Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và cung cấp sản phẩm của công ty VINAHOME

Chương I
Thực trạng năng lực cung cấp dịch vụ của Công ty
VINAHOME
I. Đặc điểm, tình hình của Công ty.
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty :
- Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần VINAHOME.
- Tên Giao dịch Quốc tế : VINAHOME JOINT STOCK COMPANY.
- Trụ sở chính : số 11 ngõ 592 Trường Chinh – Đống Đa – Hà Nội
ĐT : 042.2453489
042.2115363
Fax : 043.5641972
Wedsite : www.vinahome.vn
www.vinahome.com.vn
Email : vinahomejsc@gmail.com
Công ty là đơn vị thành lập trên cơ sở Doanh nghiệp cung cấp, thiết kế và
tư vấn xây dựng các hạng mục công trình từ quy mô lớn tới vừa và nhỏ, như
thiết kế nội ngoại thất, sản xuất và cung ứng các sản phẩm sơn chống thấm,
kinh doanh bất động sản, cao ốc… Đặc biệt, hiện tại, Công ty đã trở thành
Nhà cung cấp chính sản phẩm Sơn chống thấm mang thương hiệu của Tập
đoàn ICI ( Vương Quốc Anh).
Công ty VINAHOME được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ

ngày 13/06/2006. Mặc dù mới thành lập nhưng Công ty đã có những bước
đầu phát triển tốt. doanh số mỗi tháng của Công ty đạt xấp xỉ 2 tỷ VNĐ, mỗi
năm tương đương 20 tỷ VNĐ.
1
VINAHOME đang hướng tầm nhìn tới tương lai với chiến lược mở rộng
giao lưu, hội nhập và hợp tác Quốc tế trên các lĩnh vực Kinh doanh và xuất
nhập khẩu các mặt hàng, sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời
kỳ phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng Công nghiệp.
Quan điểm hoạt động của VINAHOME là đặt 4 chữ : “TÂM – TÍN – TÀI
– TẦM“ lên hàng đầu làm tôn chí và tiêu chí để phát triển. Trong đố, chữ
TÍN được đặc biệt coi trọng. Đây là quan điểm cơ bản để VINAHOME thực
hiện thành công mục tiêu nhanh chóng trở thành một tập đoàn lớn, có uy tín
và có thương hiệu trong và ngoài nước, là điểm đến của các đối tác tin cậy,
các tổ chức, cá nhân trong tương lai gần.
Với những giá trị cơ bản, triết lý Kinh doanh những nguyên tắc định
hướng và văn hóa Doanh nghiệp truyền thống của mình. VINAHOME tin
tưởng thực hiện thành công sứ mệnh trở thành Doanh nghiệp kinh tế mạnh
hàng đầu về lĩnh vực xây dựng, vươn tới tập đoàn VINAHOMEGROUP, hội
nhập với kinh tế khu vực và thế giới.
2. Quy mô hiện tại của Công ty :
Hiện tại, đội ngũ cán bộ, công nhân viên của Công ty là trên 70 người.
Trong đó, cán bộ chủ chốt hơn 20 người, phần lớn là Thạc sỹ, Kỹ sư, Cử
nhân được đào tạo cơ bản tại các trường Đại học danh tiếng của Việt Nam,
như : Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh Tế Quốc dân, Đại học Kiến trúc,
Đại học Luật,… còn lại là những công nhân kỹ thuật có tay nghề cao,
chuyên thực hiện công tác lắp đặt và thi công các công trình do Công ty điều
phối.
Công ty hiện tại có 11 bộ phận, 4 bộ phận chuyên Quản lý và 7 bộ phận
chuyên thi công và kinh doanh.
2
Về doanh số, mỗi tháng Công ty đạt xấp xỷ 2 tỷ VNĐ mỗi năm trên 20 tỷ
VNĐ.
Về tài sản, là một Doanh nghiệp nhỏ nên Giá trị tài sản của Công ty
VINAHOME không lớn, chủ yếu tập trung vào nhà cửa, vật kiến trúc, máy
móc, thiết bị khảo sát và phương tiện vận chuyển (ô tô, xe máy). Tổng giá trị
tài sản cố định của Công ty VINAHOME vào thời điểm 31/12/2008 là gần
3.000 triệu VNĐ.
