Tải bản đầy đủ

báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa xây dựng dân dụng và công nghiệp

TRƯỜNG:CAO ĐẲNG KINH TẾ-CÔNG NGHỆ TP HỒ CHI MINH BÁO CÁOTHỰC TẬP
KHOA:CƠ KHÍ-XÂY DỰNG GVHD:VÕ KHUÊ
BÁO CÁO THỰC TẬP

A.LỜI CẢM ƠN.
_Qua thời gian thực tập hơn một tháng tại công trình KHO LÁ
THUỐC,ĐƯỜNG SỐ 3,KHU CN TÂN TẠO,Q.BÌNH TÂN,em đã rút được nhiều
kinh nghiệm thực tế khi còn ngồi trên ghế nhà trường mà em chưa biết hết.
_Để có kiến thức và kết quả thực tế nàytrước hết em xin chân thành cám
ơn thầy cô trong khoa xây dựng TRƯỜNG CĐ KINH TẾ- CÔNG NGHÊ TP HỒ
CHÍ MINH đã giảng dạy và trang bị cho em những kiến thức cơ bản đồng thời em
xin cám ơn thầy VÕ KHUÊ đã tận tình hướng dẫn cho em trong quá trình thực
tập.Bên cạnh đó em xin gửi lời cảm ơn đến ban chỉ huy công trình Công ty cổ phần
MỸ DINH đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho em trong quá trình thực tập.
B.NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP.
CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC VÀ CÔNG
TRÌNH XÂY DỰNG.
1.1 Thông tin về đơn vị thực tập
•Công ty cổ phần MỸ DINH đầu tư,kinh doanh các dự án bất động sản.
•Địa chỉ 63 Ung Văn khiêm,Phường 25,quận Bình Thạnh,Tp HỒ CHÍ MINH.
•Giám đốc đại diện:PHẠM THÀNH NHÂN.

•Ngày hoạt động:01/07/2006.
•Hoạt động chính của công ty:Thiết kế,tổng mặt bằng xây dựng công trình,kiến
trúc công trình dân dụng công nghiệp,nội ngoại thất công trình,công trình sử lý
chất thải(rắn,lỏng,khí),công trình cấp thoát nước.

SVTH:VÕ CÔNG MINH
MSSV:1021080112 Page 1
TRƯỜNG:CAO ĐẲNG KINH TẾ-CÔNG NGHỆ TP HỒ CHI MINH BÁO CÁOTHỰC TẬP
KHOA:CƠ KHÍ-XÂY DỰNG GVHD:VÕ KHUÊ
1.2 Thông tin về công trình thưc tập
a.Giới thiệu về công trình đang thực tập.
+Tên công trình:Kho lá thuốc
+Địa điểm:Lô 28,đường số 3,khu công nghiệp Tân Tạo,Quận Bình
Tân,Tp HỒ CHÍ MINH.
+Chủ đầu tư:Tổng Cty TNHH Công Nghiệp SÀI GÒN.
+Đơn vị thiết kế:Cty TNHH MTV-TV-TK XÂY DỰNG MIỀN NAM.
+Đơn vị thi công:Nhà thầu xây lắp liên doanh MỸ DINH-ĐÌNH
NGUYỄN.
+Tư vấn giám sát:Cty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng quốc tế (ICIC).
+Diện tích xây dựng công trình:3402m
2
(108mx31,5m)
+Chiều cao công trình:20,25m
+Công trình gồm:1 trệt 2 lầu,2 kho hiện hữu và một số công trình phụ
khác.
b.Cơ cấu tổ chức thi công.
+Sơ đồ tổ chức thi công:(Sơ đồ đính kèm)
SVTH:VÕ CÔNG MINH
MSSV:1021080112 Page 2
TRƯỜNG:CAO ĐẲNG KINH TẾ-CƠNG NGHỆ TP HỒ CHI MINH BÁO CÁOTHỰC TẬP
KHOA:CƠ KHÍ-XÂY DỰNG GVHD:VÕ KH
Sơ đồ hệ thống quản lý ky thuật chất lượng công trường
Giám sát
ky thuật A
Công ty
Ban chỉ huy công trường
Tư vấn
thiết kế
Phòng ky thuật
công ty


Bộ phận
quản lý chất lượng
Ks quản lý
kỉ thuật công trường.

