham gia vo hot ng mt cỏch tớch cc, nh nhng
thoi mỏi . V tr ngy cng hng thỳ tỡm hiu, khỏm phỏ cng nh t tin


hn khi ng trc cỏc bn ồng nghiệp tụi quyt nh chn ti Mt s
bin phỏp thc hin ng dng cụng ngh thụng tin nhm nõng cao cht
lng ging dy giỏo dc tr 5 tui "
vi mong mun a nhng hỡnh thc mi l, hp dn ti tr, tip giúp
trẻ tiếp thu nội dung bài dạy một cách d dng t hiu qu tt hn.
2.c s thc tin
- Bn thõn tụi luụn bỏm sỏt vo k hoch ch o ca nh trng v chuyờn
mụn, v thng xuyờn d gi ng nghip nõng cao cht lng ging dy.
-V hiện nay lớp tôi đã dợc nhà trng trang bị cho một ti vi và đầu vidio.
- Trong cụng tỏc ging dy tụi thng xuyờn s dng thit k giỏo ỏn
in t, v s dng a kidsmart ng dng vo cỏc hot ng hc, v hot
ng khỏc.giỳp tr hng thỳ tham gia vo cỏc hot ng mt cỏch tớch cc v
cú hiu qu.
-Trn tr vi mc tiờu chung ca giỏo dc mm non l mt giỏo viờn
c phõn cụng ph trỏch lp 5 tui tụi nguyn úng gúp mt phn nh bộ ca
mỡnh vo vic ng dng mt s bin phỏp thc hin ng dng cụng ngh thụng
tin nhm nõng cao cht lng giỏo dc tr 5 tui, hỡnh thnh nhõn cỏch cho tr
trong vic tip cn ng dng cụng ngh thụng tin i vi tr mm non.


S
¸ng kiÕn kinh nghiÖm
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
-Tôi nghiên cứu đề tài, “một số biện pháp thực hiện ứng dụng công nghệ
thông tin nhằm nâng cao giáo dục trẻ 5 tuổi”.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trẻ
5 tuổi từ đó cô giáo có điều kiện hiểu đặc điểm tâm sinh lý trẻ ,và nguyện vọng
của từng trẻ nắm bắt trình độ năng lực của từng trẻ, để có biện pháp giúp trẻ
tham gia vào các tró chơi trên máy có hiệu quả đó chính là mục đích nghiên
cứu của đề tài
III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
- Phương pháp nghiên cứu qua chuyên san, và các tài liệu tham khảo về
giáo dục mầm non, qua mạng Internet
- Ph¬ng ph¸p quan s¸t
- Ph¬ng ph¸p ®iÒu tra
-ph¬ng ph¸p t×m hiÓu thùc tiÔn .
- ph¬ng ph¸p thùc hµnh ®µm tho¹i.
- ph¬ng ph¸p kh¶o s¸t thèng kª.
- Phương pháp nghiên cứu sản phẩm của trẻ.
IV. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
A. Thực trạng nghiên cứu của đề tài
1.Thuận lợi:
Được sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ tôi về
Chuyên môn cơ sở vật chất,đồ dùng trang thiết bị dạy học ,và lớp tôi được
chọn làm lớp điểm của trường.
-Bản thân là một giáo viên có trình độ về chuyên môn,nhiệt tình yêu nghề
mến trẻ có khả năng sử dụng giáo án điện tử, và sử dụng các trò chơi Kídsmat,
định hướng cho trẻ tham gia vào các trò chơi trên máy.
-Được sự tín nhiệm của phụ huynh học sinh ,và sự giúp đỡ của đồng nghiệp,
môi trường trong lớp tương đối phong phú giúp cho tôi có điều kiện thuận lơi


