Tải bản đầy đủ

TRIỆU TẬP NHÓM MARKETING THỐNG NHẤT HOẠT ĐỘNG

TRIỆU TẬP NHÓM MARKETING THỐNG NHẤT HOẠT ĐỘNG

Chào mọi người,
Trong tình hình mới sát nhập thành 1 nhóm chung, mình thấy có rất nhiều khó
khăn trong việc nắm bắt thong tin và điều khiển hoạt động của nhóm. Nhóm
trong MAH cũTPHCM vẫn offline thường xuyên để làm việc, còn thói quen của
nhóm MD cũ là online.
Là trưởng nhóm nhưng mình gặp rất nhiều khó khăn khi muốn biết tiến trình các
công việc đến đâu và các bạn đang làm gì cũng như rât khó để trao công việc
trong project cho người có trình độ và khả năng phù hợp đặc biệt là các bạn
thuộc nhóm MAH cũ trừ Quang, SVstars, Dũng là thành viên đã tham gia trước
của MD cũ và Công là phó phụ trách của nhóm MAH cũ. Đồng thời, nhóm MD cũ
cũng đang bị chậm lại nhiều hoạt động như newsletter, tổ chức làm website vì
không nắm bắt được bạn phụ trách chính website làm gì. Hoàng cũng báo cáo
cho mình là Dũng cũng chưa contact gì mới cho bạn ấy về tiến trình web.
Hiện tại vấn đề vừa nảy sinh là trong họp của nhóm ở HCM, mình có bàn trước
với Công là sẽ làm cái profile của các bạn chưa có trong list để mình lên danh
sách và trao đổi trực tiếp xem các bạn muốn phụ trách gì, cũng như để tiện trao
đổi công việc sau nay. Tuy vậy kết qua mình lại nhận được là các bạn bàn về nội
dung web và đưa ra các trương mục khác với outline website mà mình đă đưa ra
và send trong mailing (ai chưa đọc thì có thể vào đó coi)

Hiện tại về cách thức làm việc hiện nay để thống nhất hoạt động từ trên xuống,
mình đề ra dưới đây cách thức làm việc theo từng nội dung. Mọi người xem nhé:
- Về thống nhất trước đây, hoạt động seminar vẫn theo quản lí riêng của 2
miền, hai miền tự offline họp bàn.
- Riêng về các vấn đề có liên quan đến website và newsletter, mọi người
sẽ làm việc chung online: qua mailing và qua yahoomessenger (trong
trường hợp họp online và trao đổi riêng). List nick sẽ được ghi dưới đây để
mọi người add vào một group riêng làm việc cho dễ.
Đây là rules hoạt động mình đề xuất ra nhằm các thành viên trong nhóm có
thể hoạt động tốt.

Mọi việc chia phân công cho các thành viên sẽ do quyết định chung từ nhóm
quản lí chính bao gồm 3 người (Mình – trưởng nhóm, Công – Phụ trách phía nam,
Trang – phụ trách phía bắc) – Không riêng ai tự quyết định trong các project
chung như website, newsletter cả. Riêng project về seminar và nghiên cứu các
bạn có thể offline hoạt động như bình thường.
Việc cần làm ngay
- Sẽ tổ chức một buổi họp nhóm mình sẽ trình bày lại những vấn đề chung
cho mọi người nắm được. Thống nhất chung cuối cùng về tên gọi công ty,
tên miền, các hoạt động khác.
- Thông qua lại cách thức làm việc mà mình đề xuất trên đây và cụ thể hóa.
NHƯ VẬY, chúng ta sẽ họp vào sáng thứ bẩy này trên mạng. Mong tất cả mọi
người có mặt đầy đủ vào lúc 9h30 sáng ngày chủ nhật, 21-11-2004.

PS: Chú ý bác nào chưa vote thì vote nốt cái poll trong mailing nhé. Ko vote thì
sẽ mất quyền lợi cử tri thui Ai không đi họp sẽ fải contact trước với mình nhé.


C.f: List Nicks yahoo của của nhóm marketing

Ngân (mutapha) : nh39c
Công (MC2): mc212a
Trang (TrangNEU): trangneu
Hoàng (Blackart): nhoangf
Dũng (TDCT): iamtdct
A.Kiên (Niken): nikenhn
Quang (letmebe): whalevn3000
Dong (SVstars): thangdong
Khánh (CUN): wayyss
Quỳnh (truongquynh): truongquynh
Hung: chatchatboom
Loc: leechoichoi

Mình vừa add hai bạn Hưng và Lộc vào thuộc nhóm MAH cũ. Mong các bạn
contact trực tiếp với mình để trao đổi trước và cũng để biết nhau nhé. Mọi người
cũng làm quen để biết nhau luôn.

Chúc một ngày tốt lành

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×