Tải bản đầy đủ

Thực trạng về tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần Kim Tín.DOC

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Báo cáo thực tập tổng hợp
LỜI MỞ ĐẦU
Với xu thế luôn vận động, luôn đổi mới của nền kinh tế thị trường ngày
nay thì việc học tập của sinh viên còn quá xa rời với thực tế. Để tạo điều kiện
cho sinh viên vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế có hiệu quả nhất,
sinh viên được dành kỳ cuối để đi thực tập, tìm hiểu về tổ chức hạch toán kế
toán tại các đơn vị kinh tế. Đây là giai đoạn mở đầu vô cùng quan trọng giúp
cho sinh viên bước đầu tiếp xúc với thực tiễn. Nhận thấy tầm quan trọng của
giai đoạn thực tập tổng hợp, trong thời gian thực tập ở Công ty Cổ phần Kim
Tín em đã nghiên cứu tìm hiểu về hệ thống kế toán của Công ty, dưới sự chỉ
bảo tận tình của các anh chị phòng kế toán và của Giáo viên hướng dẫn
PGS.TS.Nguyễn Văn Công. Em đã tìm hiểu, thu thập được những thông tin
cần thiết để hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp.
Báo cáo của em ngoài mở đầu và kết luận gồm có 3 phần sau :
Phần 1 : Tổng quan về Công ty Cổ phần Kim Tín
Phần 2 : Thực trạng về tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần Kim
Tín
Phần 3 : Đánh giá thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần
Kim Tín
Tuy đã cố gắng học hỏi, tìm hiểu nghiên cứu để hoàn thành bản báo

cáo này song thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế nhiều nên báo cáo của em
không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy em rất mong nhận được ý kiến đóng
góp của Công ty và Giáo viên hướng dẫn để báo cáo thực tập của em được
hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân Kế toán 47C
1
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Báo cáo thực tập tổng hợp
PHẦN 1
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
1.1.1 Giai đoạn đầu thành lập
Công ty Cổ phần Kim Tín tiền thân là Công ty TNHH Thương mại
Linh Anh, Công ty TNHH Thương mại Linh Anh ra đời xuất phát từ chính
nhu cầu đòi hỏi của thị trường và của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh
vực xây dựng cũng như các cửa hàng chuyên dụng về thiết bị, vật liệu ngành
hàn, vật liệu kim khí là phải đảm bảo về chất lượng thiết bị hàn cũng như mẫu
mã phải đa dạng phong phú. Bước đầu quy mô hoạt động của Công ty còn
nhỏ, số lượng lao động chỉ có hơn mười người. Sau những năm đầu xây dựng
và trưởng thành với phương châm yếu tố con người được coi trọng, Công ty
đã thu hút được nguồn nhân lực từ khắp nơi với đội ngũ cán bộ nhân viên có
trình độ cao. Cùng với đó, Công ty ra đời trong giai đoạn Đất nước đang bước
vào thời kỳ đổi mới, định hướng XHCN ngày càng phát triển và mở rộng theo
theo xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và Quốc tế. Đặc biệt việc trở thành
thành viên của tổ chức Thương mại thế giới WTO là mốc quan trọng cho sự
nghiệp đổi mới nền kinh tế nước ta. Việc gia nhập WTO và với cơ chế hiện
nay các thành phần kinh tế tự do được Nhà nước ưu tiên khuyến khích tư
nhân hóa, cổ phần hóa, đó vừa là cơ hội vừa là thách thức lớn đối với các
doanh nghiệp trong nước. Nắm bắt được xu thế đó, Công ty TNHH Thương
mại Linh Anh đã có một bước chuyển đổi lớn, quyết định chuyển đổi Công ty
TNHH Thương mại Linh Anh thành Công ty Cổ phần Kim Tín.