S
¸ng kiÕn kinh nghiÖm
để thực hiện đề tài,một số biện pháp thực hiện ứng dụng công nghệ thông
tin nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 5 tuổi,
b) Khó Khăn:.
- Giáo viên thực hiện soạn giáo án điện tử chưa thành thạo, sử dụng máy
tính còn vụng về.
-Một số phụ huynh chưa quan tâm đến trẻ,nhận thức về ngành học còn
hạn chế.
- cơ sở vật chất còn chưa phong phú dẫn đến việc rèn trẻ thực hiện công
nghệ thông tin còn gặp nhiều khó khăn.
-Phụ huynh phần lờn là lao động nông thôn ,lên gặp rất nhiều khó khăn
trong việc hỗ trợ kinh phí.để mua sắm thiết bị đồ dùng học tập.
-Một số trẻ quá hiếu động nên cũng ảnh hưởng tới việc học tập.
-Và khi dạy trẻ một số biện pháp thực hiện ứng dụng công nghệ thông
tin nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 5 tuổi ban đầu thu được kết quả
*chỉ có 7/35=20% trẻ ở lớp biết di chuột.
-15/35 = 42% trẻ hứng thú tham gia vào các trò chơi trên máy
Từ những thuận lợi khó khăn Trên tôi đã có kế hoạch cụ thể để tiến hành
thực hiện đề tài nghiên cứu của mình một cách có hiệu quả.
B.Một số biện pháp chính
*Điều tra ban đầu qua hoạt động chungvaf ứng dụng công nghệ thông tin vào
tiết day
- Hình thức cho trẻ làm quen với máy vi tính, hoạt động khác và qua góc học
tập, chơi buổi chiều.
- Hình thức cho trẻ làm quen với các hoạt động ngoài giờ
- Hình thức cho trẻ làm quen và ứng dụng công nghệ thông tin qua việc tuyên
truyền phối hợp với phụ huynh.


S
¸ng kiÕn kinh nghiÖm
1.Biện pháp giúp trẻ tiếp cận với công nghệ thông tin và những kết quả đạt
được:
Để giúp trẻ làm quen và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động
giảng dạy có hiệu quả . Tôi đã tiến hành một số biện pháp sau :
* Nắm đặc điểm tâm sinh lý của trẻ
- Đa số cha mẹ trẻ làm nghề nông nên trẻ ít được tiếp xúc với máy vi
tính, công nghệ thông tin. Bên cạnh đó do cơ tay của trẻ 5 tuổi còn yếu nên
đối với việc gõ bàn phím còn gặp nhiều khó khăn, sử dụng chuột và thực
hiện một số câu lệnh đơn giản như nhấp chuột 2 lần trẻ thực hiện chưa
thành thạo.
- Mắt trẻ còn yếu nên thời gian tiếp xúc với máy tính rất ngắn không qúa
30 - 35 phút đồng thời giáo viên cũng không quên nhắc trẻ khoảng cách
cũng như tư thế khi ngồi trước máy tính.
- Dựa vào những đặc điểm của trẻ, hứng thú khi được học, chơi trên máy
tính, người giáo viên cần phải chọn lọc những tài liệu cũng như trò chơi sao
cho phù hợp lại vừa kích thích trẻ hoạt động hơn.
* Phối hợp cùng phụ huynh
- Tuy đa phần trường tôi gia đình các cháu không có máy vi tính, vì
hoàn cảnh gia đình còn rất khó khăn, nhưng bên cạnh đó cũng có một vài
gia đình Trẻ có máy vi tính. Tôi đã tìm hiểu và trao đổi với phụ huynh hãy
mạnh dạn cho các bé làm quen với máy vi tính và sử dụng đĩa kidsmart,
một số lệnh căn bản, vì đa phần phụ huynh rất e ngại trong việc cho trẻ tiếp
xúc với máy sớm và sợ trẻ sẽ phá lung tung, nhưng tôi đã giải thích và động
viên họ phối hợp cùng tôi. Từ đó phụ huynh đã mạnh dạn cho trẻ làm quen
với máy và hướng dẫn bé sử dụng một số lệnh cơ bản khi sủ dụng đìa
kidsmart. Ngoài ra tôi còn trao đổi với phụ huynh về một số trò chơi trên
đĩa phù hợp với trẻ như: bé vui học chữ, bé tập tô màu, Kidsmart tôi cài cho
phụ huynh và tôi trực tiếp hướng dẫn trẻ và phụ huynh.