Căn cứ vào quy mô hiện tại của Công ty VINAHOME và các tiêu chí xếp
loại Doanh nghiệp của Nhà nước, Công ty VINAHOME là một Công ty tư
vấn thiết kế và xây dựng loại nhỏ do doanh thu và quy mô Doanh nghiệp.
3. Tình hình tổ chức nhân sự :
3.1 Sơ đồ tổ chức :
Các doanh nghiệp thiết kế thường tổ chức theo kiểu trực tuyến
kết hợp với chức năng. Trong sơ đồ tổ chức này, giám đốc là người đưa
ra quyết định sau khi tham khảo ý kiến của các phòng ban chức năng.
Các phòng ban chức năng có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho giám
đốc.
3.2 Vai trò của các bộ phận trong sơ đồ tổ chức :
3.2.1 Ban giám đốc :
(1) Giám đốc :
- Giám đốc Công ty là người chỉ huy, quản lý, điều hành, đại diện tư
cách pháp nhân cao nhất của Công ty.
- Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước Nhà nước, trước pháp
luật và tổ chức xây dựng lực lượng và điều hành sản xuất kinh doanh của
Công ty có hiệu quả.
3
- Giám đốc Công ty có quyền quyết định cao nhất về quản lý người
lao động, điều hành sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty.
(2) Phó Giám đốc :
- Phó Giám đốc Công có trách nhiệm giúp Giám đốc và chịu trách
nhiệm trước giám đốc Công ty về lĩnh vực được phân công.
- Phó Giám đốc thay mặt giám đốc phụ trách, giải quyết các lĩnh
vực công tác theo sự phân công của Giám đốc, đảm bảo thực hiện đường
lối, các quy định của Công ty và chịu trách nhiệm về các quyết định cụ
thể của mình.
- Phó Giám đốc giúp Giám đốc tổ chức thực hiện chương trình làm
việc của lãnh đạo Công ty và phối hợp với nhau thực hiện công tác lãnh
đạo khi vắng mặt Giám đốc.
3.2.2 Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán :
- Kế toán trưởng là người giúp việc, tham mưu về chuyên môn
nghiệp vụ cho Giám đốc, chỉ đạo công tác kế toán tài chính, thống kê và
hạch toán kinh tế trong toàn Công ty.
- Kế toán trưởng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và sự chỉ
đạo nghiệp vụ của ngành dọc cấp trên.
3.2.3 Trưởng Phòng Kế hoạch :
- Trưởng phòng Kế hoạch là người giúp việc về chuyên môn nghiệp
vụ cho Giám đốc xây dựng, quản lý, triển khai, kiểm tra, tổng kết báo
cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị Công ty.
- Trưởng phòng Kế hoạch chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc,
Phó Giám đốc phụ trách kế hoạch và sự chỉ đạo nghiệp vụ của ngành dọc
cấp trên.
4
- Trưởng Phòng Kế hoạch có quyền điều phối, phân công lao động
trong bộ phận hoàn thành nhiệm vụ được giao, đề xuất, giải quyết các
vấn đề điều chỉnh, bổ sung người lao động, trang thiết bị trong bộ phận.
3.2.4 Trưởng Phòng Kinh doanh :
- Trưởng Phòng Kinh doanh là người giúp việc về chuyên môn
nghiệp vụ cho Giám đốc trong lĩnh vực kinh doanh tổng hợp và phát
triển thị trường của Công ty.
- Trưởng Phòng Kinh doanh chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám
đốc, Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh và sự chỉ đạo nghiệp vụ của
ngành dọc cấp trên.
- Trưởng Phòng Kinh doanh có quyền điều phối, phân công lao
động trong bộ phận hoàn thành nhiệm vụ được giao, đề xuất, giải quyết
các vấn đề điều chỉnh, bổ sung người lao động, trang thiết bị trong bộ
phận.