1.1.2 Giai đoạn từ năm 2006 đến nay
Năm 2006, căn cứ theo quyết định số 046/2006/QĐ-LIAN của chủ tịch
hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Linh Anh quyết định chuyển
SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân Kế toán 47C
2
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Báo cáo thực tập tổng hợp
công ty TNHH Thương mại Linh Anh thành Công ty Cổ phần Kim Tín. Công


ty Cổ phần Kim Tín là một trong mười công ty thuộc tập đoàn Kim Tín với
thương hiệu “Que hàn điện Kim Tín”. Công ty có quy mô hoạt động kinh
doanh ngày càng lớn mạnh, đã và đang tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị
trường. Hiện nay Công ty đã có gần 100 nhân viên với trình độ đại học, cao
đẳng có kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh doanh của Công ty. Công ty có
tên giao dịch là : Công ty Cổ phần Kim Tín; trụ sở : Số 3, A11, khu Đầm
Trấu, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội; vốn điều lệ là 3 tỷ VNĐ.
Là một tập đoàn doanh nghiệp giàu truyền thống, tập đoàn Kim Tín
cũng như Công ty Cổ phần Kim Tín đã tạo được cho mình uy tín mà không
phải doanh nghiệp nào cũng có được. Với trang thiết bị cơ giới đa dạng và
hiện đại cùng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, những hàng
hóa của Công ty ngày càng chiếm được lòng tin của người tiêu dùng, có mặt
hầu hết trên tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Từ năm 2006 đến nay tại các
hội chợ triển lãm quốc tế Việt build, Kim Tín đã đạt được Cúp vàng thương
hiệu Việt ngành xây dựng Việt Nam; giải thưởng sao vàng Đất Việt. Lĩnh vực
kinh doanh chủ yếu của Công ty là : buôn bán tư liệu sản xuất. chủ yếu là vật
tư, nguyên vật liệu phục vụ ngành chế tạo thiết bị điện và cơ khí; dịch vụ môi
giới và xúc tiến thương mại; kinh doanh hàng kim khí điện máy, công nghệ
thực phẩm; sản xuất và mua bán vật liệu, dụng cụ, thiết bị trong ngành hàn,
nối. Trong đó hoạt động sản xuất và mua bán vật liệu, dụng cụ, thiết bị trong
ngành hàn nối chiếm một tỷ trọng lớn trong toàn bộ hoạt động của Công ty.
SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân Kế toán 47C
3
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Báo cáo thực tập tổng hợp
Dưới đây là một số chỉ tiêu tài chính của Công ty trong hai năm qua:
Bảng 1.1. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tại Công ty Cổ
phần Kim Tín qua các năm như sau:
( Trích báo cáo tài chính các năm)
Đơn vị tính: VNĐ
TT CHỈ TIÊU Năm 2006 Năm 2007
Chênh lệch CN/ĐN
Số tiền Tỷ
lệ %
1 Doanh thu
thuần
7.409.818.840 10.627.956.423 3.218.137.580 43,4
2 Giá vốn
hàng bán
7.006.664.366 9.992.937.163 2.986.272.827 42,6
3 Chi phí
quản lý
323.232.323 547.872.964 224.640.641 69,5
4 Chi phí
tài chính
21.875.000 25.563.000 3.688.000 16,8
5 LN thuần từ
HĐKD
58.047.151 61.583.296 3.536.145 6,1
6 Tổng LN
trước thuế
58.144.751 61.583.296 3.438.545 5,9
7 Thuế TNDN 16.280.530 17.243.323 962.793 5,9
8 LN sau thuế 41.864.221 44.339.973 2.475.752 5,9
9 Thu nhập
bình quân
1.531.000 1.800.000 269.000 17,5
Qua bảng trên ta thấy sự kinh doanh có hiệu quả của Công ty trong
những năm gần đây. Tuy năm 2007 Công ty đạt được tổng lợi nhuận trước
thuế và lợi nhuận sau thuế cao hơn năm 2006 nhưng với tỷ lệ 5,9 % là chưa
cao. Sở dĩ như thế là vì doanh thu thuần tăng rất cao (43,4 %) nhưng giá vốn
hàng bán cũng tăng cao không kém. Mặt khác Công ty có chi phi quản lý và
SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân Kế toán 47C
4
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Báo cáo thực tập tổng hợp
chi phí tài chính tăng cao so vơi năm 2006 dẫn đến tình trạng doanh thu thuần
tăng cao nhưng chưa thật sự đạt được hiệu quả tốt nhất. Công ty cần xem xét
để cắt giảm, tiết kiệm những chi phí không cần thiết để tăng cao lợi nhuận
trước thuế hơn nữa.