S
¸ng kiÕn kinh nghiÖm
Buổi chiều trong giờ hoạt động chiều, giờ trả trẻ, trong khi chờ phụ
huynh đến đón) tôi sử dụng máy vi tính để mở nhạc thiếu nhi, phim hoạt hình
cho trẻ nghe một vài cháu tò mò tiến lại gần và hỏi: “ Cô ơi đây phải tivi không
cô?” Trẻ vẫn còn chưa biết phân biệt đâu là máy tính, đâu là tivi, tôi đã nhẹ
nhàng hướng dẫn và chỉ rõ từng phần của máy vi tính cho trẻ biết . “Đây là
máy vi tính, nó giúp chúng ta rất nhiều việc như: đánh chữ, nghe nhạc, vẽ hình
ngoài ra các con còn có thể chơi rất nhiều trò chơi trên máy rất hay…”
- Rồi tôi giới thiệu qua cho trẻ biết về các bộ phận của máy tính gồm:
màn hình, con chuột, bàn phím Sau đó tôi làm chậm một số thao tác cho trẻ
xem như: khởi động máy, cách dê chuột, nhấp chuột chọn biểu tượng, thoát
chương trình… Rồi tôi chọn một bé nhanh nhẹn lên làm thử thao tác.Tôi mời
bé Cường ban đầu bé hơi lúng túng trong việc rê chuột đến biểu tượng và khó
mà nhấp liên tục được 2 cái nên tôi đã chỉ bé nhấp vào rồi nhấn Enter, tôi đã
cầm tay bé thực hiện. Sau đó cho bé tự làm lại vài lần và bé đã thực hiện hiện
được. Vì có một máy nên không thể cho tất cả trẻ đều thực hiện cùng một lúc
được vào những lúc đón trẻ, trả trẻ, giờ chơi tôi đã cùng với giáo viên đứng lớp
với mình lần lượt hướng dẫn cho các bé nắm được một số thao tác cơ bản về
việc sử dụng máy tính.
* Thông qua trò chơi
Vào giờ hoạt động vui chơi hay hoạt động chiều, giờ trả trẻ thôi thường
cho trẻ được làm quen sử dụng máy vi tính. Để kích thích sự hứng thú của trẻ,
thu hút các bé thì tôi đã mua đĩa “Bé vui học chữ”, “Bé tập tô màu” và về cài
vào máy để cho các cháu chơi, thông qua việc các cháu chơi tô màu, thì các
cháu phải sử dụng những lệnh cơ bản và biết cách sử dụng chuột thành thạo
hơn, qua trò chơi nhỏ tôi còn hướng dẫn các bé thêm một số lệnh như: back
(trở về), xóa hay lưu các bức tranh sau khi tô màu…). Qua trò chơi các cháu
biết cách sử dụng chuột nhanh, chính xác hơn, thậm chí có cháu đã biết nhấp
chuột được 2 cái liên tục. Ngoài ra, qua trò chơi còn phát triển về mặt thẩm mỹ


S
¸ng kiÕn kinh nghiÖm
cho trẻ. Tôi luôn chú ý đến trẻ yếu cho trẻ chơi với trẻ đã biết, đã nắm vững để
trẻ tự học lẫn nhau. Sau khoảng vài tuần lớp tôi thực nghiệm là lớp 5 tuổi Khu
văn phòng tôi phụ trách cơ bản trẻ đã mạnh dạn hơn khi sử dụng máy.
- Sau một thời gian cho các bé làm quen với máy vi tính, tôi thấy các bé
rất mạnh dạn khi tôi trình chiếu một vài chương trình trong đĩa kidsmart cho
các cháu xem ( tôi cho trẻ quây quần bên máy vi tính và mở cho trẻ xem vì
điều kiện trường không có máy chiếu).
* Hình thức cho trẻ làm quen với máy vi tính qua giờ hoạt động chung.
- Muốn trẻ thực hiện tốt công nghệ thông tin vào trong hoạt động, điều
kiện đầu tiên phải có cô giáo sử dụng máy tính thành thạo vẫn chưa đủ mà còn
phải biết thiết kế giáo án điện tử cho các hoạt động học, biết tìm các tư liệu
giáo dục trên mạng để vận dụng những hình ảnh sống động đưa vào giáo án, để
trình chiếu có hiệu quả, như cũng không lạm dụng công nghệ nhiều đưa hình
ảnh phụ nhiều để trẻ không tập chung vào nội dung chính của bài.
Thời gian của hoạt động chung của lớp 5 tuổi 30 - 35 phút có thể kéo
dài thêm 5 phút. Vì vậy giờ hoạt động này tôi sử dụng rất nhiều hình thức khác
nhau để gây hứng thú cho trẻ, giúp trẻ nhanh chóng hiểu, nhận biết, khám phá.
Trong hoạt động này sử sụng đồ dụng đồ dùng trực quan rất có hiệu quả.
Đồ dùng trực quan có thể là tranh ảnh, mô hình, vật thật… Đồ dùng trực quan
là yếu tố không thể thiếu được trong việc dạy trẻ, vì trẻ chỉ lĩnh hội kiến thức
khi được trực tiếp tri giác các đối tượng. Đồ dùng trực quan càng đẹp, càng
hấp dẫn thì càng thu hút được trẻ. Nắm bắt được điều này khi cho trẻ hoạt động
học tập nhưng cũng có một số đề tài , ta không thể trực tiếp cho trẻ quan sát
bằng vật thật được ( quan sát một số con vật sống trong rừng, tìm hiểu về các
loài chim…) cũng như muốn đảm bảo được tiết dạy sinh động , trẻ hứng thú,
hoạt động tích cực tôi đã lên mạng Internet tìm tư liệu phục vụ tiết dạy
Ví dụ : Khi dạy trẻ tìm hiểu một số con vật sống trong rừng: trẻ cần phải
biết tên gọi, hình dáng, các bộ phận, thức ăn, nơi sống, tiếng kêu, thói quen