3.2.5 Trưởng Phòng Kỹ thuật :
- Trưởng Phòng Kỹ thuật là người giúp việc về chuyên môn nghiệp
vụ cho Giám đốc quản lý sản xuất về tiến độ, khối lượng, chất lượng và
các hoạt động khoa học - kỹ thuật – công nghệ trong Công ty.
- Trưởng Phòng Kỹ thuật chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Phó Giám
đốc kỹ thuật và sự chỉ đạo nghiệp vụ của ngành dọc cấp trên.
- Trưởng Phòng Kỹ thuật có quyền điều phối, phân công lao động
trong bộ phận hoàn thành nhiệm vụ được giao, đề xuất, giải quyết các
vấn đề điều chỉnh, bổ sung người lao động, trang thiết bị trong bộ phận.
3.2.6 Trưởng Phòng Tổ chức – Lao động - Tiền lương :
- Trưởng Phòng Tổ chức – Lao động - Tiền lương là người giúp
việc cho Giám đốc Công ty về công tác tổ chức biên chế, xây dựng lực
5
lượng, quản lý lao động và thực hiện các chế độ chính sách xã hội, lao
động - tiền lương theo các nhiệm vụ của Công ty.
- Trưởng Phòng Tố chức – Lao động - Tiền lương chịu sự chỉ đạo
trực tiếp của Giám đốc và sự chỉ đạo về nghiệp vụ của ngành dọc cấp
trên.
3.2.7 Các Trợ lý bộ phận gián tiếp :
- Trợ lý Kế hoạch : là người giúp việc về chuyên môn nghiệp vụ cho
Trưởng phòng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của
Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về kết quả, chất
lượng công việc và sản phẩm của mình.
- Trợ lý Kinh doanh : là người giúp việc về chuyên môn nghiệp vụ
cho Trưởng phòng Kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công
của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về kết quả,
chất lượng công việc và sản phẩm của mình.
- Trợ lý Kỹ thuật : Là người giúp việc về chuyên môn nghiệp vụ cho
Trưởng phòng Kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của
Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về kết quả, chất
lượng công việc và sản phẩm của mình.
- Trợ lý Kế toán tổng hợp : là người giúp việc về chuyên môn
nghiệp vụ cho Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán thực
hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm
trước Trưởng phòng về kết quả, chất lượng công việc và sản phẩm của
mình. Trợ lý Kế toán tổng hợp chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra về
chuyên môn nghiệp vụ của Kế toán trưởng.
3.2.8 Các trợ lý, nhân viên bộ phận sản xuất :
- Là cán bộ, nhân viên chuyên ngành kỹ thuật (kỹ sư xây dựng dân
dụng, xây dựng cầu đường, sân bay, điện nước, đo đạc, địa chất, kiến
6
trúc sư), chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật chuyên ngành
và các nhiệm vụ khác được giao.
- Thực hiện nhiệm vụ của Trưởng Bộ phận phân công và chịu trách
nhiệm trước Trưởng Bộ phận về kết quả, chất lượng công việc và sản
phẩm của mình.
3.2.9 Chủ nhiệm công trình :
- Là người được Giám đốc Công ty chỉ định và giao nhiệm vụ sản
xuất bằng Quyết định giao nhiệm vụ.
- Chủ nhiệm công trình có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ
được giao theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Công ty.
3.2.10 Đại diện lãnh đạo về Hệ thống QLCL/Trưởng Ban điều hành
Chất lượng
Đồng chí Phó Giám đốc kỹ thuật được giao nhiệm vụ là Đại diện
lãnh đạo về Hệ thống Quản lý Chất lượng cảu Công ty bằng Quyết định
của Giám đốc Công ty.
Đại diện lãnh đạo có trách nhiệm :
- Đảm bảo các quá trình cần thiết của Hệ thống Quản lý Chất lượng
được thiết lập, thực hiện và duy trì.
- Báo cáo với Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động của Hệ thống
quản lý Chất lượng và mọi nhu cầu cải tiến.
- Đảm bảo thúc đẩy, tổ chức, nhân thức các yêu cầu của khách hàng.
- Quan hệ với bên ngoài các vấn đề có liên quan đến Hệ thống Quản
lý Chất lượng.