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh và phân cấp quản lý
tài chính
1.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh
Để quản lý tốt hoạt động kinh doanh Công ty được tổ chức theo các bộ
phận chuyên môn hóa cụ thể theo chức năng và nhiệm vụ rõ ràng giữa các
phòng ban. Công ty thực hiện chế độ lãnh đạo một thủ trưởng với sự tư vấn
của các bộ phận chức năng. Ban giám đốc gồm có Giám đốc và Hội đồng
quản trị. Hội đồng quản trị Công ty là cơ quan cao nhất của Công ty; Hội
đồng quản trị quyết định phương hướng sản xuất, phương hướng tổ chức và
cơ chế quản lý của Công ty. Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước Nhà
nước, trước Hội đồng quản trị về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của
Công ty. Đồng thời Giám đốc có trách nhiệm điều hành chung hoạt động mua
bán hàng hóa, hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động kinh doanh của Công
ty dưới sự trợ giúp của hai Phó giám đốc và các phòng ban. Phó giám đốc
kinh doanh giúp Giám đốc phụ trách các công việc cụ thể về kinh doanh, tiêu
thụ sản phẩm, quản lý tình hình kinh doanh ở các chi nhánh, là cố vấn trực
tiếp cho Giám đốc về phương án kinh doanh. Phó giám đốc kỹ thuật giúp
Giám đốc phụ trách về công tác kỹ thuật, về hành chính nhân sự. Bộ máy của
công ty được chia thành các phòng ban: phòng kinh doanh; phòng kế toán;
phòng xuất nhập khẩu; phòng kho vận và phòng hành chính nhân sự. Phòng
Kinh doanh: Có chức năng xây dựng chiến lược kinh doanh và kế hoạch kinh
doanh của Công ty. Liên hệ trực tiếp và mật thiết với khách hàng. Hiện nay,
Công ty có 3 phòng kinh doanh, mỗi phòng có trách nhiệm tìm kiếm khách
SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân Kế toán 47C
5
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Báo cáo thực tập tổng hợp
hàng, giới thiệu và bán sản phẩm, chăm sóc khách hàng trên khu vực mình
phụ trách. Phòng Kế toán: Có chức năng hạch toán kế toán các nghiệp vụ
kinh tế phát sinh đầy đủ, chính xác, kip thời đảm bảo tính hợp pháp hợp lý
của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo quy định hiện hành. Xác định chi phí
kết quả hoạt động kinh doanh và lập báo cáo tài chính theo quy định Công ty
và pháp luật. Kiểm soát tình hình công nợ khách hàng, giá bán sản phẩm theo
quy định Công ty. Theo dõi việc thực hiện trả nợ, lãi vay theo các điều kiện,
quy định trong hợp đồng tín dụng với tổ chức tín dụng. Xây dựng và thực
hiện các chiến lược vốn nhằm sử dụng một cách hiệu quả các nguồn vốn mà
công ty có thể sử dụng. Lập kế hoạch tài chính và kiểm soát thực hiện kế
hoạch tài chính Công ty. Phòng Xuất Nhập khẩu: Có chức năng liên hệ tìm
kiếm đối tác theo đúng quy trình Xuất nhập khẩu. Đảm bảo chỉ tiêu số lượng
hàng nhập khẩu và phù hợp với nhu cầu kinh doanh. Kiểm tra giám sát quá
trình nhận hàng tại cảng của nhân viên giao nhận. Kịp thời xử lý các phát sinh
về chứng từ tại Cảng. Khiếu nại về sự cố hàng hóa đúng nơi, đúng hạn định.