Cán bộ GSTC
chuyên ngành
Cán bộ KTTC
chuyên ngành
Cơ cấu tổ chức thi
công tại công trường
c.Cơng tác quản lý.
+Nhiệm vụ chủ đầu tư.
-Th tư vấn giám sát.
SVTH:VÕ CƠNG MINH
MSSV:1021080112 Page 3
TRƯỜNG:CAO ĐẲNG KINH TẾ-CÔNG NGHỆ TP HỒ CHI MINH BÁO CÁOTHỰC TẬP
KHOA:CƠ KHÍ-XÂY DỰNG GVHD:VÕ KHUÊ
-Thông báo cho các bên liên quan về quyền và nghĩa vụ của tư vấn giám
sát.
-Xử lý kịp thới những đề suất kịp thời những đề suất của người giám sát.
-Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã thõa thuận trong hợp đồng giám sát thi
công xây dựng.
-Không được thông đồng hoặc dùng ảnh hưởng của mình để áp đặt làm sai
lệch kết quả giám sát.
-Lưu trữ kết quả giám sát thi công xây dựng.
-Bồi thường thiệt hại khi lựa chọn tư vấn giám sát không đủ điều kiện năng
lực giám sát thi công xây dựng,nghiệm thu khối lượng không đúng,sai thiết kế và
vi phạm các hành vi khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
+Chức năng của đơn vị thiết kế.
-Đơn vị thiết kế có trách nhiệm về nội dung thiết kế của mình,giám sát công
tác thi công theo đúng thiết kế.
+Quyền hạn của đơn vị tư vấn giám sát.
-Giám sát về chất lượng,phải đảm bảo thi công theo đúng thiết kế.
-Tiến độ thi công theo đúng tiến độ đã đề ra.
-An toàn lao động.
-Đảm bảo an toàn về điện.
-An toàn về thi công trên cao,giám sát việc thi công trên công trình đảm bảo
an toàn.
+Đối với đơn vị thi công.
-Phải bảo đảm an toàn về chất lượng,tiến độ theo yêu cầu thiết kế,nếu có vấn
đề cần thay đổi phải liên hệ với bên thiết kế.Không được tự ý thay đổi làm sai lệch
với nội dung thiết kế.
c.Thành phần biên chế của nhà thầu thi công.
SVTH:VÕ CÔNG MINH
MSSV:1021080112 Page 4
TRƯỜNG:CAO ĐẲNG KINH TẾ-CÔNG NGHỆ TP HỒ CHI MINH BÁO CÁOTHỰC TẬP
KHOA:CƠ KHÍ-XÂY DỰNG GVHD:VÕ KHUÊ
+Tổ đội coffa pha.
-Các tổ đội coffa pha được thuê từ bên ngoài không có thành phần biên chế
của nhà thầu chính.Chỉ có một số ít công nhân cơ hữu của nhà thầu chính tham gia
vào công tác coffa pha khi cần thiết.
-Số lượng tổ đội coffa pha la 3 đội.
-Số lượng công nhân trong mỗi tổ đội như sau:
.Đội 1:15 người(Anh Vinh là tổ trưởng)
.Đội 2:18 người(Anh Bé làm tổ trưởng).
.Đội 3:13 người(Anh Giác làm tổ trưởng).
-Dụng cụ thiết bị của tổ đội coffa pha bao gồm:thướt,cưa sắt, cưa
gỗ,khoan,kính bảo hộ,búa,đinh,dây an toàn,dàn giáo.Các thiệt trên được mượn từ
kho.
+Tổ đội coffa pha.
-Các đội thi công cốt thép được thuê từ bên ngoài.Chỉ một số số ít công nhân cơ
hữu cùng tham gia với tổ thép(không thường xuyên).
-Tổ đội cốt thép có 2 loại:Tổ đội thi công cốt thép và tổ đội gia công cốt thép.
-Tổ đội thi công cốt thép gồm 2 đội:
.Đội 1:27 người(Anh Trung là tổ trưởng).
.Đội 2:34 người(Anh Thanh là tổ trưởng).