S
¸ng kiÕn kinh nghiÖm
của các con thú. Nếu sử dụng tranh sẽ rất hạn chế và không mang lại hiệu
quả trẻ hoạt động tích cực . Hiểu được điều này tôi đã tìm tư liệu và xây
dựng tiết dạy trên Powerpoint. Trẻ rất hứng thú khi được quan sát con sư tử,
đặc biệt trẻ tập trung chú ý khi được xem con sư tử chạy đuổi bắt con nai,
sư tử gầm …. Để trẻ không thụ động trong học tập chỉ ngồi xem và nghe,
tôi thường gọi trẻ , dùng những câu hỏi kích thích tư duy trẻ phát triển và
cho trẻ lên sử dụng máy như nhấp chuột để tìm hiểu các con vật khác, hay
lên chơi trò chơi “Tìm thức ăn cho tôi”, trẻ phải nhấp chuột vào những thức
ăn mà các con vật thường ăn ( khỉ ăn chuối, voi ăn mía lá cây…)
* Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động học
Ví dụ: Với bài dạy Khám phá khoa học các phương tiện giao thông
đường thủy ở chủ đề “Phương tiện giao thông” tôi sưu tầm những hình ảnh tàu
thủy, ca nô, thuyền buồm trên mạng thiết kế giáo án điện tử lên máy vi tính,
dưới những hình ảnh có từ kèm theo. Khi dạy đến phương tiện nào thì hình ảnh
đó xuất hiện kèm theo từ, trẻ biết những phương tiện nào học rồi thì khi nhấp
chuột vào những phương tiện đó sẽ chuyển màu. Khi cô giới thiệu tàu thủy thì
hiệu ứng sẽ chuyển màu và xuất hiện ở dạng font to, hoặc khi phân tích tàu
thủy và thuyền buồm và so sánh thì 2 phương tiện này sẽ nhấp nháy, những
nét nào giống nhau thì sẽ xuất hiện và có màu giống nhau.
Ví dụ: trò chơi: “ Truy tìm ẩn số”.
Trẻ sẽ lên chọn ô số nào mình thích. Ở mỗi ô cửa sổ sẽ có 1 câu đố về
hình dáng phương tiện, (con vật…) của đó. Bạn nào đoán đúng câu đố thì bức
tranh mới hiện ra và dưới mỗi bức tranh sẽ có hình ảnh và trẻ sẽ phải trả lời
câu hỏi của cô dưới bức tranh. Khi đã mở được hết tất cảc các ô cửa sổ thì 1
bạn sẽ đứng lên kể lại nội dung câu chuyện dựa những bức tranh trên theo suy
nghĩ của trẻ.
Ngày nay việc giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng
dạy không còn là điều mới mẻ với chúng ta, nhưng ở cấp bậc mầm non thì vấn