3.2.11 Cán bộ kiểm tra Chất lượng Công ty :
- Cán bộ kiểm tra Chất lượng Công ty là người được Giám đốc chỉ
định và chịu trách nhiệm trước Giám đốc.
7
- Thực hiện nhiệm vụ được giao dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo về
chuyên môn nghiệp vụ của Trưởng phòng Kỹ thuật.
- Có trách nhiệm kiểm tra về mặt kỹ thuật chất lượng các hồ sơ sản
phẩm của Công ty.
4. Thị trường và khách hàng :
VINAHOME cũng như những Công ty khác, Công ty cũng xây
dựng được những thị trường và khách hàng quen thuộc cho riêng mình,
đó là :
- Thị trường công trình dân dụng (các nhà cao tầng).
- Thị trường khác (tư vấn đấu thầu, giám sát, kiểm định,…).
- Thị trường tham gia hợp tác với nước ngoài.
II. Năng lực cung cấp dịch vụ của Công ty VINAHOME
1. Lĩnh vực hoạt động của Công ty :
- Tư vấn xây dựng công trình xây dựng.
- Khảo sát, thiết kế xây dựng công trình xây dựng dân dụng.
- Khảo sát vật liệu xây dựng.
- Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
- Xây dựng thực nghiệm các đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật
xây dựng.
- Kinh doanh khai thác bến bãi , kho tang, cảng chứa container giao
nhận và vận tải hàng hoá.
- Kinh doanh các vật tư, vật liệu xây dựng.
- Cung cấp các dịch vụ ngành hàng xây dựng.
- Bảo đảm, sửa chữa các công trình xây dựng.
8
- Kinh doanh cho thuê văn phòng.
2. Các loại hàng hóa, dịch vụ của Doanh nghiệp :
Hàng hóa chủ yếu của Công ty VINAHOME là các sản phẩm tư
vấn xây dựng, các vật liệu xây dựng Sơn, đó là :
- Các loại Sơn của ICI.
- Các báo cáo nghiên cứu khả thi các Dự án xây dựng dân dụng.
- Các hồ sơ thiết kế xây dựng dân dụng.
- Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế.
- Các hồ sơ kiểm định chất lượng xây dựng.
- Các công trình xây dựng.
- Văn phòng, bến bãi, đất đai cho thuê.
3. Năng lực Chuyên môn - Kỹ thuật của Công ty
3.1 Tiềm lực :
Công ty Cổ phần VINAHOME là thành viên của Hiệp hội Tư
vấn Xây dựng Việt Nam (VECAS).
Công ty VINAHOME là Công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh
vực Cung cấp Sơn và tư vấn xây dựng công trình. Từ năm 2006 đến nay,
Công ty đã thực hiện được nhiều công trình tương đối lớn ( các biệt thự
tại khu chung cư Pháp Vân, Mễ Trì, Vạn Bảo..) liên quan đến định
hướng phát triển cơ sở hạ tầng của ngành xây dựng Việt Nam nói riêng
và của nước Việt Nam nói chung.
Công ty VINAHOME có quan hệ với nhiều tổ chức trong ngành
xây dựng và tư vấn xây dựng tại Hà Nội và toàn miền Bắc.
3.2 Năng lực quản lý :
Bên cạnh việc nâng cao năng lực sản xuất, Công ty luôn chú
trọng đến quản lý Chất lượng các sản phẩm. Năm 2007 Công ty đã thiết
lập Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và đưa
9
vào áp dụng trong quy trình sản xuất với mục tiêu cung cấp những sản
phẩm và dịch vụ tư vấn tốt nhất với khách hàng từ tháng 11/2007.
3.3. Nguồn nhân lực :
Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty 70 người.
Đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ Tư vấn thiết kế có
trình độ Đại học và trên Đại học chiếm gần 85%. Ngoài ra Công ty có
đội ngũ công tác viên đông đảo, đang đảm đương những nhiệm vụ quản
lý cao cấp, giảng dạy ở các trường Đại học với trình độ giáo sư tiến sỹ và
hiện là các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng
nói chung và xây dựng dân dụng nói riêng.