-Tổ đội gia công cốt thép,gồm 2 tổ đội theo ghi nhận trên công trường,mỗi tổ
đội gồm 9 công nhân gồm 1 chỉ huy và 2 thi công,mỗi nhóm 4 công nhân vận hành
1 máy uốn thép và 1 máy cắt thép.
-Dụng cụ thi công của tổ thi công cốt thép bao gồm :Thướt,kẽm buộc,dung cụ
buộc kẽm,càn cua,máy hàn,máy cắt,kính bảo hộ,đai an toàn,dàn giáo thao tác.
-Dụng cụ thi công của tổ gia công cốt thép là máy uốn thép,máy cắt thép.Vị trí
làm việc tại bãi gia công.
SVTH:VÕ CÔNG MINH
MSSV:1021080112 Page 5
TRƯỜNG:CAO ĐẲNG KINH TẾ-CÔNG NGHỆ TP HỒ CHI MINH BÁO CÁOTHỰC TẬP
KHOA:CƠ KHÍ-XÂY DỰNG GVHD:VÕ KHUÊ
-Các dụng cụ ở trên đều được mượn ở kho.
+Tổ đội bê tông.
-Các tổ đội bơm bê tông được thuê bên ngoài.Số lượng công nhân và số lượng
tổ đội thi công bê tông tùy thuộc vào phương thức đổ bê tông.
-Có 2 hình thức đổ bê tông trên công trường:đổ bê tông bằng cần bơm và đổ
bê tông bằng máy bơm đặt dưới đất.
-Các tổ đội tham gia vào quá trình đổ bê tông:công nhân cơ hữu,nhà thầu cơ
điện,các tổ đôi bơm và đổ bê tông
-Nhiệm vụ từng đội như sau:
.Đội bơm,đổ bê tông:Thực hiện quá trình bơm,đổ,xoa mặt bê tông.
.Công nhân cơ hữu:Vệ sinh coffa pha.cốt thép,nối buộc gia cố cốt thép,phun
nước.
.Công nhân cơ điện:Kiểm tra các đường ống đi dây điện,coffa pha hợp gen,gia
công các đường ống đảm bảo chúng không bị bể,dịch chuyển trong quá trình đổ bê
tông.
+Vệ sinh công trường.
-Do công nhân cơ hữu thực hiện.
-Số lượng không cố định.
+Đội đục nhám bê tông.
-Có nhiệm vụ đi làm nhám các bề mặt bê tông:chân cột,sàn.,.,để nhằm tăng
độ bám dính giữa lớp bê tông củ và lớp bê tông mới.
-Số lượng công nhân không cố định,theo ghi nhận thì số lượng công nhân
nhiều nhất là 6 người.
-Dụng cụ thiết bị thi công:máy đục bê tông,kính bảo hộ,dây dai an toàn.
+Đội nhấn thép.
SVTH:VÕ CÔNG MINH
MSSV:1021080112 Page 6
TRƯỜNG:CAO ĐẲNG KINH TẾ-CÔNG NGHỆ TP HỒ CHI MINH BÁO CÁOTHỰC TẬP
KHOA:CƠ KHÍ-XÂY DỰNG GVHD:VÕ KHUÊ
-Có nhiệm vụ nhấn,nắn lại thép chờ cho ngay thẳng,thường thực hiện đối với
thép cột để dảm bảo khoảng cách các cốt thép,đảm bảo lớp bê tông bảo vệ tại chân
cột.
-Đội nhấn thép không có số lượng công nhân theo quy chuẩn thường sẽ lấy
một vài công nhân trong đội thép để thực hiện công việc này.
-Dụng cụ của đội nhấn thép:càng cua dây thừng,đai an toàn.
+Tổ đội công nhân cơ hữu:
-Là công nhân nằm trong thành phần biên chế của công ty hưởng lương trực
tiếp từ công ty.Công nhân cơ hữu cũng tham gia làm các phần việc của tổ đội
chuyên môn thuê từ bên ngoài.Ngoài các công tác chuyên môn cần đến số lượng
công nhân lớn,coffa pha cốt thép bê tông;thì các công tác khác trên công trường do
công nhân cơ hữu đảm nhận.