Đảm bảo dư nợ L/C không vượt quá mức quy định cho phép và không quá 45
ngày trước ngày hàng về. Phòng Kho vận: Quản lý sắp xếp kho bãi hàng hóa.
Quản lý đội xe tải Công ty. Điều phối hàng hóa, phương tiện vận tải theo lệnh
giao hàng một cách chính xác, đúng hạn và hiệu quả. Phòng Hành chính Nhân
sự: Có chức năng điều chỉnh cơ cấu tổ chức và hoạch định nguồn nhân lực
nhằm thực hiện chiến lược lâu dài của Công ty. Xây dựng hệ thống các chính
sách, quy định, thủ tục và quy trình quản lý các công việc liên quan đến hành
chính, nhân sự trong công ty theo luật pháp Việt Nam.
Bộ máy quản lý của Công ty được khái quát bằng sơ đồ sau:
SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân Kế toán 47C
6
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Báo cáo thực tập tổng hợp
Sơ đồ 1.1: Bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty
Từ sơ đồ trên ta có thể thấy tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ
phần Kim Tín tuy đơn giản nhưng rất chặt chẽ. Tuy mỗi phòng ban có chức
năng và nhiệm vụ khác nhau nhưng có cùng mục đích tham mưu, đưa ra kế
hoạch tối ưu nhất và giúp cho Giám đốc điều hành bộ máy Công ty suôn sẻ.
Là doanh nghiệp thương mại nên phòng kinh doanh của Công ty có đội ngũ
nhân viên nhiều nhất được phân bổ theo từng khu vực quản lý kinh doanh
khác nhau và theo ngành hàng phụ trách như: Khu vực Hà Nội, khu vực Nam
Sông Hồng, Đông Bắc, Tây Bắc, phụ trách ngành hàng Dự Án, ngành hàng
Nhập khẩu…nhằm bao phủ và khai thác thị trường phía Bắc đưa hàng hóa
của Công ty tới trực tiếp cho người sử dụng. Tương ứng với mỗi vùng kinh
doanh phòng kế toán có các kế toán chuyên quản và kế toán kho ở từng vùng
SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân Kế toán 47C
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
PGĐ KINH
DOANH
PGĐ KỸ THUẬT
PHÒNG
KẾ TOÁN
PHÒNG
XNK
PHÒNG
KHO
VẬN
PHÒNG
KINH
DOANH
PHÒNG
HCNS
7
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Báo cáo thực tập tổng hợp
phụ trách, kiểm soát và hỗ trợ cùng với phòng kho vận chuyển hàng tới khách
hàng một cách nhanh nhất.
1.2.2 Đặc điểm phân cấp quản lý tài chính
Để đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ của thị trường cũng như với mục tiêu
mở rộng kinh doanh, Công ty có rất nhiều chi nhánh ở các vùng như Tây Bắc,
Đông Bắc, Nam sông Hồng. Mỗi kho hàng trực thuộc Công ty tại các chi
nhánh ở các tỉnh đều có một kế toán theo dõi tình hình nhập xuất hàng, công
nợ, chính sách chiết khấu đối với khách hàng. Các chi nhánh này phải hạch
toán phụ thuộc thông qua tài khoản phải thu, phải trả nội bộ ( TK 136, TK
336 ). Phòng kế toán ở các kho hàng trực thuộc thực hiện toàn bộ công tác kế
toán ở các kho hàng đó, định kỳ gửi báo cáo về cho kế toán và thư ký kinh
doanh có liên quan của Công ty ( hàng tuần ). Đồng thời chuyển tiền mặt nếu
có về tài khoản Công ty để số dư trong quỹ không được quá mười triệu tại
mỗi chi nhánh. Mặt khác, toàn bộ vấn đề về thu chi mua quà khuyến mãi cho
khách hàng hay quà tặng dịp lễ tết đối với những khách hàng lớn tại mỗi chi
nhánh đều phải thông qua kế toán trưởng Công ty, được sự phê duyệt của kê
toán trưởng thì ở các chi nhánh mới được thực hiện.