3.4. Phương tiện hỗ trợ làm việc :
Công ty Cổ Phần VINAHOME luôn bảo đảm cho công nhân
viên mình những thiết bị, máy móc, công nghệ hiên đại nhất và duy trì
cơ sở hạ tầng cần thiết để đảm bảo cung cấp những sản phẩm dịch vụ tốt
nhất cho khách hàng.
- Trụ sở văn phòng Công ty, văn phòng làm việc của các cán bộ
nhân viên trong phòng và các đơn vị trực thuộc bảo đảm rộng rãi. Tất cả
các phòng đều có máy điều hoà nhiệt độ. Mỗi cán bộ một bàn làm việc
riêng, đảm bảo sự độc lâp tương đối cho mỗi vị trí làm việc.
- Các thiết bị máy tính và phần mềm : cung cấp đầy đủ cho các
cán bộ. Hiện tại Công ty đã trang bị được 50% máy tính xách tay cho cán
bộ công nhân viên để tiện cho công việc và trao đổi thông tin, dữ liệu khi
đi công tác hoặc tham gia các cuộc hội thảo, đào tạo…
- Phương tiện truyền thông- thông tin : tất cả các máy tính đều
kết nối Internet băng thông rộng phục vụ cho việc truy cập thông tin, các
máy tính nội bộ nối mạng Lan với nhau để chia sẻ thông tin giữa các bộ
10
phận làm việc với nhau. Công ty còn đặt tháng các loại báo chí, chuyên
đề thông tin như : Thời báo kinh tế, báo Đầu tư, báo Thị Trường,…
- Phương tiện đi lại : bảo đảm đủ ôtô cho cán bị khi đi công tác,
thường là đi xuống hiện trường kiểm tra khảo sát việc thi công các Dự
án. Công ty hiện có 3 chiếc các loại.
(*)Bảng thực trạng năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty
VINAHOME :
Đơn vị : Triệu đồng
TT Nội dung ĐVT
Năng lực
2008
Đầu tư
2009
Năng lực
2009
1
Diện tích sử
dụng đất
m2 1.513 1.513
2
Diện tích nhà
kho-xưởng
m2 1.079 1.079
3
Dây chuyền
thiết bị chính
- Dây chuyền, máy móc Chiếc 90 2 92
- Ô tô các loại Chiếc 4 1 5
4 Tổng số lao động Người 70 30 100
- Lao động hợp đồng : Người 70 70
+Dài hạn Người 38 38
+Ngắn hạn Người 22 22
- Hợp đồng thời vụ Người 10 10 20
11
(*) Vốn kinh doanh :
Đơn vị : Triệu đồng
TT
Nội dung Vốn hiện có
Nhu cầu bổ
sung
KH 2008
I
Tổng vốn kinh
doanh
4.635 2.228 8.736
Vốn của Công ty
huy động
4.635 4.635
II Phân loại vốn 4.635 2.228 8.736
1 Vốn cố định 3.324 2.228 5.552
2 Vốn lưu động 1.311 1.311
III. Đánh giá về năng lực cung cấp dịch vụ tư vấn của Công ty
VINAHOME.
1. Điểm mạnh :
Công ty có một đội ngũ lãnh đạo và cán bộ công nhân viên có
trình độ chuyên môn cao. Họ là những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm
trong công việc tư vấn xây dựng và chiến lược kinh doanh bảo đảm cho
việc cung cấp những sản phẩm dịch vụ tư vấn và sản phẩm tốt nhất đến
cho khách hàng. Công ty VINAHOME có nhiều mối quan hệ đa ngành
với các đơn vị khác nên có thể đáp ứng đầy đủ những nhu cầu của khách
hàng.
VINAHOME là một Công ty hình thành và phát triển trong giai
đoạn đất nước kinh tế đang đi lên nên họ có nhiều kinh nghiệm mới
trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn và các sản phẩm vật liệu xây dựngcho
khách hàng. Đây là một lợi thế rất lớn khi đấu thầu giành những dự án
trong nước về cho Công ty.
12

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×