-Công nhân cơ hữu gồm 2 thành phần:lao động và vận hành máy.
.Lao động:thi công các công việc trên công trường cùng các tổ đội khác
nhưng không thường xuyên.
.Vận hành máy:vận hành cần trục tháp và máy ủi.
.Vận hành cần trục tháp cần 3 công nhân;1 công nhân vận hành trực tiếp cần trục
trực tiếp và 2 công nhân hướng dẫn dưới mặt đất,kiên hệ qua lai thông qua bộ đàm.
.Vận hành máy ủi;gồm 3 công nhân vận hành máy ủi,san lắp đất cát xung
quanh hố đào.
+Tổ điện.
-Bão trì,sữa chữa hệ thống điện trên công trình.
-Lắp đặt các tủ điện,đảm bảo an toàn điện trong khu vực thi công.
-Hệ thống điện được cán bộ giám sát kiểm tra cẩn thận trước giờ nghỉ.
SVTH:VÕ CÔNG MINH
MSSV:1021080112 Page 7
TRƯỜNG:CAO ĐẲNG KINH TẾ-CÔNG NGHỆ TP HỒ CHI MINH BÁO CÁOTHỰC TẬP
KHOA:CƠ KHÍ-XÂY DỰNG GVHD:VÕ KHUÊ
Cán bộ cho công nhân che kín hệ thống điện trước giờ nghỉ.
d.Công trường.
+Thuận lợi.
Công trường có diện tích rộng nến có thể bố trí lán trại cho công nhân,kho
bãi để tập kết vật liệu.
Nguồn điện được cung cấptrực tiếp từ trạm điện bên cạnh nên thuận lợi cho
việc vận hành các loai máy thi công.
Địa hình khu đất bằng phẳng nên không gây khó khăn trong công tác san lấp
mặt bằng.
Ngoài ra công trường được cung cấp trang thiết bị máy móc thiết bị hiện đại
có đội ngủ cán bộ kỹ thuật và công nhân có trình độ cao nhiệt tình trong công
việc.
+Khó khăn:
Tình hình thời tiết khó khăn gây ảnh hưởng tới công tác thi
công(nắng,mưa,gió, ,)
1.3.Các biện pháp thi công trong thời gian trực tiếp.
a.Công tác chuẩn bị đảm bảo thi công:
SVTH:VÕ CÔNG MINH
MSSV:1021080112 Page 8
TRƯỜNG:CAO ĐẲNG KINH TẾ-CÔNG NGHỆ TP HỒ CHI MINH BÁO CÁOTHỰC TẬP
KHOA:CƠ KHÍ-XÂY DỰNG GVHD:VÕ KHUÊ
Để phục vụ đảm bảo thi công an toàn và thuận lợi các công tác chuẩn bị về
máy móc và trang thiết bị được công trình chú ý rất cao đảm bảo yêu cầu phục vụ
tốt thi công.
Vật liệu được chuyển đến công trình và được đưa vào khu tập kết vật liệu của
công trình.
Về nhân lực,các cán bộ kỹ thuật và công nhân có năng lực ,kinh nghiệm được
điều tới công trình nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công.
Công trình được bố trí lán trại cho công nhân hợp lý.
Thành lập tổ bảo vệ nhằm đảm bảo an ninh trên công trường.
b.Công tácghép ván khuôn coffa pha.
+.Yêu cầu về thi công lắp dựng:
Công trình sử dụng coffa pha bằng gỗ nên gỗ sử dụng phải tốt,không công
vênh,mói mọt và đảm bảo yêu cầu.
Coffa pha phải đảm bảo đúng hình dạng,kích thướt để thuận lợi cho việc thi
công.
Coffa pha sử dụng phả đúng yêu cầu để lắp dựng,tháo dở dễ dàng.
Không sử dụng coffa pha đã sử dụng nhiều lần không đảm bảo trong quá
trình thi công.
Coffa dùng ở công trình thuộc nhóm 7 và nhóm 8.
+Biện pháp thi công lắp ghép:
Cây chống cột bằng thép phải đảm bảo không công vênh,nứt nẻ.
Ghép coffa pha định hình và dùng các khóa để liên kết các tấm các thanh cốt
pha.