1.3 Đặc điểm tổ chức kinh doanh, hàng hóa và thị trường tiêu thụ
1.3.1 Đặc điểm tổ chức kinh doanh
Quy trình tổ chức kinh doanh của công ty bắt đầu từ khâu nhập hàng
cho đến khâu tiêu thụ. Lượng hàng được nhập chủ yếu theo hai hình thức là
nhập của các công ty trong nước và nhập khẩu. Đối với mặt hàng cáp thép,
que hàn đặc chủng, dây hàn inox…được nhập khẩu tại các nước như Trung
Quốc, Malaysia. Đối với que hàn thường, thiết bị điện được nhập từ các công
ty có uy tín trong nước như công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Lâm
Hưng Phát, nhà máy vật liệu hàn Công ty TNHH Kim Tín tại khu công
SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân Kế toán 47C
8
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Báo cáo thực tập tổng hợp
nghiệp Phố Nối A Văn Lâm-Hưng yên. Sau khi lượng hàng được nhập về
kho, căn cứ vào đơn đặt hàng của khách hàng thư ký kinh doanh hoặc kế toán
bán hàng kiểm tra lượng hàng thực tế có trong kho để lên đơn hàng. Đơn hàng
sẽ được chuyển xuống kho vận. Kho vận có trách nhiệm điều chuyển nhân
viên đi giao hàng. Cuối cùng căn cứ vào biên bản giao nhận giữa bên giao
hàng và bên nhận hàng, kế toán sẽ vào công nợ của từng khách hàng.
Sơ đồ 1.2: Quy trình bán hàng cung cấp dịch vụ tại
Công ty Cổ phần Kim Tín
1.3.2 Đặc điểm hàng hóa và thị trường tiêu thụ
Sản phẩm chủ lực mà công ty cung cấp thị trường là các hàng hoá về
que hàn và dây hàn. Về que hàn, công ty đang có: que hàn sắt gồm các loại
như KT6013; KT421; KT3000…(tiêu chuẩn AWSE6013); được sử dụng rộng
rãi trong các lĩnh vực hàn sắt, xây dựng, chế tạo máy, công nghiệp đóng tàu,
…Que hàn gang thép: GL52 (tiêu chuẩn AWES7016) được sử dụng rộng rãi
trong các lĩnh vực hàn công nghiệp, cầu đường, đóng tàu. Về dây hàn, công ty
đang có loại Gemini 70s, là loại dây hàn được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh
vực hàn công nghiệp, cầu đường, đóng tàu với nhu cầu sử dụng rất lớn. Các
SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân Kế toán 47C
9
Đơn đặt
hàng
Lên đơn hàng
Biên bản giao
nhận
Tiêu thụCông nợ
Nhập kho
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Báo cáo thực tập tổng hợp
hàng hóa của công ty được bảo quản tại các kho hàng đảm bảo điều kiện
thoáng mát, khô ráo, tránh bị rỉ, bị oxi hoá.
Hiện nay công ty CP Kim Tín tại Miền Bắc có 9 kho hàng trực thuộc.