S
¸ng kiÕn kinh nghiÖm
đề này chưa được phổ biến rộng rãi, chỉ có ở các lớp 5 tuổi những năm trước
và năm nay là được tiếp cận nhưng cũng chưa nhiều, nhất là đối với những
trường nghèo như trường tôi. Việc sử dụng đồ dùng trực quan trên máy vi tính
còn mang lại cho trẻ hứng thú và kích thích trẻ tham gia vào hoạt động hơn
nữa bởi trên máy vi tính các hình ảnh xuất hiện và mất đi hay kèm theo các
hiệu ứng mới lạ hấp dẫn theo ý muốn của giáo viện, trẻ sẽ tập trung sự chú ý
trước những điều mới lạ, tiết học sẽ càng đạt hiệu quả hơn.
Qua những ví dụ minh họa ở trên, tôi thấy hình thức cho trẻ tiếp cận với
máy vi tính và ứng dụng công nghệ thôn tin vào trong giờ hoạt động chung
hình thức rất cơ bản giúp người giáo viên đạt được mục đích của giờ hoạt
động. Ngoài ra tùy theo nội dung của từng nội dungvà chủ đề mà giáo viên có
thể lựa chọn hình thức tổ chức giờ hoạt động phù hợp nhằm tạo ra cho trẻ một
trạng thái thật thoải mái, gần gũi với cuộc sống thực,“học mà chơi, chơi nhưng
mà học”
* Kết quả của việc thực hiện những biện pháp và ứng dụng công nghệ
thông tin vào tiết dạy :
Việc giúp trẻ tiếp cận tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong
giảng dạy đã giúp tôi tiết kiệm được thời gian và kinh phí cho việc làm đồ
dùng vì với giáo viên mầm non hiện nay lượng công việc rất nhiều, vì vậy
chúng ta phải tìm biện pháp, phương pháp để giảm bớt thời gian và lượng công
việc, nhưng hiệu quả và chất lượng giáo dục luôn được đảm bảo thì việc ứng
dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy là rất cần thiết và hiệu quả thì cũng
rất cao.
- Từ việc ứng dụng trên tôi không chỉ sử dụng cho riêng mình mà tôi còn
sao chép những tư liệu cho các chị em đồng nghiệp, để các chị em nào có máy
vi tính có thể ứng dụng trong tiết dạy và làm tư liệu về sau.
*Hình thức cho trẻ làm quen với máy vi tính, hoạt động khác và qua góc
học tập ,hoạt động vui chơi, góc nghệ thuật


S
áng kiến kinh nghiệm
Vi chng trỡnh giỏo dc mm non mi v i mi trong phng phỏp
giỏo dc thỡ phng phỏp dy tớch hp nhiu ni dung cng c lng ghộp
trong mt gi hot ng chung. Vic cho tr tip cn vi cụng ngh thụng tin
khụng ch c tin hnh qua cỏc bi th, truyn m cũn c dy thụng qua
cỏc gi hot ng chung khỏc nh: To hỡnh, m nhc, mụn Khỏm phỏ khoa
hc
Vớ d: mụn To hỡnh: cho tr v con vt, trc khi v tụi cho tr xem
con vt , nghe ting vt kờu trờn mỏy vi tớnh . Sau ú tụi hng dn tr v con
vt v gi ý tr sỏng to nh vt trong bỳi cõy tỡm n, bi di ao tr rt hng
thỳ v hot ng tớch cc hn.
Nh vy, cho tr tip cn vi thụng tin v ng dng thụng tin qua gi
hot ng chung cng l hỡnh thc rt c bn giỳp tr nm c nhng k
nng cn thit khi thc hin nhim v. Bờn cnh ú thỡ vic to mụi trng cho
tr lm quen cng giỳp tr ngy cng t tin, mnh dn tỡm hiu khỏm phỏ cng
khụng kộm phn quan trng
* Cho tr lm quen cụng ngh thụng tin qua cỏc hot ng ngoi gi
Theo lch sinh hot hng ngy ca tr, tr s c ra hot ng chiu,
ngoi vic dy tr theo chng trỡnh phõn phi , Tụi cũn hng dn tr cỏc
thao tỏc c bn khi s dng mỏy vi tớnh nh : nhp chut, m loa, nhp ụi
chuthay chi cỏc trũ chi trờn mỏy vi tớnh : chn giy cho bn, b con vt
vo thựng (a Kidsmart) tr rt thớch.
V . Kt qu nghiờn cu v ng dng:
Gn nh 2 nm qua bản thân tôi là giáo viên thực hiện ứng dụng công
nghệ thông tin tôi đã thu đợc kết quả sau;
u nm Cui nm
Qua kho sỏt u nm ;
7/35 tr= 20% tr bit di chut
15/35tr=42% tr hng thỳ tham gia
vo trũ chi trờn mỏy vi tớnh
Qua kho sỏt cui nm ;
30/35trẻ=86%trẻ biết di chuột
32/35trẻ=91%trẻ hứng thú tham gia
vào các trò chơI trên máy vi tính