Các cây chống được liên kết với nhau bằng các thanh giằng các thanh giằng
này được hàn liên kết với nhau để giữ cố định.
SVTH:VÕ CÔNG MINH
MSSV:1021080112 Page 9
TRƯỜNG:CAO ĐẲNG KINH TẾ-CÔNG NGHỆ TP HỒ CHI MINH BÁO CÁOTHỰC TẬP
KHOA:CƠ KHÍ-XÂY DỰNG GVHD:VÕ KHUÊ
Sàn dung hệ thống dàn giáo theo định hình kết hợp với các coffa pha thép và
xà gồ thành khung tạo liên kết ổn định chắc chắn.

Hệ thống coffa sàn được chống kiên cố bằng dàn giáo cốt thép.
CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH THI CÔNG
2.1 NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày 25-03-2013:
Tham quan công trình.
Gặp các cán bộ kỹ thuật chịu trách nhiệm tại công trình.
Ngày 26-03-2013:
+Công trường:
Lắp đặt coffa pha sàn tầng 2.
Xây tường tầng trệt,đóng coffa pha cấu thang tầng trệt.
Gia công cốt thép sàn và vận chuyển thép đã gia công lên sàn.
+Thực tập:
Quan sát công nhân gia công thép bằng máy,đóng coffa pha sàn và
coffa pha cầu thang.
SVTH:VÕ CÔNG MINH
MSSV:1021080112 Page 10
TRƯỜNG:CAO ĐẲNG KINH TẾ-CÔNG NGHỆ TP HỒ CHI MINH BÁO CÁOTHỰC TẬP
KHOA:CƠ KHÍ-XÂY DỰNG GVHD:VÕ KHUÊ
Ngày 27-03-2013:
+Công trường:
Lắp coffa pha sàn.
Xây tường tầng trệt,tô trần tầng trệt.
Công nhân đang thi công công tác xây tường.
Hoàn thành coffa pha cầu thang tầng trệt.Cán bộ kiểm tra nghiệm thu
trước khi lắp cốt thép.
Cầu thang đã được lắp cốt thép và coffa pha hoàng thành.
Lắp cốt thép và coffa pha cột tăng cường tầng trệt cột(200x200).
Gia công cốt thép sàn.
+Thực tập:
SVTH:VÕ CÔNG MINH
MSSV:1021080112 Page 11
TRƯỜNG:CAO ĐẲNG KINH TẾ-CÔNG NGHỆ TP HỒ CHI MINH BÁO CÁOTHỰC TẬP
KHOA:CƠ KHÍ-XÂY DỰNG GVHD:VÕ KHUÊ
Tìm hiểu sơ đồ tổ chức thi công ở công trường.
Đọc bản vẽ sàn,quan sát tìm hiểu công nhân gia công cốt thép.
Ngày 28-03-2013
+Công trường:
Hoàn thành sơ bộ coffa pha sàn.
Vận chuyển sắt đã ga công lên sàn.
Rải thép sàn.
Lắp cốt thép cấu thang.
Xây tường tầng trệt,tô trần tầng trệt.
Công nhân đang thi công công tác xây tường.
+Thực tập:
Đọc bản vẽ sàn,quan sát công nhân rải thép sàn.
Ngày 29-03-2013:
+Công trường:
Lắp cốt thép dầm,cốt thép sàn.
SVTH:VÕ CÔNG MINH
MSSV:1021080112 Page 12
TRƯỜNG:CAO ĐẲNG KINH TẾ-CÔNG NGHỆ TP HỒ CHI MINH BÁO CÁOTHỰC TẬP
KHOA:CƠ KHÍ-XÂY DỰNG GVHD:VÕ KHUÊ
Công nhân đang thi công cốt thép sàn.
Hoàn thành coffa pha sàn,cán bộ giám sát kiểm tra nghiệm thu coffa pha sàn.
Lắp cốt thép cầu thang.
Xây tường tầng trệt,tô trần tầng trệt.
+Thực tập:
Đọc bản vẽ dầm.
Quán sát công nhân lắp cốt thép dầm sàn.
Quan sát công nhân xây tường,tô trần.
Ngày 30-03-2013:
+Công trường:
Lắp cốt thép sàn,cốt thép dầm.