Vùng Đông Bắc gồm tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Giang; vùng Tây Bắc
gồm các tỉnh Thái Nguyên, Việt Trì, Sơn La; vùng Nam sông Hồng gồm các
tỉnh Nam Định, Thanh Hoá, Vinh. Có thể khái quát mạng lưới kinh doanh của
Công ty Cổ phần Kim Tín theo sơ đồ sau:
SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân Kế toán 47C
10
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Báo cáo thực tập tổng hợp
Sơ đồ 1.3 Mạng lưới kinh doanh của Công ty Cổ phần Kim Tín
SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân Kế toán 47C
Hành chính bán
hàng
Nhập
khẩu
Dự án
Khu
vực HN
Nam sông
Hồng
Đông Bắc Tây Bắc
Vật liệu
điện
Kim loại
tổng hợp
Nam
Định
Thanh
Hóa
Vinh
Hải
Phòng
BG TN
Việt
Trì
Sơn
La
Hải
Dương
Phòng kinh doanh
Marketin
g
11
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Báo cáo thực tập tổng hợp
PHẦN 2
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN
2.1 Đặc điểm lao động kế toán và tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ
phần Kim Tín
2.1.1 Đặc điểm lao động kế toán
Phòng tài chính kế toán của công ty ra đời ngay từ khi công ty được
thành lập và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay bộ phận kế toán
của công ty gồm có 15 người; trong đó có 9 kế toán kho tại 9 tỉnh thành và 6
kế toán tại văn phòng công ty. Tất cả kế toán kho tại các tỉnh chịu sự chỉ đạo
trực tiếp về nghiệp vụ của phòng tài chính kế toán công ty. Bộ máy kế toán
của công ty được tổ chức theo hình thức vừa tập trung vừa phân tán; đứng đầu
là kế toán trưởng, chị Nguyễn Thị Thu Hiền, tốt nghiệp Đại học Thương mại,
chị đã làm kế toán tổng hợp được 5 năm trước khi được bổ nhiệm làm kế toán
trưởng; kế toán tổng hợp, chị Nguyễn Thị Nhi, tốt nghiệp Học viện Tài chính;
kế toán quản lý 9 kho hàng thuộc 9 tỉnh, chị Trịnh Thị Tăng, tốt nghiệp Đại
học Thương mại; kế toán phụ trách Khách hàng dự án và ngành hàng nhập
khẩu, chị Nguyễn Thị Hoa, tốt nghiệp Cao đẳng kinh tế kĩ thuật Thương mại
và đã tốt nghiệp ĐHKTQD văn bằng 2; kế toán khu vực Hà Nội và kiêm kiểm
soát quỹ tiền mặt, chị Phạm Thị Hoài, tốt nghiệp Đại học Thương mại; kế
toán kho tổng C4, chị Nguyễn Quỳnh Hương, tốt nghiệp Cao đẳng kinh tế kĩ
thuật Thương mại và văn bằng 2 KTQD; kế toán thuế kiêm thủ quỹ, chị Đào
Thị Huyền, tốt nghiệp Cao đẳng kinh tế kĩ thuật Thương mại và văn bằng 2
KTQD.
SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân Kế toán 47C
12
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Báo cáo thực tập tổng hợp
2.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức vừa tập trung
vừa phân tán. Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính kế toán: Chỉ đạo
công tác tài chính kế toán, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của ban giám đốc công ty,
tham mưu cho Ban Giám Đốc trong mọi công việc có liên quan đến hoạt động
sản xuất kinh doanh; ký các chứng từ thu, chi, hóa đơn bán hàng, hóa đơn
khuyến mãi và các báo cáo tài chính. Dưới Kế toán trưởng có Kế toán tổng
hợp là người tổng hợp số liệu từ các kế toán chuyên quản báo cáo lên vào sổ
sách, theo dõi giám sát và hạch toán doanh thu, kết chuyển giá vốn hàng bán
và xác định kết quả kinh doanh. Số liệu kế toán tổng hợp có được từ các Kế
toán chuyên quản (kế toán quản lý 9 kho ở 9 tỉnh trực thuộc, kế toán dự án và
ngành hàng nhập khẩu, kế toán khu vực Hà Nội kiêm kiểm soát quỹ tiền mặt);