S
¸ng kiÕn kinh nghiÖm
đơn giản như di chuột chính xác, mở
hình ảnh nháy đúp chuột
Bằng những biên pháp giúp trẻ tiếp cận với thông tin và ứng dụng thông
tin qua giờ hoạt động chung và các hoạt động khác đã giúp trẻ hiểu biết về
cách sử dụng máy tính qua sự giúp đỡ của cô giáo.
- Trẻ đã hiểu và làm được các thao tác đơn giản.
- Trẻ hiểu được nhu cầu mong muốn của mình
- Trẻ sử dụng được máy tính và mở được đĩa Kitsmart.
- Qua quá trình vận dụng cho trẻ thực hiện ứng dụng công nghệ thông
tin vào hoạt động tôi thấy trẻ hứng thú, say mê và tích cực hoạt động hơn. Đã
nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần vào việc phát triển toàn diện cho trẻ.
VI TRIÓN VäNG CñA §Ò TµI
- Với kết quả đạt được như trên và ứng dụng cụ thể vào trong giảng dạy
của trường mình, tôi thấy đề tài này cần được nhân rộng, giúp cho đồng nghiệp
cùng như trẻ được tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm nâng cao chất
lượng trong giáo dục trẻ ở trường mầm non phát triển toàn diện.
VIIKẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
1. Kết luận:
- Việc cho trẻ tiếp cận và sử dụng máy vi tính là việc rất cần thiết để
giúp trẻ tiếp cận gần với sự phát triển của công nghệ thông tin ngày nay và làm
tiền đề cho việc học tập tin học của trẻ.
- Việc ứng dụng phương tiện công nghệ trong giảng dạy là rất cần thiết
và bổ ích nó sẽ giúp giáo viên rất nhiều trong việc giảng dạy đem lại hiệu quả
cao trong việc tiếp thu kiến thức của học sinh và giảm bớt thời gian của chúng
ta trong việc làm đồ dùng ngoài ra những tư liệu ấy còn được sử dụng lâu dài
và nhân rộng.


S
¸ng kiÕn kinh nghiÖm
- Muốn trẻ thực hiện tốt công nghệ thông tin vào trong hoạt động, điều
kiện đầu tiên phải có cô giáo sử dụng máy tính thành thạo vẫn chưa đủ mà còn
phải biết thiết kế giáo án điện tử cho các hoạt động học, biết tìm các tư liệu
giáo dục trên mạng để vận dụng những hình ảnh sống động đưa vào giáo án, để
trình chiếu có hiệu quả, như cũng không lạm dụng công nghệ nhiều đưa hình
ảnh phụ nhiều để trẻ không tập chung vào nội dung chính của bài. Giáo viên
phải biết lộng ghép nội dung ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với thời
gian, điều kiện thực tế của lớp mình một cách linh hoạt.
2. Bài học kinh nghiệm.
- Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trong trường mầm non
nói chung, lớp 5 tuổi nói riêng đạt hiệu quả cao, trước hết giáo viên phải có
lòng yêu nghề mến trẻ, say mê với công việc, Tinh cảm với trẻ.
- Giáo viên phải có hiểu biết về công nghệ thông tin, soạn được giáo án
điện tử để phục vụ cho trẻ hoạt động.
- Giáo viên thường xuyên thực hiện nghiêm túc các hoạt động trong
ngày của bé có ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp từng thời điểm, từng bài
dạy. Tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giáo dục dạy học tích
cực cho trẻ,
- Để thực hiện được đề tài này phải có sự giúp đỡ và tạo điều kiện của
PGD huyện Hiệp Hòa hỗ trợ máy tính cho các trường để nhà trường và giáo
viên kết hợp với các bậc cha mẹ trẻ giáo dục trẻ thực hiện công nghệ thông tin
vào hoạt động.
Tuy nhiên một số biện pháp đã đạt hiệu quả, song thời gian áp dụng
giảng dạy ở lớp, phạm vi nghiên cứu chỉ ở một lớp 5 tuổi khu văn phòng
trường mầm non Đại Thành nên bài tập nghiên cứu không sao tránh khỏi
những thiếu sót. Tôi rất mong được sự góp ý, chỉ bảo của lãnh đạo cấp trên,
đóng góp ý kiến cho đề tài của tôi được hoàn thiện hơn./.
Xin chân thành cảm ơn!


S
¸ng kiÕn kinh nghiÖm
Đại Thành, ngày 15 tháng 10 năm 2012
Người viết

Ngô Thị Điệp


 NhËn xÐt ®¸nh gi¸
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………


S
¸ng kiÕn kinh nghiÖm
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×