SVTH:VÕ CÔNG MINH
MSSV:1021080112 Page 13
TRƯỜNG:CAO ĐẲNG KINH TẾ-CÔNG NGHỆ TP HỒ CHI MINH BÁO CÁOTHỰC TẬP
KHOA:CƠ KHÍ-XÂY DỰNG GVHD:VÕ KHUÊ
Cốt thép dầm và coffa pha dầm đã được lắp xong.
Hoàn thành công tác cầu thang,cán bộ giám sát thi công kiển tra,nghiệm
thu,cho công nhân vệ sinh trước khi đổ bê tông.
Hoàn thành thi công xây tường tầng trệt.
+Thực tập:
Đọc bản vẽ dầm sàn.
Được cán bộ giám sát giao nhiệm vụ kiểm tra công nhân lắp cốt thép sàn.
Quan sát công nhân tháo dở coffa pha sàn tầng 1.
Ngàyy 01-04-2013(nghỉ)
Ngày 02-04-2013
+Công trường:
Lắp cốt thép dầm sàn.
SVTH:VÕ CÔNG MINH
MSSV:1021080112 Page 14
TRƯỜNG:CAO ĐẲNG KINH TẾ-CÔNG NGHỆ TP HỒ CHI MINH BÁO CÁOTHỰC TẬP
KHOA:CƠ KHÍ-XÂY DỰNG GVHD:VÕ KHUÊ
Công nhân đang cột cốt thép sàn.
Hoàn thành tháo dỡ coffa pha sàn tầng 1.
Hoàn thành công tác xây tường tầng trệt.
Tiến hành lắp đặt hệ thống pccc ở tầng trệt.
+Thực tập:
Đọc bản vẽ dầm sàn.
Quan sát,kiểm tra công nhân lắp cốt thép dầm sàn.
Ngày 03-04-2013:
+Công trường:
Lắp cốt thép dầm sàn.
Cốt thép dầm(300x500).
SVTH:VÕ CÔNG MINH
MSSV:1021080112 Page 15
TRƯỜNG:CAO ĐẲNG KINH TẾ-CÔNG NGHỆ TP HỒ CHI MINH BÁO CÁOTHỰC TẬP
KHOA:CƠ KHÍ-XÂY DỰNG GVHD:VÕ KHUÊ
Gia công cốt thép cột.
Lắp hệ thống pccc tầng trệt.
Lắp hệ thống điện trên sàn.
+Thực tập:
Đọc bản vẽ dầm sàn.
Quan sát kiểm tra công nhân lắp cốt thép dầm sàn.
Đọc bản vẽ cột,bốc khối lượng cốt thép cột.
Được cán bộ kỷ thuật phụ trách công tác cốt thép hướng dẫn gia công cốt
thép.
Ngày 04-04-2013:
+Công trường:
Hoàn thành lắp cốt thép dầm sàn.
Cốt thép sàn đã lắp hoàn chỉnh.
Gia công cốt thép cột.
Tô tường tầng trệt.
Lắp hệ thống pccc tầng trệt.
+Thực tập:
SVTH:VÕ CÔNG MINH
MSSV:1021080112 Page 16
TRƯỜNG:CAO ĐẲNG KINH TẾ-CÔNG NGHỆ TP HỒ CHI MINH BÁO CÁOTHỰC TẬP
KHOA:CƠ KHÍ-XÂY DỰNG GVHD:VÕ KHUÊ
Đọc bản vẽ dầm sàn.
Quan sát công nhân lắp cốt thép sàn.
Công nhân đang lắp cốt thép sàn.
Quan sát công nhân lắp cốt thép cột.
Quan sát công nhân trộn vữa tô M100(11 thùng cát/1baoXM)
Lắp hệ thống ống đi điện trên sàn.
Ngày 05-04-2013:
+Công trường:
Hoàn thành công tác lắp cốt thép dầm sàn.
cán bộ giám sát kiểm tra nghiệm thu công tác cốt thép sàn.
Gia công cốt thép cột.
Hoàn thành công tác lắp hệ hệ thống pccc tầng trệt.
Tô tường tầng trệt.
Hoàn thành hệ thống di điện trên sàn cán bộ kỹ thuật kiểm tra nghiệm
thu.