các kế toán chuyên quản có nhiệm vụ nhận các đơn hàng từ Thư ký kinh
doanh và kế toán kho ở các tỉnh tiến hành đối chiếu và kiểm tra công nợ, lập
phiếu xuất kho, sau đó trình lên thủ trưởng hoặc kế toán trưởng ký duyệt, sau
đó chưyển xuống phòng kho vận xuất hàng và giao hàng cho khách. Đồng
thời hàng tuần hoặc hàng tháng tiến hành đối chiếu công nợ với thư ký kinh
doanh và khách hàng, báo cáo lên cho Kế toán tổng hợp và nhân viên kinh
doanh số nợ còn lại của khách hàng đẻ NVKH đi thu nợ. Riêng kế toán phụ
trách Khu vực Hà Nội còn có nhiệm vụ cập nhật phiếu thu, phiếu chi hàng
ngày và kiểm soát lượng tiền ra vào tồn quỹ báo cáo với Kế toán trưởng để
kiểm soát vòng quay vốn và sử dụng vốn có hiệu quả nhất. Kế toán kho C4
(kho tổng công ty): nhận phiếu xuất kho từ kế toán bán hàng, kiểm tra thẻ kho
và hàng thực tế trong kho có đủ và đúng chủng loại hay không, địa chỉ giao
hàng đã rõ ràng chưa sau đó báo cho thủ kho xuất hàng. Hàng ngaỳ kế toán
kho tiến hành vào thẻ kho rồi kiểm tra đối chiếu thẻ kho với thực tế để biết
được chính xác lượng nhập và xuất trong ngày. Đồng thời lập báo cáo kho và
SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân Kế toán 47C
13
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Báo cáo thực tập tổng hợp
nhập biên bản và tiền thu được ( nếu có) từ nhân viên giao nhận hàng ngày
chuyển lên cho kế toán chuyên quản, thư ký kinh doanh để cung cấp hàng kịp
thời và tốt nhất cho khách hàng. Mỗi kho hàng thực thuộc công ty tại các tỉnh
đều có một kế toán theo dõi tình hình nhập xuất hàng, công nợ, chính sách
chiết khấu đối với khách hàng. Các kho hàng này hạch toán phụ thuộc thông
qua tài khoản phải thu phải trả nội bộ. Phòng kế toán ở các kho hàng trực
thuộc thực hiện toàn bộ công tác kế toán ở các kho hàng đó, định kỳ gửi báo
cáo về cho kế toán và thư ký kinh doanh có liên quan của công ty. Đồng thời
chuyển tiền mặt nếu có về tài khoản của công ty để số dư trong quỹ tại các chi
nhánh không được quá 10 triệu đồng tại mỗi chi nhánh. Thủ quỹ có trách
nhiệm giữ quỹ tiền mặt của công ty, nắm được lượng tiền ra vào hàng ngày và
cuối tháng đối chiếu kiểm kê quỹ cùng với kế toán phụ trách kiểm soát quỹ.
2.2 Đặc điểm tổ chức vận dụng Chế độ kế toán
2.2.1 Khái quát chung
Công ty áp dụng các chính sách kế toán dựa theo Luật kế toán, các
chuẩn mực kế toán đã ban hành và các thông tư hướng dẫn thực hiện các
chuẩn mực kế toán, Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ
tài chính. Công ty đã vận dụng phù hợp dựa vào đặc điểm, tình hình sản xuất
kinh doanh, yêu cầu quản lý của công ty, theo đó hệ thống chứng từ, hệ thống
tài khoản, sổ sách và các báo cáo tài chính cũng được vận dụng phù hợp.
Do sự phát triển của công nghệ thông tin và yêu cầu của nền kinh tế thị
trường đòi hỏi phải cung cấp các thông tin tài chính một cách nhanh chóng
kịp thời, Công ty đã ứng dụng tin học vào trong kế toán, việc ứng dụng tin
học đã giúp cho Ban giám đốc và những người quan tâm dễ dang nắm bắt
được tình hình kinh doanh và các số liệu có liên quan.
Công ty áp dụng các chính sách kế toán thống nhất qua các kỳ kế toán :
Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương
SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân Kế toán 47C
14

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x