+Thực tập:
SVTH:VÕ CÔNG MINH
MSSV:1021080112 Page 17
TRƯỜNG:CAO ĐẲNG KINH TẾ-CÔNG NGHỆ TP HỒ CHI MINH BÁO CÁOTHỰC TẬP
KHOA:CƠ KHÍ-XÂY DỰNG GVHD:VÕ KHUÊ
Được cán bộ giám sát thi công hướng dẫn cách kiểm tra nghiệm thu
sàn.
Ngày 06-04-2013:
+Công trường:
Đổ bêtông sàn va cầu thang.
Tô tường trần trệt.
Gia công cốt thép cột.
Công nhân đang lắp dựng cốt thép cột.
+Thực tập:
Xem đổ bêtông sàn.
Kiểm tra độ sụt bêtông sàn .
SVTH:VÕ CÔNG MINH
MSSV:1021080112 Page 18
TRƯỜNG:CAO ĐẲNG KINH TẾ-CÔNG NGHỆ TP HỒ CHI MINH BÁO CÁOTHỰC TẬP
KHOA:CƠ KHÍ-XÂY DỰNG GVHD:VÕ KHUÊ
Cán bộ bê tông kiểm tra độ sụt trước khi đổ bê tông.
Ngày 07-04-2013:
+Công trường:
Cán bộ kỹ thuật cho công nhân tưới nước bão dưỡng bêtông.
Công nhân tưới nước bão dưỡng bề mặt bê tông.
Vận chuyển thép cột đã gia công lên sàn.
Lắp cốt thép cột.
Cho công nhân xây cầu thang.
SVTH:VÕ CÔNG MINH
MSSV:1021080112 Page 19
TRƯỜNG:CAO ĐẲNG KINH TẾ-CÔNG NGHỆ TP HỒ CHI MINH BÁO CÁOTHỰC TẬP
KHOA:CƠ KHÍ-XÂY DỰNG GVHD:VÕ KHUÊ

Công nhân xây cầu thang.
Gia công cốt thép dầm.
Bắn cao độ cột,định vị tim cột.
+Thực tập:
Đọc bản vẽ cột.
Quan sát công nhân lắp cốt thép cột.
Đọc bản vẽ cầu thang.
Quan sát công nhân xây gạch cầu thang.

Công nhân xây cầu thang.
Bắn cao độ cột,định vị tim cột(có sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật).
SVTH:VÕ CÔNG MINH
MSSV:1021080112 Page 20
TRƯỜNG:CAO ĐẲNG KINH TẾ-CÔNG NGHỆ TP HỒ CHI MINH BÁO CÁOTHỰC TẬP
KHOA:CƠ KHÍ-XÂY DỰNG GVHD:VÕ KHUÊ
Ngày 08-04-2013(nghỉ)
Ngày 09-04-2013
+Công trường:
Lắp cốt thép cột.
Gia công cốt thép sàn.
Vận chuyển coffa pha cột lên sàn và gia công cốt pha cột.
Đóng coffa pha cầu thang tầng 1.
Tô tường tầng trệt.
+Thực tập:
Đọc bản vẽ cột
Quan sát công nhân lắp cốt thép cột.
Đọc bản vẽ cầu thang.
Quan sát công nhân đóng coffa pha cầu thang.
Xem gia công cốt thép dầm.
Ngày 10-04-2013:
+Công trường:
Đóng coffa pha cầu thang tầng 1
Lắp coffa pha cột.
SVTH:VÕ CÔNG MINH
MSSV:1021080112 Page 21
TRƯỜNG:CAO ĐẲNG KINH TẾ-CÔNG NGHỆ TP HỒ CHI MINH BÁO CÁOTHỰC TẬP
KHOA:CƠ KHÍ-XÂY DỰNG GVHD:VÕ KHUÊ

Công nhân lắp dựng coffa pha cột.
Cán bộ giám sát thi công kiểm tra nghiệm tu những cột đã lắp dựng để tiến
hành đóng coffa pha cột.
Gia công coffa pha cột.
Lắp dựng coffa pha cột(đối với những cột đã kiểm tra và nghiệm thu).
Tô tường tầng trệt.
+Thực tập.
Đọc bản vẽ cầu thang,quan sát công nhân đóng coffa pha cầu thang.
Đọc bản vẽ cột,quan sát công nhân lắp cốt thép cột.

SVTH:VÕ CÔNG MINH
MSSV:1021080112 Page 22
TRƯỜNG:CAO ĐẲNG KINH TẾ-CÔNG NGHỆ TP HỒ CHI MINH BÁO CÁOTHỰC TẬP
KHOA:CƠ KHÍ-XÂY DỰNG GVHD:VÕ KHUÊ
Công nhân lắp dựng cốt thép cột.
Cùng cán bộ kỷ thuật kiểm tra nghiệm thu cốt thép cột để đóng coffa
pha cột.
Ngày 11-04-2013:
+Công trường:
Hoàn thành đóng coffa pha cầu thang tầng 1.

Cốt thép và coffa pha cột đã được lắp hoàn chỉnh.
Cán bộ kiểm tra nghiệm thu.
Lắp cốt thép cột.
Gia công coffa pha cột và lắp dựng coffa pha cột.
Tô tường tầng trệt.
+Thực tập:
Cùng cán bộ kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu coffa pha cầu thang.
Đọc bản vẽ cột,Quan sát công nhân lắp cốt thép cột và coffa pha cột.
Quan sát công nhân tô tường tầng trệt.
SVTH:VÕ CÔNG MINH
MSSV:1021080112 Page 23
TRƯỜNG:CAO ĐẲNG KINH TẾ-CÔNG NGHỆ TP HỒ CHI MINH BÁO CÁOTHỰC TẬP
KHOA:CƠ KHÍ-XÂY DỰNG GVHD:VÕ KHUÊ

Công nhân tô trần tầng 1.
Ngày 12-04-2013:
+Công trường:
Lắp cốt thép cầu thang tầng 1.
Lắp cốt thép cột.
Lắp coffa pha cột.
Tô tường tầng trệt.
+Thực tập:
Đọc bản vẽ cầu thang,quan sát kiểm tra công nhân lắp cốt thép cầu
thang.
Đọc bản vẽ cột,quan sát công nhân đóng coffa pha cột và lắp dựng
coffa pha cột.
Ngày 13-04-2013:
+Công trường:
Sang lắp mặt bằng phía sau công trình.
Lắp cốt thép cầu thang.
Hoàn thành cốt thép cột.
SVTH:VÕ CÔNG MINH
MSSV:1021080112 Page 24
TRNG:CAO NG KINH T-CễNG NGH TP H CHI MINH BO COTHC TP
KHOA:C KH-XY DNG GVHD:Vế KHUấ
Cỏn b giỏm sỏt thi cụng kim tra nghim thu.
Lp coffa pha ct.
Tụ tng tng trt.
+Thc tp:
Thc tp bn cao .
Quan sỏt cụng nhõn lp ct thộp cu thang
Quan sỏt,kim tra cụng nhõn lp ct thộp ct.
Cựng cỏn b giỏm sỏt thi cụng kim tra nghim thu ct thộp ct.
Ngy 14-04-2013:
+Cụng trng:
Lp ct thộp ct.
Hon thnh cụng tỏc úng coffa pha cu thang.
Cỏn b giỏm sỏt thi cụng kim tra nghim thu coffa pha cu thang(cho
cụng nhõn v sinh trc khi bờ tụng).
Hon thnh hng mc cụng tỏc sang lp mt bng phớa sau cụng trỡnh.
Cỏn b giỏm sỏt kim tra nghim thu nhng ct ó hon thnh(ủuựng ủoọ
cao chửa?ủuựng tim coọt chửa?coọt ủaừ ủửựng chửa?).
Hon thnh hng mc tụ tng tng trt,cỏn b kim tra nghim thu.
+Thc tp:
c bn v ct,quan sỏt cụng nhõn úng coffa pha ct.
Cựng cỏn b k thut kim tra nghim thu cu thang.
Cựng cỏn b k thut kim tra nghim thu ct.
Ngy 15-04-2013:(Ngh)
Ngy 16-04-2013
SVTH:Vế CễNG MINH
MSSV:1021080112 Page 25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×